Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů,

přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů! Německo buduje novou armádu pro Novou Evropu! [CZ Titulky]

Leden 10, 2018

 

Zatímco pozornost Evropy je upřena na migrační krizi a problémy spojené s přerozdělováním uprchlíků mezi jednotlivé členské země EU, německý Bundeswehr rozjel mohutnou náborovou kampaň, která je zacílena na německé děti a nezletilé. Podle posledních údajů OSN naverboval německý Bundeswehr už přes 2.000 nezletilých vojáků, kteří prošli výcvikovými kempy Bundeswehru. Německé zákony umožňují tzv. dobrovolnickou službu v armádě i pro nezletilé rekruty, a to od věku 17 let. Nicméně tato hranice se týká pouze registrované dobrovolnické služby, ovšem základní výcvik mohou absolvovat i mladší osoby se souhlasem rodičů. Rekrutační důstojníci Bundeswehru pořádají přednášky nejen na německých základních a středních školách, ale dokonce už i v mateřských školách. Jak zaznívá ve svědecké výpovědi ve videu nahoře, byly zaznamenány případy, kdy jednotlivé německé školy přímo spolupracují s Bundeswehrem a přemlouvají vytipované děti pro vstup do armády, jakmile dosáhnou věku 17 let.

Televizní show Die Rekruten natočená ve spolupráci s Bundeswehrem propaguje vstup do armády pro mladé lidi a studenty škol.

 

Na této náborové kampani se podílejí i německá média, která vyrobila nový televizní formát reality show “Die Rekruten”, kde německé děti prochází 12-týdenním výcvikem v kempu Bundeswehru. Mezi dětmi jsou nejen Němci, ale i děti migrantů, Arabové, Syřané, Nigerijci a pochopitelně Turci. Hlavním cílem Bundeswehru je učinit armádu přitažlivější pro mladé lidi a zároveň vybudovat úplně novou podobu Bundeswehru, který bude mít multikulturní charakter a bude prostoupený etnickou diverzitou. Německý Bundeswehr se tak stane multinárodním bojovým vojskem, což není nic jiného, než budoucí předobraz společné evropské armády. Určité základy těchto “Kolorkorps” nebo-li “barevných vojsk” můžeme vidět v pilotním projektu NATO, kde 4. Brigáda z Žatce je od ledna tohoto roku pod velením 10. Obrněné divize německého Bundeswehru a operační nasazení pod tímto velením proběhne právě v Pobaltí na čáře doteku s Ruskou federací.

 

Německá reforma armády si bere za vzor rakousko-uherský multikulti systém

 

Není vůbec překvapivé, proč Bundeswehr volí tuto taktiku. Jedná se totiž o proces na 1. prioritě, nového německého multikulti vojáka je třeba vychovat zavčas, dokud je ještě dítě. Německo se nemůže emancipovat a vykročit ze stínu poraženého národa po II. sv. válce bez vychování nového vojáka, který ovšem bude mít multikulturní původ a samotný Bundeswehr bude nově prostoupený etnickou diverzitou. Bundeswehr tímto v podstatě kopíruje model C. a K. rakousko-uherských vojsk, které byly koncipovány jako multikulturní a diverzitou prostoupené ozbrojené síly. V neposlední řadě stejný model platí i v ruské armádě, která je dnes multikulturně prostoupená všemi možnými rasami a etniky, které sídlí na území Ruské federace. Německý Bundeswehr tak chce vybudovat multietnickou armádu podle vzoru ruských ozbrojených sil, ovšem bude to realizováno na stejném základě jako v Rakousko-Uhersku.

 

Nezletilí rekruti německé armády.

 

Veškeré velící procesy si ponechají němečtí důstojníci s precizním vojenským velením. Diverzita a multikulturalita se bude týkat jen nižších úrovní velení a základního vojenského sboru a pěchoty. Co je možné vidět a vysledovat už dnes, to je úloha židosionistického domu Rothschild, který se podílí na restrukturalizaci německé armády s cílem vyvolání nové války v Rusku, kde cílem je porážka a vyvraždění ruských Židů, konkrétně ukončení války sionistů s Židy, která za II. sv. války nedopadla podle představ a sionistům se nepodařilo etnické Židy vyhladit. Německo opět figuruje v plánech jako nástroj sionistů na další válku proti Rusku, ovšem tentokrát mají na frontových liniích umírat multinárodní vojska složená převážně ze Slovanů, Muslimů a Maloasiatů (Turků). Součástí plánu sionistického domu Rothschild je poštvat slovanské národy proti Rusku, a to se bohužel daří.

 

Nová evropská armáda bude mít multietnický bojový základ složený ze slovanských, muslimských a indoevropských ras

 

Stačí se podívat na Polsko a hysterickou mánii a nenávist proti všemu ruskému. Tato hysterie se kopíruje i do České republiky, kde tuto protiruskou hysterii přebírají veřejnoprávní média a opět i neziskovky, které znovu financují sionistické kruhy s napojením na George Sorose a dům Rothschild, který je hlavním Sorosovým zdrojem veškerých peněz, které kdy vydělal. Muslimové nenávidí Rusko, zejména potom muslimové z arabské větve wahábismu, která představuje hlavní migrační větev islámu, který proudí do Evropy. Multikulturní vojska Bundeswehru tak budou v blízké době mít hybridní strukturu. Zatímco velení a plánování německé armády bude německé, můžeme říkat árijsko-nordické, samotné bojové osy německých vojsk a pěchota bude multikulturní, tzn. složená z cizích etnik, ze slovanských, arabských, muslimských a indoevropských národů. Tato vojenská diverzita bude základem nové armády globalistů.

