Menšinová politika je mírová politika

 

Hartmut Koschyk byl v německé vládě doposud odpovědný za národnostní menšiny a přesídlence. Bilance.

 

     3-10-2017        Strahinja Bućan

"Menšinová politika je preventivně mírovou politikou." Tímto citátem německého prezidenta Franka Waltera Steinmeiera je podle Hartmuta Koschyka možné nejlépe charakterizovat jeho práci. Proto je podle křesťanského-sociála z franského Forchheimu tak důležitá. Koschyk k ní vidí klíč především v dobrém vztahu mezi Německem a jeho vlastními menšinami, například Dány nebo Srby:

          "Německo musí být příkladem menšinové politiky, pro menšiny na svém vlastním území. Pouze v takovém případě lze očekávat, že německá menšina mimo Německo bude mít bezpečnou perspektivu do budoucnosti."

Německá federální vláda velmi úzce spolupracuje s 1,2 miliony členů německé menšiny v zahraničí, což zahrnuje i úzkou spolupráci s příslušnými zeměmi. Hartmut Koschyk vidí především spolupráci s Českou republikou stát na pevných nohách. To je také důvod, proč nemá důvod se obávat výsledku parlamentních voleb v říjnu. Je to proto, že zde německá menšina pochopila znamení doby:

"Německá menšina v České republice využila demokratizaci, cestu k právnímu státu a evropské integraci, zejména pro pohled do budoucnosti."

Vztah mezi Českou republikou a jejími Němci je stále horkým želízkem kvůli obtížné minulosti. To Hartmut Koschyk přiznává, i když vidí, že příkopy již téměř zarostly. Jako příklad uvádí, že sudetoněmecké dny se staly německo-českými diskusními fóry. Zdá se, že nedůvěra z minulosti se stala historií.

 

http://www.radio.cz/de/rubrik/schauplatz/minderheitenpolitik-ist-friedenspolitik

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf