Miloš Zeman anebo Jiří Drahoš? III

Důležité informace a podklady pro naše rozhodování...

 

Seznam vybraných položených prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi:

01.Měla by být interrupce /tj. úmyslný umělý potrat/ zakázána?

02.Má být asistovaná sebevražda v ČR legální?

03.Mají mít homosexuální páry možnost adoptovat si úplně cizí děti?

04.Mají mít homosexuální páry možnost adoptovat si děti svého homosexuálního partnera?

05.Mají se finanční náhrady u církevních restitucích zdanit?

06.Mají mít provozovatelé velkých sociálních sítí povinnost smazat "falešné zprávy"?

07.Má se v ČR zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání?

08.Má ČR poskytnout azyl pronásledovaným čínským křesťanům?

09.Mělo by být pěstování marihuany pro vlastní potřebu legální?

10.Má být v restauracích i nadále zakázáno kouření?

11.Mají státy EU řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a koordinovaně?

12.Jsou globální změny klimatu z velké části způsobené lidskou činností?

13.Mají se limity těžby uhlí v severních Čechách prolomit?

14.Mají bratři Mašínové dostat státní vyznamenání?

15.Má se armáda ČR i nadále zúčastňovat operací v Afghánistánu?

16.Má se armáda ČR i nadále účastnit zahraničních vojenských misí?

17.Má ČR více podporovat jadernou energetiku?

18.Má ČR více podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie?

19.Měla by ČR vystoupit z NATO?

20.Jsou pro ČR vztahy s USA důležitější než vztahy s Ruskem?

21.Byl prezident Havel lepším prezidentem než prezident Klaus?

22.Byl Prezident Klaus lepším prezidentem než prezident Havel?

23.Má být první zahraniční cesta prezidenta na Slovensko?

24.Mají se do benzínu a nafty i nadále povinně přimíchávat biopaliva?

25.Měl by být atentátník na Heydricha Jan Kubiš in memoriam povýšen na generála?

 

Odpovědi prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše na výše uvedené otázky:

 

V.Drahoš Jiří:

1.Zákaz interrupce - Ne – Je to právo ženy

           

2.Asistovaná sebevražda - Ne

           

3.Adopce homosexuály - Ano - Záleží na pravidlech, za jakých by právo bylo aplikováno.

 

4.Adopce partnerem - Ano

           

5.Zdanění církevních restitucí - Ne - Byla vyjednána a uzavřena dohoda, stvrzena zákonem.

 

6.Povinnost mazat výhrůžky a fake news - Nevím - Obecně je to správně, je potřeba zabránit propagaci násilí. Záleží ale na konkrétní právní úpravě.

 

7.Proti přijímání muslimů - Ne        

 

8.Azyl čínským křesťanům - Ano   

 

9.Marihuana legální - Nevím - Povolit pěstování pouze pro lékařskou potřebu.

 10.Zákaz kouření - Ano

 

11.Azyl a migrace v EU koordinovaně - Ano - To ale neznamená podřídit se kvótám, koordinovaný postup je vždy účinější.

 

12.Globální změna klimatu - Nevím - Vliv lidské činnosti je nepopiratelný, ale do jaké míry, o tom se budou vědci ještě dohadovat. Lidskou činností bychom měli důsledky globálních změn eliminovat.

 

13.Prolomení limitů těžby uhlí - Ne

 

14.Mašínové - vyznamenání - Ne - Příběh bratří Mašínů má zastánce i kritiky - rozděluje národ. Proto je lepší ho nechat historikům a budoucím generacím.

 

15.AČR v Afghánistánu - Ano

 

16.AČR - zahraniční mise - Ano

 

17.Podpora jaderné energetiky - Ano

 

18.Podpora obnovitelných zdrojů - ano

 

19.Vystoupení z NATO - Ne - Záruka bezpečnosti a ukotvení.

 

20.USA důležitější než Rusko - Ano

 

21.Havel lepší Klause - Ano

 

22.Klaus lepší Havla - Ne

 

23.První prezidentova zahraniční cesta na Slovensko - Ano - Je to traduce I symbolika blízkosti obou národů.

 

24.Bionafta - Ne - Ne, dokud nebudou kvalitnější a ve svých důsledcích šetrnější k prostředí.

 

25.Kubiš generálem - Ano - Je to připomenutí jednoho z největších hrdinů národa.

 

 

 

Dále pak tento e-mail pokračuje již pouze jen tou relativně nejméně důležitou částí, která slouží pouze jen pro náhled do mého hodnocení, a tudíž tuto nejméně důležitou část e-mailu není již třeba nutně číst…