Na našich stránkách pracují žoldáci v cizích službách

 

Píší a rozšiřují různé pamflety, urážejí, vnášejí nenávist. Jsou jako zloděj, který křičí "chyťte zloděje!" Ta agresivita a zlovolnost je jedním ze znaků neonacismu. Dávat nálepky druhým a sám za nimi skrývat svou zlostnou tvář a jedovaté sliny, špinící vše v okolí. Květy všeho zla se rozvíjejí v jejich slovech v odpornost budící tvory podsvětí.


Co německé nacisty a jejich české pohůnky vždy "zdobilo", byla nenávist k prezidentu E. Benešovi, jíž se zalykal již sám A. Hitler i jeho lidé, byla nenávist k sociálním demokratům a komunistům, které pozavírali do koncentráků, byla i nenávist k Rusku. Zde spáchali německé ozbrojené jednotky zločiny do nebe volající. Povraždili obyvatelé řady měst a vesnic, zničili jejich obydlí. A nyní jejich nástupci, dědici henleinovských tradic, jdou přesně v této linii. Poznáte je podle nenávisti k prezidentu E. Benešovi, i podle toho, jak zlostně a jedovatě prskají na "Benešovy dekrety", jež už celá desetiletí posílají na "smetiště dějin", aniž by něčeho dosáhli. Poznáte je dále podle nenávisti k levici, zvláště ke komunistům, podle nenávisti k Rusku. Pro ně, novodobé nacisty, kteří opět začínají ohrožovat Evropu, je příznačné toto vše.


"Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL) drží její kontinuitu." Podle těchto slov dr. E. Hahnové se dostaneme od henleinovců k dnešnímu SL.A jaký program má SL? Přečtete si bod 16. z jeho programu Dvaceti bodů. Zní takto:" Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem." Tento program je platný.A co stanovy SL? §3 stanov tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".A abychom postoupili dále v čase. Jeden citát z řeči Horsta Seehofera, kterou pronesl na sjezdu SL v r. 2015: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden.

Ale přinesli věci, které jim nemohli vzít: podnikatelské dovednosti, odvahu a tvůrčí sílu. A především: Vzali jim domov, ale ne jejich identitu, ne jejich hrdost."A tak jsme se stali zločinci proti lidskosti a v podání páně Posselta pak váleční zločinci. Jak zajímavé! Celý svět ví, že to byli Němci, co páchali tyto všechny ohavné zločiny a nadto se dopustili i genocidy. Vinu však dnes hází na nás. Oni byli agresory, my jsme byli jejich obětí. Oni nám jsou povinni zaplatit reparace a nikoliv my jim. O tom rozhodla Pařížská reparační dohoda z r. 1945.Sledujte pozorně, jak se snaží obrátit kartu. Udělat z nás zločince a z nich naše oběti. Můžeme my být dnes nacisty a oni puncovanými demokraty? Ne, nejde to! Přesto se o to snaží a budou dále snažit. Budou mít ambice přepisovat postupně i dějiny. Vzpomeňme si na varovná slova prezidenta E. Beneše, že oni opět přijdou. Přišli. Jsou zde již hezkou řádku let. A snaží se z nás udělat nějaký novodobý protektorát. V tom jim horlivě pomáhají čeští poskokové, kteří s ohromnou snaživostí píší na stránky všemožné lži, nepravdy, provokují a slouží svým pánům do roztrhání těla. Je to obludné! Ale jsou to jenom první zkušební kroky neonacistů, ať německých nebo českých, plné zla a nenávisti k českému národu a jeho státu. Místo, aby nechali nenávist umírat, vzbuzují ji. Foukají do ohně, jehož jiskry mohou rozpoutat velký požár. Vše je jim snad jedno! Panovat nad vším a všemu je pro ně nejvyšším cílem. Necítí ani, že ze vzrůstajícího větru může vzniknout zničující vichřice, která zachvátí i je samé. Proč si nevzpomenou na zkušenosti svých pradědů z první světové války, svých dědů z druhé světové války a ze zničeného světa, v němž i někteří z nich již žili?


My neusilujeme o cizí. Své si však brát nenecháme. Chceme spravedlivý mír. Přejeme ho všem! Jen tak lidé mohou prožít svůj život  v plné lidské důstojnosti. Věříme v Bohu, řekněme s J.A. Komenským, že po přechodu vichřice hněvu se vláda věcí našich nám opět do českých rukou navrátí!

J. Skalský