Národní socialisté na III sjezdu strany

 

U příležitosti 120. výročí strany národních socialistů (1897), byl do Teplic svolán III. řádný sjezd strany, Národní socialisté – LEV21.  Slavnostně vyzdobený hotel Prince de Ligne uvítal na jednání 100 delegátů a pozvané hosty z dalších spřízněných politických stran a z vlasteneckých organizací. Po české hymně si delegáti vyslechli zprávu předsednictva o činnosti strany od posledního sjezdu.

 

Ve zprávě a z vystoupení delegátů a hostů byly připomenuty, jak ideály národního socialismu, na které strana navazuje, tak i současný stav české společnosti. 

 

Delegáti konstatovali, že současná politika postrádá slušnost a morálku. Mizí úcta k práci, úspěch jedince je měřen jen ekonomickým postavením.  Byly připomenuty i otázky národní a sociální, které  musí  mít na zřeteli  prospěch celého národa. Zejména otázky národní jsou potlačovány,  je vytvářeno jen zdání demokracie. Media manipulují s veřejností. Současná podoba EU vede jen k omezení suverenity národních států. EU  přihlíží nečině k migrační invazi, která ohrožuje budoucnost Evropy.  Evropou dnes kráčí  strach, lidé umírají na ulicích.

 

V diskusi bylo připomenuto, že tisíce národních socialistů padlo v boji za svobodu naší vlasti. Každý z těchto hrdinů si zaslouží naší úctu. Na sjezdu byl připomenut i odkaz takových osobností národního socialismu, jako byl  Václav Klofáč, Dr.Edvard Beneš, či komunisty popravená dr.Miladu Horáková.

 

Mezi oceněnými delegáty za věrnost národně sociálním ideálům byl i Dr. Bohdan Babinec, jehož zásluhou, byl nedaleko pankrácké věznice na Praze 4, vybudován před několika lety důstojný památník Dr. Milady Horákové. Dalším oceněným byl i význačný vědec, ale i  přední čs. atletický reprezentant RNDr. Viktor Trkal CSc.

 

Delegáti sjezdu zvolili v průběhu sobotního jednání nové vedení strany. Předsedou strany byl zvolen Jaroslav Král, statutárním místopředsedou Petr Benda. Dalšími místopředsedy byli zvoleni Přemysl Votava, Ivan Šterzl, Zbyněk Holub, Stanislav Vondráček. Ústředním tajemníkem  byl zvolen Jaroslav Andres. Byl zvolena i nová ÚR a další orgány strany.

 

 

Rozhodnutím delegátů byl zkrácen  název strany, na „Národní socialisté“. Jak název, tak i nový znak strany vychází z národně socialistické tradice.  

 

Delegáti v závěru jednání schválili Stanovisko strany k posílení národní bezpečnosti a Stanovisko k zásadní reformě a demokratizaci EU.

 

Národní socialisté.