Nová provokace proti vyhnaným

Jak dělají Thierse a Süssmuthová politiku památkovým projektem

 

Berlín se dostal do nového sporu o památníky. Autoři jsou bývalý prezident Bundestagu Wolfgang Thierse (SPD) a Rita Süssmuthová (CDU). Ve společném projevu před tiskem hlavního města podpořili výzvu k Bundestagu a "německé veřejnosti", postavit pomník pro polské oběti německé okupace během Druhé světové války.

 

Thierse, rodák z Vratislavi, citoval zemřelého polského ministra zahraničních věcí Wladyslawa Bartoszewskeho, který řekl, že Němci jsou „úžasně sebekritičtí“ ve vypořádávání se s jejich historií; Polsko však pro ně bylo vždy "slepou uličkou". Tato kritika, řekl Thierse, musí být brána vážně. Mluvit zde o „slepé uličce“ je přinejmenším nehistorické a nespravedlivé, existuje již celá řada míst na památku polských obětí nacistického režimu. V neposlední řadě památník obětem holocaustu v Berlíně. Kritika projektu podporovaného Thiersem a Süssmuthovou je zvláště podnícena myšlenkou, poskytnout jako místo pro požadovanou památku náměstí - Askanischen Platz. Vzhledem k tomu, že přímo naproti je  po dlouhých politických tahanicích zřízené Dokumentační centrum útěku, vyhnání, usmíření. Thierse a Süssmuthová nedělají tajemstvím z toho, že prostorová blízkost dvou pamětních míst je určena k posílení teorie příčin a následků, kterou je relativizován zločin vyhnání po celá desetiletí. Takže je to řečeno znovu, válka, zabíjení, útěk a vyhnání by byly "umístěny v neoddělitelném kontextu". Kromě toho by skončil stálý spor o stále v Polsku připomínaný památkový projekt, který je z velké části důsledkem iniciativy bývalé prezidentky Svazu vyhnanců (SV), Eriky Steinbachové.

Tolik pragmatismu překvapuje! Zřejmě také prezidenta SV Bernda Fabritiuse. "Jednostrannost není řešením", poznamenal Fabritius s odkazem na polskou stranu. Jeho sdružení by se líbilo, kdyby na oplátku za památník v Německu, byl v Polsku postaven památník pro německé oběti utěku a vyhnání.

Předseda SV Severního Porýní-Vestfálska, Rudi Pawelka, učinil jasnější výrok v týdeníku Junge Freiheit. Slezan Pawelka nazval podporu Thierse a Süssmuthové pro projekt památníku přímo naproti Dokumentačnímu centru útěku, vyhnání, usmíření "provokováním vyhnanců". Postavilo by Polsko těmto Němcům památník ve Varšavě? Pawelka : „Dokonce i diskuse o reparacích (požadovaných vrcholnými polskými politiky) byla pokřivená, protože ignorovala připojení velkých německých území“. Pozoruhodné na nové památkové debatě je, že probíhá i vně vyhnaneckých kruhů. Požadavky o větší podporu historiků nedrží krok s kritikou z jiného úhlu pohledu: Zejména se zaměřením na Polsko hrozí nebezpečí, že takováto památková politika by naváděla k „renacionalizaci“.

 

(FAC), Sudetenpost, 7.12.2017, str. 2

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf