Mnichovská Ackerman-Gemeinde  společně se Seliger-Gemeinde a Witikobundem tvoří tzv. sudetoněmecký landsmanšaft

 

Pobočka německé AG byla počátkem 90. let minulého století založena v Praze. Její kancelář vedl Anton Otte. Teprve koncem 90. let z pražské AG vzniklo Sdružení Ackermann-Gemeinde v čele s českým vedením. V této souvislosti je nutné konstatovat, že SAG převzala jméno německé AG i jeho cíle a celkový charakter činnosti. S AG SAG dále spojují společné spolkové sjezdy, někdy se užívá i termín říšské sjezdy, a také společné spolkové vedení, které volí pověření zástupci AG, SAG a Junge Aktion. Jedním z těchto sjezdů byl i plzeňský, na kterém samozřejmě vystoupil též B. Posselt jako mluvčí SL. Na druhou stranu se AG i SAG zúčastňují sjezdů sudetoněmeckého landsmanšaftu.

 

Z hlediska formálně právního je AG, rovněž tak i SAG, samostatným spolkem. Fakticky je AG však složkou SL. SAG je silně propojen s AG a jeho prostřednictvím i se SL.

 

O návštěvě D. Hermana v bavorském Mnichovu píše např. Sudetendeutsche Zeitung z 11. dubna 2014 na str. 1 a 2:

 

V rámci své první návštěvy v nové funkci setkal se český ministr kultury Daniel Herman s bavorským kolegou Ludwigem Spaniem. Herman jako předseda české Ackermann-Gemeinde, doprovázený asistentkou Terezou Procházkovou, našel také cestu do sídla spolkové Ackermann-Gemeinde. Tam se sešel s Dietrem Olbrichem, dr. Waltrem Rzepkou. D. Herman je ve styku s B. Posseltem. Spolupráci bude prospívat Muzeum dějin německého obyvatelstva v českých zemích v Ústí nad Labem a Sudetoněmecké muzeum v Mnichově. Bavorský ministr Ludwig Spanie poděkoval Hermanovi a řekl, že ještě před létem by rád kvůli kulturní spolupráci jel do Prahy. Bez silného bavorsko-českého srdce nemůže být silná ani Evropa. (Zkrácený a volný překlad ing. J. Liška)

 

Sudetenpost, 10.4.2014, na str.2., píše o ministrovi Hermanovi jako o přátelském k sudetským Němcům. D. Herman rozmlouval v Norimberku se Siegbertem Ortmanem, sudetoněmeckým předsedou v Norimberku.

 

Jak vidíme, pan ministr D. Herman má čilé a bohaté styky se sudetskými Němci. Nic ostatně nového. Přesto však uvedený náhled do německého tisku nám hodně napovídá a umožňuje nám udělat si určitý obrázek o D. Hermanovi i o SAG. Stačí, když budeme trpělivý a nějaký měsíc budeme sledovat jejich aktivity.

 

Byli jsme trpěliví a dočkali jsme se projevu D. Hermana na sjezdů sudetů. Je však otázkou, zda tam mluvil jen jako ministr nebo také jako předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde. Pana Hermana asi musíme chápat v jeho dvojjedinosti. Kdyby v Norimberku vystupoval jen jako předseda Sdružení A-G, mohli bychom říci, že byl mezi svými. Ministerský titul však měl dodat jeho slovům vážnosti i lesku. To se stalo.

 

Jeho účast na sjezdu sudetů měla u značné části české veřejnosti zcela obrácený efekt. Slova zrada a rezignace byla dost častá.

J. Skalský