Miloš Zeman anebo Jiří Drahoš I

Důležité informace a podklady pro naše rozhodování...

 

Poznámka editora: „Nepovažujeme za vhodné spojovat agendu Pro-Life s monarchismem. Jako republikáni považujeme tento postup za nešťastný, i když připouštíme, že jeho výstupy mohou mít, jako v tomto případě, celospolečenský dopad. Mohou totiž ovlivnit i monarchisty, kteří by nešli v prezidentských volbách k urnám, k volbě prezidenta M. Zemana na druhé volební období.“

 

 Já osobně jsem sice jinak katolický monarchista, a jako takový republiku považuji za méněcenný systém ve srovnání s monarchií, a tudíž z dlouhodobého hlediska ani nejméně nepochybuji o tom, že u nás jednou opět dojde k obnovení monarchie s legitimním králem pocházejícím z habsburgského rodu. A tedy ač sice já osobně mám  jako monarchista plné pochopení pro kolegy monarchisty, kteří když k volbám zásadně nechodí nepřijdou patrně nejspíš asi ani tentokrát, já však při zvážení všech pro a proti přece jen z hlediska krátkodobého a střednědobého upřednostňuji před monarchistickou pasivní rezistencí vůči zlu raději přednost kladení aktivního odporu proti postupující krajně levičácké neomarxistické revoluci….

 V únoru 2016 navštívil prezident republiky Ing.Miloš Zeman liberecký kraj, kde kromě jiného obdobně jako i jinde dal příležitost místním občanům klást mu otázky, prostě ptát se na cokoliv, co občany zajímá. To je ovšemže velice dobré, neboť obyčejní lidé tak mají příležitost mluvit přímo se svým prezidentem.

 Na druhou stranu má to však bohužel i svá negativa, respektive rizika, že se takto mikrofon určený obyčejným lidem ke kladení svých slušných dotazů občas může dostat do ruky i naprostému blbovi.

 

A ještě mnohem horší je když se naopak jedná o vysokoškolsky vzdělaného člověka, který formálně vystoupujíc pod maskou novináře a majíc navíc za sebou početný štáb dobře placených spolupracovníků, když rozhodně nejde o nějaké jen tak náhodné vystoupení, ale o předem do nejmenších detailů naplánované vystoupení profesionálního lobbisty, který se sprostou demagogií i úplně vymyšlenými lžemi bezohledně doslova přes mrtvoly pokouší se hájit obchodní zájmy svého vražedného krvavého byznysu.

 

Je totiž až k nevíře slyšet s jakou farizejskou dojemnou péči naříká tento přímý, potažmo nepřímý lobbista zločineckých organizací International Planned Parenthood Federation a Marie Stopes International ohledem údajného děšení malých dětí fotografie z potratů, které pouze lidem přinášejí informace o tom co potrat ve skutečnosti znamená.Ovšemže potratovému velkoprůmyslu je údajné "děšení" malých dětí ve skutečnosti zcela lhostejné, a to tím spíše, že tito krvaví zločinci celosvětově povraždí milióny mnohem menších dětí, než jsou ty děti, které poskytováním těchto informací dospělým lidem by měly být údajně prý "děšeni."

 

Ve skutečnosti totiž těmto potratovým gigantům International Planned Parenthood Federation a Marie Stopes International, popřípadě dalším subjektům potratového velkoprůmyslu skutečným trnem v oku nejsou nějaké údajně prý "děšené" děti, ale jsou to právě tyto publikované fotografie potracených dětí, neboť se obávají, že by tyto publikované fotografie z interrupcí by mohli vést k tomu, že by nějakou část rodičů či svobodných žen mohly odradit k úmyslu jít na umělý potrat, což tudíž těmto koncernům potratového velkoprůmyslu kazí jejich mnohamiliónové kšefty se smrtí.

 

Pan prezident Ing.Miloš Zeman však ale jako inteligentní člověk bystře prokoukl prolhané pokrytectví tohoto lobbisty kultury smrti, a nejenže přímo a ani nepřímo nijak nepodpořil krvavý byznys potratového průmyslu, ale dokonce pan prezident Ing.Miloš Zeman přímo podpořil právo každého na svobodu projevu a svobodného šíření informací, přičemž zde konkrétně toto právo na svobodné šíření informací přiznal pan prezident Miloš Zeman i PRO-LIFE hnutí, které poskytování těchto široké veřejnosti ne příliš známých informací občanům považuje za velice důležité.

