NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím

Novodobé otrokářství nadnárodních firem se týká hlavně námezdní práce pro naše občany. To pro nadnárodní firmy zařizovaly naše vlády bez náhrady za zničená kvalifikovaná pracovní místa v dosahu bydliště.

Jedná se především o montovny, supermarkety, velkosklady, zásilkové služby a některá další pracoviště západních firem u nás formou práce ve mzdě. Jde tedy vesměs o práci s nízkou přidanou hodnotou a též i s velmi nízkým výdělkem, těžko porovnatelným s platy v západoevropských zemích za srovnatelnou práci.

Nelehké jsou i pracovní podmínky našich občanů zaměstnaných - z nedostatku jiných pracovních příležitostí - u těchto nadnárodních firem. Navíc tyto nadnárodní korporace v naší zemi ani neodvádí daně v plné výši. Stát ale nelogicky poskytuje zahraničním firmám u nás daňové prázdniny a různé investiční pobídky, které však odepírá firmám domácím. Naše firmy stát prakticky nepodporuje, ale důsledně od nich vyžaduje placení daní.

Jsme v situaci, kdy německý podnikatel si za plat kvalifikovaného dělníka v Německu koupí 3 stejně kvalifikované pracovníky u nás a ještě ušetří! V Německu je minimální mzda v přepočtu 54 000 Kč. Průměrný plat kvalifikovaného pracovníka u náš činí cca 42 % z celoevropského průměru.  Podobně je tomu při srovnání důchodů. Avšak nájem, cena nemovitostí, energií a potravin jsou u nás stejné nebo dokonce ještě vyšší než v mnohých zemích západní Evropy.

Ekonomický model, podle kterého doposud fungovala naše ekonomika, se vyčerpal. Fungoval totiž jen do doby, dokud jsme mohli čerpat z majetkových a kapacitních rezerv, které nám zanechaly předchozí generace. Tyto rezervy jsou ale již nevratně pryč. V rámci nového ekonomického modelu je zapotřebí přistoupit přitom k následujícímu:

1. omezit odtok kapitálu z ČR formou dividend, úroků a dalších forem zisku nevratně do zahraničí, který již představuje svým objemem 1/3 státního rozpočtu, a to každoročně.

 

2. zastavit též vyvádění zisku z ČR firmami odvíjejícími svoji činnost u nás do daňových rájů, kde mají z tohoto důvodu formálně zřízená svá sídla. Dle dostupných údajů takových firem u nás je již více než 1.500 a jejich počet dále roste. Půjde tedy o potřebnou úpravu daňových zákonů s tím, že firma bude zdaňována v plném rozsahu tam, kde odvíjí svoji činnost či její převážnou část.

 

Justice:

je jedním ze základních pilířů státní moci a to soudcovské, která má kontinuálně plnit vymahatelnost práva, avšak svoji roli ochránce práva neplní tak, jak by měla.

Důvody, proč justice v ČR neplní své úkoly:

1. Soudci jsou správně doživotně jmenováni, ale je téměř minimální možnost již jednou jmenovaného soudce z justice vyloučit i přes hrubá porušení v práci.

2. Práce justice se vůbec nemonitoruje zpětně. Je zcela minimální odpovědnost za hrubá porušení, kterých se prokazatelně soudci ve svých kauzách dopustili.

3. Politici stávajících parlamentních stran nemají zájem, aby tomu bylo jinak. Politici potřebují justici slabou, protože by nemohli ovlivňovat soudní řízení tak, jak se tomu děje.

Co se týče Státního zastupitelství - je situace obdobná. Státní zastupitelství mají plnit dohled nad přípravným řízením, avšak často se dopouštějí v tomto směru extrémního jednání. Za hrubá porušení v práci mají i státní zástupci v praxi nulovou odpovědnost.

Co se týče exekucí – tak:

je třeba zastavit obchod s lidskou bídou a neštěstím, které jsou často umocňovány postupem soukromých exekutorů. Je třeba zastavit exekuce ve stávající podobě ničící lidské osudy a někdy i životy postižených a jejich rodin.

Je nezbytné odejmout neomezenou pravomoc soukromým exekutorům-podnikatelům. Exekuční pravomoc je nutné ponechat pouze prokazatelně školeným a obeznámeným pracovníkům příslušného soudu a pokud již dojde k jednání o exekuci, vždy umožnit řádný soud a ne jen soud "samosoudce".

Soudní pracovníky s exekuční pravomocí pak je nutné pravidelně kontrolovat nejen po právní, ale i fyzické a výkonné stránce a v neposlední řadě umožnit občanům ať již formou stížnosti nebo žaloby tyto pracovníky v případě vědomého nedostatku v jejich činnosti hnát k přímé odpovědnosti ať již morální nebo finanční

Proto navrhujeme převést exekutory v ČR zpět pod státní správu a zabránit tak současným excesům při výkonu jejich činnosti, jejichž výsledkem je častá devastace rodin postižených a jejich osobního života.