Mariánskolázeňské rozhovory 2017

Vídeň/Marianské Lázně, 2. května 2017

 

Mariánskolázeňské rozhovory Sudetoněmecké rady od 28. do 30.4. 2017

 

Toto tradiční setkání v Mariánských Lázní se konalo na téma „20 let Česko-německé deklarace - 25 let sousedské smlouvy – Jak to bude dál“  Účastníci se skládali z příslušníků Sudetoněmecké rady, politiků a hostů z Německa, Rakouska a České republiky. Po ukončení Mariánsko lázeňských rozhovorů účastníci jednomyslně rozhodli přijmout následující

 

Mariánskolázeňské prohlášení Sudetoněmecké rady ze dne 30. dubna 2017

 

„Evropou obchází strašidlo.“ Dlouho překonávané fantazie o národním hospodářství, náboženská nesnášenlivost, či různé formy skupinově zaměřených nepřátelství, získávají na popularitě. Antievropští populisté slibují jednoduchá řešení, která vedla v minulosti mnohokrát ke katastrofám. Generace žen a mužů se zkušenostmi, kteří zažili hrůzy druhé světové války, nebo dobu krátce po ní, varují před oživením nacionalismu v Evropě. Budoucí generace vidí budoucnost ve společně rostoucí Evropě. Nejmladší mezi námi znají jen jednu společnou Evropu bez hranic a v ní vidí naději pro budoucnost. Politici ze všech stran, jako byli Kurt Schumacher, Konrad Adenauer, Bruno Kreiský, Olof Palme, Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt a Hans-Dietrich Genscher, kteří zažili hrůzy druhé světové války, stejně jako autoři Charty vyhnanců a Wiesbadenské dohody mezi sudetskými Němci a exilovými Čechy, prosazovali sjednocenou Evropu, aby se  zabránilo další válce. Dnes se znepokojením vidíme, že politici a lobbisté z různých zájmových skupin si znovu začínají ve „společném evropském domě“ hrát s ohněm na všech stranách a koncích.

 

Je naší povinností varovat Evropu, v nynější fázi evropské historie, kde je stále méně a méně svědků a pamětníků mezi námi, před rozpadem a hrůzami války.

 

Trváme na:

■ Evropě svobodného lidu, přátelství, míru a dobré sousedské spolupráci

■ ochraně základních práv a občanských svobod, realizaci evropského práva etnických skupin, svobodě slova, tisku a náboženské svobodě v Evropě, jakož i právu na informace

■ zachování míru, odzbrojení a zachování armády za účelem obrany

■ posílení demokraticky voleného Evropského parlamentu

■ Evropě bez diskriminace, žijící v pluralismu, toleranci, spravedlnosti, solidaritě a rovnosti mezi ženami a muži.

 

Už žádnou válku, žádná vyhnání!

 

 www.sudetendeutscher-rat.de

 

„Z klubu v Aši Seliger-Gemeinde - sudetoněmečtí sociální demokraté“

 

Seliger-Gemeinde je společenství sudetoněmeckých sociálních demokratů, které bylo založena v Mnichově v roce 1951. Bylo pojmenován po prvním předsedovi německé sociálnědemokratické strany, Josefu Seligerovi. Na pozvání Nadace Friedricha Eberta a sudetoněmecké kanceláře v Praze, navštívil současný předseda komunity Seliger-Gemeinde, Helmut Eikam, českou metropoli. V Domě menšin měl velmi informativní přednášku o historii německých sociálních demokratů v Československu.

 

 

„Rusové nám nic neudělali“

 

Erna Bulz přišla v roce 1946 jako dvacetiletá do tábora v Questinu. Tak jako tisíce jiných toho musela hodně prodělat na cestě do nové budoucnosti. Přežila, ale ztratila vlast.

 

Léto 1945 v Čisté (Lauterbach), Čechy: Erna Vetter je v místnosti, která kdysi byla v obývacím pokojem její rodiny, a přemítá. Na okenním parapetu leží malá krabička s jejími šperky. Malý poklad jedenáctileté dívky. Ale už jí nepatří. Rodině už nic nepatří. Je konec války nyní v České republice. Válka je u konce. Mír přináší nové starosti. Vyhnání německého obyvatelstva začalo.  Více informací zde

 

 

 

Upozornění na akci:

„Den kultury ve Welsu“ v sobotu 13. května 2017

 

sobotu 13. května 2017 , „se bude konat ve Welsu (Horní Rakousy) den Welserské kultury “. V Arkadenhofu (Freiung 35) budou od 15.30 sedmihradští Welsané sedmihradští Sasové a sudetští Němci předvádět historické tance a různé hudební kousky.

 

Sudetendeutscher Pressedienst (SdP)

                                   www.sudeten.at

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf