"Nesmrtelný František Josef I."


To se dozvíme o tomto Habsburkovi na Seznamu Zprávy.

My bychom rádi dodali, že je jedním z těch
potentátů, kteří nesou odpovědnost za vznik první světové války. Tím také s jeho jménem jsou spojeny strašlivé masakry na bojištích.

Kolik lidí v první světové válce zahynulo? Asi na 30 milionů. Kolik z nich bylo Čechů a Slováků, kteří museli bojovat "za cíaře pána a jeho rodinu".
Naši vojáci odjížděli na ruskou frontu s písníčkou "Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč! My jedem na Rusa nevíme proč, nevíme proč."

A tak nebylo divu, že se na frontě vzdávaly celé české jednotky někdy i s důstojníky Rusům. Mnozí z nich vstoupili do čs. legií, jiní bojovali i v řadách srbské armády. Čs. legie vznikly i ve Francii a Itálii. Na naše legináře, kteří byli zajati c. a k. armádou, čekala smrt. Byli popravováni jako zrádci.

Jacípak zrádci? Čs. legionáři bojovali za samostatný československý stát, který nám habsburské Rakousko-Uhersko odpíralo. Právo na sebeurčení pro český národ platilo. Legionáři svým bojem den samostatnosti přibližovali.

Kolik padlo Čechů a Slováků v první světové válce? 100 nebo 200 tisíc? Kolik jich v té prokleté válce bylo raněno, zmrzačeno? Kolik vdov a sirotků zanechali? Pro jistotu nám ta čísla neříkají. Snad je nesmíme ani vědět. Zrovna tak nevíme ani kolik nás ta válka stála. I české ženy a děti přinesly velké oběti. Podvýživou, hladem, bez léků často umíraly. V průběhu války, jíž rozpoutal, společně s německým císařem Vilémem, právě František Josef I.

Když si toto vše uvědomíme, pak i pro nás je Franta Procházka, jak se císaři v Čechách od jisté doby říkalo, také nesmrtelným.

Fakta rozlišujeme od pohádek, kterými nás krmějí. Pohádky však nejsou lživé. Povídání některých "historiků" o Františku Josefovi I. však jsou. Víme však také, že dějiny nejsou černobílé.
Frantu Procházku však převážně černě vidíme.
-red.