Německo-česká kultura paměti

Seminární týden na Heiligenhofu v lázních Bad Kissingen - část III

 

Témata Veřejného přístupu k historii a diskuse o vhodných formách udržování paměti a rovněž zvládání historických změn, ovládala druhou část semináře na téma německo-české kultury vzpomínání a historie politiky ve východní a jihovýchodní Evropě, v listopadu na Heiligenhofu v lázních Bad Kissingen. Hildegarda Schusterová informuje.

 

Jaroslav Ostrčilík, hlavní organizátor „Roku smíření“ v Brně, zprostředkoval ve svém živém a temperamentním příspěvku, jak odvaha a vytrvalost, při postavení se čelem ke komplikacím a utrpením českých a německých dějin, může přinést opětné setkání bývalých nepřátelských komunit. Ve svém historickém přehledu osvětlil zpočátku mírotvorné spolužití Němců v Čechách a na Moravě, historii jejich společenství. Brno na jižní Moravě bylo před rokem 1939 multikulturním městem. V roce 1930 bylo kulturně bohatou moravskou metropolí, druhým největším městem v bývalém Československu. Mělo 200.000 Čechů, 52.000 Němců a 12.000-člennou židovskou komunitu.

Dne 30. května 1945 byli Němci žijící v Brně vyhnáni v "Brněnském pochodu smrti" do Pohořelic, ve směru na rakouskou hranici. Bylo hlášeno kolem 5.200 úmrtí, uvedl Ostrčilík. Ve svém popisu dlouhé cesty k usmíření informoval, mimo jiné, o úskalích  vytvoření „Památníku obětem holocaustu“, stejně jako pamětních pochodů připomenutí osudu vyhnaných nebo zavražděných občanů města Brna. Mezitím město litovalo vyhnání svých bývalých spoluobčanů. Jeho zástupci se distancovali od principu kolektivní viny a vyhlásili, 70 let po skončení Druhé světové války, rok 2016 "Rokem smíření".

 

Při četných akcích v průběhu celého roku, byly připomínány oběti nacistické éry a vyhnání spoluobčanů. Toto oživení paměti bylo spuštěno z iniciativy občanské společnosti a město tento projekt přijalo. Letos byl doprovázen velkou mediální odezvou „Pochod smíření“. Jaroslav Ostrčilík své příkladné organizační úsilí nyní zaměřuje na současné akce. Již plánuje "Česko-německé jara 2017" a těší se na dobrou spolupráci s občany Vídně a Brna.

 

Sudetendeutsche Zeitung, 9.12.2016, str. 5, Hildegarda Schusterová