Jinými slovy pan prezident Ing.Miloš Zeman kategoricky odmítl úsilí mamutích koncernů krvavého potratového průmyslu omezovat svobodu projevu a práva občanů na svobodný přístup k informacím, a chtějících zničit zejména PRO-LIFE hnutí, které vnímají jako hnutí, které publikací fotografií z potratů kazí byznys, respektive omezuje kšefty jejich vysoce lukrativního, ziskového potratového velkoprůmyslu.

 

Mgr. Libor Serafim Halík Ph.D, který filmový záznam z této události publikoval na Internetu na virtuální internetové televizi TV Gloria při jeho hodnocení dospěl ještě dál než já, když vyjádřil své přesvědčení, že pan prezident Ing.Miloš Zeman se svou odpovědí na provokativní otázku dotyčného lobbisty dokonce přímo sám osobně přihlásil k samotným PRO-LIFE hodnotám.

 

Každopádně však ale ať již je podstata poselství pana prezidenta Ing.Miloše Zemana jakékoliv, respektive ať již je hlavní těžiště poselství pana prezidenta Ing.Miloše Zemana v podpoře práva každého na svobodu projevu plus právo každého na svobodné šíření i přijímání necenzurovaných informací k čemuž se přikláním já, anebo ať již je hlavní těžiště poselství pana prezidenta Ing.Miloše Zemana spíše v jeho osobním ztotožnění se s PRO-LIFE hodnotami, jak to vidí samotný Mgr. Libor Serafim Halík Ph.D, v obou případech je to velmi dobře, a - kromě mnohých dalších - i toto je jeden z velmi významných důvodů proč v druhém kole voleb prezidenta republiky v pátek 26.1.2018 a sobotu 27.1.2018 je třeba opětovně volit za prezidenta České republiky Ing.Miloše Zemana.

 

Tento výše zmiňovaný filmový záznam Mgr. Liborem Serafimem Halíkem Ph.D zveřejněný na TV Gloria se nachází zde - LINK: https://gloria.tv/video/XZ7rAooR9Vek2M6N4pWByj6Vq

  

Každopádně v tomto filmovém záznamu nacházející se poselství pana prezidenta Ing.Miloše Zemana je o důvod víc, abych mu já v druhém kole prezidentských voleb odevzdal svůj hlas. Ale jinak dotyčný Jiří Drahoš je tak veliké ohrožení naší svobody a demokracie, v důsledku čehož bych já osobně v druhém kole prezidentských voleb odevzdal svůj hlas dosavadnímu prezidentovi Ing.Miloši Zemanovi i v tom případě, i kdyby k této události v únoru 2016 v libereckém kraji nikdy nebylo bývalo došlo, potažmo kdybych se o ní já osobně nedozvěděl.

 

A proto i navzdory tomu, že prezidentský úřad ve svém principu jako katolický monarchista považuji za neplnohodnotný substitut a slabý odvar dědičného monarchy, přesto všechno se i tohoto druhého kola prezidentských voleb zúčastním a dám svůj hlas prezidentskému kandidátovi Ing.Miloši Zemanovi.

 

Jedinou ojedinělou pozitivní vlastností kandidáta Jiřího Drahoše je to, že souhlasí s vrácením majetku církvím a náboženským společnostem, které církvím a náboženským společnostem ukradli komunisté. A tedy kandidát Jiří Drahoš též i odmítá komunisty požadované opětovné okradení církví a náboženských společností o pětinu jejich náhrad za nevydaný církevní majetek, kde komunisté považují na tyto náhrady církvím a náboženským společnostem uvalit 19-procentní tzv. „daň“. Jinak ale nic jiného na kandidátovi Jiřím Drahošovi již pozitivního není.

Kromě toho, že Jiří Drahoš podporuje islámskou migraci a islamizaci, pro mě jako křesťana – katolíka je navíc zcela zjevné i to, že Jiří Drahoš je nepřítel jak PRO-LIFE hodnot, tak i nepřítel PRO-FAMILY hodnot, a to nejen podporující, ale dokonce přímo lobbující za sodomii, aby si tito perverzní sexuální úchylové mohli adoptovat nevinné děti.

 

Jinak nelze nevidět, že ultralevičáčtí soudruzi neomarxisté se ve své prolhané propagandě nepochybně velice zdokonalili. Ačkoliv sice již před pěti lety v roce 2013 na obrazovkách tzv. „České televize“ počnouce soudruhem Moravcem a konče soudružkou Dvořákovou titíž neomarxističtí soudruzi rovněž velebili Karla Schwarzenberga a hanobili Ing.Miloše Zemana, nikoho v té době ještě nenapadlo demagogicky tvrdit že Ing.Miloš Zeman údajně prý občany České republiky tzv. „rozděluje“, jakož ani nikdo v té době ještě nevymyslel ani to demagogické tvrzení, že Karl Schwarzerberg údajně prý „českou společnost sjednocuje“ jak demagogicky a zcela lživě dnes v roce 2018 prohlašují soudruzi neomarxisté o jejich dnešním „bílém koni“ Jiřím Drahošovi, který je de facto „Schwarzenbergem číslo dvě“, potažmo „Miroslavem Kalouskem číslo dvě“.

 

Copak to dnes krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté vymysleli za propagandistický pojem, že prezident Ing.Miloš Zeman údajně prý tzv. „rozděluje společnost“. Já osobně tomu, co soudruzi neomarxisté označují pojmem „rozdělená společnost“ říkám jednoduše slovem: Demokracie.

 

Ostatně rozděluje-li prezident Ing.Miloš Zeman společnost, tak tu společnost v o nic nemenší míře rozděluje i soudruh Jiří Drahoš. Teprve až soudruh Jiří Drahoš získá v prezidentských volbách více než 99% hlasů, teprve až pak bude mít právo o sobě tvrdit, že naši společnost nerozděluje ale sjednocuje. Ostatně v současné době na celé naší planetě pouze jen o prezidentu KLDR soudruhovi KIM-ČONG-UNOVI lze říci, že severokorejskou společnost nerozděluje ale sjednocuje.

 

A pokud by naši soudruzi neomarxisté skutečně chtěli dosáhnout toho, aby jejich „býlí kůň“ soudruh Jiří Drahoš nerozděloval, ale sjednocoval celou společnost České republiky, tak by jim nezůstalo nic jiného, než požádat výše zmíněného soudruha Kim-Čong_Una aby do České republiky poslal své ideologické poradce, kteří by našim soudruhům neomarxistům „poradili“ jakou legislativu je třeba u nás v České republice přijat, aby se naše země stala druhou KLDR.

 

Pak poté, co by u nás v České republice zavládl úplně stejný totalitní režim jako mají v Severní Koreji, pak by určitě již „prezident“ Jiří Drahoš ve volbách nepochybně již „nerozděloval“ naši společnost, neboť za pomoci nově zřízené politické tajné policie Státní tajné bezpečnosti by soudruh prezident Jiří Drahoš skutečně získal oněch 99% hlasů v prezidentských volbách, neboť díky revolučnímu boji této politické tajné policie Státní tajné bezpečnosti proti kontrarevoluci a reakci všichni ti, co by v této nové neostalinistické totalitě tzv. „rozdělovali společnost“ by skončili v žalářích, ba možná i na popravištích.

 

Ano, pak by byla naše Česká republiky i společnost již dokonale sjednocena kolem „prezidenta“ Jiřího Drahoše. Nicméně ale nejsem si však ale zcela jist tím, zda-li právě takovýto politický a ideologický režim by si přála převážná většina občanů naší České republiky. Ba dokonce obávám se, že aproximace práva České republiky, respektive implementace severokorejského režimu, ideologie a legislativy do naší České republiky by se možná nelíbila dokonce ani mnohým z řad samotných stoupenců prezidentského kandidáta soudruha Jiřího Drahoše.

 

Jinak faktem je, že já osobně, a nejen já osobně, ale prakticky nikdo, popřípadě téměř nikdo před těmito prezidentskými volbami neměl ani nejmenšího tušení, že nějaký Jiří Drahoš vůbec existuje. A pevně věřím, že úplně stejně tak jak se tato Sorosova figurka Jiří Drahoš před těmito prezidentskými volbami nečekaně objevila, že úplně stejně tak po skončení těchto prezidentských voleb opětovně zmizí v propadlišti absolutního zapomnění. Ostatně soudruzi neomarxisté mají takovýchto Jiřích Drahošů tisíce a tisíce, a tudíž poté co v roce 2023 prezidentu Miloši Zemanovi skončí jeho druhé funkční období v úřadě prezidenta České republiky, tak místo dnešního kandidáta Jiřího Drahoše nastrčí soudruzi neomarxisté kandidovat již nějakého svého jiného „bílého koně“.

Pokračování