Informace, o kterých málo víme

 

XII.

Z internetových materiálů

Stella L. Jatras: Očerňování Srbů (The Washington Times, Letters to the editor)

V roce 1939 Hitler prohlásil, že "velké masy lidí se snadněji stanou obětí velké lži, než nějaké malé."

Dokonalý příklad se objevuje v úvodníku ("Iran and Holocaust deniers, Tuesday)", kde se píše: "V Bosně bylo dostatek varování, že Slobodan Miloševič je připraven zabíjet své sousedy, ale svět odmítl jednat, dokud nebylo zabito 200.000 Bosňanů." Média pracovala s bosenskými čísly obětí bez doložení, či ověření. Statistika přitom pocházela od bosensko-muslimského prezidenta A. Izetbegoviče.

Podle zprávy BBC z roku 2002 "asi 40.000 civilistů bylo zavražděno, když Srbové, Muslimové a Chorvati bojovali v letech 1992-1995 o kontrolu nad Bosnou." Mimoto, balkánský expert David Binder, bývalý novinář New York Times a George Kenney, bývalý úředník diplomatických služeb jugoslávské sekce, odhadli množství mrtvých v Bosně mezi 20.000 až 70.000, tedy hodně daleko od čísla 200.000.

Ve své knize "Offensive in the Balkans" píše Yossef Bodansky, že "už v roce 1992 Izetbegovič nastínil/ukázal velmi přesný a nekompromisní strategický politický cíl sarajevského režimu: Přimět Západ porazit Srby a založit pro něj stát s nadvládou Muslimů." Izetbegovičova Islámská deklarace také uvádí: "Mezi islámskou vírou a ne-islámskými institucemi nemůže být žádný mír ani soužití...islámské hnutí má morální právo a může a musí se chopit moci, jakmile bude početně a morálně na výši, nejen pro zničení ne-islámské moci, ale i pro vybudování nového islámského státu."

Zveličený mýtus 200.000 mrtvých byl součástí Izetbegovičovy strategie. Je načase zastavit přehánění a začít říkat americkým lidem pravdu. Udržování falešných tvrzení odebírá ze skutečných tragédií jako byla genocida ve Rwandě, či Holokaust za 2. světové války. Zatímco úvodník pokračuje v mýtu o 200.000 mrtvých v Bosně, skutečná genocida se dnes odehrává v Kosovu, kde jsou srbská kultura, jazyk i náboženství vyhlazovány albánskými bandami.

Na konec vám ještě předkládám pár citací: "Gigantická kampaň vymývání mozku Americe našimi médii proti srbským lidem, se svou denní dávkou jednostranných informací a naprostých lží je prostě neuvěřitelná." -- John Ranz, předseda přeživších koncentračního tábora Buchenwald, USA."Tato organizovaná protisrbská a promuslimská propaganda by měla být příčinou k zamyšlení a vážného znepokojení pro každého, kdo věří v demokracii a svobodu projevu. Připomíná to Hitlerovu propagandu proti spojencům během 2. světové války. Fakta jsou překroucena a když se to hodí, jsou přehlížena." -- Yohanan Ramati, ředitel Jerusalem Institute for Western Defense.                         Překlad Messin, 10.1.2007 

Americké nálety na údajnou al-Kaidu zmasakrovaly přes 100 Somálců a množství zvířat, které pásli v krajině

MOGADIŠU: Kmenoví starší a obyvatelé jižního Somálska ve čtvrtek řekli, že při náletech amerických a etiopských vzdušných sil na domnělé cíle Al-Kaidy přišlo o život více než 100 lidí. Kmenový vůdce Abdullah Ali Malabon řekl agentuře AFP, že v lokalitě Afmadow bylo nalezeno přes 100 mrtvých těl.

„Poslali jsme do oblasti tým, aby odhadnul počet obětí a tito lidé nám potvrdili, že bylo zabito více než 100 lidí,“ řekl telefonicky agentuře. „Mnoho dalších je zraněno, ale nemáme přesná čísla,“ dodal.

Poblíže hranic s Keňou mezi vesnicemi Afmadow a Dhobley bylo nalezeno 29 těl spálených k nepoznání. „To, co jsem viděl, bylo něco příšerného“ řekl agentuře AFP Mohamed Weli, který byl součástí týmu, který měl pohřbít těla.

„Byli zabiti, když dohlíželi na zvířata. Viděl jsem také zvířata, většinou krávy, jak leží mrtvé ve vesnicích.“ „Letadla bombardovala velkou plochu a džungli, kde není možné zjistit, co se stane konkrétním cílem,“ řekl starší z vesnice Dhobley pan Moalim Adan Osman. „Bombardovali kočovníky bez rozdílu.“

Etiopie, která svou armádou podporuje somálskou přechodnou vládu oznámila, že při náletech bylo zabito jen osm „teroristů“ a dalších pět mělo být zraněno.

„Neviděli jsme, že by zabili nějaké členy Al-Kaidy, ale zato jsme viděli množství mrtvých nevinných civilistů“, říká obyvatel Afmadow pan Guled. „Zaútočili na civilní místa a lesy, kde kočovníci drží zvířata“, dodal.

Dirir Hussein z vesnice Bulo, která leží mezi Afmadow a Dhobely popsal svůj hrůzný příběh. „Byli jsme skutečně vyděšení, slyšeli jsme výbuchy a velké exploze v naší vesnici. Byla tma a začali jsme utíkat. Ani jsme pořádně nevěděli kam běžíme. Běžel jsem se svými třemi dětmi, ale nálety zabily mou manželku a dva další členy rodiny.“

„Teď nemám vůbec nic,“ říká Hussein. „Ztratil jsem všechno, bombardovali mé krávy, kozy. Nevíme o žádném zločinu, kterého jsme se měli dopustit, že nás takto bombardují.“ Messin, 12.1. 2007 Další informace o náletech na kočovníky přinesl 13.1.The Independent.

 

Amalia Zamora: Venezuela a Hugo Rafael Chávez Frías

Láska a Kristus - to je socialismus, budoucnost Venezuely,“ pozdravil Hugo Chávez své očekávané volební vítězství. Ostatně, církev, která ještě v červenci požadovala vypsání referenda k odvolání Cháveze, ho ve volbách vehementně podporovala - kromě penzionovaného třiaosmdesátiletého kardinála Rosalia Castilla, jenž chtěl mermomocí vtrhnout do ulic a vyhlásit lidovou revoluci - a po volbách 3. prosince se v prohlášení monsignora Ovidia Péreze přihlásila ke spolupráci s novým prezidentem při budování „socialismu 21. století“.

Manuel Rosales, poražený kandidát opozice, v noci po volbách hned na začátku svého projevu, ve kterém uznal Chávezovo vítězství, vyslovil závažné prohlášení: „Byl jsem požádán, abych lhal, ale venezuelskému lidu lhát nebudu, a proto porážku přijímám.“ Mezinárodní tisk však toto prohlášení zcela ignoroval. Otevřeně totiž odkazovalo na agenturu PSB (Penn, Schoen and Berland), která se specializuje na politické změny a na delegitimizaci voleb a jejíž vliv byl znát například na Ukrajině nebo při nedávných volebních podvodech v Mexiku. Proto již před volbami připravená trička s nápisem fraude (podvod) zůstala ležet ladem.

Ostatně k podvodu by v posledních venezuelských volbách dojít nemohlo. Venezuela dnes disponuje nejmodernějším a nejspolehlivějším elektronickým volebním systémem na světě. Na rozdíl od systémů v USA, které jsou proprietární (to znamená, že do programu vidí jen jeho tvůrci a program může obsahovat nástroje k volebním podvodům), je venezuelský systém „open source“ (tedy veřejný, kdokoliv si může ověřit, jak program funguje a zda neobsahuje nástroje k podvodům). Navíc systém vytiskne o každém jednotlivém hlasování protokol, který volič ještě vhodí do volební urny, a po skončení voleb se elektronické výsledky v namátkově vybraných 52 % obvodů zkontrolují s papírovými. Pro srovnání: v USA jen ve 2 % a ve většině severoamerických států ani kontrolní papírové protokoly neexistují, nelze tedy zpětně nic zkontrolovat.

Chávez se dostal poprvé do přímého kontaktu s mocí a do pozornosti venezuelských médií při neúspěšném převratu v roce 1992. Těsné poté, co dokončil studium politických věd na vojenské akademii. Dvouleté vězení však jen zvětšilo jeho popularitu, stal se z něho národní hrdina a ve všech volbách a referendech v letech 1998, 2000, 2004, 2005, 2006 zvítězil bez ohledu na přízeň či spíše nepřízeň médií. Jejich podporu neměl ani v době, kdy se mu úspěšně podařilo potlačit pokus o puč 11. dubna 2002.

Po vítězství v demokratických volbách v roce 1998 se ziskem 56 procent hlasů - v těch současných obdržel 62 procent - začal tehdy pětačtyřicetiletý Chávez přepisovat ústavu. V roce 1999 nechal Venezuelu přejmenovat na Bolívarovskou republiku Venezuela (República Bolivariana de Venezuela) a tato změna názvu země byla schválena v referendu. A v ústavě byly také zdůrazněny prvky participativní demokracie - každý zvolený zástupce včetně prezidenta může být odvolán po polovině svého mandátu. Dále do ní zavedl takzvané Bolívarské kroužky, ve kterých občané diskutují o politice a uplatňují svá práva. Zanesl do ní také bezplatnou lékařskou péči a vzdělání a mnoho dalších věcí.

Přívrženci charismatického a autoritářského vůdce, jak Cháveze často označují média, protichávezovský pokus o puč z 11. dubna nazývají „převratem médií“. A nejlépe o tom vypovídá dokumentární film Kima Bartleyho a Donnacha O’Briana z roku 2003 Revoluce v televizi nebude (The Revolution will not be Televised), v němž se odstranění a návrat Cháveze ukazuje. Neúspěšný převrat tehdy podporovalo nejen sdružení největších soukromých televizních stanic (Venevisión, Radio Caracas Televisión, Globovisión, CMT), devět z deseti národních deníků, katolická církev, podnikatelé a část armády, ale i Spojené státy americké a mezinárodní média. Na omluvu posledně jmenovaných však řekněme, že nejenom v případě Venezuely většinou zcela přesně nevědí, o co v dané zemi či v dané situaci jde. Většina televizních stanic i vláda USA tehdy ani po měsíci nevzaly na vědomí, že dvoudenní převrat byl již dávno potlačen. Příznivci teorií spiknutí tenkrát spekulovali, že puč zosnoval Chávez sám, aby upevnil svou moc, a ti nejodvážnější konspirátoři dokonce tvrdili, že mu v této činnosti tajně pomáhala CIA.

Záhadou však zůstává, alespoň pro přemýšlivého Evropana, základ tehdejšího i dnešního úspěchu Hugo Cháveze a jeho politické a mediální síly. Boj proti chudobě a negramotnosti je přece ve volební výzbroji každého, nejen latinskoamerického politika. Chávez však vítězil i v době, kdy ho média zcela ignorovala či představovala tak, že ani ten největší bídák by mu ruku nepodal. Chávez si z toho ostatně vzal ponaučení a dal schválit nejen několik mediálních zákonů „ošetřujících“ obsah a formu televizního vysílání (větší část reklam musí být na venezuelské výrobky, násilí se může v televizi objevit jen v určitých hodinách, musí být jasně oddělena zpráva a názor a tak dále), ale později i založil globální panamerickou televizi Telesur pokrývající i západní Evropu, což je eufemismus pro severní Afriku. Telesur, přezdívaná telefidel či telechávez, vysílá ve španělštině s portugalskými titulky a přenáší mimo jiné mnohahodinové projevy Hugo Cháveze a Fidela Castra. Sleduje ji především opozice a má z českého pohledu všechny znaky „bolševické“ televize: málo zábavy a mnoho poučování. Nicméně v latinskoamerickém světě panuje úcta a touha po vzdělání, byť televizním, a tak se televize těší jistému respektu. Ostatně bavit se umějí i bez televize.

Je opravdu Hugo Chávez jen lehkomyslný a charismatický levicový populista v červené košili, který dráždí liberály i marxisty, jak ho líčí mainstreamová média? Co tvoří základ Chávezova úspěchu? Jakou roli hraje ropa, lidé vyloučení ze společnosti, globalizace, napětí ve společnosti, kterou rozděluje přístup k technologiím a přírodním zdrojům, formy a hodnoty demokracie, armáda, polemika o občanské společnosti, měnící se mocenská struktura světa a v neposlední řadě spojení s ostatními latinskoamerickými zeměmi v čele s Kubou?

Chávezův mezinárodní i domácí vliv plyne jednak z neohrabané politiky USA k Venezuele. Spojené státy jsou závislé na venezuelské ropě, ale snaží se závislosti zbavit, a proto podkopávají současné politické zřízení země. (Obyvatelé Latinské Ameriky mají Spojené státy asi stejně rádi jako Češi Rusko(?). Jednak z obratnosti a intuice venezuelského prezidenta, který snahu USA o izolaci Venezuely dokázal proměnit v posílení postavení Venezuely ve světě různými ekonomickými smlouvami - především s Čínou - ale i v posílení ekonomického a politického významu Kuby (podpora technologií, financování těžby nedávno objevené kubánské ropy a dalších nerostných surovin a přizvání k účasti, spíše symbolické, na televizní stanici Telesur) a ostatních států Latinské Ameriky. A zároveň i v oslabení postavení Spojených států ve světě.

Navíc růst cen ropy, jehož jednou z příčin je nestabilita v Iráku, umožňuje Chávezovi vkládat stále větší finanční prostředky do infrastruktury, zdravotnictví a vzdělání obyvatel své země. A co může více zapůsobit na negramotné a nemajetné venkovany či lidi žijící na periferiích měst, kteří nemají televizi a přístup k informacím, než velký počet kubánských lékařů a učitelů? Místo novin tak obíhají jakési bedlivě střežené samizdaty z Kuby či Argentiny, které vzbuzují velkou důvěru. Nelze ani podceňovat vliv církve, která je především na venkově - z evropského pohledu - levicově, tedy sociálně zaměřená, což je ostatně jejím úkolem.
Integrace Latinské Ameriky navíc neprobíhá na tržních základech, ale názorně odhaluje onu „třetí“ cestu, kterých - jak je u nás známo - není: křesťanský a indiánský socialismus 21. století. Latinská Amerika však není racionální a lineární. A tak za rok může být zase všechno jinak. Což ostatně platí i pro zbytek světa.  

AP: Pentagon navrhuje možnost poprav na základě nepřímých důkazů

Associated Press (Washington) – Americké ministerstvo obrany navrhlo pokyny, jak je možno naložit s lidmi zadržovanými na základně Guantánamo. Podle pravidel navrhovaných Pentagonem bude při plánovaných procesech možné zadržované odsoudit a případně popravit i jen na základě nepřímých důkazů, svědectví z druhé ruky, či vynucených svědectví.

Podle navržených pravidel, jejichž kopie dostala agentura AP, nebudou mít navíc obhájci podezřelých možnost při obhajobě zveřejnit utajované informace, dokud nebude mít možnost je posoudit vláda.

Nová pravidla by mohla zažehnout nový konflikt mezi Bushovou administrativou a Kongresem, kam byl manuál poslán k posouzení. Činnost Bushem plánovaných vojenských soudů přitom už v minulosti pozastavil Nejvyšší soud, protože jsou porušením amerických i mezinárodních právních norem.

Na americké základně Guantánamo je v současnosti asi 400 vězňů, které Washington nazývá „nepřátelskými bojovníky.“ Tento termín umožňuje jejich zadržování na neomezeně dlouhou dobu bez soudu a nároku na přístup k právníkovi. Pouhých deset lidí z tohoto počtu bylo dosud obviněno, odsouzen nebyl nikdo. Dalších 380 zadržovaných bylo postupně přesunuto jinam, či propuštěno.                                                                                     Messin, 19.1.2007

Jeremy Scahill: Naši žoldáci v Iráku

Prezident při spoléhání se na tisíce soukromých vojáků přehlíží znepokojující příklad zapletení vojensko průmyslového komplexu.

Současně s vystoupením prezidenta Bushe s pravidelným projevem o stavu Unie dostalo pět amerických rodin zprávu, která se už stala naprosto běžnou: Jejich milovaní byli zabiti v Iráku. Ale v tomto případě se ani jednou nejednalo o "civilisty" jak prohlašovala řada novinových zpráv, ani se nejednalo o vojáky americké armády. Byli to výborně trénovaní žoldáci, rozmístění do Iráku tajnůstkářskou soukromou vojenskou společnostní sídlící v Severní Karolíně - firmou Blackwater.

Společnost se dostala na titulní stránky novin v roce 2004, kdy byli její čtyři vojáci zabiti a následně spáleni v sunnitském městě Fallujah (Fallúdža) . Incident, při kterém byla jejich mrtvá těla vláčena davem byl významným předělem války. Událost zažehla opakovaná americká obléhání města a pomohla podpořit irácký odpor, který dodnes sužuje okupaci.

Teď je o společnosti Blackwater v médiích opět slyšet, a připomíná nám to, jak byla válka zprivatizována. V úterý byla v jedné z nejnásilnějších oblastí Bagdádu sestřelena jedna z helikoptér společnosti. Zabití muži poskytovali diplomatické zabezpečení jako součást 300 milionového kontraktu, který uzavřelo se společnostní Blackwater ministerstvo zahraničí USA. Kontrakt se datuje už od roku 2003, kdy společnost zajišťovala ochranu pro prvního poválečného správce Iráku - Paula Bremera. Současný americký velvyslanec Zalmay Khalizad, který je také chráněn firmou Blackwater řekl, že si šel prohlédnout do márnice těla mrtvých mužů a trvá na tom, že okolnosti jejich smrti jsou nejasné kvůli "nepřehledné válečné situaci."

Bush se během své řeči o stavu Unie o sestřelené helikoptéře ani slůvkem nezmínil. Zmínil ale záležitost, která dělá z privatizace války základní pilíř jeho irácké politiky - potřebu více vojáků. Prezident navštívil Kongres kvůli schválení navýšení množství vojáků v aktivní službě přibližně o 92.000 mužů během následujících pěti let. Přitom utrousil zmínku o hlavní iniciativě, která představuje významný vývoj v katastrofické rekonstrukční válečné mašinérii: Civilním rezervním sboru (Civilian Reserve Corps).

"Takový sbor by fungoval jako naše armádní rezerva. Ulehčilo by to tlak na ozbrojené síly tím, že by to umožnilo najmout civilisty v rozhodujících momentech na mise do zahraničí, když je Amerika potřebuje," prohlásil Bush. To je přesně to, co už administrativa udělala, převážně za zády amerických občanů a s malým vstupem Kongresu, což je revoluce ve vojenských záležitostech. Bush a jeho političtí spojenci používají dolary daňových poplatníků k provozování laboratorního outsourcingu. Irák je jejich Frankenstein monstrem.

Už předtím představovali soukromí dodavatelé v Iráku druhou největší "sílu". Podle posledních čísel ze zprávy vládní kanceláře je v Iráku okolo 100.000 dodavatelů/podnikatelů, ze kterých tvoří soukromí vojáci počet 48.000. Tito vojáci působili bezpochyby téměř bez právního dozoru, nebo účinných legálních zábran a byli pro okupaci nevyhlášenou možností expanze. Mnozí z nich berou 1.000 dolarů denně, což je o hodně více než vojáci v aktivní službě. Navíc jsou tyto jednotky výhodné i politicky, protože jejich úmrtí se nepočítají do oficiálních ztrát.

Prezidentem navrhovaný Civilní rezervní sbor nebyl jen jeho nápadem. Jeho zprivatizovanou verzi vypustil do vzduchu už před dvěma lety Erik Prince, uzavřený mega milionář, konzervativní vlastník Blackwater USA a muž, který celá léta sloužil jako klamavý vůdce propagandistické kampaně za obnovení žoldáků jako legitimních sil. Na začátku roku 2005 Prince - jako největší finanční podporovatel prezidenta a jeho spojenců - prosadil na vojenské konferenci ideu "brigádních dodavatelů" jako doplnění oficiální armády.

"V Pentagonu panuje zděšení z neustálého zvětšování velikosti armády," prohlásil Prince. Úředníci "chtějí navýšit stavy o 30.000 lidí a mluví o výdajích mezi 3,6 až 4 miliardami. Dobře, podle mých výpočtů to je 135.000 dolarů na vojáka. "Mohli bychom to jistě udělat levněji", dodal Prince.

A Prince není jen muž s nápadem: je to muž s vlastní armádou. Blackwater začal v roce 1996 se soukromým výcvikovým táborem "k naplnění očekávaného požadavku na vládní outsourcing." Dnes jeho kontrakty běží od míst hluboko uvnitř armády a tajných služeb až k nejvyšším místům Bílého domu. Zajistil si status něčeho jako elitní pretoriánské gardy pro celosvětovou válku proti terorismu, s největší soukromou vojenskou základnou na světě, flotilou 20 letadel a 20.000 připravených vojáků. Od Iráku, Afghánistánu, hurikánem zpustošených ulic New Orleansu až k setkáním s guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem v souvislosti s reakcí na pohromy v Kalifornii se firma Blackwater představuje jako FedEx obrany a domácích bezpečnostních operací. Taková moc v rukou jedné společnosti, řízené moderním křižákem a člověkem financujícím prezidenta ztělesňuje "vojensko průmyslový komplex", před kterým varoval prezident Eisenhower v roce 1961.

Další privatizování státní válečné mašinérie - nebo vynalézání nových zadních vrátek pro vojenskou expanzi pod vymyšlenými názvy jako Civilní rezervní sbor bude představovat zničující ránu budoucnosti americké demokracie. Překlad Messin, 28.1.2007

 

 Ahtisaariho „konečné řešení“ – prostě hrůza Nebojsa Malic, Antiwar.com

 

Zvláštní pověřenec OSN pro Kosovo Martti Ahtisaari tento pátek přednesl svůj návrh pro řešení budoucího stavu Kosova vládě v Bělehradě a prozatímní albánské vládě v Prištině. Kosovo, známé také jako Kosovo-Metohija, je srbskou provincií, která je od června 1999 okupována NATO a nachází se pod správou OSN, která následovala po 78 denní bombardovací kampani vedenou Spojenými státy. Bombardování začalo pod záminkou donutit Srbsko souhlasit s „mírovou dohodou“ představenou během fingovaných jednání mezi jugoslávskou vládou a kosovsko-albánskými separatisty. Po zahájení bombardování NATO použilo záběry prchajících uprchlíků k tvrzením o konajících se „etnických čistkách“ a „krutostech“ a využilo tak masmédia k výrobě ospravedlnění pro svůj útok.

Po stažení srbské policie a jugoslávských ozbrojených sil byly z provincie vyhnány stovky tisíc Srbů, Romů, Turků a dalších ne-Albánců a jejich majetek (včetně nemovitostí) byl vypleněn a zničen albánskými ozbrojenci, často pod namířenou hlavní zbraně. Tradiční západní tisk to omlouval. Od roku 1999 bylo znesvěceno, nebo kompletně zničeno více než sto srbských pravoslavných kostelů, kaplí, klášterů a hřbitovů..

Od té doby obhájci nezávislého, Albánci ovládaného Kosova, vedou ofensivu v médiích, diplomatických a politických kruzích k zajištění „konečného řešení“ pro okupovanou provincii, které upřednostňuje jejich věc. Nejnápadnějším advokátem tohoto úsilí byla v Bruselu sídlící Mezinárodní krizová skupina (International Crisis Group, ICS), mající za sebou dlouhou historii intervenčního aktivismu na Balkáně. Zakladatel ICG, Morton Abramowitz byl jedním z poradců kosovsko-albánské UCK při jednání v Rambouillet. Wesley Clark, velitel jednotek NATO bombardujících Srbsko, následně sloužil ve  ICG – jako Martti Ahtisaari, bývalý finský prezident, který přesvědčil Bělehrad podepsat dohodu ukončující válku. Ahtisaariho jmenování zvláštním zmocněncem OSN pro Kosovo naznačilo, jaké řešení pro okupovanou provincii Evropa a USA upřednostňují. Soudě podle předloženého návrhu, který je možné vidět jako sérii souborů Wordu na internetové stránce, Fin nezklamal. I když extrémně mlhavě, objasňuje návrh to, že by se Kosovo mělo stát samostatným státem úplně ve všem kromě názvu, nikde s žádným náznakem srbské svrchovanosti. Aspektům Ahtisaariho plánu ohledně práv a ochrany Srbů zanechaných v provincii se dostalo minulý v tisku značného prostoru, ale i jen zběžné zkoumání dokumentu ukáže, že se jedná přinejlepším o plané sliby.

Téměř stát

Člověk by to mohl i omluvit za předpokladu, že Ahtisaari svůj návrh vypracoval na základě toho, co bylo vyjednáno minulý rok při rozhovorech mezi bělehradskými úřady a povstaleckými Albánci. Místo toho ale sestavil návrh podle seznamu požadavků obhájců nezávislosti, přestrojený za kompromis.

Kosovo je například představováno se všemi výsadami suverénního státu, kromě jména (nevyslovení je možností pro vládu vyhlásit nezávislost a požadovat uznání): má mít vlastní vlajku, znak a hymnu a má mít také oprávnění „uzavírat a rušit mezinárodní dohody, včetně práva ucházet se o členství v mezinárodních organizacích.“

Ahtisaari nicméně přidává prostor pro některé limity. Symboly „musí odrážet multi-etnický charakter Kosova“, provincie by měla mít zakázány územní požadavky na jiné státy, nebo případné spojení se s jinými státy, či jejich částmi. Politický systém by měl vestavěné kvóty pro ne-Albánce, včetně mechanismu „dvojitého většinového“ hlasování v záležitostech „týkajících se oblastí zvláštních zájmů“ těchto komunit. A ve všech směrech by zde byl imperiální dozor.

Zahraniční vládci

Návrh předpokládá Zvláštního zástupce Evropské unie (European Union Special Representative - EUSR), který by byl rovněž Mezinárodním civilním zástupcem (International Civilian Representative - ICR), a který by byl „jmenován Mezinárodní řídící skupinou (International Steering Group – ISG) složenou z klíčových mezinárodních investorů.“

Tahle ISG zní stejně podezřele jako „Mírová implementační rada (PIC)“, která je v podstatě samozvanou, svévolnou kontaktní skupinou, která si sama sobě svěřila pravomoc jmenovat místodržícího v Bosně, kterého pravomoci se blíží absolutnímu diktátorství. Ani ISG ani PIC nemají co dělat s OSN, OSCE, EU či nějakým mezinárodně založeným orgánem, který by mohl být popohnán k odpovědnosti – přinejmenším teoreticky – za jejich jednání. Ani v Bosně ani EUSR/ICR v kosovském řešení se nezodpovídají nikomu kromě těchto pochybných samozvaných „investorů“ s neomezenou mocí.

Ahtisaariho návrh předkládá všechno v Kosovu pod konečnou pravomocí ICR.

Opatření a komise/výbory

Vše v novém Kosovu, od policie a soudnictví až po vládu a státní službu má být podřízeno kvótám. Na tento proces by dohlížela „Kosovská soudní rada“, výbor zahrnující cizince, který by radil prezidentovi. Ten by měl mimochodem „reprezentovat jednotu lidu Kosova“ ať už to znamená cokoliv.

Kosovský parlament – odvozený z nynějšího parlamentu podle dočasné ústavy vytvořené správou UNMIK – je pověřen přijmout skutečnou ústavu (s limity popsanými v návrhu) do 120 dnů od přijetí návrhu v platnost 2/3 většinou hlasů po „příslušných jednáních s nevětšinovými členy shromáždění.“ Kdo mají být tito „nevětšinoví“ členové zákonodárného sboru není v návrhu specifikováno.

Další komisí je „Implementační monitorovací rada“ (Implementation Monitoring Council), která by byla oprávněna dohlížet na bezpečnost srbských kulturních dědictví a památných míst.

Dědictví a decentralizace

Mnoho se nadělalo z Ahtisaariho údajného úsilí zahrnout do jeho návrhu silnou ochranu pro Srby a jiné ne-Albánce. Ale ve skutečnosti se jedná o spíše o lehkou mlhu.Například Kosovským parlamentem by muselo projít právní ustanovení „o ochranných zónách kolem určených srbských náboženských a kulturních míst.“ Je tam 45 míst, která by byla takto určena; zbytek srbského dědictví v provincii je volně k dispozici („up for grabs“)

KFOR přejmenovaný na IMP (International Military Presence – Mezinárodní vojenská přítomnost) by „poskytoval bezpečnost množství předurčených míst… na začátku uskutečňování dohody.“ Poté ale hlavní zodpovědnost za základní ochranu vlastnictví srbské pravoslavné církve převezmou „Kosovské agentury pro vymáhání práva.“ („Kosovo law enforcement agencies“)

Toto bude předáno Kosovské policejní službě s ústředním velitelstvím v Prištině. Ano, dvakrát je zmíněno, že Srbové „budou hrát roli“ při výběru náčelníků místní policie, ale jen do té míry, do jaké sahá vliv ne-Albánců. Návrh předvídá během roku rozpuštění  – Kosovského ochranného sboru (v podstatě přejmenovaná teroristická UCK) a jeho nahrazení sborem pod názvem KSF (Kosovo Security Force). Není těžké si představit,  kdo by tvořil většinu kádrů KSF. Provincie by dostala také vlastní zpravodajskou službu.

Pokud jde o centralizaci, Ahtisaari navrhuje šest nových srbských magistrátů v oblastech se srbskou většinou. Jenomže systém kosovské vlády je natolik centralizovaný, že si lze těžko představit jejich životaschopnost. Návrh zmiňuje „zlepšení role při výběru místních policejních velitelů“ a „ochranu a podporu kulturních a náboženských věcí místní úrovně“. Přitom tato zvláštní magistrátní privilegia – dokonce i když jenom na papíře – by z nich udělaly nový terč nenávisti a závisti albánské populace, trvající na současné pozici.

Předstíraná lidská práva

Ahtisaariho návrh říká, že jsou garantována všechna lidská práva, ale ručitelem by byla nevyhnutelně kosovská vláda – ovládaná kosovskými Albánci. Návrh údajně „poskytuje právo všem uprchlíkům a vnitřně přemístěným osobám na návrat do Kosova a znovuzískání vlastnictví a osobního majetku "v souladu s kosovským a mezinárodním právem“. To nicméně znamená, že parlament může přijmout zákon zakazující návrat uprchlíkům, dokud neprokážou svou nevinu při obvinění z válečných zločinů. Byl by aplikován, kdy by vracející se ne-Albánci byli zatýkáni na základě tajných obvinění a dáni k soudu za válečné zločiny. Tak by ani nebylo třeba nějakých usvědčení (ne, že by nešly zajistit Albánci ovládanou justicí) a zadržení by sloužilo k odstrašení potenciálních navrátilců.

Prázdné řeči

Při četbě Ahtisaariho návrhu by se mělo několik věcí ozřejmit. Ten se hemží tvrzeními, které nemají vztah k realitě: například, prohlašuje Kosovo za „různorodé“ multi-etnické a demokratické, i když je zřejmé, že neexistuje žádný mechanismus, který by toho docílil. Návrh jednoduše prohlašuje, že Albánci ovládané úřady by chránily lidská a vlastnická práva a svobody, když k tomu přitom neprojevily absolutně žádnou inklinaci během minulých osmi let. Jestliže NATO a UNMIK s tisíci vojáků a byrokratů nebyli schopni zastavit neustálé násilí a ničení namířené zvláště proti Srbům, co by mohla nezkušená a zchudlá albánská vláda udělat lepšího? Pokud by samozřejmě nebyla ochotná se postavit násilným elementům ve své vlastní společnosti, kteří se takových činů dopustili.

Albánský prozatímní předseda vlády Agim Ceku řekl srbským novinám, že se nikdy nedopustil žádných válečných zločinů; zvěrstva vojáků v Chorvatsku pod jeho velením prý byly „normální věci, dějící se ve válce“ a sama UCK se nikdy nedopustila žádných krutostí. Agim Ceku – a organizace stojící za ním – by chtěli, aby Srbové a celý svět uvěřili tomu, že stovky tisíc Srbů, Rómů, a Turků etnicky vyčištěných z provincie, zničení jejich vlastnictví a dědictví, a  na zbylé členy těchto společenství za minulých osm let, jsou pouze „izolované incidenty“ jednotlivých extremistů. Takových, jako bylo těch 50.000 zvláštních „jednotlivců“, kteří se zapojili do pogromu v březnu 2004?

Falešné vítězství impéria

Ceku a jeho následovníci jsou z návrhu potěšeni, zřejmě protože vědí, že se jedná o zadní vrátka k nezávislosti, která se vyhne ruskému vetu v OSN. Možná také proto, že si na rozdíl od jiných pamatují, že práva mohou být ignorována a smlouvy porušovány pro něčí výhodu, pokud se dotyčný těší podpoře impéria. Opravdu, mohou očekávat, že impérium bude ochotným spolupachatelem v pošlapávání části Ahtisaariho plánu – pokud bude někdy přijat – podobně jako podporovalo jejich úsilí v roce 1999. Ale nakonec, i kdyby dostali všechno co chtějí, budou mít kosovští Albánci nad sebou cizího vládce, a někoho – zbylé Srby – k obviňování z jejich problémů.

To je důvodem, proč Ahtisaariho plán není „konečným řešením“ pro okupované Kosovo; ledaže by samozřejmě představoval pro Srby takový problém, že se zabalí a odejdou, což je něco, na co „západní diplomaté“ toužící po nezávislosti,   tajně   touží. Dalším klíčovým předpokladem Ahtisaariho a jeho sponzorů je, že nově vytvořená pro-imperiální vláda v Srbsku buď schválí tohle uchvácení země, nebo to s bezmocnou rezignací přijme. Ať se tak stane, nebo ne, je to hypotéza, kterou by nikdo neměl brát na lehkou váhu.

Na Balkáně není nikdy nic jisté. Obzvláště ne „konečné řešení.“     Messin, 9.2.2007

Reuters: Dvě třetiny Němců podporují Putinovu kritiku USA

BERLIN (Reuters) – Podle úterního výzkumu veřejného mínění asi dvě třetiny Němců podporují názor ruského prezidenta Vladimira Putina, že Spojené státy směřují k tomu, aby se staly „jediným pánem světa.“

Průzkum pro televizi N24 mezi 1.000 Němci ukázal, že 68 procent podporuje Putinovu kritiku Washingtonu, kterou učinil na bezpečnostní konferenci v Mnichově o tomto víkendu.

S Putinovým názorem, že USA dělají ze světa nebezpečnější místo děláním politiky zaměřené na vytvoření jediné světové supervelmoci naopak nesouhlasilo 22 procent dotázaných.

Drtivá většina Němců oponovala USA vedené invazi do Iráku v roce 2003 a pohlíží na prezidenta George W. Bushe s hlubokou nedůvěrou                Messin, 14.2. 2007

Srbsko odmítá plán na odtržení Kosova, Bělehrad (AP) – Srbská vláda odsoudila plán OSN pro Kosovo. Učinila tak poté, co plán odmítli i Srbové žijící ve sporné jižní provincii, společně s vlivnou pravoslavnou církví.

Vláda premiéra Vojislava Koštunici vydala „usnesení“, které říká, že návrh OSN na budoucnost Kosova je „v rozporu s mezinárodním právem, protože ignoruje svrchovanost/suverenitu a územní integritu“ Srbska.

Plán vytvořený zmocněncem OSN Martti Ahtisaarim počítá pro Kosovo se samosprávou, včetně vlajky, hymny, armády, ústavy a práva připojit se k mezinárodním organizacím. Albánská většina v provincii se chce od Srbska odtrhnout a plán OSN velmi uvítala.

„Darování výsad suverénního státu Kosovu… je nebezpečný precedens, když pomyslíme na otázky menšin a územních sporů v Evropě i celém světě,“ říká srbská vláda v dokumentu, který by měl dnes podpořit parlament.

Nicméně, vláda vzala na vědomí, že se její zástupci setkají s Ahtisaarim 21. února ve Vídni na konečné kolo rozhovorů o kontroverzním plánu.

Srbská národní rada - reprezentující nějakých 100.000 Srbů stále žijících v provincii – zatratila návrh jako „absolutně nepřijatelný.“

„Plán (OSN) chce připravit Srbsko o důležitou část území“, řekla Rada. Pokud by byl plán přijat Radou bezpečnosti OSN „učinil by přežití Srbů nemožným… a vedl by k destabilizaci celé oblasti.“                                                           Messin, 14.2. 2007

Mike Whitney: Psychologické operace USA v Iráku - Kdo a proč odpálil Zlatou mešitu v Sámaře?

Výbuchy náloží, které poničily pozlacenou kupoli mauzolea významné šíitské svatyně v iráckém městě Samarra jsou základním kamenem Bushových psychologických operací (psy-ops) v Iráku. Proto je nutné nezávislé vyšetřování a vypátrání, kdo je za tuto akci skutečně odpovědný. Útok byl použit jako zásadní, přelomová a nenadálá událost, která měla odklonit odpovědnost za stovky tisíc iráckých obětí a více než tři miliony uprchlíků. Ti jsou oběťmi americké okupace a nikoli občanské války.

Výbuchy byly zosnovány lidmi, kteří věří, že mohou ovládat veřejnost pomocí řízeného vnímání. Prakticky to znamená, že vytvoří události, které mohou být použity k podpoře jejich extrémně pravicové doktríny. V tomto případě bylo zničení mešity použito ke zmatení veřejnosti ohledně skutečného počátku vzrůstajícího sektářského napětí a nepřátelských akcí. Boje mezi sunnity a šíity jsou předvídatelným výsledkem nepravidelných výbuchů a násilí, které nesou znaky tajných operací uskutečněných zpravodajskými službami. Většina iráckého pekla je výsledkem masivního množství proti-povstaleckých operací (black-ops) a nikoli občanské války.

Zdá se, že nový a intenzivní přístup Pentagonu k psychologickým operacím (psy-ops) je odvozen z teorií bývalého činitele ministerstva zahraničí USA Philipa Zelikowa (který také zasedal v komisi vyšetřující události z 11. září 2001). Zelikow je expert na vytváření a udržování „veřejných mýtů“, či „veřejných domněnek/předpokladů“. Jeho teorie podrobně rozebírá, jak je lidské vědomí formováno „ožehavými událostmi“ , které tak nabírají „mimořádnou důležitost“ a tak mohou pohnout veřejným míněním ve směru zvoleném politiky.

V prestižním časopisu Foreign Affairs (č.11-12/1998) Zelikow jako spoluautor článku „Katastrofický terorimus“ spekuluje, že pokud by byl bombový atentát na World Trade Center v roku 1993 úspěšný, „následná hrůza a chaos by překonaly naše schopnosti to popsat.“ „Takovýto čin katastrofického terorismu by byl mezníkem v americké historii. Mohl by zahrnovat nebývalé ztráty na životech i majetku a podkopat zásadní americký pocit bezpečí, jako to udělal test bomby Sovětů v roce 1949. USA by mohly zareagovat drakonickými opatřeními, omezením občanských svobod, umožněním širšího sledování občanů, zadržováním podezřelých a použitím smrtelné síly. Mohlo by následovat více násilí, jak teroristických útoků, tak amerických protiútoků. Američané by mohli později odsoudit své vůdce pro nedbalost a nevčasné reagování na terorismus.“ ( )

Zelikowův článek předpokládá, že když se vytvoří „ožehavá událost“ (taková jako 9/11 nebo vyhození svatyně do vzduchu) je možné nasměrovat veřejnost jakýmkoliv směrem, který si vyberou. Jeho teorie zcela závisí na „vztahu státu a médií“ na který se může spolehnout při šíření jednotné propagandy. V dnešním světe neexistuje spolehlivější systém propagandy než západní média.

Nové stopy v případu odpálení svatyně

V případě bombového útoku na svatyni v Sámaře se objevily nové stopy, které naznačují, že tvrzení Bushovy administrativy jsou lživá. Článek „O rok později, zlatá mešita stále v ruinách“ – Marc Santora – New York Times) poskytuje svědectví očitého svědka o tom, co se skutečně před rokem stalo:

„Správce svatyně, popisující to, co se stalo v den útoku, zůstává v anonymitě, protože se obává, že mluvení s Američanem by ho mohlo stát život. Přibližný obrys jeho popisu byla potvrzen americkými a iráckými úředníky. Noc před explozí, těsně před dvacátou hodinou dne 21.února 2006 západního kalendáře, vniklo do mešity komando v uniformách vydávaných ministerstvem vnitra. Správce říká, že byl zbit, svázán a zamčen v místnosti. Během noci, říká, byl slyšet zvuk vrtání do zdí, jak útočníci umísťovali výbušniny, očividně takovým způsobem, aby způsobily co největší škodu na kopuli.“ (NY Times)

Samozřejmě, jestliže měli muži oblečené „uniformy jaké vydává ministerstvo vnitra“, pak je logické začít vyšetřování na ministerstvu vnitra. Ale tam k žádnému vyšetřování nikdy nedošlo a po správci nikdo nikdy nežádal, aby svědčil o tom, co viděl v noci před výbuchem. Nicméně, pokud říká pravdu, nemůžeme vyloučit možnost, že polovojenští dodavatelé (žoldáci) nebo operační specialisté (zpravodajští/tajní) agenti ministerstva vnitra mohli mešitu zničit za účelem vytvoření dojmu rodící se občanské války.

Není to tak, že Bush chce odvést pozornost od okupace a ukázat, že skutečný konflikt je mezi šíity a sunnity?

Je nepravděpodobné, že byla mešita zničena „sunnitskými povstalci nebo Al-Kaidou“, jak tvrdí Bush. Samarra je převážně sunnitské město a sunnité mají téměř tolik respektu k mešitě jako kulturní ikoně a svatyni jako šíité.

The Times také přidávají, „je jasné, že útok byl pečlivě naplánovaný a vypočítavý.“

Opět pravda. Z rozsahu škod můžeme vidět, že práce byla uskutečněna demoličními odborníky a nikoli pouze „povstalci nebo teroristy“ s výbušninami.

The Times dokonce poskytují motiv útoku: „Zlí lidé použili tento incident k rozdělení Iráku na odporném sektářském základě.“

Bingo! Vláda USA opakovaně incident opakovaně použila ke zdůrazňování rozkolu, vyprovokování rozhořčení a prodloužení okupace.

Nakonec si The Times povšimly podobností mezi 11. zářím 2001 a odpálením Zlaté mešity: „mohu to charakterizovat jako přesně to, co se stalo Světovému obchodnímu centru.“(NY Times) Skutečně, odpálení kupole mešity je zopakováním 11.září. V obou případech bylo úmyslně zrušeno nezávislé vyšetřování a byl okamžitě poskytnut pečlivě připravený příběh. Vládní verze událostí byla extrémně rozhodující pro podporu politiky Bushovy administrativy.

Zrovna tak, jako bylo 11. září 2001 využito k ospravedlnění rozšíření moci „unitárního“ prezidenta, vykuchání občanských svobod a permanentního válečného stavu; tak rovněž odpálení Zlaté mešity bylo použito k vytvoření smyšleného příběhu o hluboce zakořeněném sektářském násilí, které nemá žádný historický precedens. Obě události potřebují být vystaveny důkladnému a nezávislému vyšetřování.

Bushova administrativa konzistentně opustila politiku „založenou na realitě.“ Vládne prostřednictvím demagogie, násilí a podvodu.

11. září 2001 a Zlatá mešita jsou základními kameny „strategicky informačního“ programu Pentagonu. Je to válka nasměrovaná na americký lid a silně se spoléhá na sílu mýtu. Kdo je varován, je i připraven.                      Překlad Messin, 19.2.2007

AP: Americké ministerstvo spravedlnosti uvádělo vadné údaje o teroristických kauzách (Lara Jakes Jordan, Associated Press)

Státní žalobci na americkém ministerstvu spravedlnosti počítali čtyři roky následující po útocích z 11. září 2001 mezi protiteroristické případy porušení migračního zákona, manželské podvody a obchod s drogami, přestože je žádný důkaz nespojoval s teroristickou činností. Takový výsledek přinesl v úterý zveřejněný audit.

Celkově téměř všechny statistiky týkající se vyšetřování a případů terorismu, které zkoumal generální inspektor Glenn A. Fine byly buďto redukovány či nafouknuty.  

Kontrola dále zjistila, že z 26 svazků vydaných ministerstvem mezi roky 2001-2005 byly správné pouze dva.

Mluvčí ministerstva v reakci poukázal, že počty ukazují, že žalobci ve vedení ministerstva byli většinou přesní, nebo svá data podhodnocovali – zdůrazňujíc to, co nazval snahou vyhnout se nahušťování federální teroristické statistiky.

Čísla použitá v monitoru postupu ministerstva při boji s teroristy byla ohlášena Kongresu a veřejnosti, a částečně pomohla plánovat jeho rozpočet.

„Z těchto a dalších důvodů je nezbytné, aby ministerstvo hlásilo správné statistiky související s terorismem,“ uzavřel audit.

Podle kanceláře inspektora Finea jsou zjištěná špatná data výsledkem „decentralizovaných a libovolných“ metod shromažďování nebo neshod ohledně způsobu, jak počty ohlašovat a nevypadají jako úmysl.

Chyby nicméně vedly senátora Charlese E. Schumera k otázce, jestli oddělení nepřehánělo počet teroristických kauz.

Pokud není ministerstvo spravedlnosti schopné mít v pořádku dokonce své vlastní knihy, jak můžeme předpokládat, že dělá svou práci tak jak má? „ řekl Schumer, který sedí v právním výboru Senátu, který dohlíží na oddělení. „Ať už je to početní chyba či pokus nafouknout statistiku teroristických případů z nějakého jiného důvodu, ministerstvo by mělo ze všech stran roztřídit případy podle toho jaké jsou a nikoli podle toho jaké chtějí, abychom si mysleli, že jsou.“            Messin, 21.2. 2007

 

Ahtisaari žádá nový Mnichov

Finský vyjednávač Martii Ahtisaari žádá, aby mezinárodní společenství přesvědčilo Srbsko, že se má pro jakési vyšší cíle míru a stability na Balkáně vzdát Kosova. Skutečný obsah této věty převedený z diplomatického jazyka do srozumitelné češtiny zní takto: Ahtissari žádá ve věci Kosova nový Mnichov. V roce 1938 Německo také žádalo, aby západní velmoci přinutily ČSR „v zájmu zachování míru“ vzdát se části svého území.

Paralely mezi česko-německým konfliktem o české pohraničí a srbskoalbánským sporem o Kosovo jsou očividné. Nikdo nepopírá, že většinu obyvatelstva Kosova tvoří dnes etničtí Albánci, stejně jako nelze popřít, že v českém a moravském pohraničí tvořili naprostou většinu obyvatel etničtí Němci. Ovšem Němce z pohraničí po vzniku Československa v roce 1918 nikdo z jejich domovů nevyháněl (rok 1945 je jinou kapitolou), zatímco vyhánění Srbů nabylo po roce 1999 masových rozměrů a ve fakticky samostatném Kosovu bude nepochybně dokončeno.

Etnické poměry Kosova nebo českého pohraničí ostatně nejsou až tak důležité, mnohem důležitější jsou historické vazby. Nikdo totiž také nemůže popřít, že Kosovo bylo částí středověkého Srbska a od porážky Turecka v první balkánské válce roku 1912 je trvale součástí Srbska moderního, podobně jako tzv. Sudety byly vždy součástí české koruny. Jedinou výjimku představuje v obou případech období druhé světové války, kdy se české pohraničí stalo v roce 1938 součástí Velkého Německa a Kosovo po porážce Jugoslávie na jaře 1941 součásti Velké Albánie; tu do roku 1943 ovládali Italové a v letech 1943-44 byla formálně samostatným státem pod německou ochranou. Jenže jak rozčlenění Československa, tak parcelaci Jugoslávie prohlásili Spojenci už během války za neplatné, a právně tedy tyto změny hranic neměly a nemají žádný význam.

Je pravda, že Miloševićův režim se dopustil v letech 1989-1999 na albánském obyvatelstvu v Kosovu velkých křivd (?), ale to neznamená, že za to má být trestána dnešní demokratická vláda a všichni Srbové v Kosovu. Kosovo znamená pro Srby historicky totéž, co pro Čechy pohraniční hory, které také chápeme jako nedílnou součást své minulosti. Žádná vláda v Bělehradě proto dobrovolně Ahtisaarův plán nepřijme a přijmout z vnitropolitických důvodů nemůže. Je samozřejmě možné k „dobrovolnému“ odstoupení Kosova Bělehrad soustředěným tlakem donutit, ale takový akt budou široké vrstvy srbského obyvatelstva chápat jako diktát.

Při zániku Jugoslávie v roce 1991 přijalo mezinárodní společenství rozumnou zásadu, že hranicemi nových samostatných států budou někdejší hranice svazových jugoslávských republik, a to bez ohledu na etnické složení obyvatelstva. Nyní poprvé je tato zásada jasně porušena. Západ se dušuje, že tím nevytváří precedens pro podobné požadavky jiných menšin. Pokud to tedy správně chápu, má být obyvatelstvo zeměkoule do budoucna rozděleno na dvě části: první budou tvořit Kosovští Albánci, kteří získají právo na odtržení svého etnického území, a druhou všechny ostatní národy a etnické skupiny, které toto právo mít nebudou. Takový přístup je ovšem přijatelný jedině pro Albánce, a proto nemůže nikdy fungovat. Precedens nepochybně vznikne a na jeho základě bude těžké bránit např. bosenským Srbům v odtržení od Bosny a Hercegoviny.

Ahtisaariho plán je mrtvě narozeným dítětem. Srbům a Srbsku neposkytuje prakticky nic, a není to tedy žádný kompromis. Bude to jen nový Mnichov, tentokráte na Srbsku. A tak jako nepřinesl mír Evropě diktát v Mnichově v roce 1938, nepřinese jej ani diktát z Vídně v roce 2007.

Autor Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. je český historik, univerzitní profesor

Adrian Salbuchi: Skrytá tvář globalizace

Globalizace, tak jak ji dnes máme, může být definována jako ideologie považující za svého hlavního nepřítele suverénní národní stát, v podstatě proto, že hlavní funkcí státu je (nebo by mělo být) upřednostňování zájmů mnohých - tedy "lidu" - před zájmy nemnohých. V souladu s tím se síly globalizace snaží podkopat rozmělnit a případně zničit fundamenty národního státu coby základní sociální instituce, aby ho nahradily novými nadnárodními celosvětovými sociálními, politickými, finančními a vojenskými správními strukturami. Takové struktury mají vazbu na politické cíle a ekonomické zájmy malého počtu vysoce koncentrovaných a velmi mocných skupin a organizací, které dnes určují a řídí globalizační proces velmi specifickým směrem.Tyto mocenské skupiny zastávající vlastní zájmy uspěly v dosažení stavu bezprecedentního v celé lidské historii, stavu, který můžeme označit za privatizaci moci v globálním měřítku.

"Globalizace" je v podstatě pokrytecký zmírňující výraz či eufemismus pro něco, co bývalí američtí prezidenti Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman a George H. W. Bush - v různých obdobích moderní historie - nazývali "Nový světový řád".

Nový světový řád! Když tento termín 11. září 2001 neopatrně použil bývalý prezident George Bush starší, vládnoucí síly si značně pospíšily se snahou zajistit, aby se nedostal do běžného používání. Místo něj dosadily neutrální a zdánlivě neškodně znějící pojem "globalizace", který nicméně skrývá jediný význam: prosazení US-UK-izraelského imperialismu ve všeobjímajícím celoplanetárním měřítku. Tak to dnes přinejmenším vidí rostoucí počet lidí v Argentině a celém našem regionu.

Kdo jsou? Co chtějí?

Proces, který si zde popíšeme, není v žádném případě anonymní - a o to méně tajný - protože mocenské skupiny propagují a zřizují tento nový světový pořádek přímo před očima veřejnosti: t.j. nadnárodní korporace (např. Fortune Global 500, na níž připadá přes 80 procent americké ekonomické aktivity); globální finanční infrastruktury (zahrnující banky, investiční fondy, burzy a operátory komoditních burz); multimediální monopoly; přední univerzity Ivy League; mezinárodní multilaterální organizace (jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, IADB/Meziamerická rozvojová banka, BIS/Banka pro mezinárodní vypořádání, OSN a WTO) a především klíčové vládní posty ve Spojených státech, Izraeli, Velké Británii a ostatních vyspělých průmyslových zemích. Řeč tedy určitě není o něčem, co by se dalo odbýt jako "konspirační teorie".

Co zde můžeme pozorovat je vnitřní struktura a logika za způsobem, jakým je budována a řízena Moc. Co však není na první pohled patrné je skutečnost, že všichni hráči, kteří jsou součástí "soukolí světové moci", mají jedno společné; jejich klíčoví manažeři úředníci, akademici, stratégové, akcionáři a ostatní podstatné figurky patří ke stejné vzájemně propletené síti mozkových trustů a lobystických organizací. Tato síť třímá kormidelní kolo světové moci na současném destruktivním kurzu.

Mezi těmito mozkovými trusty - které by měly být ve skutečnosti správně označovány jako plánovací centra světové politiky - mimo jiných mají vitální důležitost Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC), Royal Institute of International Affairs (RIIA), Brookings Institution, RAND Corporation, American Enterprise Institute (AEI), American Israeli Political Action Committee (AIPAC) a Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Historická perspektiva

Abychom viděli, jak vznikla celá tato situace, a správně chápali běh současného světa, musíme se ohlédnout zpátky. V roce 1919 se malá skupina vlivných bankéřů, právníků, politiků a akademiků - účastníků Pařížské mírové konference řešící vztahy mezi vítěznými Spojenci a poraženými Centrálními mocnostmi po první světové válce - setkala v hotelu Parisian Majestic kde dospěli k transcendentní dohodě: rozhodli se vytvořit síť "mozkových trustů"- svým způsobem exkluzivních klubů nebo lóží - z nichž by vzešlo "nové uspořádání světa", které by vhodným způsobem vycházelo vstříc imperiálním celosvětovým zájmům a cílům anglo-americké aliance.

V Londýně dostal tento mozkový trust jméno Royal Institute of International Affairs (RIIA), zatímco ve Spojených státech se měl stát známým jako Council on Foreign Relations (výbor pro zahraniční vztahy - CFR) se sídlem v New York City. Obě organizace vykazovaly nezaměnitelné znaky uplatňování sociální strategie postupného zavádění socialistického, čili formálně "demokratického", ale ve skutečnosti stále autoritativnějšího politického zřízení jako prostředku masové kontroly populace. Tehdy byla propagována zednářskými organizacemi jako Fabian Society, financovanou Round Table Group, kterou založili, kontrolovali a financovali jihoafrický magnát Cecil Rhodes, mezinárodní finanční dynastie Rotschildů, různé v UK sídlící starobylé rytířské zednářské lóže a Britská Koruna.

CFR dostala počáteční podporu nejbohatších, nejmocnějších a nejvlivnějších rodin ve Spojených státech, jako Rockefeller, Mellon, Harriman, Morgan, Shiff, Kahn, Warburg, Loeb, a Carnegie (posledně zmínění tak učinili prostřednictvím nastrčené organizace založené 1910: Carnegie Endowment for International Peace).

Aby CFR mohl vykonávat a prosazovat svůj vliv mezi elitou, bylo jedním z prvních opatření vydávání vlastního periodika, které je dodnes jednou z hlavních světových hlásných trub v oblasti geopolitiky a politické vědy: Foreign Affairs. Mezi prvními řediteli CFR byli Allan Welsh Dulles, klíčová postava americké zpravodajské komunity (později zřídil tajnou špionážní síť CIA a NSA), novinář Walter Lippman, ředitel a zakladatel The New Republic, řada korporátních právníků J.P. Morgana, bankéři Otto H. Kahn a Paul Moritz Warburg (1), bohatý německý emigrant, který roku 1913 navrhl a prosazoval legislativu vedoucí k vytvoření Federal Reserve Bank - od základu soukromé centrální banky Spojených států, která od té doby kontroluje finanční strukturu Spojených států (a jejím prostřednictvím značnou část světa). Když roku 1945 skončila druhá světová válka, byla Federal Reserve Bank doplněna o Mezinárodní měnový fond a Světovou banku, přičemž obě instituce vymysleli a navrhli plánovači CFR a představili ji už v roce 1944 na konferenci v Bretton Woods.  

 

Dalším z členů CFR a jedním z jejich prvních ředitelů byl geograf a prezident Americké geografické společnosti Isaiah Bowman, který krátce po první světové válce vedl tým expertů překreslujících mapy střední Evropy. Byl pak velice činorodý v období závažných evropských nepokojů, které nakonec v roce 1939 vedly ke druhé světové válce. A byli to právníci CFR Owen D. Young (prezident General Electric) a Charles Dawes (přední právník J.P. Morgan Bank), kteří ve dvacátých letech navrhli a prosazovali "dluhové refinanční plány" pro válečný dluh uvalený na Německo v rámci reparací podle Smlouvy z Versailles. A byli to výkonní ředitelé Federal Reserve Bank a členové CFR, kteří vytvořili monetární distorze, vedoucí v roce 1929 k finanční a následné hospodářské krizi. Byli to ředitelé CFR, kteří prostřednictvím mocných, jimi kontrolovaných médií jako NBC, ABC, CBS a novin, jako The Washington Post, The Wall Street Journal, Chicago Tribune a The New York Times, v roce 1939 vybízeli a tlačili veřejné mínění k přerušení americké izolacionistické neutrality, aby tak vehnali národ do další evropské války, o jejíž vyvolání usilovali již od počátku třicátých let.

Druhá světová válka

Na samotném počátku strašlivé evropské občanské války, které se Spojené státy v roce 1941 účastnily pouze formálně, založili členové CFR War and Peace Studies Group, která se stala doslova součástí Ministerstva zahraničí USA a navrhovala hlavní body zahraniční politiky ve vztahu k Německu, Itálii, Japonsku a jejich spojencům. Později začala s přípravami pro poválečný "Nový světový řád" po předvídaném vítězství Spojenců. V tomto smyslu CFR rovněž navrhla a prosazovala vytvoření Spojených národů, aby bylo možné řídit světovou politiku atomového věku pod americkou hegemonií, a prostřednictvím členů jako Alger Hiss, John J. McCloy, W. Averell Harriman, Harry Dexter White, Henry Kissinger a mnoha jiných, zřízení některých klíčových ekonomických organizací, jako MMF a Světová banka.

Jakmile válka skončila vytvořil americký prezident Harry S. Truman dalekosáhlou národní bezpečnostní doktrínu založenou na "zadržování sovětského expansionismu" , prosazovanou dalším členem CFR, tou dobou amerického velvyslance v Moskvě George Kennana (2), který v roce 1947 pod pseodonymem "X" popsal své myšlenky v proslaveném klíčovém článku ve Foreign Affairs. Také takzavný "Marshallův plán", který prezentoval světu amrický generál George C. Marshall, ve skutečnosti navrhly složky CFR. Implementoval ho W. Averell Harriman.(3)

Elitní mocenské struktury

Ačkoli je veřejnosti málo známý, CFR je velmi mocnou organizací s rostoucím vlivem, prestiží i škálou aktivit. Dnes můžeme dokonce říci, že nepochybně působí jako "šedá eminence světa", v tichosti řídící mnoho komplexních a vysoce volatilních sociálních, politických, finančních, vojenských a ekonomických procesů po celém světě. Ať už si to připouštíme nebo ne, neexistují národy, regiony nebo aspekty lidského života nedotčené jeho vlivem a už samotný fakt, že dokázal zůstat "za oponou" z něj dělá mimořádně mocnou a nepostižitelnou organizaci, skrytou i před americkou veřejností.

Dnes je CFR diskrétní organizací čítající více než 4 500 členů, nejlepších, nejschopnějších a nejbystřejších mozků kooperujících s velmi mocnými a vlivnými jedinci, těšícími se velkému vlivu ve svých profesích, korporacích, institucích, na vládních postech a v sociální struktuře. Takto CFR svádí dohromady vrcholové korporativní představitele z řad finančních institucí, průmyslových gigantů, médií, výzkumných organizací, akademiky a vedoucí vojenské představitele, vládní činitele, univerzitní děkany, šéfy odborů a studijních center. Jejich hlavním cílem je nalézání a využívání široké škály politických, ekonomických, finančních, sociálních, kulturních a vojenských faktorů, zahrnující libovolný myslitelný aspekt veřejného a soukromého života ve Spojených státech, jejich klíčových spojenců a zbytku světa. Díky mimořádné moci dosažené Spojenými státy se dnes škála aktivit CFR rozprostírá doslova po celé planetě. Jeho výzkumy a šetření provádějí rozličné účelové složky a studijní skupiny, které identifikují příležitosti a hrozby, hodnotí silné a slabé stránky a navrhují dalekosáhlé strategie k prosazování jejich zájmů po celém světě, přičemž každá z nich má své vlastní příslušné taktické a operační plány. Ačkoliv tyto intenzivní a dalekosáhlé záležitosti probíhají uvnitř CFR, klíčový bod k pochopení jeho mimořádné úspěšnosti spočívá v tom, že Koncil sám o sobě nikdy nekoná nic pod vlastním jménem. Spíše tak činí jeho individuální členové ze svých formálních postů předsedů, generálních ředitelů a prezidentů hlavních korporací, finančích institucí, mezinárodních multilaterálních institucí, médií, klíčových vládních postů, postavení na univerzitách, v ozbrojených složkách a odborových organizacích - nikdy ani sebemenším náznakem nedávaných do spojitosti s CFR jako centrálou pro plánování a koordinaci.(4)

Členy CFR můžeme najít na mnoha mocenských a rozhodujích postech. Abychom jmenovali aspoň hrstku z více než 4 500 členů, můžeme uvést nejznámější jména jako David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Zbigniev Brzezinski, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Paul Wolfowitz, Collin Powell, Condoleeza Rice, Richard Perle, Robert Gates, James Baker III., Stephen Hadley, Douglas Feith, L. Paul Bremer III., John Bolton, John Negroponte, bývalá ministryně zahraničí Madelaine Albright, podloudný mezinárodní finančník George Soros, soudce vrchního soudu Stephen Breyer, generální ředitel Lowes/CBS Laurence A. Tisch, bývalý šéf General Electric Co. Jack Welsh, generální ředitel CNN W. Thomas Johnson, bývalý předseda a generální ředitel The Washington Post / Newsweek / International Herald Tribune Katerine Graham (dnes ji zastoupil její syn), americký viceprezident, bývalý ministr obrany a bývalý generální ředitel Halliburton Richard Cheney, bývalý prezident George H. W. Bush, bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta Clintona Samuel "Sandy" Berger, bývalí ředitelé CIA John M. Deutsch a George Tenet, bývalý guvernér Federal Reserve Bank Alan Greenspan a její současný guvernér Benjamin Shalom Bernanke, bývalý prezident Světové banky James D. Wolfensohn, generální ředitel CS First Boston Bank a bývalý guvernér Federal Reserve Bank Paul Volcker, reportéři Mike Wallace, Barbara Walters, Wolf Blitzer, top- ředitelé CitiGroup John Reed, William Rhodes, Stanford Weill a Stanley Fisher (dříve také č. 2 v IMF), ekonom Robert E. Rubin, bývalý ministr zahraničí a "zprostředkovatel" během války o Falklandské/Malvinské ostrovy mezi Argentinou a Británií generál Alexander Haig, "zpostředkovatel" za balkánského konfliktu Richard Holbrooke, gen. ředitel IBM Louis Gerstner, demokratický senátor George J. Mitchell, bývalý republikánský šéf Newt Gingrich, bývalý poradce pro národní bezpečnost staršího Bushe gen. letectva Brent Scowcroft, Kenneth Lay (v současnosti suspendovaný člen Trilateral Commission a gen. ředitel Enron) a mnoho, mnoho dalších (5)

Ve světě obchodu mají všechny korporace na špici Fortune 500 ředitele, kteří jsou členy CFR. Jejich společná tržní hodnota se rovná téměř dvojnásobku hrubého národního produktu Spojených států, koncentrují tak větší díl bohatství a moci této země a kontrolují klíčové zdroje a technologie po celém světě. Jen ve Spojených státech zaměstnávají přes 25 miliónů lidí a odpovídají za 80 procent jejich HDP. Stručně řečeno, mají v rukou obrovskou moc, patřičné páky a odpovídající vliv, jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí.

Zde tedy máme klíč k enormní efektivitě a moci CFR: jeho rozhodnutí a plány jsou vytvářeny a odsouhlaseny na uzavřených schůzkách, ve studijních skupinách, na konferencích a při účelových akcích. Ale když nastane čas, jsou tyto plány realizovány jeho různými členy; každým z jeho formální pozice v mocných veřejných a soukromých organizacích. A jsou to mocné posty a organizace!

Když byl například navržen a odsouhlasen plán rozvoje globalizace ekonomiky a finančního systému, čili které země se budou těšit míru a prosperitě, a které postihne válka, invaze a hladomor, byly následně koordinovány akce osobností, jako prezidenta Spojených států, jeho ministrů zahraničí, obrany, obchodu a financí, řediteů CIA, NSA a FBI, klíčových mezinárodních bankéřů a finančníků, generálních ředitelů společností Fortune 500, magnátů vlastnících média, reportérů a spisovatelů, důstojníků, akedemiků, šéfů IMF, Světové banky a WTO, a všichni začali ve správnou dobu a správném pořadí společně pracovat na nepřeberném množství podrobností. Tímto způsobem mohou kdykoli a kdekoliv koordinovat konkrétní akci, proti níž téměř není efektivní obrany. Takto to funguje už více než 80 let.  

Skutečná a formální moc

Abychom pochopili skutečný příběh tohoto světa, nejdříve musíme pochopit rozdíl mezi formální a skutečnou mocí. To, co každý den s vysokým nasazením prezentují veřejnosti média formou televizních a rozhlasových vysílání a v tisku, jsou v podstatě konkrétní viditelné výsledky akcí formálních mocenských struktur, zejména národních vlád a technologických, finančních a korporátních infrastruktur. Nicméně páky skutečné moci, která "nechává aby se věci děly", jsou takřka neviditelné. Mají je v rukou ti, kteří plánují, co se ve světě stane, kdy se to stane, kde se to stane a kdo to provede. Formální moc operuje krátkodobě s velkou publicitou. Skutečná moc operuje v dlouhodobém rámci, z pozadí a téměř nulovou publicitou. V současnosti je formální moc většinou "veřejná", zatímco skutečná je od základů "privátní". To odráží fakt, že se instituce národních států (primární veřejná entita formální moci) staly podřízeny soukromým zájmům (t.j. skutečné moci vedené finančními zájmy).

Vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou dnes jedinou suprevelmocí, je rozumné odvodit, že skrytá mocenská sktruktura tohoto světa - a ta tu skutečně je - prozatím vykonává skutečnou světovládu z teritoria a politických a ekonomických struktur Spojených států. Z toho však v žádném případě nelze odvodit, že součástí tohoto schématu je většina populace Spojených států, a že obyvatelé USA jsou "nepřáteli" jiných lidí (zřídkakdy jsou "nepřítelem" lidé jakékoliv země; je jím spíše její elita, která se stává nepřátelskou kvůli nadměrné koncentraci moci). Hovoříme tedy o mocenských skupinách, operujících z území Spojených států (a stejně tak z území Velké Británie, Německa, Japonska, Izraele a prostřednictvím lokálních agentů i ze zemí jako Španělsko, Argentina, Brazílie a Korea), které ale nelze ztotožňovat s lidem Spojených států.

Abychom lépe pochopili skutečnou povahu Spojených států - zejména co se týče jejich zahraniční politiky - musíme mít na paměti, že "americká" administrativa, jak Američané příhodně říkají své vládě - t.j. formální moc - , sídlí ve Washingtonu DC. Nicméně struktury skutečné moci ve Spojených státech sídlí především v New York City a některých státech Nové Anglie. Jinými slovy, administrativa Spojených států působí z Washingtonu DC, ale země je ve skutečnosti řízena z New York City.

Jakmile pochopíme tento koncept, začne se automaticky vynořovat spousta dalších věcí. Skutečné světové mocenské centrum navíc nesídlí v New York City, ale nejspíš v Londýně... Neprůhlednost tohoto komplexního a promyšleného systému automaticky brání jednoduché identifikaci a označení konkrétního "nepřítele", třeba Spojených států, Anglie či libovolných jiných národů. V čase nepokojů nezřídka přinášejí oběti občané Spojených států - a to mnohdy krvavou, jako ti, kteří padli ve Vietnamu, Afghánistánu, Iráku či oběti ve World Trade Center. Nicméně - fakt, že většina US Američanů tuto skutečnost ignoruje je nezbavuje odpovědnosti či viny za genocidní strategie mocenských struktur Nového světového řádu operujícího z území USA, prováděné k dosažení jejich cílů a využitím a zneužíváním americké vojenské a ekonomické moci zbytku světa.

Že tomu tak je, je zřejmé od okamžiku kdy si uvědomíme, že k dosažení natolik dalekosáhlých cílů vyžaduje výkon skutečné moci operační kontinuitu po mnohá desetiletí a uskutečňování komplexních strategií, rozprostřených nad národy a zdroji po celé planetě, není možné bez dodržování řady pravidel a podmínek. To vše vyžaduje dlouhodobé plánování, předsunuté o dvacet, třicet či padesát let dopředu.

Je ironií, že mocenská elita Nového světového řádu velmi dobře ví, že politické kontinuitě, konsistenci jejich plánů a provádění dlouhodobých globálních strategií nehrozí žádné větší nebezpečí, než kdyby byly podřízeny demokratickému procesu, který by kladl nemístné požadavky na profil vůdčích osobností, které při každém kroku, který podnikají, musí (nebo by měly!) dbát "hlasu lidu", a navíc pravidelnému přerušování moci v každém demokratickém volebnímu mechanizmu. Oč lepší je diskrétně operovat z diskrétní platformy, kterou snad lze popsat jen jako "klub gentlemanů", jako je CFR, kde mohou být mocní a vlivní úředníky, řediteli a předsedy po celá desetiletí aniž by kdy měli jakoukoli odpovědnost vůči komukoli jinému, než vůči vlastním pánům. Tímto způsobem může 4 500 individuí disponujících patřičnou mocí rozprostřít obrovský politický, ekonomický, finanční a mediální vliv nad bezpočtem stovek milionů lidí po celé planetě.

Netřeba zmiňovat, že jedním z hlavních úkolů globálních mediálních monopolů je vštěpovat lidem "politickou korektnost", obvykle vyjádřenou "systémem dvou stran". Demokraté a Republikáni v USA, labouristi a konzervativci v UK, CDU a SPD v Německu, radikálové a justicialisté v Argentině - to všichni jsou jen variacemi jedné a tetéž politické politicky korektní doktríny a sebe sama. Prakticky všechny stabilní západní demokracie jsou konfrontovány se systémem jedné strany, s mírně odlišnými vnitřními frakcemi. Lidé si myslí, že mají "volbu", ale předpokládané "možnosti" jednoduše neexistují: je to něco na zůsob "volby" mezi Coca Colou a Pepsi Colou - bez ohledu na co chtějí, abyste věřili, pravdou je, že obě tyto strany jsou v podstatě jen rub a líc jedné mince.

To co zde popisujeme je ve skutečnosti hlavní pákou sítě vytvořené skutečně mocnými lidmi, protože CFR je aktivní prostřednictvím nepřeberného množství institucí, jak uvnitř tak i vně Spojených států. Všechny tyto mozkové trusty svádějí dohromady ty nejinteligentnější, nejvzdělanější, kreativní a ambiciózní muže a ženy v široké škále působností a disciplín. Pokud se jasně nekompromisně ztotožňují se základními politickými cíli CFR, jsou velmi královsky placeni a odměňováni - ekonomicky i sociálním postavením. Konečným cílem není nic menšího než vytvoření Soukromé světové vlády systematickou erozí struktur suverénních národních států podkopáním jejich kulturních hodnot a sociálních norem (i když přirozeně ne všude stejným způsobem, rychlostí nebo ve stejné době), a rozšíření globalizovaného finančního systému založeného na hrubé spekulaci a lichvě a řízením globálního válečného systému tak, aby bylo dosaženo udržení nutné sociální soudružnosti mas vynuceným sjednocením proti skutečnému nebo imaginárnímu nepříteli "demokracie", "lidských práv", "svobody" a "míru" a dnes "terorismu".

Od roku 2003 jsme mohli z první řady přihlížet tomu jak se neexistující irácké "Zbraně hromadného ničení" za enormních útrap, bolesti a svízelí miliónů lidí přeměnily na Zbraně Hromadného Odvedení Pozornosti. Invaze do Iráku a Afghánistánu jsou pouze dva příklady dvojího metru a dvojsmyslnosti "newspeaku", na němž bují celý tento systém.

Aby tedy člověk lépe pochopil dnešní svět, musí číst a vyhodnocovat co říká a propaguje CFR - či spíše její individuální členové -, protože mnohé jejich aktivity, i když diskrétní, ve skutečnosti nejsou žádným tajemstvím. Kdokoliv kdo navštíví sídlo CFR v honosné Park Avenue na 68 ulici v New York City, což jsem v posledních letech mnohokrát učinil, může snadno získat řadu informací, včetně kopie poslední výroční zprávy popisující hlavní aktivity této instituce a úplný abecední seznam jejich 4 500 členů. Všechny informace o zapojených organizacích jsou plně transparentní každému kdo je chce vidět. Je však na každém, aby si porovnal všechna data o členech CFR s tím, čím se ve skutečnosti zabývají ve svých profesích a korporátních, akademických a vládních aktivitách.

Abychom mohli posoudit mimořádný vliv CFR ve 20. století, musíme se poohlédnout v moderní historii. Tento koncil sám o sobě a ve spojení se sesterskými organizacemi vymyslel či ovlivnil ideologie, ovlivnil veřejné události, vojenská uskupení, prováděl politické zločiny, tajné akce, vedl masovou psychologickou válku, vyvolal ekonomické a finanční krize, prosazoval či likvidoval osobnosti politického a obchodního světa a ovlivnil další události dalekosáhlého dopadu. U mnohých z nich je evidentně obtížné si je vůbec připustit, neřku-li dosvědčit. Ale všechny tyto zásahy určovaly směr vývoje lidstva v bouřlivé moderní době.

Užívaná technika je prostá. Spočívá v tom držet nás všechny ve stavu příliš zaměstnaných pasivních diváků, fascinovaných vírem každodenních světových událostí. To zaručuje, že téměř nikdo nepomýšlí na to, aby se poohlédl po vhodném vysvětlení současné závažné krize, protože jen to by umožnilo identifikovat ne tak efekty a šokující důsledky mnoha politických rozhodnutí a skrytých akcí, ale skutečné a konkrétní původce, organizátory a jejich cíle.

Pro úspěch této gigantické masové psychologické války - protože o nic jiného se ve skutečnosti nejedná - jsou životně důležitá nepodceňovatelná masmédia. Jsou nástrojem jehož úlohou je podkopat neutralizovat schopnost samostatného myšlení světové populace. To je klíčovou rolí globálních masmédií jako CNN, CBS, NBC, The New York Times, The Daily Telegraph, Le Figaro, Fox News, The Economist, The Wall Street Journal, Cirrieri della Sera, Le Monde, Washington Post, Time, Newsweek, US News and World Report, Business Week, Reuters a jejich příslušných odnoží ve všech zemích. Všechny jsou řízena klíčovými příslušníky CFR nebo jeho sesterských organizací, jak ve Spojených státech tak kdekoli jinde.

A nejhorší na tom všem je, že i přes všechno to obrovské tření, války, násilí a destrukci, které generuje, je Nový světový řád prostě nefunkční. Nemůžete postavit světové impérium na miliardách nekrytých dolarů, bombardérech B1, letounech F16, střelách Tomahawk, CNN a velké lži a pokrytectví shora až dolů. Řím, Francie, Španělsko a nakonec i Británie z historie věděly, že skutečné impérium, přetrvávající i poté , když už je koloniální mocnost dávno historií, mohou konsolidovat pouze hlubší kulturní hodnoty. To ostatně dodnes patrné v celé Jižní Americe, kde je dones všude hmatatelný španělský, portugalský (a britský) vliv. Zdá se, že Spojeným státům chybí klíčové kulturní faktory v tom smyslu, jak to vyjádřil bývalý francouzský premiér George Clemensceau: "... komplexní politický a sociální přechod od barbarismu k civilizaci, aniž by prošly nezbytnou kulturní fází..." (pokračování)

Messin, 22.2.2007, Překlad článku vyšel v časopisu WM Magazín 59/60, původní zdroj: www.eltraductorradial.com.ar.

Argentinský autor Adrian Salbuchi je výzkumníkem, autorem a moderátorem talk-show :El Traductor Radial" v Buenos Aires a zakladatelem Hnutí za Druhou Argentinskou Republiku. Je mimo jiné autorem knihy "Ele Cerebo del Mundo: la cara oculta de la Globalización" (Šedá eminence světa: skrytá tvář globalizace).

 

Překlad a redakce: Jiří Messin                                                                            Připravil: Svekos

……………………………………………………………………………………………………………...

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí Klubu českého pohraničí jako svou 205. publikaci určenou pro vnitřní potřeby vlasteneckých organizací. Praha, březen 2007

 

Webová stránka:www.ksl.wz.cz                                                   E-mail: Vydavatel@seznam.cz