Náhrada škod musí být provedena, pokrok v restitucích bude, ujišťoval  Posselt


B. Posselt, nejvýznamnější činitel SL, mluvil 12. listopadu 2015 ve Vídni v Domě vlasti. Ujišťoval, že žádné právní pozice nejsou opouštěny! Náhrada škod musí být provedena. Pokrok v restitucích bude. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání bylo a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně. Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky... Pro zástupce SLÓ by mělo být předpokladem pro usmíření, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. (Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12)

 

Jak se tedy tzv. sudetoněmecký landsmanšaft  počátkem roku 2015 mohl vzdát práva na odškodnění, když koncem téhož roku Posselt sliboval landsmanům jak náhradu škod, tak i restituce?  Nemohu se přece něčeho vzdát a později to požadovat.

 

A  pokud celý problém vezmeme z nadhledu, pak zjistíme, že sudeti vůči nám nikdy neměli právo na odškodnění, ani na restituce, a proto se jich ani nemohli vzdát.

-red.