Mistře Jene, podívej se !

 

Mistře Jene, podívej se,

jak to zase válíme!

Cirkev římská lesy bere,

my tu opět chrníme.

 

Z Vatikánu nám tleskají,

berte všechno, faráři.

Kdo má ruce,vy frajeři,

naložte vše v  zádveří.

 

Polehoučku, pomaloučku,

jen tu žádný spěch!

Vláda zrádců, ta nám přeje,

a kruh pomocníků všech.

 

Odpustky jsme obnovili,

aniž líc nám bledne.

Ty zločiny odpustíme,

v noci jako ve dne.

 

Mistr Jan se na to dívá,

a potom nám praví.

Vyžeňte ty ďábla sluhy,

dokud máte zdraví.

 

jjn insitní verš 2017

 

Veršovec reagoval na veřejné vyhlášení pravomocných odpustků v mšstečku Š. u Brna letošního roku.