Marksová - S politikou končím

 

„Mám toho pro tuhle chvíli dost, prohlásila ve Výzvě Seznamu Michaela Marksová. Na únorovém sjezdu ČSSD už ani nehodlá obhajovat místopředsednickou funkci.

Právě si odkrucuje dvacet let svého působení v ČSSD – a oslaví to odchodem z aktivní politiky. Michaela Marksová si v těchto dnech balí na ministerstvu práce a sociálních věcí a v příštím období se prý bude věnovat sociálním projektům a psát komentáře.

 

Ve Výzvě hodnotí stav, ve kterém se ocitla její strana. ČSSD je podle posledních průzkumů na hranici pěti procent, které by ji dostaly do Sněmovny. Marksová jako hlavní důvod volebního debaklu vidí to, že se soc. dem. neřídila studií, která doporučovala neútočit na Andreje Babiše." S Zprávy

 

Paní Marksová je příliš skromná. Zapomíná na svou zvlášť aktivní účast v sudetofilní politice. Přednášela dokonce landsmanům o tzv. Wiesbadenské úmluvě. Jaký význam měl tento „dokument?“. V něm se dohodli landsmani s fašizujícími prachalovci, že landsmani se vrátí do republiky jako druhý státotvorný národ, který vytvoří s českým národem česko-německou federaci, v níž se budou střídat čeští a němečtí prezidenti. Jak rádi bychom se dozvěděli, co paní Marksová sdělovala na toto téma landsmanům, ale nebylo nám dopřáno. Česká média a dokonce i tzv. sudetoněmecká zarytě mlčela.

 

Paní Marksová, jako ministryně, byla na řadě tzv. sudetoněmecfkých akcí. V době, kdy ještě nebyla ve vládě, navštívila jeden se sjezdů SL a po návratu domů napsala článek, v níž kritizovala malý informační prostor, který ČT poskytla pro jednání a závěry sjezdu "sudetoněmeckého landsmanšaftu". Položila i řečnickou otázku, zda se ČT bojí "sudetoněmeckého landsmanšaftu". A mohli bychom i dále pokračovat.

 

Snad na její obhajobu bychom měli říci, že sudetofilii měli Marksovi v rodině. Její manžel, první náměstek místopředsedy vlády, P. Bělobrádka, pan Marks jezdil na sjezdy SL často, někdy vzal sebou i dvě dcery. Pan Marks si počínal až tak, že někteří zasvěcenci jej přímo počítali k landsmanům. Ve srovnáním s ním byl pan P. Bělobrádek pouze sudetským Čechem, za kterého se prohlásil sám. Přesto vše mezi místopředsedou vlády a jeho náměstkem klapalo

 

Pokud by paní M. Marková chtěla objektivně hodnotit důvody totální porážky ČSSD, měla by pravdivě uvést i svůj přínos k této katastrofě. Její sudetofilní politika přečnívala značně běžný socdemácký průměr a tvrdila i stranické germanizační tendence. Nikdy neřekla proti této sobotkovské politice jediné slovo. Vezla se s vlnou, jíž svým uvedeným úsilím dále zvedala.

 

V Řeznu při udělení zlata patronátní ministryni sudetů byla též osobně přítomná. Nevíme s jistotou, ale s velkou pravděpodobností to bylo na útraty nás všech. Nyní si bude paní M. Marková podobné cesty do „blízkého zahraničí“ hradit asi sama. „Sudetoněmecký landsmanšaft“ není v současnosti v dobré finanční kondici. Jen soudní spory o platnosti či neplatnosti novelizovaných stanov SL, které zatím po dobu tří let nebyly příslušným soudem registrovány, údajně stály na 100 tisíc euro. A konec soudním sporům není dosud ani vidět. Stále tedy platí původní znění stanov a programu Dvaceti bodů.

J. Kovář