Listy č. 83

(Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku)

 

 

Franz Pany píše Guidovi Westerwellovi

Počátkem prosince 2009 měl spolkový ministr zahraničních věcí  G. Westerwelle cestovat do Prahy. F. Pany, předseda SL, napsal tento dopis: Velevážený spolkový ministře, příští středu budete v Praze mluvit s českým státním vedením. Jménem SL a též osobně srdečně Vás žádám, abyste při svých rozhovorech v Praze působil tak, aby česká vláda zahájila dialog se sudetoněmeckou skupinou.“

Před spolkovými volbami jste vyslovil názor, že dialog je základním předpokladem  všeho dalšího. Současně k tomu může být požadováno, aby všichni účastníci dialogu měli na něm zájem a dovedli myslet na budoucnost. S tím souhlasíme.

Doufáme, že české vedení státu 60 let po vyhánění odporujícím mezinárodnímu a lidskému právu se vzdá záporného postoje a konečně zahájí rozhovory se zástupci sudetských Němců. Až dosud porušování práv sudetských Němců trvajícím stigmatizováním a diskriminací by mělo být ve společné Evropě dialogem vyléčeno. Prosím Vás, abyste svým osobním působením přispěl k tomu, aby porozumění a usmíření sudetských Němců a Čechů se uskutečnilo.

Sudetendeutsche Zeitung, 4.12.09 str. 1

 

Zmizelé Sudety

Výstava „Zmizelé Sudety“ se konala v říjnu ve Štýrském Hradci z podnětu městské skupiny SL v Rakousku. V listopadu byla stejná výstava otevřena 8.11.09 v Českém středisku ve Vídni, Herrengasse 17 a trvala do 26. listopadu. Pódiová diskuse proběhla 30. listopadu 2009 na Staré radnici ve Vídni za účasti Ondřeje Matějky, člena skupiny Antikomplex. Na výstavách byly fotografie české občanské iniciativy „Antikomplex“ zachycující negativní následky v kdysi německy osídlených území Čech a Moravy.

Sudetenpost, 19.11.09, str. 4

 

Václav Havel v Evropském parlamentu

Evropský parlament oslavil 11.11.09 dvacáté výročí demokratického převratu ve střední a východní Evropě. Slavnosti se zúčastnil i V. Havel. Vyslovil se pro evropskou myšlenku. „Jelikož jsem Evropan, neznamená to, že přestanu být Čechem. Naopak: jako Čech jsem také Evropan. Politicky řečeno: přiznávám, že Evropa je vlastí všech našich vlastenců.“ Havel dále apeloval na EU, aby byla solidární s těmi, kteří jsou odpůrci totalitních systémů, jako např. v Barmě, Severní Koreji nebo v Iránu.

V interview pro „Passauer Neue Presse“ (Pasovský nový tisk) Havel prohlásil, když byl dotázán na očekávání z návštěvy bavorského premiéra Horsta Seehofera v r. 2010 v Praze, že lze asi předpokládat  zlepšení různých hospodářských a lidských vztahů. Ale tyto vztahy jsou vlastně na dobré úrovni… Nevím, co by se ještě v politickém směru mohlo zlepšit. Nedá se již mnoho dělat.

Sudetendeutsche Zeitung, 20.11.09, str.2

 

„Proletář umění“ zemřel

 5. prosince 2009 ve Vídni ve věku 81 let zemřel Alfréd Hrdlička, který jako přesvědčený marxista sám sebe nazýval „proletářem umění“. Svým uměním Hrdlička bojoval proti válce, násilí, fašismu a mučení. Vytvořil známé pomníky jako „Smrt demonstranta“ (plastika před Německou operou v Berlíně). Svá nejvýznamnější díla tvořil z bronzu a kamene. Byl také malířem. Vytvořil četné kresby. Nejznámější Hrdličkovou sochou je plastika na volném prostranství „Varování před válkou a fašizmem“, která zdobí vchod k vídeňskému Albertinu. Přes jeho „Bránu násilí“ lze vidět bronzovou postavu  „Ulice umývajícího Žida“.

