Náš šéfredaktor je 75 let mlád

 

Dr. Josef Weinmann uvádí v „Chebské biografické encyklopedii“, v dílu 3: Narozen v Karlových Varech – Bohaticích, dne 6. prosince 1942, „byl Gernot Facius zapojen do stovek příspěvků, zabývajících se německou, východní a vyhnaneckou politikou. Působil v letech 1976 až 2013 v celostátním deníku „Die Welt“ v Bonnu a Berlíně, i jako šéf zpravodajství, jako vedoucí oddělení výzkumu mínění, zástupce šéfredaktora a autor (tematika -náboženství a společnost). Od roku 1967 do roku 1972 byl redaktorem Hessischer Rundfunk ve Frankfurtu nad Mohanem. Gernot Facius byl jedním z iniciátorů a počátečních signatářů sudetoněmecko-české "Iniciativy usmíření 95". Potud dr. Weinmann.

 

Nyní pětasedmdesátník o sobě říká: „Německá a východní politika bylo a je moje velké životní téma“. Také souvisí se zadržením a internací otce po 8. květnu 1945, až do jara roku 1949, kdy mohl s rodinou Československo opustit. Z Chebu odešli pololegálně a částečně pěšky přes hranice, a to před založením Spolkové republiky Německo. Skupina byla zachycena americkou hlídkou a předána do Horních Franků k soudu. Po několika úzkostných hodinách ale byli propuštěni. V obci Hornohesenského města Romrod a Alsfeld (nyní Vogelsbergkreis) našli útočiště. Ve Würzburgu začal v r.1960 Facius s novinářskou kariérou - byl nejmladší volontér u novin. V té době si nedokázal představit, že o desetiletí později bude přednášet žurnalistiku jako odborný asistent na Universitě Heinricha-Heineho v Düsseldorfu. Během svého působení ve Frankfurtu redigoval (na částečný úvazek) „Průvodce pro vyhnance“. Se sudetoněmeckým krajanem Hansem („Johnny“) Kleinem, byl v r. 1980 odpovědný za kampaň kandidáta CDU/CSU Franze Josefa Strausse na kancléře v Bonnu. Po několik let psal Gernot Facius úvodníky a komentáře pro „Sudetendeutsche Zeitung“. Dvakrát byl po legendárním redaktorovi „Berliner Tageblatt“ - Theodoru Wolffovi - předsedou poroty, udělující prestižní německou novinářskou cenu. V r. 2015 vyšla od něj v Gerhard Hess Verlag kniha „Oklamáni a opuštěni (Getäuscht und allein gelassen)“, kritické hodnocení „reformy“ mnichovských špiček sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), spojené s odbočkou do historie vyhnání.

Nestor německých korespondentů v Praze, Hans-Jörg Schmidt, chtěl ve svém průvodci „Česká republika – portrét země“ (Ch. Links Verlag) rozšířit knihu také o oběti. „Je to zatím jediná kniha, která staví proti oblíbenému kurzu Horsta Seehofera a mnichovského vedení SL fakta a argumenty". V roce 1997 doprovázel Gernot Facius tehdejšího spolkového kancléře Helmuta Kohla k podepsání Česko-německé deklarace v Praze. A odsuzuje, že vedoucí představitelé v Praze stále odmítají být upřímní, tedy bez když a avšak, distancovat se od brutálního vyhnání bývalých německých spoluobčanů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Již deset let píše pro "Sudetenpost", od počátku roku 2017 je také jeho šéfredaktor. V současné době je jubilant zaneprázdněn reorganizací Centra pro výzkum historie v Ingolstadtu, založeného v r. 1981, dnes již zesnulým krajanem Dr. Alfredem Schickeim. K 75. narozrninám přejeme pevné zdraví a radost z tvůrčí činnosti pro naše čtenáře!

Gerhard Zeihsel, Sudetenpost, 7.12.2017, str. 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf