Monstrum makety Deutsches Hausu už nesviní Moravské náměstí v Brně

 

Dnes 14.září 2017, v den úmrtí TGM, jehož ctí nejen všichni osvícení Čechové, Moravané, Slezané, Slováci, Židé i Romové, jsem v jihomoravské metropoli zaznamenal aspoň jeden positivní fakt.

Moravské náměstí, které se na celé měsíce proměnilo v "no-go zónu" všech vlastenců, je již opět čisté. Jeho park je opět naplněn atmosférou republiky a nikoli jedem fašistického pangermánského monstra majícího připomínat hnusný Deutsches Haus. Hnusný ani ne tak dobovou architekturou, jako satanským géniem loci, který do něho vnesli sudetští Němci a nacisté.

 

Nám, tisícům potomků a pozůstalých po obětech sudetského řádění a nacismu, mohou brněnští zřizovatelé do nekonečna vykládat, že šlo o symbol "jednoty v mnohosti" o symbol multikultikulturalismu a smíření. My jim na to všecko kašleme ,a naši potomci budou mít věčně v paměti hrůzy, které zplodili osazenci tohoto prokletého domu z let 1938-1945.

 

Všichni antifašisté by se měli spojit a každý rok toto místo posypat solí na památku místa klatby a všech zločinů proti národům republiky.

 

A zvláště by to měli udělat roku 2018, roku 100letého výročí republiky, kterou  českoslovenští Němci nenáviděli od samého začátku, a kterou svými počiny bourali až do jejího I. zničení v letech 1938-1945. Místo, kde zasedali sudeti slučijící se s nacisty, místo,kde měl hlavní štáb německý rozbiječský oddíl roku 1938, místo štábu okupačního wehrmachtu, místo srazů fanatických brněnských nacistek, místo srazů nacistických zločinců jako byli Judex, Czerny, Kopriwa, vrah Koslowski, vrah Marquort, Schwabe a další nacističtí hnusové, si nic jiného nezaslouží.

 

Brněnští furianti přes protesty tisíců vlastenců v Brně prosadili svou. Idiotenkonstrukci trubkového monstra majícího hlásat bývalou pýchu pangermánského sídla a symbol německé nadvlády nad městem i nad Moravou. Tvůrci a financiéři se zhádali. Monstrum již je pryč, jen nevíme, kdy zase zpupnost magistrátu přivodí další periodu tohoto šílenství.

 

Ale pro tento čas je zase Moravské náměstí  monstra prosto a vzduch čištěný krásnými stromy již nesviní zpupná konstrukce. Budiž Hospodin pochválen! My tu totiž nejsme jako námořníci v Pearl Harboru, když je napadli Japonci. Tam vojenský kaplan zvolal, když uchopil kulomet:

"Chvalte Hospodina a podávejte náboje!"

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi