Na co si přijdou poslanci

 

23.10.2017     Základní hrubý měsíční plat poslance je nyní 71 tisíc korun. Pobírá jej však jen »menší část« z 200 zákonodárců, většina z nich zastává i nějakou další funkci, za což jejich příjem úměrně roste.

Vyšší mzdy pobírají místopředsedové Sněmovny (135 500 Kč), šéfové výborů (100 000 Kč), podvýborů či klubů a jejich zástupci. Nejvyšší plat má předseda dolní komory, a to 190 700 Kč.

 

Kromě toho mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné (10 600 Kč) či dopravu z místa trvalého bydliště (26 300 až 39 500 Kč). Tyto náhrady se v roce 2010 začaly k nelibosti některých zákonodárců danit, poslanci ztratili také nárok na bezplatnou městskou hromadnou dopravu.

Do určitého limitu mají zákonodárci hrazeny také odborné a administrativní práce, služby asistenta, telefon, internet a pronájem regionální kanceláře. Lidé ve vedení dolní komory mají nárok na služební vůz. Využít mohou poslanci také stravování za zvýhodněné ceny.

 

Odcházející poslanci mají právo na odchodné. Jeho výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let, co byli ve funkci. Jednou z podmínek pro vyplacení odchodného je i to, že bývalý poslanec nenastoupí do obdobné funkce. Nejnižší odchodné činí jeden měsíční plat. Dostanou jej někdejší poslanci, kteří nebyli ve funkci ani rok. Nejvyšší částku pak představuje pět platů pro ty bývalé zákonodárce, kteří působili v dolní komoře celé čtyřleté volební období.

Výši platů ústavních činitelů (poslanců, senátorů, ministrů a dalších) upravuje zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Od 1. ledna 2017 činí platová základna pro představitele 65 733,50 Kč. Řadovému poslanci pak podle výše zmíněného zákona náleží plat určený ze základny platovým koeficientem ve výši 1,08.

(ku, jad)

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/46417920

Přišlo e-mailem