Mlha nad Berlínem

 

Obraz, který poskytla německá politika koncem listopadu, by se hodil do temného období. Jamajka-projekt Angely Merkelová a Horsta Seehofera (černo-žluto-zelená koalice) se utopil v podzimní mlze. Teprve na přání spolkového prezidenta se vrátila do koaliční hry SPD, která po katastrofálních výsledcích v zářijových volbách účast v koalici dlouho odmítala. Dlouho odmítala dokonce přemýšlet o pokračování spolupráce s Unií - také oslabenou. Nyní je kormidlo ve straně opět nastaveno Martinem Schulzem  (poctěným v roce 2012 cenou Wenzela Jaksche), což se neobešlo bez tření a vnitrostranického boje. Také Seehofer, bavorský premiér, "patron" sudetoněmecké etnické skupiny, je odpočítáván (jako boxer po K.O.). Se svou CSU prochází fází sebezničující války. Konec je nejistý. Byla tam spousta nedůvěry. Prosté "pokračování" je odmítáno. Nejen v Berlíně. 

Vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Mnichově nedokázalo zasypat zákopy, které byly vytvořeny nešťastným usnesením o změně stanov, oslavovaným Seehoferem. Došlo k vážnému dialogu mezi "reformátory" a "konzervativci". Vystoupení saského SL ze spolkové asociace je jen jedním příkladem, snad pomůže k energičtějšímu postupu. K tomu se přidává způsob, jakým se duo Merkelová-Seehofer dvořili zeleným, během jamajských rozhovorů, a který se zdál mnohým vyhnaným špatný. Koneckonců zástupci této "alternativní" strany nikdy nezmeškali příležitost, zúčastnit se kampaní, organizovaných proti východním a sudetským Němcům a umisťovat je jako potížisty na politickou trestnou lavici. To by mělo být náhle zapomenuto? Dlouho se ukazovalo,  že zájmy bílo-modrých "patronátní země" a "čtvrtého kmene" nejsou v souladu. Bavorsko na prvním místě - toto je motto, které provázelo Mnichov. 

Nezáleží na tom, kdo bude řídit vládu a CSU. Pro spolky vyhnanců, zejména pro SL, může být východiskem pouze - opětné demonstrování větší politické nezávislosti! Kontakty s Mnichovskou zemskou kanceláři nemusí být přeřezávány. 

Advent je tichý čas, čas reflexe. Schopnost reflexe je třeba přát všem politickým činitelům v těchto vzrušujících týdnech před Vánocemi. Také si přejeme ukončení bitky nad Sprévou: Německá politika se potýká s historickým mezníkem.

Gernot Facius, Sudetenpost, 7.12.2017, str. 1

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf