Medzi európskou elitou a občanmi EÚ je obrovský rozdiel v názore na budúcnosť EÚ, migráciu či islam

Výskum

Londýn 23. júna 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Virginia Mayo)

 

Kráľovský inštitút pre medzinárodné záležitosti, všeobecne známy ako Chatham House, publikoval výskum, ktorý naznačuje, že medzi európskymi mediálno-politickými inštitúciami a obyčajnými občanmi je obrovský rozdiel v názore na EÚ, masové prisťahovalectvo a islam

 

Ich publikácia pod názvom “Budúcnosť Európy: porovnávanie postojov verejnosti a elít” zahŕňa výskum uskutočnený od decembra 2016 do februára 2017 v 10 krajinách, ktorého sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 10 000 “bežných” ľudí a viac ako 1800 európskych “elitných” jednotlivcov v pozíciách vplyvu v politike, médiách, podnikaní a v občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

 

Silný kontrast v názoroch sa prejavuje už v tom, že zatiaľ čo 71 % elity cíti, že má prospech z Európskej únie, u bežných ľudí je to iba 34 %. O prospešnosti hromadného prisťahovalectva pre ich krajinu bolo presvedčených 57 % elity, no iba 25 % verejnosti. A že imigranti “zlepšujú kultúrny život”, verí 58 % elity a iba 38 % verejnosti.

 

Elity vo väčšine nenachádzajú vplyv imigrácie na zločin a verejné služby. 54 % z nich tvrdí, že to zločin nezhoršilo a 49 % uviedlo, že imigrácia nie je záťažou pre sociálny štát. Naproti tomu 51 % verejnosti uznalo, že prisťahovalectvo zhoršilo zločinnosť a podľa 55 % spôsobuje problémy v sociálnom štáte.

 

Znepokojenie z vplyvu islamu na Európu je menšie u elity ako u verejnosti. 56 % bežných ľudí hovorí, že “všetko ďalšie prisťahovalectvo z moslimských štátov by malo byť zastavené”, ale 53 % elity s tým nesúhlasí. Názor, že “európske a moslimské spôsoby života sú nezlučiteľné”, zastáva 55 % bežných ľudí a iba 35 % elity.

 

V čom sa však väčšina elity s bežnými ľuďmi zhoduje, je zákaz islamského zahaľovania na verejnosti: 61 % elity, 73 % bežných ľudí.

 

Elity tiež nemajú jasný názor v dôležitých otázkach týkajúcich sa smerovania EÚ. Hoci vo veľkej väčšine u nich prevláda pocit, že majú prospech z EÚ, zďaleka nie sú tak jednotní v postojoch k ďalšej integrácii, aj keď by sa možno očakával ich jasný prointegračný postoj: 28 % je spokojných s terajším stavom, podľa 37 % by EÚ mala získať viac právomocí a 31 % si myslí, že EÚ by mala vrátiť právomoci členským štátom. Viac sú proti podpore vytvorenia tzv. “Spojených štátov Európskych”, aj keď existuje istá podpora hlbšej integrácie eurozóny.

 

Podľa výskumu sa k mysleniu svojich občanov najviac približujú vlády v krajinách ako Maďarsko a Poľsko, čo dokazujú aj vyjadrenia maďarských ministrov v zmysle, že “je jasné, že európske a islamské kultúry sú neschopné koexistovať bez konfliktu”.

hlavnespravy.sk