NZZ, 7.12.09, str. 20

 

Ruskou Brokerovou cenu získala spisovatelka

Spisovatelka Jelena Čišova za svoji knihu „Doba žen“, pojednávající o Leningradu šedesátých let, získala Brokerovu cenu, která je dotována částkou 20 000 dolarů. Kritikové pochválili dílo jako přínos k historické paměti o Leningradě. Kniha líčí společné žití tří žen v jednom bytě, které autorka (52 let) přiblížila jako analýzu sovětského období. Čišová řekla, že chtěla poukázat na ženy jako eminentní „nositelky historické paměti“.

NZZ, 5.12.09, str. 26

 

Z pražské knihy hostů v kanceláři SL v Praze

 Z Prahy odchází velvyslankyně Rakouska dr. Margot Klestilová – Löfflerová na nové pracoviště na rakouském velvyslanectví v Ruské federaci. Nechtěla však Prahu opustit  bez rozloučení s kanceláři sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze. Při loučení s vedoucím kanceláře P. Bartoněm poděkovala za výbornou činnost kanceláře v zájmu porozumění mezi vyhnanými a českým obyvatelstvem. Bartoň věnoval velvyslankyni velkého průvodce Moskvou a poděkoval jí za pozvání do ruského hlavního města.

SdZ, 20.11.09, str. 2

 

Esesák Boere se přiznal k vraždám

V Cáchách v procesu proti bývalému esesákovi Heinrichovi Boerovi u zemského soudu obžalovaný přiznal, že před 65 lety zavraždil tři nizozemské civilisty. „V roce 1944 jsem  neměl vědomí, že se dopouštím zločinu. Dnes po 65 letech to vidím z jiného úhlu.“

Boere jako příslušník „zvláštního komanda Feldmeijer“ v nizozemské Bredě zastřelil 14.7.1944 lékárníka a o něco později jednoho prokurátora. V obsazeném Nizozemsku se útvary SS pokoušely potlačit odpor „protiterorem“. Velitel germánských útvarů Feldmeijer  vytvořil komando s 15 nizozemskými esesáky. Tito muži povraždili nejméně 54 Nizozemců. Někteří z vrahů byli po válce v Nizozemsku odsouzeni k smrti nebo k dlouholetým trestům odnětí svobody. Boerovi se podařilo utéct do Německa, takže byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti. Nizozemsko požádalo o jeho vydání až v roce 1980, což Vrchní zemský soud považoval za nepřípustné. Také před probíhajícím procesem u cášského zemského soudu proběhlo dlouhé dohadování.

FAZ, 9.12.09, str. 4

 

Homosexuálka biskupkou v USA

Anglikánská episkopální církev v USA zvolila za biskupku známou homosexuálku. Zástupci věřících v biskupství Los Angeles při své výroční schůzi hlasovali pro duchovní Mary Glasspoolovou. Tato již od konce osmdesátých let žije v partnerství se ženou. Glasspoolová je nyní druhou ženou, která byla zvolena biskupkou.

ZZ 8.12.09, str. 2

 

Všemi způsoby proti Levicovým

Braniborští Levicoví věnovali jeden prosincový víkend stranickému sjezdu. Strana Levicových, kromě projevů krize, se musela zabývat provokacemi ze strany nepřátel levice. V současné době se totiž vede kampaň proti Levici kvůli smyšlenkám z minulosti a to, zda se funkcionáři Levicových přiznali k tomu, když byli napojeni na tehdejší Stasi. Taková situace je doslova řízená zvenčí. Před budovou sjezdu se objevily transparenty s nápisy „Žádnou moc viníkům“. Kádrování je jednou z taktik stran, které nepřejí Levicovým nárůst stoupenců.

Süddeutsche Zeitung, 11.12.09

 

Slovní výraz roku

V mnoha státech se v rámci péče o jazyk vyhlašuje koncem roku nejlepší a nejošklivější výraz roku. V Rakousku bylo již vyhlášeno slovo roku. Stal se jím výraz „audimaxismus“, který se prvně objevil v tisku 31.10.2009 v jednom komentáři vnitropolitického redaktora při  protestech, při nichž se studenti mimo jiné dožadovali „Bohaté rodiče pro všechny!“, což je nejhezčí fráze roku 2009.

Za nejošklivější výraz roku bylo označeno slovo „Analogkäse“, což má být sýr, který sice jako sýr vypadá, ale ve skutečnosti neobsahuje žádné mléko.

