Informace, o kterých málo víme

XIV.

 

Z internetových materiálů

Rusko požaduje ukončení činnosti ICTY a kritizuje Pontiovou

OSN, 19.června (RIA Novosti) – Ruský velvyslanec při OSN vybídl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), aby zabalil svou práci v termínu stanoveném Radou bezpečnosti OSN.

Vitalij Čurkin tak v pondělí oslovil Radu bezpečnosti a kritizoval také hlavní žalobkyni za obviňování Ruska z ukrývání klíčových osob, podezřelých z válečných zločinů v bývalé Jugoslávii.

 

ICTY byl založen roku 1993 v nizozemském Haagu a své procesy a odvolací řízení má údajně zakončit do roku 2010. Rusko naléhá na zasedání RB OSN, které by určilo tomuto ad-hoc tribunálu pevný termín ukončení činnosti.

„Skutečnost, že tribunál nemá některé z obviněných k dispozici, nemůže být brána jako ospravedlnění pro neurčité rozšíření jeho mandátu,“ řekl Vitalij Čurkin v odezvě na návrh hlavní žalobkyně Del Ponteové o prodloužení mandátu.

Del Ponteová řekla Radě bezpečnosti, že i když je 91 podezřelých ve věznici ICTY, čtyři klíčoví podezřelí jsou stále na svobodě, včetně bosenských Srbů Radovana Karadžiče a Ratka Mladiče.

 

Vlastimir Djordjevic, srbský generál policie, zatčený o víkendu v Černé Hoře na základě obvinění za zločiny proti lidskosti při krvavém konfliktu v Kosovu byl jedním z posledních zatčených. Velvyslanec Ruska při RB OSN Čurkin zdůraznil, že místo pobytu generála odporuje opakovaným tvrzením hlavní žalobkyně, že uprchlíky kryje Rusko.

„Bohužel, obvykle výřečná žalobkyně dnes nenašla žádná slova, aby připustila, že žalobci mezinárodních tribunálů nejsou neomylní,“ řekl ruský diplomat.

Del Ponteová ve své zprávě tvrdí, že si je pořád jistá, že Karadžič a Mladič jsou skrýváni v Srbsku či „na dosah Srbska.“ „Nicméně bych vás měla informovat, že má kancelář nemá žádnou informaci o tom, kde se pan Radovan Karadžič v současné době nachází,“ dodává.

 

Čurkin dále řekl, že RB OSN by se měla samostatně zabývat případem Ramushe Haradinaje, bývalého předsedy vlády Kosova a guerillového vůdce, obviněného ze zločinů proti Srbům v oblasti.

 

Jsme vážně znepokojeni vývojem kolem případu Haradinaj. Problémy kolem bezpečnosti svědků, hlavně údajně náhodná úmrtí hlavních svědků, nemůžou být ignorovány ani tribunálem pro Jugoslávii, ani zapojenými státy a subjekty OSN,“ řekl Čurkin.

 

Tribunál zahájil proces proti Haradinajovi v březnu. Ten je podezřelý z vydání rozkazů k vyhnání tisíců Srbů a Rómů z Kosova, a dále páchání mučení, vraž a znásilnění.

 

Bývalý kosovský vůdce se vzdal v březnu 2005. O tři měsíce později byl propuštěn a bylo mu povoleno pokračovat v politických aktivitách. Popřel všechna obvinění proti své osobě.                                                                                                          

                                                                                                                     Překlad Messin  

Na Ahtisaariho padl stín podezření z milionové korupce

Předseda srbského parlamentu Oliver Dulic volá po formálním prošetření informací, že finský zmocněnec a vyjednavač OSN pro Kosovo, Marti Ahtisaari přijal od albánského organizovaného zločinu opakovaně úplatky ve výši desítek milionů eur, aby napsal návrh, doporučující srbské provincii Kosovo nezávislost.

 

Zprávu obviňující Ahtisaariho přinesla o tomto víkendu bosenská tisková agentura Fokus. Podle zprávy německá zpravodajská služba – Bundesnachrichtendienst čili BND – odkryla konto vlastněné Ahtisaarim, na které bylo posláno 2 miliony eur a  přinejmenším při dvou příležitostech byl Ahtisaari příjemcem plateb v hotovosti v celkové výši až 40 milionů eur.

 

Agentura Fokus uvádí, že brigádní generál německé tajné služby BND Luke Neiman, který operaci řídil, nahrál rozhovor mezi Ahtisaarim a nejmenovaným etnickým Albáncem, kde hovoří o převodu 2 milionů eur na Ahtisaariho účet ze švýcarské banky s číslem 239700-93457-00097, jenž byl maskován jako zahraniční účet („offshore account“) pod kódem XS52-KOLER.

 

Vlastníkem těchto účtů je údajně kosovský Albánec Exhet Boria, který je znám ve zločineckých kruzích a patří k nejvyšším vrstvám albánského organizovaného zločinu, který ovládá obchod s heroinem v Evropě.

 

Tisková agentura Fokus také tvrdí, že německá BND vlastní nahrávku, kde 12.února 2007 v 6:23 ráno přijíždí džíp vlastněný kosovsko-albánskou vládou k budově, kde působil zmocněnec OSN Ahtisaari a zde předal Ahtisaarimu dva stříbrně zbarvené kufry. Podle agentury Focus agenti BND později potvrdili, že kufry byly přeplněné hotovými penězi.

 

„Tohle všechno by se mělo samozřejmě vyšetřit“ řekl předseda srbského parlamentu Oliver Dulic, „a pokud se to prokáže, vrhne to dlouhý stín na konečné rozhodnutí.“ (o Kosovu).

 

Podle Fokusu byla německá zpráva už registrována u OSN.

Ani OSN ani Marti Ahtisaari neučinili v souvislosti s obviněním žádné prohlášení.

                                                                                                                    Překlad Messin

Česká média: Od propagandy k propagandě

Hlavní proud českých médií úspěšně opsal kružnici a skončil tam, kde začal před téměř dvěma desetiletími - opět u propagandy. O důkazy pro toto tvrzení se starají téměř denně média sama. Stačí číst noviny, nebo sledovat televizi, aby bylo možno v několika větách sestavit obecný katechismus českého média. Tedy soubor tezí, které tvoří ideologický rámec, jaký není vhodné překročit. Co je to za rámec a proč existuje? Pokud zde píši o českých médiích, pak mám na mysli především jejich hlavní proud, "mainstream". Ten tvoří především deníky s největším prodaným nákladem a televize s největší sledovaností zpravodajství. I kdyby novinářské prostředí ve svém celku nakrásně užívalo kritického rozumu, přesto to bude vždy mainstream, jenž vytváří hlavní témata a ovlivňuje jejich obraz.

 

Politika, jak ji provádějí média, má v našem světě zásadní význam, a přitom se věnuje malá pozornost technologii, zejména původu jednotlivých informací. Ke čtenáři nebo divákovi přichází text či obraz s informací, aniž by bylo vždy dost dobře znát, odkud se obojí vzalo, kdo to vyprodukoval a jakými cestami a proč své sdělení šíří. Uvážíme-li aktéry, kteří ovlivňují obraz událostí, zůstávají velká média hráčem rozhodujícím. Není těžké pochopit, jak špatnou službu poskytují veřejnosti, pokud se média drží ideologického rámce, díky kterému prosévají fakta, informují jednostranně, vylučují z diskuse nebo komentářem diskreditují nositele jiných pohledů na věc a podobně. Prostor, který v demokratických společnostech zůstává otevřený objektivnějšímu a nezaujatému posuzování světa, se tak zužuje na menší média, literaturu, posluchárny univerzit, případně na prkna některých divadel. Tyto sféry zůstávají poměrně svobodné, neboť nositelé moci se právem spoléhají na hlavní proudy médií, které plní úkol tím, že úzkostlivě drží vytyčenou linii, aniž by se sebeméně od ní odchýlily.

 

Dalo by se namítnout, že současná média přece chrlí spoustu informací a tvrdě, bez milosti a podle hesla padni komu padni zasahují cíle. Při bližším pohledu se však ukáže, že oněch cílů není tak mnoho a jsou pečlivě vybrány. Nejlépe je výběrovost zasažitelných cílů znát v zahraničním zpravodajství a publicistice. Zatímco domácí scénu se česká média naučila pojímat familiérně, jakoby o nic vážného nešlo, je zahraniční politika sledována až s úzkostlivým smyslem pro neporušení ideologického rámce. Pro domácí politiku se ustálil styl, se kterým mohou být politici spokojeni. Je to takové pošťuchování a lechtání pod žebry, při kterém se nakonec všichni zasmějí. Nad zahraniční politikou a nad celkovým obrazem světa ale jakoby se vznášel baldachýn čehosi svatého a neporušitelného. Vztyčený prst. Pozor, tady se nežertuje!

 

Mohlo by se říci, že je to autorita zdrojů, ze kterých hlavní česká média přijímají své zprávy a inspiraci. Velké světové agentury produkují obraz událostí a ten prodávají dál. Někdy existuje několik mezistupňů v tomto obchodu s informacemi, jako jsou například domácí tiskové agentury. Někde v celém řetězci by ale divácká a čtenářská obec asi očekávala kritický rozum novináře, který informace doplní o scházející aspekty, a komentátora, který o věci poskytne svůj vlastní názor. Vzhledem k tomu, že si lidé vědomě nevytvářejí o ničem falešné mínění, dalo by se čekat, že komentátor udělá vše pro to, aby jeho osobní mínění falešné nebylo. Vždyť je to, koneckonců, jeho práce a jeho profesionální čest. Nabízí se ale otázka: Je zveřejňování nezaujatého názoru ještě vůbec v zájmu komentátorů? Nebo, naopak by to byl jejich profesionální konec na vlajkových lodích médií?

 

Věc je, bohužel, ještě složitější. Velice se mýlí ten, kdo se domnívá, že redakce současných médií (možná až na výjimky potvrzující pravidlo) představují prostory, ve kterých se hledá pravda a bojuje za objektivní uchopení světa. Spíš se zde vede trvalý boj o materiální existenci než o ideje a bývají prostorem dosti velké osobní řevnivosti. Agenturní zpravodajství - ta velká autorita - je v případě vlivných médií podepřeno ještě prací vlastních zahraničních zpravodajů. To jsou lidé, kteří většinou disponují profesionálními kvalitami a nepochybně většina z nich je schopna sama vyhodnotit rozpory mezi svými vlastními produkty a realitou. Jsou to ale také lidé v prestižním postavení, kteří si jsou velice dobře vědomi své zranitelnosti a nechtějí přijít o dobrou práci.

 

Systém funguje obdivuhodně, aniž by využíval cenzury. Je směšná představa, že by šéfredaktoři nebo jiní odpovědní vedoucí nutili své redaktory psát či točit s určitým ideologickým, výslovně daným klišé. Jak již před časem napsal Noam Chomsky, systém zaměstnává jen lidi, kteří jsou si sami vědomi pravidel hry, nebo kteří je rychle pochopili. Média ale také stále více využívají něčeho, co bychom mohli nazvat "spontánní nevědomostí". Zaměstnávají mladé lidi bez zkušeností, kteří jsou pro zdatné manipulátory snadnou kořistí. Mnozí z nich si už stačili osvojit obraz světa, jak jej produkuje mainstream, a i během své praxe si chodí pro informace do denního tisku či televizního zpravodajství, tedy tam, kde existuje jen hromada střepů a žádná kompletní amfora. Takže se takoví novináři ocitají v pevně uzamčené pasti, ze které není snadné uniknout. Někdy to má za následek efekt, který znají učitelé ve školách, kdy dobrý žák napíše špatně diktát a celá třída to od něj opíše. Pražské "literární" kavárny, jako jsou Louvre nebo Slavia na Národní třídě, se hemží novináři, kteří se cítí být polichoceni účastí na dění doby a zdánlivou příslušností k elitě. Přitom není nic zranitelnějšího než novinář, který se odchýlí od většinového obrazu světa. Ocitá se v situaci kacíře, jehož osudem není sice hranice, ale nutnost dříve či později sbalit kufry a věnovat se něčemu

 

Zaměstnávání mladých a nezkušených elévů, kterým je svěřována práce, jakou v zahraničních médiích vykovávají většinou ti nejzkušenější novináři, má ale také i jinou příčinu, možná ještě zásadnější. Zkušení a erudovaní novináři představují potencionální hrozbu pro vedení redakcí, v nichž ne vždy zasedají ti nejlepší. A tak strach o místo a snaha zabezpečit se před potenciální konkurencí, příliš často vyřazují z českého mediálního prostředí lidi, kteří by byli schopni analytické práce a jejichž profesionální čest by jim nedovolila papouškovat alespoň ty mainstreamové věci, které jsou v rozporu s logickým myšlením a sloužit v průhledných a prvoplánových kampaních za něco či proti něčemu.

 

Jaký je vlastně mainstreamový obraz světa, ukazuje názorně mimo jiné i zpravodajství České televize. Například, docela nedávno, v neděli 1. července. Ve dvou zpravodajských formátech - Události a 168 hodin - si tvůrci šotů vzali na mušku hned několik dovolených cílů kritiky. Čína se svým výročím připojení Hongkongu, ruská nabídka vojenské základny v Afghánistánu, Írán a potíže muslimských žen a ještě pár dalších. Řeklo by se, že výběr zpráv odpovídá aktuálním událostem. Jistěže ano. To by bylo v pořádku. Co však budí pozornost, je způsob, jakým byly šoty poskládány, a hlavně jejich ideologické vyznění, nulový respekt ke kauzalitě a nedostatečná hloubka informací. Určitou výjimku tvořila reportáž Tomáše Etzlera, jehož zpráva z Číny při vší snaze nevyzněla jednoznačně protičínsky. Zato ruská nabídka základny v Afghánistánu dostala od zpravodaje ČT tradičně prvoplánový protiruský nátěr, aniž by si zpravodaj položil otázku, jak si s tím tahem na šachovnici poradí Washington, když ruská nabídka vlastně testuje, zda protiraketová obrana USA skutečně sleduje Severní Koreu a Írán, nebo má úplně jiné cíle. Naproti tomu byl zpravodaj velmi zaskočen bezpečnostními opatřeními na ruské základně.

Propagandistický charakter hlavního proudu českých médií, zejména v zahraničním zpravodajství, je dán několika konstantami. Především černobílým viděním světových problémů, přesně tak, jak rozděluje administrativa Bílého domu svět na síly dobra a zla. Povolené cíle jsou Rusko, Čína, Kuba, Bělorusko, Írán, Severní Korea a donedávna i Srbsko, které se teď jemně snažíme připravit o Kosovo. Naproti tomu zcela nekritizovatelné jsou Spojené státy a oblasti jejich zájmu, především Izrael. Média si rovněž nevšímají porušování lidských práv, genocid a válečných konfliktů, které probíhají mimo hlavní zónu amerických zahraničních zájmů.

Česká média se ze strachu z přešlápnutí hranice povoleného raději nevěnují vůbec vnitřním problémům USA a omezují se pouze na běžně dostupné informace válečného charakteru (těch je dost a zdá se, že tomu tak bude ještě hodně dlouho), případně na živelní katastrofy či excesy v oblasti kriminality, které nelze pominout. Vnitřní problémy USA jakoby neexistovaly. Válečné zájmy americké administrativy, sílící nacionalismus ve společnosti spojený s náboženským mesianismem, imigrační problémy, negramotnost, defektní vzdělávací systém, na jehož konci stojí absolventi škol takřka bez minima vzdělání, nedodržování práv válečných zajatců a pohrdání mezinárodními vojenskými tribunály, které nemají právo soudit válečné zločiny amerických vojáků, sociální problémy, tradičně vysoká kriminalita, kastovní prvky ve společnosti... Nic z toho česká média nezajímá.

 

Kruh se uzavírá. Pokud byla některá témata tabu před rokem 1989, jsou jiná témata stejně tabuizovaná i dnes. A přitom je nepopiratelným faktem, že v médiích nevládne cenzura. Proč? Není jí zapotřebí. Velké české deníky jejich němečtí vydavatelé uzpůsobily jako regionální tiskoviny mající těžiště v grafice, pestrosti, barvě, praktických informacích, fotografiích, velkých titulcích a omezující publicistiku a analytické části na minimum. A z regionálních udělali nosiče placené reklamy. I tyto faktory úspěšně působí při oslabování objektivity médií. O filtrování informací a jejich vkládání do prefabrikovaných modelů světa ale pečuje především dokonalý a jako perpetuum mobile fungující mechanismus, jehož součástmi jsou spontánní angažovanost redaktorů a strach o práci (někdy i o dobrou práci), dále nedostatečné vzdělání novinářů a najímání nezkušených. To vše podtrhuje obecný nezájem o etiku a hledání něčeho, co se alespoň blíží objektivitě, když už objektivní pravda jako filozofická kategorie neexistuje.

 

Stav médií odpovídá stavu společnosti, která nedefinuje žádné ideje (údajně se všechny zdiskreditovaly), nikam nesměřuje a žije v podstatě den ze dne. Společnost nevyznává vyšší hodnoty, takže proč by se měla média chovat jinak? Společnost přijala jako fakt, že věci o sobě vypovídají něco jiného, než čím ve skutečnosti jsou. Uplatňuje se reklama a politika získala atributy divadla. Se lží se počítá jako s konstantou, zásadovost se nevyplácí, hrdinství je podezřelé, lpění na faktech směšné. Jaký div, že média tuto životní filozofii prostě přijala a dělají svou práci v jejím rámci?

                                           Autorem textu je Ivo Šebestík, novinář žijící toho času v Belgii

Maurizio Blondet: Kissingerovo ultimátum Putinovi

Několik hodin předtím, než Londýn oznámil vyhoštění čtyř ruských diplomatů a vlastně obvinil Moskvu, že nařídila vraždu Litviněnka, odehrála se významná událost. Henry Kissinger odletěl do Moskvy k důvěrným rozhovorům s Vladimírem Putinem. Prakticky se neví vůbec nic o tom, co si ti dva řekli; americká média jako celek zprávu cenzurovala a evropská je v tom jako vždy následovala. To v zásadě znamená, že setkání mělo pro centra skutečné moci v USA maximální význam, neboť právě tato centra kontrolují nebo vlastní média. Závažnost, kterou mocní přikládali tomuto setkání, potvrzuje i složení delegace doprovázející Kissingera do Moskvy. Byl v ní George Schultz, bývalý ministr zahraničních věcí USA za vlády Reagana, ale především velká šedá eminence, muž , který ve své osobě spojuje zvláštní moc politiků, byznysmenů a finančníků, starý člen skupiny finančníků, kteří pomáhali Stalinovu SSSR s finanční pomocí, prezident Advisory Council JP Morgan Chase, člen Hooverova Institutu a American Entreprise, ředitel společnosti Bechtel (nadnárodní společnost operující v oblasti infrastruktury pro ropný průmysl), jakož i člen Bohemia Grove, což je klub mocných tak výlučný, že Bilderberg připadá jako hřiště s volným vstupem. V 84 letech Schultz není člověkem, který cestuje rád, pokud to není absolutně nezbytné. V delegaci byl také Robert Rubin, bývalý ministr financí, dnes významná osobnost Citigroup a to poté, co byl jedním z představitelů New York Stock Exchange a Ford Motors. Byl zde též Thomas Graham jr., velvyslanec, zvláštní představitel pro otázky nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení (tedy starý vyjednávač s SSSR z dob SALT), jakož i poradce advokátní kanceláře Morgan Lewis. V delegaci byl i David O´Reilly, prezident a výkonný ředitel Chevronu a také šéf banky JP Morgan. A konečně Sam Nunn, bývalý senátor, extrémně pravicový demokrat a spoluprezident Nuclear Threat Initiative (NTI), velký expert na strategické zbraně.

Tedy impozantní skupina - staří vlci z dob studené války (nikdo z těchto výše uvedených Američanů se narodil po roce 1938), působící v nejvýznamnějších vrstvách skutečné ekonomické a politické moci, z vojensko-průmyslového komplexu, kteří se sešli, aby udělali dojem na „mladíka" Vladimíra.

 

Téma jednání: „Rusko-USA: Pohled na budoucnost". Výsledky jednání? Jak lakonicky řekl H. Kissinger při odchodu (nezaznamenaném západními svobodnými médii): „Oceňujeme čas, který nám prezident Putin věnoval a otevřený způsob s jakým nám vyjádřil svoje stanovisko". V diplomatickém žargonu, „otevřenost" znamená „absolutní rozdíl". Mohli mluvit o protiraketovém deštníku, který Bush rozmisťuje v Polsku a Česku. O Kosovu, proti jehož nezávislosti se Putin staví. Nebo snad o Iránu, kterému Moskva pomáhá při obohacování uranu. A nebo, a to je pravděpodobnější, o tom jak Gazprom vyhodil americké a anglické ropné společnosti z arktického naleziště Shtokman v Barentsově moři, aby se spojil s Totalem. Nebo o ropovodech, které Putin staví ze Střední Asie a které „likvidují" západní moc. Ať už bylo téma jakékoli, víme, že Putin byl „otevřený". Delegace se vrátila s jistotou, že „budoucnost" Ruska a Ameriky se neshoduje.

 

Uplynulo méně než 48 hodin a nová vláda Gordona Browna vyhostila čtyři ruské diplomaty z jejich ambasády v Londýně s prohlášením, že je to odveta za odmítnutí Moskvy vydat Andreje Lugového, kterého Angličané obviňují, že otrávil ex-agenta Alexandra Litviněnka poloniem 210. V téže chvíli mafiánský Boris Berezovský, kterému poskytli v Londýně politický asyl, veřejně v BBC obvinil Kreml, že nařídil atentát na jeho osobu a ten byl odhalen britskými zpravodajskými službami. Bylo to varování nedotknutelných: válka bez příměří. Britské rozhodnutí, zdá se, překvapilo Moskvu, už i proto, že tento čin nemá od dob studené války precedent. Londýn jedenadvacetkrát odmítl žádost Ruska o vydání Berezovského, známého a potvrzeného zločince (hledaného i v jiných zemích, mezi kterými je i Brazílie) a Achmeda Zakajeva, exponenta čečenských teroristů. „Pokud by Moskva použila stejné kriterium, britská ambasáda v Moskvě by měla o 80 diplomatů méně", řekl náměstek ministra zahraničních věcí A. Gruško.

 

Ale to nestačí. Několik hodin poté britská média oznámila: „Stíhačky RAF vzlétly, aby zahnaly dva ruské strategické bombardéry, které mířily do britského vzdušného prostoru". Další bezprecedentní oznámení. Kde ale byly ruské bombardéry? V jaké vzdálenosti se nacházely od vzdušného prostoru Velké Británie „ke kterému" směřovaly? Kolikrát se takové incidenty staly v minulosti, aniž by o nich bylo informováno? Tentokrát to už není nějaké upozornění, ale jasná hrozba. Proč, to je snadno pochopitelné.

Rusko má 6,6% potvrzených zásob ropy a 26% světových zásob plynu. Od května 2007 se stalo prvním vývozcem energií na světě, když předstihlo i Saudskou Arábii, jejíž zdroje vykazují pokles. Tenhle poklad musely americké společnosti pustit z hlavy, když v Moskvě Putin nahradil Jelcina. Putin buduje s Německem společný baltický plynovod a dodává 80% potřeby plynu. Podepsal se Sarkozym smlouvu, která přivedla Gazprom ke spojení s Totalem při využívání naleziště Shtokman. Buduje plynovody a ropovody, které přivedou energii do Turecka a na Balkán. Uzavřel dlouhodobé smlouvy s odběratelskými zeměmi o vzájemné zainteresovanosti, evidentně s cílem přerušit staré vazby z dob studené války, které stále pojí Evropu a USA. Navíc je to stavění aktivní překážky projektu nového NATO (a jeho trojských koní v Evropské unii J. Barrosy a J. Solany ) uchytit se za hranicí Černého moře. Tento projekt byl sepsán černé na bílém v dokumentu „The new Nort-Atlantic Strategy for the Black Sea region", připraveného jednou německou nadací s výstižným jménem Marshall Fund for the United States a předložený při posledním summitu NATO. V tomto dokumentu jsou Černé moře a Zakavkazí definovány jako „nová euroatlantická hranice zatížená konflikty zděděnými ze sovětské éry". Podle studie, tato oblast se zmrazenými konflikty se začíná rozvíjet na funkční agregát na „nové hranici expandujícího Západu".

 

NATO (nebo také USA) vidí tedy tuto oblast jako „hranici" ve smyslu jakým byl americký Západ, tedy jako pohyblivou hranici. Je tomu tak, vždyť se v tomto dokumentu uvádí, že Ázerbajdžán a Gruzie společně poskytnou koridor pro unikátní dopravní transit energie z Kaspického moře do Evropy, stejně jako nenahraditelný koridor pro základny NATO a americké operace ve Střední Asii a na „širokém" Blízkém východě. Tedy nová pohyblivá hranice musí postupovat, když dobude a vypudí z dosaženého území nové rudokožce. V tomto smyslu je pochopitelný pokus o vyhlášení nezávislosti Kosova, blokovaný v Radě bezpečnosti Ruskem. Kosovo je předmostí k postsovětskému prostoru plnému „zmrazených konfliktů" a tedy využitelných pro vytváření nestability, pro hledání států-satelitů za účelem enormní balkanizace rozšířené od Jadranu po Kaspik. Jestliže Kosovo, dnes americká základna, se stane „nezávislým", zrodí se desítky „nezávislých státečků" stále více na východ, kde se vytvoří známý „koridor" tvořený státy - satelity, indiánskými rezervacemi a bantustany, které jako zásadní řešení hodnotí anglo-americká centra moci.

 

A za další je to pochopitelné i proto, že imperiální hegemonie USA závisí od schopnosti kontrolovat světovou ekonomiku. A ta závisí od schopnosti vnucovat dolar jaké světovou rezervní měnu. Ve své době tato kvalita dolaru závisela na skutečnosti, že platby za ropu a plyn se prováděli v dolarech. Dolar stále slábne, ropa je stále vzácnější. Dvě třetiny zásob jsou pod Kaspickým mořem. Tedy imperativ pro mocné zastoupené v Kissingerově delegaci byl stanovit pevnou kontrolu na zásobami v Kaspickém moři. Nemohou dovolit, aby se jednoho dne ropa platila v jenech, eurech a juanech nebo dokonce v rublech. Byl by to multipolární svět, který si přeje Putin a G8.

 

Tohle jel říci Kissinger a další do Moskvy a vyjádřili to zcela jednoznačně: použijeme každého prostředku, abychom získali Kaspik. Kdokoli se nám v tom pokusí zabránit, bude považován za „hlavního protivníka". Nebo řečeno rusky „glavny protivnik". A toto je imperiální politika, ne šílenství neokonzervativců, jejichž vykonavatelem je Busch Jr. On odejde, ale tato politika bude dovedena do konce příštím prezidentem USA, ať už to bude kdokoli, protože to bylo rozhodnuto v neměnných centrech moci. Pro ně je to literárně řečeno otázka života nebo smrti. Bude použit každý prostředek. Řízená nestabilita, hnutí za nezávislost vzniklá z ničeho, „barevné demokracie", obchody se zbraněmi, „islámské" atentáty, čečenské a kosovské, propaganda a psychologická válka, démonizace. Všechny prostředky. Až po hrozbu jadernou válkou Moskvě, skutečnému „darebáckému státu", který je třeba srazit.

Článek vyšel 30.7.2007 na serveru PUBLICA.CZ

Karadžičův bratr Luka: Pokud by se Radovan vydal, Republika srbská zmizí

 Rozhodnutí Radovana Karadžiče nevzdát se je pouze strategické. Pokud by se vzdal, byl by odsouzen za nejzávažnější krutosti a Republika srbská (RS) v BaH by zmizela. Toto řekl v rozhovoru pro srbský list Glas javnosti Luka Karadžič, bratr bývalého prezidenta RS, obžalovaného haagským tribunálem.

 

Glas javnosti: Váš bratr byl obviněn z genocidy, porušování válečných konvencí, vyhánění na rasovém a náboženském základě a z násilného přesídlování.

 

Luka Karadžič: Ti, kdo podali tuto žalobu vědí, že žádný z těchto bodů obžaloby není pravdivý, nebo založen na právním základě. Je to obvinění, které bylo koncipováno dříve, než vypukla válka v Bosně a Hercegovině (BaH). Víme, kdo naplánoval válku a způsobil konflikt mezi národy bývalé Jugoslávie.

 

Ti, co projektovali válku, předem plánovali obvinit Srby z nejstrašnějších zvěrstev. Zatímco haagský tribunál obžaloval mého bratra a spoustu dalších Srbů, pominul zločiny NATO, Spojených států a dalších kteří bombardovali Srby v BaH, pominul chorvatské vyhánění Srbů a ostřelování kolon uprchlíků, pominul zločiny muslimských a islámských extremistů. Srbové vedli válku proti ozbrojeným silám a těm, kteří byli ozbrojeni a napadali Srby na srbském území. Válka nebyla vedena proti civilistům, ani chorvatským, ani muslimským. Můj bratr se zjevně hlavně provinil tím, že předcházel nové genocidě proti Srbům. Možná ho obviňují, protože poprvé Srbové bojovali ve válce, ve které se nestříleli po sobě navzájem, ve které Srbové neprolévali krev Srbů.

 

Glas javnosti: Existuje nějaké nařízení/příkaz, dokazující, že se Karadžič dopustil některého z činů, ze kterých je obviněn?

 

Luka Karadžič: Je to zarážející. Neexistuje jediný písemný příkaz, žádný svědek mezi Srby, nikdo v armádě Republiky srbské, dokonce ani mezi těmi, co se později spojili s Biljanou Plavšičovou, který by mohl říci, nebo svědčit o takovém příkazu, nejenom od mého bratra, ale i kohokoliv z nejvyšších činitelů Republiky srbské, jak z civilní, tak z vojenské oblasti. Za to ručím svým životem. Pokud někdo může dosvědčit něco jiného, nebo prezentovat důvěryhodný dokument, ať to udělá.

 

Glas javnosti: Obvinění hovoří jinak.

 

Luka Karadžič: Tribunál čeká jen na Radovana a Ratka Mladiče. Byli odsouzeni už před začátkem svých soudů za genocidu a žádný právník, či dokument nemohl prokázat, že to genocida nebyla, a že genocidu nepřikázali, je to jen kvůli zrušení Republiky srbské.  

 

Glas javnosti: Spojené státy nabídly 5 milionů dolarů a BaH federace 4 miliony KM (Konvertabilní marka) za informace o Radovanovi.

 

Luka Karadžič: Jsou mimo. To je pro Radovana drobnost. Kdo by ty peníze vzal a utratil? Pochybuji o komkoliv. Viděl někdo v těch filmech o nájemných vrazích, že ty peníze někdo dostal? Jsou to kovbojové; nabízejí peníze. Který Srb by utratil ty peníze a utratil je se svou rodinou poté, co by udal Radovana a Ratka Mladiče, kteří bojovali pouze za srbský stát, srbské lidi a jejich děti, a já vás ujišťuji, za všechny lidi z dobrými úmysly, kteří žili a stále žijí v BaH, v územích pod kontrolou srbských sil a součástí Republiky srbské?

Haagský tribunál zabavil v letech 1997 a 1998 z Republiky srbské přes 300 dokumentů, jenom aby našel něco, co by se dalo použít k obvinění Radovana. Byl jsem tam asi sedm nebo osmkrát, když přišli. Vyšetřovatelé pracovali velmi profesionálně, uctivě a odborně. Kdo ví, co se těmi dokumenty stalo. Nikdo o nich nikdy nehovořil. Neexistuje žádný dokument, žádné prohlášení, přestože měli k dispozici video i zvuková prohlášení a protokoly s podpisy. Dostali každý příkaz, každé rozhodnutí, co učinil Radovan i republikové shromáždění. Není tam jediný dokument, který by mohl vznést špetku podezření, že bylo učiněno něco nezákonného, nebo nečestného, v rozporu s mezinárodními konvencemi, mezinárodním právem a mezinárodním válečným právem.

 

Glas javnosti: Celá rodina Karadžičových je kvůli Radovanovi stále střežena.

 

Luka Karadžič: Čtyři z nás bratrů a sestra. Stalo se to pro nás běžným a docela nudným.

 

Glas javnosti: Co hledají?

 

Luka Karadžič: Nemám ponětí. Když prohledávají dům, ptáme se jich, co hledají a oni nedají žádnou odpověď. Když naposled byli u mě v domě v Niksici, bylo tam více než 20 ozbrojených lidí a doma byla jenom moje žena. Představte si, že někdo zvoní na váš zvonek a klepe na bránu. Nevyrazili dveře, ale obklíčili náš dům, jako by uvnitř byli teroristé, těžcí kriminálníci, nebo překupníci drog. To by vyděsilo každého normálního muže, nebo ženu.

 

Glas javnosti: Počítáte ty prohlídky?

 

Luka Karadžič: To bylo podruhé, co prohledali dům, když byla sama; jednou jsem tam byl já také. Moje Milica, věrná láska, se mě pokusila kontaktovat, ale oni hovor přerušili. Slyšel jsem jí říkat „co je za problém? To je můj telefon a můj muž. Musím uvědomit manžela.“

 

Glas javnosti: Nemůžete cestovat do zahraničí?

 

Luka Karadžič: Spojené státy mi už dávno zakázaly vstup, což mě sotva rozrušilo; neměl jsem žádné plány cestovat do Spojených států, takže jim děkuji. Stejné je to s EU. Právě před třemi týdny, a já jim děkuji také; nebudu cestovat do Evropské unie. Nepotřebuji je. Jsem také vyloučen z přepravy přes EU. To znamená, že nemůžeme cestovat do Ruska a na Ukrajinu autem, nebo vlakem. Jedině letadlem, protože oni nemůžou zastavit letadlo. Děkuji jim, protože nemám v úmyslu cestovat, obzvláště jestli je to ta Evropa, která nám vezme Kosovo, vytrhne naše srdce. Netoužím jet do Evropy.

 

Glas javnosti: Tady máte problémy také.

 

Luka Karadžič: Jsme zvyklí, že jsme sledováni. Ale já se cítím bezstarostně stejně tady, jako tam. Vím, že mě poslouchají, ale mě neznepokojuje, kdo je za mnou. Vím co vím a co nevím, a nikdo nemůže zjistit věci, které nevím.

 

Glas javnosti: Kdy jste naposledy viděl Radovana?

 

Luka Karadžič: Každý se mě na to ptá. Řeknu vám to, a vy si zaznamenejte do telefonu, že to bylo v roce 1998. Neptejte se mě znovu. Každý se mě ptá opakovaně a já říkám každému to samé. Pamatuji se, že jsem to řekl mnoha novinářům a přesto se mě ptají znovu a znovu.

 

Glas javnosti: Věděl jste tehdy, že to bylo naposled?

 

Luka Karadžič: Přišla k moci Biljana Plavšičová a Dodik. Obrovsky zvítězila ve volbách v roce 1996. Poté, po dohodě s její blízkou přítelkyní Madeleine Albrightovou – která jí potom poslala k haagskému tribunálu – přerušila spolupráci se stranou SDS (Srbská demokratická strana) a potom začala hanobit stranu, Radovanova i srbské vůdce. Myslela si, že spolupráce s Američany bude odměňující obchod. Neviděla, jak dopadli mnozí před ní. Urážela všechno to, pro co jí v minulosti mnozí nazývali srbskou císařovnou. Spustila kampaň na zatčení Radovana, jak jí přesvědčovala Albrightová a její personální šéf – nešťastník Price – Srb s americkým občanstvím, a potom přišel Dodik. To je důvod, proč Radovan odešel do kompletní izolace a anonymity a nikdo neví, kde je. 

 

Glas javnosti: Učinil další opatření?

 

Luka Karadžič: V roce 1996 změnil z bezpečnostních důvodů složení své ochranky. Od roku 1990 nebyli nikdy v jeho ochrance kulturisti, bodyguardi či ostří hoši. Byli to profesionálové, členové zvláštních sil ministerstva vnitra BaH. Když se BaH dělila, stali se součástí Srbské republiky. Udělal to kvůli jejich bezpečí.

 

Glas javnosti: Paddy Ashdown říkal, že Legija (Milorad Ulemek) byl členem ochranky Radovana.

 

Luka Karadžič: Nikdy. Je to nesmysl a jedině někdo stupidní může tvrdit, že Legija uprchnul ze Srbska a našel po vraždě Djindiče u Radovana útočiště.  To je prostě tak směšné a absurdní, že to ani nemělo cenu popírat.

 

Glas javnosti: Co Karadžičovi garantoval Holbrooke?

 

Luka Karadžič: Holbrooke garantoval, že obvinění bude staženo, když Radovan úplně odejde z politiky a veřejného života. Oni mají tuhle instituci stahování obvinění a my jsme měli naději, nejenom protože to řekl Holbrooke, ale protože máme všechny argumenty a protože tribunál má dokumenty, které podporují Karadžičovu nevinu. Bohužel, je zajímá pouze odsouzení Radovana a Mladiče.

 

Glas javnosti: Zdá se vám o vašem bratrovi?

 

Luka Karadžič: Mnohokrát. My jsme si byli velmi blízcí. Já jsem druhé z pěti dětí našeho otce Vuka a matky Johanky. Radovan se narodil v roce 1945. Náš otec byl ve vězení po dobu čtyř let a 10 měsíců, protože byl Četnik (srbský nacionalista ve 2.světové válce). Vrátil se domů v roce 1950 a já jsem se narodil v roce 1951. Myslím, že jsme měli štěstí, že náš otec byl Četnik. Kdyby byl v partizánských jednotkách (vedených Titem), byl by určitě poslán na ostrov Goli Otok (kam byli posíláni političtí vězni po 2.světové válce), nepřežil by a já bych se nenarodil. Byl to muž slova, měl autoritu a nemohli jste udělat něco, co by bylo proti jeho svědomí.

 

Glas javnosti: Jaký byl nejbolestnější okamžik ve vašem životě?

 

Luka Karadžič: Když zemřela matka a Radovan nemohl přijít,  aby jako její prvorozený mohl přednést poslední řeč a jménem nás všech jí dát poslední sbohem, jako to udělal, když v roce 1987 zemřel otec.

 

Glas javnosti: Měl by se Radovan vzdát?

 

Luka Karadžič: Někdo napíše co se stalo, to vytvoří historii. Není si na co stěžovat, není třeba kázat. Všechno co bylo uděláno, bylo uděláno v zájmu Srbů. Radovanovo rozhodnutí nevzdát se je strategické. Pokud by se vzdal, bude usvědčen z nejstrašnějších zločinů a Republika srbská zmizí.                                    Překlad Messin

 

Ioannis Michaletos – Balkán 2007: Začátek?

 

S blížícím se podzimem se náhle začíná vynořovat obrat ve světovém politickém dění, který by mohl znamenat, že se Balkán už potřetí během posledních 100 let opět stane místem „kde začaly všechny ty hloupé věci.“

Březen 2007 byl zdá se rozhodujícím mezníkem pro vznik „pravoslavné energetické osy“, kdy Rusko, Řecko a Bulharsko podepsaly smlouvu o stavbě ropovodu Burgas-Alexandropolis. Poprvé v historii tak Rusko obešlo Bosporský průliv a to s pomocí dvou zemí NATO – Bulharska a Řecka. Obě země byly odměněny stavbou velkokapacitních ropných skladů o celkové kapacitě 1,5 milionu tun ropy ve svých přístavech. Řecko navíc právě zakoupilo špičkovou ruskou zbrojní techniku, která by mohla znamenat skutečnou změnu v rovnováhy sil v širší oblasti. O tři měsíce později Rusko, Bulharsko, Řecko a Itálie podepisují velký obchod ohledně zemního plynu, který ještě více posunuje Balkán právě do samého středu světového dění. Moskva sleduje Černou Horu, kam investovala opravdu hodně v sektoru nemovitostí a nepřetržitě ukazuje svou geopolitickou roli ve všech státech oblasti, prozatím s výjimkou Albánie.

Současně jsou hlavní města Západu šokována neústupným postojem Moskvy v otázce případného uznání nezávislosti Kosova, která zároveň Bělehradu nabídla všechnu možnou pomoc, aby vydržel tlak. Nakonec se Francie a Německo začaly opatrně neutrálně stavět mezi USA a Rusko, a odhadujíc vyčerpání amerických jednotek na rozmanitých frontách po celém světě kvůli válce proti terorismu; začaly zkoušet budovat na západním Balkáně vlastní zóny vlivu, v rozporu se všemi dohodami, podepsanými po válce v roce 1999. Léto roku 2007 ukázalo, že proces globalizace je napodobeninou období 1870-1914, kdy všechny mocnosti navzájem soupeřily a vytvářely aliance pro svůj vlastní prospěch, právě tak jako kolonizovaly planetu a podrobovaly si slabší kultury a společnosti.

Kosovo už hostí americkou základnu Camp Bondsteel, s více než 500 hektary plochy a více než 300 stavbami a tisíci lidmi personálu, vojáků, civilů a bezpečnostních jednotek. Doslova hrad uprostřed chudé a nerozvinuté oblasti postižené organizovaným zločinem, korupcí a vysokou porodností, které dusí tuto venkovskou oblast Balkánu. Hlavní funkcí „hradu“, bez ohledu na vytváření bezpečnosti podle dohody z roku 1999; je hrát rozhodující roli v zabezpečení navrhované stavby potrubí AMBO natahovaného z přístavu v bulharském Burgasu, skrz Makedonii (FYROM) a zakončeného až v albánském Vlore. Jeho stavba byla vždy v ohrožení kvůli křehké sociální a etnické situaci v západní Makedonii, na kterou nemůžeme pohlížet bez toho, aniž bychom vzali do úvahy vývoj v Kosovu. Ve skutečnosti každý posun k nezávislosti dostane makedonskou vládu do nepříjemné situace, kdy bude sousedit se dvěma albánskými státy, expandující populací a svou vlastní velmi početnou albánskou menšinou, která se při pokračování současného demografického trendu stane většinou už v roce 2020. Bulharsko si už částečně zabezpečuje svůj vliv vydáváním desítek tisíc pasů pro občany svého východního souseda.

Řecko-americké konsorcium SENCAP navíc prohrálo hospodářskou soutěž o získání tepelné elektrárny Negotino; s kanadsko-bulharskou koalicí. Přestože předešlí nabídli více, vládnoucí strana BMPO podpořila bulharskou korporaci a informace z Makedonie popisují zuřivý americký odpor vůči celému vývoji. Je zajímavé všimnout si rozšiřujících se zvěstí o možné „federální unii“ mezi Makedonií (FYROM) a Bulharskem, které začaly obíhat. Tato událost by měla pravděpodobně závažnější a intenzivnější následky, než nezávislost Kosova.

Srbsko během léta dosáhlo víceméně odepření svých diplomatických bodů, získaných na jaře, ze kterých byla nejdůležitější schopnost udělat červenou čáru, za kterou už nelze ustoupit a také odmítnutí členství v EU výměnou za vzdání se Kosova. Je zbytečné říkat, že to byla většinou symbolická prohlášení s dlouhodobým účinkem na jiné státy přející si vstup do EU, jako Turecko, či Ukrajina. Ve skutečnosti už Evropa není tou přitažlivou dámou, jakou byla po pět dekád, či ještě před pěti lety, a proces stárnutí začíná ovlivňovat její schopnost aktivně vyjednávat v důležitých a citlivých záležitostech, jakou je například Kosovo. Tudíž každý národní stát zaplňuje mezeru EU, jako tomu bylo v roce 1991, době největšího respektu.

Albánie má potencionál stát se ohniskem politického vývoje nadcházejících měsíců kvůli rostoucímu odporu mezi Berishovou vládou a opozicí a dalších vzrůstajících tendencí po celé zemi, požadujících připojení k Evropě ve smyslu občanských práv, méně korupce a decentralizaci úřadující těžkopádné politické patronace. Všechny tyto tendence se mohou zviditelnit v říjnu, pokud nedojde k žádným náhlým událostem, který by vtáhly zemi do politické slepé uličky.

Řecko zažívá vlnu požárů, která byla podle vládních prohlášení velmi dobře a úmyslně naplánovaná. Komisař EU Fratini to navíc okomentoval výrokem, že Evropa zažívá novou vlnu terorismu, „územního terorismu“, používajícího prostředí jako „zbraň proti obyvatelstvu, ekonomice a státu“. Podle některých je Řecko první zemí, kde byla tato forma terorismu realizována, i když bez znalosti konkrétních viníků.

Během několika minulých let uzavřela aténská vláda některé okázalé obchody s Ruskem, otevřela svůj trh čínskému a arabskému kapitálu a kultivovala silné svazky se silnými americkými monopoly, obzvláště těmi z východního pobřeží, koncentrovanými v New Yorku. Několika slovy rozšířila svůj vliv a udělala ze sebe finanční středisko oblasti. Tento proces zvětší roli Řecka v mezinárodním obchodě, jak v oficiálním, tak v „paralelním“ (drogy, pašování, praní špinavých peněz, atd.). Řecko a následně Balkán jsou branou Evropy ke Střednímu východu, severní Africe a Černému moři, takže každá náhlá změna v ustavené rovnováze sil souvisí s širšími posuny zájmů globální ekonomiky, navzdory miniaturnímu HDP, který produkují státy v oblasti ve srovnání se zbytkem světa.

Balkán zažije množství událostí, které budou nakonec dříve či později kulminovat událostmi většími. Následující podzim bude odhalující, soudě podle koncentrace nevyřešených otázek v tak omezeném geografickém území a netřeba dodávat, v tak vzpurné a nervózní části Evropy. Evropští, američtí a ruští vůdci mají historickou příležitost kompromisu v širokém rozsahu záležitostí v jihovýchodní Evropě a pohledu dále do budoucnosti, aby odolali globálním výzvám ničení životního prostředí, islámského fundamentalismu a divoké ekonomické konkurenci Asie. Jinak bude Balkán hrát opět roli rozbušky pro Eurasii, což bude mít neznámé důsledky na globální bezpečnost po celá nadcházející desetiletí.                                                Překlad Messin

 

V Bělehradě se vzpomínalo na oběti chorvatské operace v Medaku

Tento víkend se v bělehradském kostele sv. Marka uskutečnila vzpomínková bohoslužba za přibližně 100 srbských obětí chorvatské operace v oblasti takzvané Medacké kapsy.

Mše byla sloužena za duše mrtvých civilistů, vojáků i policistů, kteří byli zabiti v chorvatské oblasti Lika před 14 roky.

Chorvatský útok proti vesnicím jižně a jihovýchodně od Gospiče trval od 9. do 7.září 1993.

Nevládní organizace včetně Veritas uvádějí, že počet mrtvých a zmizelých etnických Srbů po útoku byl 88, včetně 46 vojáků, 8 policistů a 36 civilistů.

Další organizace pro uprchlíky uvádějí číslo 103, zatímco 5 osob stále zůstává pohřešováno.

26 obětí bylo starších 60 let a 17 obětí bylo ženského pohlaví. Při útoku nebyli žádní zranění, zatímco tehdejší zprávy z bojiště říkaly, že srbské vesnice byly „etnicky vyčištěny taktikou spálené země.“

Medacká tragédie se odehrávala před očima vojáků OSN v oblasti, kteří poprvé opustili pozice nezaujatých pozorovatelů a utkali se chorvatskými jednotkami a policií, aby zastavili teror proti srbskému civilnímu obyvatelstvu.

Podle UNPROFOR bylo zraněno několik kanadských vojáků, zatímco chorvatská armáda měla ztráty až 30 mužů.

Když po třech dnech bojů převzali konečně kanadští vojáci OSN kontrolu nad Medackou kapsou, jejich velitel Jean Cot řekl, že „ve vesnicích nebyly žádné známky života, žádní lidé, žádná zvířata, zničení bylo kompletní, systematické a záměrné.“

Medacká kapsa je dnes pustina zarostlá křovím. Mají tu domov pouze dva z původně 500 zde žijících Srbů, kteří zde žili před 14 lety.

Haagský žalobce obvinil bývalého chorvatského hlavního vojenského velitele generála Janka Bobetka a dále generály Rahima Ademiho (kosovský Albánec) a Mirko Norace z válečných zločinů v oblasti Medacké kapsy.

Generál Stepan Stipešic a současný premiér Kosova Agim Ceku byli také do akce zapojeni, ale nikdy obviněni nebyli.

Bobetko mezitím zemřel, zatímco Ademi a Norac jsou souzeni v Záhřebu poté, co ICTY jejich případy předal v září 2005 Chorvatsku.

Obžaloba oba obviňuje ze zavraždění 32 civilistů, jednoho válečného zajatce a svévolného zničení několika stovek domů.

A zatímco Ademi byl propuštěn k přípravě své obhajoby na svobodě, Norac si v současnosti odpykává trest 12 let vězení poté, co ho v roce 2003 odsoudil soud v Rijece za organizování poprav desítek srbských civilistů v oblasti Gospiče na podzim 1991.

                                                                                                                    Překlad Messin

 

Plánují USA do budoucna invazi na Sibiř?

 

Ruští experti se obávají, že se do budoucna musí počítat s vypuknutím globálního konfliktu o oblasti bohaté na ropu. Vyplývá to z článku „USA plánuji útok na Sibiř“, který vyšel v polském Deníku.

Autorka článku Magdalena Miroszewska v něm píše, že USA se podle ruských expertů dlouhodobě připravují k útoku na Ruskou federaci a plánuji se pokusit obsadit ruské oblasti bohaté na nerostné suroviny, a to hlavně na ropu.

 

Podle ruských expertů může dojit k americkému útoku na Ruskou federaci již za deset let. Hlavním mluvčím znepokojených ruských expertů je generálmajor Alexandr Vladimirov. Ruští odbornici se sešli na diskuzi v redakci Komsomolské pravdy a o jejich setkáni také informoval německý Die Welt.

Podle ruských expertů stoji Rusko v cestě americké snaze dominovat bezkonkurenčně ve světě a hlavně v Eurasii. Podle Rusů USA také touží po obrovských nerostných zásobách nacházejících se na území Ruské federace a tolik potřebných pro americkou ekonomiku a její další fungování.

Experti varují, že dlouhodobým cílem USA je dostat armády NATO na teritorium Ruska a vyvolat odtržení kavkazských, kaspických a dalších ruských oblastí od Ruské federace. Rusové se obávají, že cílem USA je dosáhnout svých cílů s „mezinárodním“ posvěcením a ruští experti vidi jediné východisko v úniku před útokem USA v masivním zbrojení. 

Ruští představitele se obávají, že pokud nebude Rusko mít dostatečný odstrašující potencionál v konvečních i nekonvenčních zbraních, může to povzbudit USA k útoku na Ruskou federaci pod záštitou mezinárodního souhlasu s ovládnutím ruských nerostných zdrojů americkými firmami a vládou USA.

Otázkou je jakou roli podle Rusů v amerických plánech tedy doopravdy bude hrát radarová základna umístěná v ČR.

Článek „USA plánuji útok na Sibiř“ naleznete ZDE

K tomu dodává Jakub Rolčík: Obsáhlá diskuse čtyř ruských expertů s názvem „Bude Amerika bojovat s Ruskem?“ je na webové stránce listu Komsomolskaja Pravda uvedena konstatováním, že i když prezidenti Ruska a USA společně pojídají humry zapíjené pivem a nazývají se přáteli, vztahy mezi oběma zeměmi už tak přátelské nejsou. Rusku se nelíbí, že se NATO stále více přibližuje k jeho hranicím, že Spojené státy budují vojenské základny stále blíže ruskému teritoriu a že se nehodlají zříci svého úmyslu umístit prvky protiraketové obrany v Polsku a v České republice. Ruští a američtí generálové údajně rozpracovávají nové vojenské doktríny, které nevylučují útok jadernými zbraněmi.

Diskuse zveřejněná listem Komsomolskaja Pravda je dalším z celé řady dokumentů zpochybňujících závažným způsobem tvrzení českých vládních činitelů, že umístění prvku americké protiraketové obrany na území ČR je výlučně záležitostí dvoustranného jednání Spojených států a České republiky.

 

Политика

Для ссылки на эту статью себе в дневник:

Будет ли Америка воевать с Россией?

Со времен распада СССР Москва и Вашингтон не мерились своими ракетами   и армиями так демонстративно

17.7.2007

Виктор БАРАНЕЦ   

Хотя президенты США и России иногда мирно пьют пивко с лобстерами и называют себя партнерами, отношения между нашими странами не столь дружелюбны. Москве страшно не нравится, что американцы все ближе подталкивают НАТО к российским границам, строят вблизи наших территорий новые военные базы и не хотят отказаться от еще одной затеи - разместить свою ПРО в Польше и Чехии (о сроках строительства ПРО читайте на стр. 2). В ответ Кремль объявляет мораторий на участие в Договоре по ограничению вооружений - ДОВСЕ. А российские и американские генералы разрабатывают новые военные доктрины, не исключающие ядерных ударов. И не скрывают, что новая «холодная война» может перерасти в «горячую». Возможно ли военное столкновение между США и Россией? Мы спросили об этом известных экспертов. В дискуссии участвуют:

-  Александр ВЛАДИМИРОВ, генерал-майор, вице-президент Коллегии военных экспертов России;

- Виктор ЕСИН, генерал-полковник, первый вице-президент Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка;

 - Леонид ИВАШОВ, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем;

 - Александр ШАРАВИН, директор Института политического и военного анализа.

 Кто начнет первым?

 А. Шаравин: - Война возможна, если Россия спровоцирует США. Как? Активной поддержкой (политической и военной) основных противников США (Китая, Ирана, Венесуэлы и др.). Своей военной слабостью, деградацией стратегических ядерных сил (СЯС) и системы ПВО. Наконец, внутренней политикой, направленной на свертывание демократии и подавление оппозиции. Причем должны совпасть все три фактора. В этом случае США могут пойти на обезоруживающий удар высокоточным оружием по российским СЯС с целью лишить Россию возможности представлять для США военную угрозу. Сегодня все указанные факторы имеют место, но не в такой степени, чтобы привести к войне.

 Л. Ивашов: - Я тоже считаю, что война США против России возможна. Кстати, Соединенные Штаты готовят и ситуацию, и свой военный потенциал к войне с Россией. В антироссийском духе обрабатывается общественное мнение. Некоторые руководители прямо указывают на Россию как объект силового воздействия. Причины возможной войны? Это реализация Штатами вековой мечты о мировом господстве и устранение России как главного препятствия для установления полного контроля над Евразией. Это обострение борьбы за природные ресурсы (нефть, газ, пресная вода) на фоне их истощения, роста населения планеты и увеличения объемов потребления. Это попытки с помощью военной силы остановить возрождение России в качестве мощной мировой державы, способной конкурировать с Америкой и Европой.

В. Есин: - Сегодня вероятность войны между Россией и США ничтожно мала. И не потому, что «мы больше не враги». Такая война с учетом ее последствий не отвечает жизненно важным интересам ни России, ни США.

 

А. Владимиров: - Война между Россией и США возможна уже в ближайшие 10 - 15 лет. И инициатором ее, и прямым агрессором будут США. Основные причины войны - борьба за монопольное владение ресурсами России и недопущение к ним Китая. А цели такой войны очевидны уже сейчас. Это устранение самого мощного геополитического соперника, обладающего возможностью за 30 минут стереть США с лица земли. Это обеспечение беспрепятственного доступа США к ресурсам Сибири и российского Дальнего Востока. Это устрашение остального мира и Китая военной победой и мощью технологий и оружия.

А третья мировая будет?

А. Шаравин: - Гипотетическая российско-американская война по своему размаху и значению сама по себе является мировой, даже если больше ни одна страна в нее вовлечена не будет.

Л. Ивашов: - Вероятнее всего, война против России в третью мировую не перерастет. У нас нет союзников стратегического масштаба, а российский военный потенциал не сопоставим с евроамериканским.

 В. Есин: - Если все же представить, что между Россией и США возникла война, то она неизбежно перерастет в третью мировую войну. Главный аргумент: США являются членом блока НАТО, сущность которого в военном отношении составляет система коллективной безопасности.

А. Владимиров: - Перерастание такой войны в мировую маловероятно, так как все остальные страны будут молчать и ждать, кто победит. Возможна разве что военная активность наиболее мелких государств, выступающих на стороне США (Польша, Латвия, Эстония, Грузия и даже западная часть Украины). А Китаю эта война будет выгодна - он с высокой горы станет наблюдать за смертельной схваткой тигров в долине...

 

Оружие противников

А. Шаравин: - Скорее всего, США из экологических соображений постараются обойтись обычным высокоточным оружием, хотя возможно применение ядерных зарядов малой мощности. России же отвечать будет практически нечем.

Л. Ивашов: - Наиболее вероятным вариантом возможной войны США-НАТО против России будет массированное применение обычных вооружений и группировок войск (сил) с целью разгрома сил общего назначения. Будет активно применяться ядерный шантаж с целью принуждения к капитуляции. Будут широко использоваться силы специальных операций (спецназ).

 В. Есин: - В прямом военном столкновении с США (читай - с блоком НАТО) у России сегодня и на обозримую перспективу есть только единственный аргумент - ее ядерные силы. Поэтому для пресечения американской (натовской) агрессии Россия будет вынуждена применять ядерное оружие.

А. Владимиров: - Эта война неизбежно перерастет в ядерную. Независимо от того, какие средства будут применяться в ее начале.

 Как поведут себя союзники?

 А. Шаравин: - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) существует для того, чтобы Россия защищала остальных его членов, а не для того, чтобы они защищали Россию (для справки: участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. - В. Б.). Соответственно даже Белоруссия за нас воевать вряд ли будет. Члены НАТО в политическом плане поддержат США, в военном плане Америке они не нужны (кроме как для предоставления своей территории и воздушного пространства).

 Л. Ивашов: - На стороне США против России выступит большинство стран НАТО. В целом Европа, кроме Великобритании, Польши, стран Балтии, будет воевать против России неохотно. Страны ОДКБ примут участие в отражении агрессии против России частью своих сил и средств. А вот Белоруссия наверняка будет сражаться всей своей военной, экономической, духовной мощью.

 В. Есин: - Полагаю, что и российские, и американские союзники будут выполнять взятые на себя обязательства. Одни - по Договору о коллективной безопасности, другие - по Североатлантическому пакту. Что касается ОДКБ, то я тоже полагаю, что в любой ситуации наиболее существенную военную помощь России окажет Белоруссия (братство славян).

 А. Владимиров: - А я считаю, что союзники США по НАТО будут «в ужасе молчать и бояться», так как Европа помнит войну и страшно ее не хочет. Государства ОДКБ будут сражаться на стороне России, так как другого способа выживания у них нет.

 Ввяжутся ли в драку другие ядерные страны?

 А. Шаравин: - Китай под предлогом «защиты России от американской агрессии» может начать оккупацию тех наших территорий, которые он считает «незаконно отторгнутыми» у него по «неравноправным» и «несправедливым» договорам. Остальные ядерные державы сохранят нейтралитет.

 Л. Ивашов: - Другие ядерные страны существенной помощи России не окажут. Возможна политическая поддержка России со стороны Китая, Индии, Ирана (хотя он не является ядерной державой) и ряда арабских государств. А вот Израиль однозначно поддержит США.

 В. Есин: - Эти страны, скорее всего, воздержатся от участия в российско-американской войне.

 А. Владимиров: - Все ядерные страны будут осуждать США, «молчать и бояться». Северная Корея и стоящий на пороге вступления в «ядерный клуб» Иран превратятся в «неядерные» еще до начала этой войны. Их ядерный потенциал будет уничтожен США.

 Возможные сценарии

 А. Шаравин: - Вполне вероятно, что США нанесут один массированный авиационно-ракетный удар по объектам СЯС и, возможно, по отдельным объектам других видов Вооруженных сил России и по центрам военного и политического управления. Последующие удары возможны после доразведки в том случае, если первыми не будут уничтожены все цели. России отвечать будет нечем (если даже некоторое количество вооружений СЯС уцелеет, их добьет американская ПРО. При этом СЯС США останутся в неприкосновенности).

 Л. Ивашов: - Сценарии возможной (не дай бог, конечно) войны против России многовариантны. Начальный этап войны может носить локальный характер с быстрым перерастанием в широкомасштабное противостояние. России будет предъявлен ультиматум, например, изменить внутреннюю политику страны под предлогом нарушения прав человека, допустить западные компании к источникам сырья. В случае отказа России по объектам на ее территории (РЛС, ПВО, пункты управления, инфраструктура) будут нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении и авиацией. После этого ультиматум ужесточится вплоть до требования ввести на территорию России «миротворческие» войска НАТО.

В случае отказа российского руководства от условий ультиматума будет нанесен массированный авиационно-ракетный удар по группировкам войск и сил флота, инфраструктуре, военно-промышленным объектам. Войска НАТО вторгнутся в Белоруссию и в западные регионы России. А дальше можно предположить лишь два сценария. Первый: либо Москва примет ультиматум (с сохранением лица), и начнутся переговоры об отторжении от России Калининградской области, части Северного Кавказа и Прикаспия, передаче газонефтяного комплекса под транснациональный контроль, а ядерных сил - под международно-натовское наблюдение. И второй сценарий: Россия предупреждает США, что в случае продолжения агрессии будет нанесен ответный удар с применением всех имеющихся ядерных средств. Война будет остановлена. Начнутся переговоры на условиях, которые трудно предсказать...

 

В. Есин: - Я твердо убежден, что, пока Россия будет обладать потенциалом полноценного ядерного сдерживания США, войны не будет. Но если все же между США и РФ возникнет война (а не локальный военный конфликт), то ее итогом станет всемирный апокалипсис.

А. Владимиров: - Какими бы ни были сценарии возможной российско-американской войны, итог будет только один - наша полная победа! Эта война будет безусловным преступлением против человечества и закончится неминуемым национальным крахом Североамериканских штатов.

Как избежать апокалипсиса?

А. Шаравин: - Надо не влезать в конфронтацию с США (для нее нет ни одной рациональной причины). А еще - заниматься строительством Российской армии реально, а не виртуально.

Л. Ивашов: - Следует восстанавливать армию, военную промышленность, создавать новые эффективные средства вооруженной борьбы. А в военной доктрине России четко прописать положение о применении ядерного оружия в ответ на совершение крупномасштабной агрессии. Нужно сформировать крепкую систему союзников России.

В. Есин: - Надо твердо противостоять амбициям США. Опираясь, разумеется, на соответствующую экономическую и военную мощь. И прежде всего на российские ядерные силы. И пока эти силы будут способны создавать для США адекватную угрозу - будет существовать и гарантия того, что войны между США и РФ не случится.

 А. Владимиров: - Избежать войны Россия может при планомерном и быстром обеспечении нового и высшего качества военной мощи. В том числе - за счет ускорения разработки оружия, основанного на новых физических принципах. Кроме того, нам нужно радикально улучшить качество высшего командного состава и офицерского корпуса армии.

 ВОПРОС СОЮЗНИКУ

А что скажут белорусские товарищи?

Валерий ФРОЛОВ, генерал-майор в отставке, бывший командир 28-го армейского корпуса Белорусской армии:

 - Я убежден, что Договор о коллективной безопасности предполагает, что Белоруссия должна участвовать во всех военных мероприятиях совместно с Россией. Это разумный подход обеспечения совместной безопасности.

 

Правда, этот же Договор носит односторонний характер. То есть, если у Белоруссии проблемы, россияне, помогайте, а если у России, то мы повоюем за вас, но только на своей территории. Как бы будем отсиживаться в своем «кутке». Я указывал белорусскому министру обороны на неправильность такого подхода. Но...

И все же я уверен, что в случае войны белорусская армия будет воевать на стороне России, даже несмотря на газовые конфликты и все остальные разногласия. Другого выхода у нас не остается.

ВЗГЛЯД ИЗ АМЕРИКИ

 «К войне надо готовиться»...

 Роберт ГЕЙТС, министр обороны США:

 - Надо увеличить численность вооруженных сил США для того, чтобы они были готовы к масштабной войне с потенциальными противниками. Помимо Ирана и КНДР, к ним относятся Китай и Россия... Нам необходимы все средства ведения войны...

 Роберт ДЖЕРВИС, профессор Колумбийского университета, cпециалист по конфликтологии:

 - Ныне невозможна крупномасштабная война между США и Россией. Но я не исключаю резкого ужесточения конкуренции между Россией и Америкой за влияние в Средней Азии и на Кавказе из-за нефте- и газопроводов. Еще вероятнее борьба между Москвой и Вашингтоном за контроль над Украиной и Белоруссией. Маловероятно прямое столкновение между США и Россией, если только Россия готова смириться с тем, что не будут восстановлены границы Советского Союза...

 И ЧТО В ИТОГЕ? 

«Ядерная зима» накроет землю

 Александр БЕЛОУСОВ, старший научный сотрудник Института экологических проблем, доктор химических наук:

«Ядерная зима» - неизбежный итог такой войны. Все живое на земле погибнет. Экологические и биологические системы планеты не смогут «выздороветь» никогда. Даже те районы земного шара, которые будут находиться далеко от эпицентров ядерных ударов, получат мощнейшие удары в виде ядерной пыли, торнадо, морских или океанических потопов.

 Překlad a redakce: J. Messin                                                 K tisku připravil: PhDr.S.Svekos

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 220. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. V Praze 22. září 2007.  

Webová stránka: www.ksl.wz.cz ,

E-mail: Vydavatel@seznam.cz