Mírový apel generála Mladiće

 

Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc.

 

S generalem Ratko Mladićem se znám řadu roků. V dubnu 2014 jsem ho navštívil ve víceleté vyšetřovací vazbě v Scheveningenu (Haag, Holandsko), v rámci zcela jednostranného Mezinárodního trestního tribunálu pro někdejší Jugoslávii (ICTY), který srbské velitele soudí podle „velitelské zodpovědnosti“, i když  vůbec nevydali povely, které byly podle ICTY zločiny a při tom to byly běžné válečné operace. I když se nesmí zapomenout, že válečné operace a etnické čistky započaly muslimské a chorvatské bojůvky, para vojenské jednotky, které začaly „rozbíjet“ multietnickou Jugoslávii: násilné odtržení Slovinska a Chorvatska 25.června 1991, Bosny a Hercegoviny (proti vůli tamních Srbů) 6.dubna 1992..Ve stejné době propustil ten tribunál na svobodu s prokázanými četnými zločiny velitele teroristické organizace UCK na Kosovu Ramuše Haradinaje, známého pro jeho „vlastní“četné zločiny  a zločiny jeho jednotek proti Srbům a Romům na Kosovu, neodsoudil premiéra vlády Kosova Hashema Thačiho, zodpovědného za četné zločiny UCK, za obchod s drogami, za zločiny, že nechal zabíjet srbské a romské zajatce, aby potom prodával do zahraničí jejich orgány k transplantacím, jak to uváděl mezinárodní vyšetřovatel, senátor Švýcarska Dick Marty a hlavní prokurátorka ICTY Carla del Ponte. Tribunál ICTY také téměř s omluvami propustil za 2 roky Nasira Oriće, velitele vůbec NEDEMILITARIZOVANÉ  28.muslimské divize ze Srebrenici, který se i západním mediím chválil, jak surově likvidovat srbské obyvatelstvo v okolí Srebrenici a Bratunce. Orić, Haradinaj, Thači měli tu výhodu, že je chránili (protože pro ně pracovali) USA, Britanie, Německo. ICTY také za krajně divných okolností propustil velitele největší etnické čistky po válce (vyhnáno 200-250 000 srbských obyvatel Chorvatska, přes 1 000 povražděno), chorvatského generála Ante Gotovinu, odsouzeného před tím na 24 roku vězení.Podobně propustil i chorvatského policejního generála Mladena Merkače, odsouzeného před tím na 18 roků vězení.

S generálem Mladićem, který je už více roků ve vyšetřovací vazbě, si pravidelně dopisuji. V jeho  dlouhém dopise ze dne 9. června 2015 je i jeho apel pro zachování míru ve světě. Stojí za to si jeho apel přečíst.…….

-„Já vím, že jsou USA velmoc, v každém oboru, ve vědě, technice, kosmické technologii - procházejí se vesmírem, objevují tajemství vesmíru - tak proč tu svou moc nenasměrují k míru a svobodě celého lidstva.!  Bůh násilí nemiluje - násilí se i Pánu Bohu příčí.

Je na čase, aby se moc NATO zkrotila a aby svět žil v míru a bez jejich násilí. Bratře Rajko, alespoň Ty a ostatní váleční veteráni znáte hrozné následky II.světové války - tak Vás prosím, abyste zahájili iniciativu, aby se spory ve světě řešily v míru, politickými a diplomatickými cestami a ne sílou zbraní, kterékoliv ze stran.

Chci Ti poblahopřát k narozeninám a popřát Ti hodně zdraví a elánu, a abys pomohl, aby se omyly NATO rozprášily a aby jeho útvary odpochodovaly do svých původních států a aby tam cvičily své svaly v Nevadě-

Tvůj přítel a bratr Ratko Mladić