Die Presse, 11.12.09. str. 5

Pozn. red. V ČR nic takového neexistuje. V rozhlasových a televizních vysíláních  je velké množství nerůznějších vulgarismů, nespisovných tvarů a anglikanizmů. Takovou péči o jazyk, jakou mají v Rakousku, bychom velmi nutně potřebovali.

 

Evropský pověřenec pro armádu?

Bývalý předseda Evropského parlamentu, Hans-Gert Pötering (CDU), navrhl, aby při Evropském parlamentu byl zřízen úřad evropského pověřence pro armádu. Pak by měly dva miliony  vojáků EU odpovídajícího partnera, nejen pokud jde o povinnosti, práva, ale také z hlediska sociálních standardů, lékařské péče a pojištění pro případ zranění, služební neschopnosti a smrti.

Evropští vojáci jsou na základě evropských hodnot nasazováni, takže by měli mít nárok na to, aby tyto hodnoty – lidská práva, mír a svoboda, demokracie, platily také vůči nim, říká Pötering, který od 1. ledna 2010 se stane předsedou Nadace Konráda Adenauera.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.12.09, str. 4

Pozn. red. Podle našeho názoru jde spíše o vytvoření jednotného velení nad armádou v EU. Bývalé evropské koloniální mocnosti získávají opět návyk zasahovat do vnitřních poměrů rozvojových států, a to i vojenskou silou. Sledují  neokolonialistické zájmy. Těchto jejich her na lidská práva a demokracii, jejichž důsledkem jsou tisíce mrtvých, devastovaná kulturní krajina, bychom se neměli zúčastňovat. Jakékoliv nasazení vojenských jednotek mimo jejich státní území by mělo uskutečněno jen v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN.

 

Patronátní město Klosterneuburg se zasazuje o vyhnané

14 ze 15 radních podepsalo dopis spolkovému ministru Michaelovi Spindeleggerovi, ve kterém byl vyjádřen vděk sudetských Němců. 21. října 1989 město jako první  a dosud jediné město v Evropě bylo obdařeno titulem „Město porozumění mezi národy“. Důvodem pro udělení byly mimo jiné zásluhy o SL, dále od r. 1988 zde sídlil Východo- a Jihoevropský ústav, a založení partnerských vztahů města s Göppingnem. Rok po získání uvedeného titulu byla v Klosterneuburgu zakložena „Rakouská společnost pro porozumění mezi národy“, jejíž cílem je přispívat k míru.

Podepsaní členové městské rady žádají spolkového ministra, aby všemi možnými politickými způsoby bojoval proti nedotknutelnosti diskriminujících Benešových dekretů v ČR.

SP 19.11.09, str. 8

ČSSD jde společně ruku v ruce s SPD

Šéf ČSSD, Jiří Paroubek, byl na stranickém sjezdu SPD v Drážďanech jako host. Tam se setkal s novým vedoucím SPD Sigmarem Gabrielem a s vedoucím klubu SPD ve Spolkovém sněmu Frankem-Walterem Steinmeierem. Paroubek měl také rozhovory s oběma bývalými vedoucími SPD Franzem Münteferingem  a Kurtem Beckem. Ve svém projevu k delegátům zdůraznil dobrou německo-českou spolupráci, ve které patří partnerství SPD a ČSSD klíčová úloha.

SdZ,27.11.09, str. 2

Pozn. red. Jsou-li česko-německé vztahy skutečně tak dobré, pak je vhodná doba jednat s Němci o nám dosud nezaplacených reparací, příp. nejdříve s SPD.

   

Mláda akce Ackermann-Gemeinde

Mlada akce A-G zvolila 14. listopadu 2009 ve Würzburgu (Bavorsko) nové celoněmecké vedení. Do funkce spolkového mluvčího byl opět zvolen novinář Sebestian Kraft (25 let) z Mnichova, jeho zástupcem je studující teologie Philipp Schiller (29) z Freiburku. Mezi zastupující funkcionáře byla zvolena z Brna pocházející Kristýna Kopřivová (18), která patří k německé menšině a v Bayereuthu studuje, dále též berlínský technik Martin Neudörfel (27) a Sandra Steinertová, spolková jednatelka. Duchovním poradcem JA A-G je páter Miloš Raban, Hejnice, okr. Frýdlant.

Spolupracovat na vydávání „JA-Hefte“ (Sešity Mladé akce) bude v Mnichově studující Katarina Jakubcová (ze Slovenska). Je naplánován také zimní pracovní týden v severočeských Hejnicích. Uvítáni byli také noví spolupracovníci Mladé akce, jako stará známá Marie „Maruška“ Smolková z Prahy.

SdZ, 27.11.09, str. 2

Český Evropan Ferdinand hrabě Kinský

Profesor Ferdinand hrabě Kinský oslavil v těchto dnech své 75. narozeniny. Narodil se v r. 1934 v Praze. Zná několik jazyků a po desetiletí působil v Nizze jako předseda Evropského ústavu pro mezinárodní vysokoškolská studia. Je místopředsedou a motorem Mezinárodního střediska pro evropské vzdělávání, které vedl lucemburský premiér Jean Claude Junker.

Po vyhnání z jižních Čech žil v Mnichově. Nedávno se usídlil ve Vídni. Je prohlubovatelem katolického sociálního učení,  význačným teoretikem federalismu a patriotickým geniem českých zemí. Za SL mu blahopřál Bernd Posselt, který jej považuje za prostředníka mezi třemi skupinami v Evropě: mezi Slovany, Germány a Romány.

SdZ, 27.11.09, str. 6

 

 

Karl-Heinz Platting: Dobrý přítel Ackermann-Gemeindem, Ctirad Kučera, zemřel

C. Kučera se narodil 14.11.1931 v Praze. Zde vystudoval slavistiku se zaměřením na bohemistiku. Dále působil jako učitel ruštiny v Liberci, od r. 1954 na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Patřil mezi zakladatele Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Na ní založil Ústav pro Slovansko-germánská studia, který řídil až do r. 2007. Sám se věnoval německo-české symbiose v literatuře a kultuře.

Od r. 1989 se intenzivně věnoval ruské emigrantské literatuře.  Pro A-G je důležité, že Kučera patřil v r. 1992 k zakladatelům „Coloquia Ustensis“, které v rámci Akademie A-G  vyšlo z jazykového kurzu „Česky pro Němce“.

SdZ, 4.12.09, str. 6

Bavorský zemský sněm prokázal úctu Berndu Posseltovi

Mluvčí SL a evropský poslanec CSU, Bernd Posselt, byl Bavorským zemským sněmem vyznamenán Ústavní medailí ve stříbře, která bývá udělována méně často než Bavorský záslužný řád. Při předávání vyznamenání předsedkyní sněmu, Barbarou Stammovou, nositelkou evropské Karlovy ceny SL, bylo přečteno laudatio, ve kterém byly vyzvednuty Posseltovy zásluhy o Bavorsko a o parlamentní demokracii. Již 35 let působí ve vedoucích funkcích v Panevropslé unii, zastupuje Bavorsko od r. 1994 v Evropském parlamentu, po 10 let je celoněmeckým předsedou SL a mluvčím čtvrtého bavorského kmene.

Mezi osobnostmi, které již Ústavní medaili získali byli mnozí členové SL, jako např. bývalý vězeň z Osvětimi Max Mannheimer z Nového Jičína, bavorský státní sekretář  pro finance Franz Josef Pschierer, spolkový ministr dopravy Peter Ramsauer.

SdZ, 4.12.09, str. 1

 

USA náš vzor, ale ne snad v placení školného

Při protestech proti zvyšování školného došlo na kalifornské elitní univerzitě Berkeley k výtržnostem a zatýkání. Několik tuctů demonstrantů vylomilo dveře k rektorovi a pak vhodili do budovy hořící pochodeň.

Od poloviny listopadu 2009 došlo v Berkeley a též na ostatních univerzitách v Kalifornii k rázným protestům. Tisíce vysokoškoláků protestovaly proti podstatnému zvýšení školného.

NZZ, 14.12.09, s.2

 

Regina Mönchová: Určitě špatné znamení

Polsko opouští vědecký kruh poradců Nadace vyhánění. Polský historik Tomasz Szarota den po ustavujícím zasedání vědeckého kruhu poradců Spolkové nadace útěk, vyhnání, usmíření toto grémium opouští. Ostatních 8 vědců z Německa, České republiky a Maďarska, jakož i ředitel nadace mnichovský historik Manfred Kittel se to dozvěděli z novin. Během zasedání v Berlíně Szarota se nevyjádřil, ani svůj záměr nenaznačil.

K tomu sdělil list „Gazeta Wyborcza“, že Szarota měl ve vědeckém poradním kruhu „reprezentovat polské hledisko na poválečné přesídlení Němců“. U Poláků vše  ale od začátku vyvolávalo „jasné náznaky“. Měli obavy, že „deportovaní Němci budou vydáváni za oběť války a Poláci za zločince“. Aby se tomu zabránilo, byl Szarota vyslán do Berlína. Bylo jasné, že na muzeálním projektu žádný Polák nebude spolupracovat. Před rokem tomu bylo jinak. Když projekt „ Viditelné znamení“ byl uveden spolkovou vládou, nechtělo Polsko v žádném případě spolupráci s politickým příkazem. Ten prý poradní kruh nemá. Požaduje se diferencovaný názor historiků a žádný politický boj.

Původně devět, nyní již jen osm vědců tvoří poradní kruh spolkové nadace. Byli povolání, aby mimo jiné spoluvytvářeli koncept pro trvalou výstavu budoucího dokumentačního střediska v berlínském Domě Německa. S výstavou lze počítat nejdříve za tři roky. Měla by zrcadlit století vyhánění v Evropě. Samozřejmě hlavní důraz bude na útěku a vyhánění 12 milionů Němců jako důsledek druhé světové války. Jisté je, že vylíčení v historickém kontextu tzv. etnických čistek od 19. století bude též po projednání zachyceno.

Mezi historiky poradního kruhu patří např. Kristina Kaiserová, (Česká republika), Kristián Ungváry (Maďarsko) a vedoucí Židovského muzea ve Frankfurtu nad Mohanem Raphael Gross.

FAZ, 17.12.09, str. 31

 

Thomas Trenkler: Technická univerzita poctila popíratele holocaustu

Pro Waltera Lüftla byl 11. prosinec 2009 slavnostním dnem, jelikož čestný stavební rada obdržel ve slavnostním sále Technické univerzity ve Vídni společně s 5 dalšími kandidáty zlatý inženýrský diplom. Hrál k tomu univerzitní orchestr, slavnostní projev měl děkan Andreas Kolbitsch. Walter Lüftl není nikdo neznámý. Ve své expertíze „Holocaust – víra a fakta“ konstatuje, že hromadná vražda cyklónem B v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim „se nekonala“. Proti tomu mluví také přírodní zákony, jakož i nedostatek technických a organizačních předpokladů. Navíc by krematoria „nezvládla takové množství obětí“. V březnu 1992 se po zveřejnění takového dobrozdání zvedla bouře nevole. Lüftl jako předseda inženýrské komory odstoupil. Obnovení inženýrského titulu pro Lüftla nepovažuje Wolfgang Neugebauer, vedoucí dokumentačního archivu, za správné. Wolfgang Zinggl, kulturní mluvčí Zelených, mluví o „nehoráznosti a nechutnosti zvláštního druhu, jelikož Lüftl je prý hanebný popíratel holocaustu, který argumentuje domnělými vědeckými argumenty. Zvlášť jsme se dotazovali: Fakulta udělení doporučila.

Raimund Fastenbauer, generální sekretář IKG, řekl: „ Jsme otřeseni, dobrozdání je biblí pro revizionisty. Udělení je jen náznakem pro bohužel dosud nerozpracované dějiny nacismu.“    

Der Standard, 18.12.09, str. 29

 

Neonacistické trestné případy jsou neustále brutálnější

Počet pravicově extrémních trestných činů dosáhl v r. 2008 rekordní výše. Podle údajů Spolkového kriminálního úřadu (BKA) denně dojde k dvěma pravicově  extrémisticky motivovaným násilným činům. V r. 2008 bylo zaevidováno 1500 případů tělesných poranění neonacisty. BKA konstatuje narůst pravicově extrémních  násilností ve všech spolkových zemích, především v nových zemích (bývalá NDR). Podle Jörga Ziercke, předsedy BKA, neonacistická scéna v Německu zahrnuje asi 30 000 lidí. Nová forma excesů násilí se týká především tzv. autonomních nacionalistů a „černého bloku“. Tomuto okruhu bylo v r. 2008 připočteno 244 trestných činů, v r. 2009 již 430.

SZ, 18.12.09, str.7

 

Varšavské přání

Kdyby bylo podle polského ministra zahraničních věcí, Radoslava Sikorského, pak by ve SRN byly četné školy s polským vyučováním, dále by  SRN poskytovala státní dotace pro polské kulturní spolky, a též při volbách ve SRN by polské politické strany v Německu  nemusely dosáhnout stanoveného pěti procentního limitu.Taková zvláštní práva zaručuje ve SRN statut o „národnostních menšinách. Doposud spolková vláda takové požadavky z Varšavy odmítla. Uvedená práva ve SRN dosud mají jen Dánové a Frísové v severním Německu a Lužičtí Srbové v Sasku a Braniborsku (?), jakož i cikánská plemena Sintů a Romů. Tito výjimku dostali kvůli pronásledování a vyvražďování za nacistů.

Sikorski argumentuje tím, že Poláci žijí v Německu již po generace, takže by měli mít také statut menšiny. Poláci se hodně usídlovali v Poruří. Dnes je v Německu podle německých údajů 700 000 lidí s polskými kořeny. Polská vláda však mluví o 2 milionech Poláků v Německu. „Polský kongres v Německu“ se sídlem v Cáchách eviduje 35 členských spolků. Další polský argument zní: Němci v Polsku dostávají dotace z Varšavy.

SZ, 20.12.09, s. 8

Pozn. red. SRN velmi odporuje všem snahám národnostních menšin o přiznání statutu národnostní menšiny. Nejde jen o Poláky, ale i o Čechy a Slováky, jichž ve SRN žije více než Němců v ČR. Němci v Polsku, ČR i jinde jsou uznávanou národnostní menšinou, kromě dalšího dostávají od států, v nichž žijí, dotace.

Zatímco Poláci, Češi, Slováci, Srbové i další národnostní menšiny, např.  asi 2 miliony Turků,  z nichž část žije ve SRN již čtvrtou generací,  statut národnostních menšin nemají.

SRN německé menšiny v v jiných státech silně podporuje, prosazuje pro ně výhody. O reciprocitě však nechce ani slyšet. To pak se dělá Německu „národnostní politika“. Kde je spravedlnost ve vzájemných vztazích?

Proti takovéto německé menšinové politice protestujeme. Budou usilovat naše příslušné ústavní orgány o reciprocitu v tomto směru?

Nabízí se i další řešení. Pokusit se o koordinaci činnosti jednotlivých národnostních menšin v Německu s cílem prosadit uznání jednotlivých národnostních menšin a přiznat jim statut národnostních menšin.

 

Více potíží než překvapení

Francouzský list „Voix du Nord“ (Hlas severu, Lille) komentoval ohlašované vyhlášení Pia XII. blahoslaveným takto: „Již v květnu, při poutní cestě do Svaté země Benedikt XVI. zklamal židovský lid…

Kardinál Ratzinger, bývalý člen Hitlerovy mládeže, bývalý voják německé branné moci, kdysi autor několika nezanedbatelných článků v pravicově extrémních časopisech, již dlouho před svým zvolením za papeže se stavěl za Pia XII. Proto byly reakce z Izraele a z židovských náboženských obcí na celém světě méně překvapující než pobuřující. Také uvnitř katolické církve je více potíží než překvapujících reakcí.

SZ, 22.12.09, str. 4

 

Fiasko pro velmoci v Kodani

Jednání o snížení škodlivin skončilo nezdarem. Konstatovaly to četné západoevropské listy, snad nejvýstižněji francouzský list „Derniéres Nouvelles d´Alsas“. Tento štrasburský list mimo jiné napsal: „Zlatou palmu licoměrnosti si zaslouží USA. Čínské stanovisko si vzaly za důvod vyhnout se každému angažmá. Nositel Nobelovy ceny míru prezident Obama především ukázal, že je ve službách amerických zájmů a současně ještě stačí ochraňovat naftové monarchie ve státech Zálivu. A Evropané, kteří přece byli hnací silou této konference, se ukázali jako zbabělci  a neschopní pokročit ve snižování škodlivin nebo poskytnout pomoc rozvojovým zemím.“

SZ, 21.12.09, str. 4

 

Sudetští Němci prodloužili „ultimatum“ vládě SRN

Ve sporu kolem předsedkyně Svazu vyhnanců Eriky Steinbachové prodloužili sudetští Němci ultimatum spolkové vládě. Nejde o těch pár dní, ale ihned po novém roce musí být otázka obsazení rady při „Nadaci útěk, vyhnání, usmíření“ definitivně  zodpovězena., řekl představitel SL, Bernd Posselt, člen předsednictva CSU, tiskové agentuře v Mnichově. „A nedovedu si představit jiné řešení než povolání paní Eriky Steinbachové.“ Posselt ohlásil ofenzivu CSU. Při klauzurním zasedání zemské skupiny CSU v bavorských lázních Wildbad Kreuth bude se radit se špičkou strany o dalším průběhu v případě Steinbachové. „CSU k počátku jednání vyvine opětovně mohutný nátlak. Pak uvidíme, jak spolková kancléřka problém vyřeší. Míček leží u ní“. Státní ministryně v Zahraničním úřadě a koordinátora spolkové vlády pro německo-polské vztahy Cornelie Pieperová (FDP) naproti tomu žádala Steinbachovou, aby se kandidatury vzdala.

„Když svazu vyhnaných (BdV) a Erice Steinbachové skutečně záleží na dobrých německo-polských vztazích, měla by být předsedkyně natolik chytrá, aby více nekandidovala., řekla Pieperová. Politička CDU je nevhodná, jelikož v roce 1991 ve Spolkovém sněmu hlasovala proti uznání hranice Odra-Nisa, proti hranici mezi Německem a Polskem.

SZ, 28.12.09, str. 6

 

Stainbachová na Hindúkuši

Berlínský list „Tagesspiegel“ komentoval pohrůžky ministra zahraničních věcí Westerwelleho bojkotovat konferenci o Afghánistánu takto: „Po druhé během několika týdnů věřil, že rázným naznačením svého stanoviska získá výhodu. Ve sporu o místo pro předsedkyni Svazu vyhnanců, Eriku Steinbachovou, v radě nadace dokázal předseda FDP svou pozici dosud účinně a bez nebezpečí ztráty prestiže prosadit. Nyní prožíváme tak řečeno „Steinbachovou na Hindúkuši““. Pomocí pokusů o předvídání průběhu konference, který Německo může jen částečně ovlivnit, izoluje ministr sebe a celou spolkovou vládu.

SZ, 30.12.09, str. 4

 

Odešel vynikající muž české menšiny ve Vídni

Jan Petřík se narodil 29. prosince 1922 ve Vídni, zemřel 26. listopadu 2009. V letech 1928 až 1932 navštěvoval československou školu ve vídeňském XV. okrese, následně absolvoval českou reálku školského spolku Komenský, na které maturoval. Po posledním maturitním ročníku školní budova byla obsazena německým vojskem a česká reálka ve Vídni již nikdy nebyla obnovena. Statečně se choval u odvodu. Prohlásil, že je Čech. Proto nebyl povolán do německé armády. Byl totálně nasazen u Technische Nothilfe. Po válce dokončil studium medicíny.

Od svého šestého roku byl členem Sokola ve Vídni. V  obnoveném poválečném výboru Sokola byl jednatelem. V letech 1954-1990 byl členem předsednictva Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Dr. Petřík přispíval do časopisu „Česká a slovenská Vídeň“, do „Vídeňských svobodných listů“. V r. 2007 převzal pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR za mimořádný přínos k rozvoji česko-rakouských vztahů.

Česká a slovenská Vídeň dnes, 9/09,MJ, str. 2-3.  

 

Nový předseda Rakousko-české společnosti

Na valné hromadě Rakousko-české společnosti na podzim 2009 byl ve slavnostních místnostech vídeňské radnice jednomyslně zvolen vídeňský starosta dr. Michal Häupl novým předsedou. Jeho zástupci jsou zemský hejtman Erwin Pröll, bývalý poslanec Johanes Procházka a generální ředitel dr. Ludwik Scharingen. Pokladníky byli zvoleni komerční rada Eduard Kamer a rada diplomovaný obchodník Karel Kolařík. Novým generálním je bývalý absolvent české školy ing. Michal Polák.

Předseda společnosti uvedl, že vyrůstal v Ottakringu, v jednom z vídeňských okresů, v němž v době jeho mládí žila početná část česky mluvícího obyvatelstva. Během své funkční doby plánuje nový předseda, že zintensivní rakousko-české styky v četných oblastech.

Klub, 12/09, str. 58

 

Volný překlad a redakce: ing. J. Liška                                                    Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, leden 2010.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                                   E-mail: Vydavatel@seznam.cz