 

Nezletilé německé dívky ve výcvikovém kempu Bundeswehru.

 

Postupný proces vytváření multikulturní armády je do značné míry objektivním procesem globalizace. Je to děsivé zjištění, ale tento proces proběhne bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne, protože současné modely armád, které vidíme okolo sebe, jsou modelově uspořádány pro potřeby americké armády, která postupně ukončí svůj vliv v Evropě a v rámci rozpadu USA se začne americká armáda obracet směrem domů na udržení chatrné celistvosti USA. A protože Evropa nemá vlastní armády, které by mohly bránit Evropu samy o sobě bez americké asistence, tak je nutné vybudovat nové evropské armády, ale úplně na novém modelu, který jako jediný přichází do úvahy. Miliony nezaměstnaných Evropanů zaměstnají armády. A týká se to nejen Evropanů, ale především i migrantů. V rámci 4. průmyslové revoluce bude lidská rukodělná a později i rozhodovací a řídící práce převedena na kybernetické a autonomní systémy.

 

Globalisté budují svoji vlastní armádu, Američané už nejsou vítáni!

 

Člověk zůstane bezprizorní, nebude mít práci, bude hledat smysl svého života. A právě armáda nabídne lidem cestu ven ze začarovaného kruhu. Jenže demografická struktura Evropy bude jiná, multietnická. Dnešní armády nejsou připraveny na to, aby přijímaly migranty a uprchlíky, protože chybí vybudované zázemí nižšího velení, kde migrantům budou velet jejich soukmenovci, jiní migranti. Jedině tak může multikulti armáda fungovat. Podobně jako za C. a K. Rakousko-Uherska veleli na nižší úrovni čeští důstojníci Čechům, maďarští důstojníci Maďarům, tak na vyšších velících úrovních už to bylo převážně jen a pouze rakouské velení. Tento model se teď snaží německá armáda oprášit a oživit a inspiraci může hledat právě v ruské armádě, kde tyto systémy multikulturního velení fungují dodnes.

 

Výcvikový kemp Bundeswehru pro mládež.

 

Globalizace tak přináší do reformy evropských armád další objektivní proces, kterému se nelze vyhnout a stejný proces zasáhne i českou armádu. Demise americké vojenské moci v Evropě povede k potřebě vybudování nových ozbrojených sil, které budou koncipovány jinak, ale přitom v těsné návaznosti na německou reformu Bundeswehru. Mladí lidé a nezletilí budou vábeni a lákáni do armády, protože v neutěšené situaci a pracovní perspektivě v českých montovnách bude nabídka práce v armádě a vidina výsluh a včasného odchodu do důchodu velmi výrazným motivačním faktorem pro úvazek člověka do služeb armády. Nicméně i česká armáda bude v koncepci evropské obrany spadat pod německé velení a pokud nedojde na vystoupení ČR z EU a NATO, budou jednotlivé systémy české obrany postupně a potichu integrovány do evropských vojenských struktur, kterým bude velet německý Bundeswehr. Česká armáda se opět dostane pod multikulturní velení jako v dobách Rakousko-Uherska.

Objektivní proces globalizace zahrnuje i reformu toho, jak budou vypadat armády evropských zemí za 10 let. Multikulti vojenská tělesa, vrchní velení bude německé!

 

Nikdo z českých politických elit nechce na těchto procesech nic měnit. Výjimkou je SPD, která usiluje o referendum o vystoupení z EU (a později z NATO), ale volby jasně ukázaly, že pro myšlenku vystoupení je v ČR jen jedna desetina obyvatelstva, která byla ochotna vůbec přijít k volbám a volit SPD, která tyto procesy na vystoupení má v programu. A to znovu pouze ukazuje a potvrzuje, že globalizace v ČR je definitivně objektivním procesem, který probíhá bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. Kolik lidí by opravdu chtělo z EU vystoupit, to si raději ani nechci představovat, jestli bychom se dostali alespoň na úroveň 25% populace. V dnešní době je Česko plně uchváceno globalizací, ale bohužel tato globalizace a členství ČR v EU přinese do země i migraci a uprchlíky, protože členství v EU znamená povinnost přerozdělovat migranty. To, co nás musí zajímat, to je otázka směrem k lidu České republiky, jestli by byli ochotni vystoupit z EU, aby země nemusela přijímat migranty. Kolik lidí se dokáže s migrací v ČR smířit a vyrovnat se s ní, aby se nemuselo vystupovat z EU, to si raději ani netroufám odhadovat. Německá reforma armády je tak pouze předobrazem toho, co brzy čeká i české ozbrojené síly.

 

*České titulky ve videu v úvodu článku zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

 

-VK-

 

Šéfredaktor AE News