Listy č. 64

 

Landeszeitung č. 22 – 23. října 2007

 

Stará prezidentka je ta nová

Irena Kuncová byla delegáty znovu zvolena velkou většinou

 

Pracovní kolektiv německých spolků a Zemského shromáždění Němců z Čech, Moravy a Slezska se setkal na své podzimní schůzi.

Praha. Všechno zůstává jako vždy. Irena Kuncová je stará a nová prezidentka. Ve své roli se osvědčila a byla znovu zvolena 32 hlasy. Ve svých prvních slovech poděkovala za důvěru delegátů. Se slzami přijala úřad.

Chce v dalších třech letech navázat na své předchůdce. Tím míní další demokratický vývoj Zemského shromáždění. Mínění jiných by mělo být s respektem přijato.  „Shledávám na škodu, že dva největší kritici naší práce nebyli zvoleni do presidia, a to Hans Mattis a Horst Westphal. Je jednoduší dohodnout se na naších schůzích s kritikou a připomínkami.“ Kuncová lituje, že za ty dva dny vyslechla hodně negativních výroků a teprve na podzimním jednání se k nim mohla vyjádřit.

Hans Mattis v sobotu předložil papír s deseti body k diskuzi. Rozčílení bylo velké. Mimo jiné vyzval Mattis Landeszeitung silněji zapojit. Myslitelná je pro něho společná redakce. Předsedkyně Kulturního svazu Irena Nováková k tomu řekla, že oni žádného redaktora nemají. S Kuncovou a šéfredaktorem Landeszeitung jsme se dohodli na zesílené spolupráci. Tak budou také napříště kontaktní adresy a jubilea uvedena v novinách. Kuncová a Nováková se budou rovněž v jiných bodech propojovat.

Celkově bylo 40 delegátů oprávněno hlasovat. To jsou právě zvolení zástupci Svazů. Nevolí jen prezidentku, nýbrž také prezidium. Dvanáct kandidátů bylo řádně navrženo pro volbu do prezidia. Delegáti obdrželi volební lístek, na kterém bylo zapsáno dvanáct kandidátů. Podle stanov smělo být zvoleno jen devět osob. To znamená, že delegáti směli dát hlas devíti kandidátům.

S 37 z 40 hlasů byli zvoleni Erika Vosáhlová, Jan Bartoš a Martin Dzingel. S 35 hlasy byli zvoleni Mojmír Kolář a Věra Straková. Pěkný signál ! Neboť první čtyři osoby s nejvíce hlasy patří nejmladší generaci. To je důležité kvůli tomu, že na společném víkendu bylo téma „ chybějící dorost“   docela nahoře  na jednacím pořádku.  Ale ještě stále nevíme řešení otázky , jak můžeme mládež získat pro práci ve Svazu ?

Další členové prezidia jsou Hilde Sura a Gertrud Trepková, obě s 28 hlasy, a s 24 hlasy Gertrude Polčáková. Regiony Čechy a Morava jsou zastoupeny stejným dílem.  S 18, 14 a 13 hlasy nemohli být do prezidia zvoleni Hans  Mattis, Horst Westphal a Josef Abel .

 

Landeszeitung č. 20 z 25. září 2007

 

Věrný německé menšině

Walter Piverka mluví o své cestě do politiky

Dlouhé roky zastupuje Walter Piverka zájmy německé menšiny v Čechách. Angažoval se v národností komisi a v české Národní radě. Piverka je spoluzakladatelem  Zemského shromáždění Němců  v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které nyní slaví patnácté výročí. S jeho prvním prezidentem hovořil Lukáš Novotný.

Pane Piverko, již dlouho se angažujete v zájmu německé menšiny v Čechách. Jak k tomu došlo ?

V roce 1960 jsem se přestěhoval z jižních Čech do západních Čech, Tam jsem se angažoval v národnostní komisi okresu Sokolov. Prostřednictvím této komise jsem byl navržen v květnu 1968 do České národní rady ( bezpartijní). V lednu 1969 byla Národní radou vyslána delegace do Federálního shromáždění. Od této doby jsem tam zastupoval německou menšinu. Také po převratu 1989 jsem zastupoval německou menšinu , v letech 1990 až 1992 v českém parlamentu, pro volební obvod Praha.

Můžete popsat tehdejší náladu v národnostní komisi v Sokolově ?

Nálada proti Němcům nebyla , protože v závodech pracovalo hodně Němců. Bylo to horší, když jsem byl zvolen do Národní rady. V jedněch českých novinách se psalo, že byl nalezen Čech, který by mohl zastupovat německou menšinu v parlamentu. Autor článku se ptal, proč to má být Němec. Odpověděl jsem článkem „ Pozor, okres Sokolov je v německých rukách“.

Jak si můžete vysvětlit, že jste na jedné straně byl zvolen a že na druhé straně  jste byl tiskem  pronásledován ?

Svoboda tisku tehdy začínala vznikat, takže toto mínění bylo jednoduše zde. Rovněž já jsem mohl svoje mínění otevřeně říci. Toto bylo narušeno napochodováním vojsk. Pak nebyla žádná taková diskuse připuštěna.

Říkal jste, že jste v roce 1960 přišel do Sokolova ze Šumavy, proč ?

To je docela jednoduché. Byl jsem v jižních Čechách, opravil jsem si tam dokonce domek a chtěl jsem zde vlastně něco postavit. Tehdy jsem dělal tříleté večerní studium.  Po  studiu se všichni, kteří měli horší známky než já, dostali přede mne.  Tehdy mi pomohl Josef Lenk z Ústřední rady odborů. Dostal jsem možnost jít do západních Čech, kde také žilo více Němců.  

Vám se přestěhování do hornické oblasti Sokolov určitě nezdálo snadné ?

Ne, nebylo to pro mě lehké. Moje celá rodina žila v jižních Čechách. Ale neměl jsem jinou možnost. Buď tam budu znemožněn, nebo musím hledět, abych šel někam jinam.   V západních Čechách jsem mohl pracovat na dole. Tehdy bylo ještě heslo: „Jsem horník, kdo je víc ?“ Byl jsem v Sokolově dobře přijat. Na osobním oddělení na šachtě mi bylo řečeno, že němčina je hrubý jazyk a hodně Čechů odchází, když tento jazyk slyší.

Několik let později přišel pan Lenk ke mně a chtěl protislužbu, abych se zasadil o to, aby Volkszeitung  vycházely jako týdenník. Byl rok 1963 a já jsem to nemohl akceptovat. Lidé to nechtěli. Dostávali třikrát týdně informace v německém jazyce, jak to bylo naplánováno v rámci odchodu německé menšiny. Zde jsem nespolupracoval. Samozřejmě jsem se s Lenkem poradil. V roce 1968 šel do NDR. Když se v roce 1970 vrátil, stal se šefredaktorem Volkszeitung, ve kterých jsem v mezidobí pracoval jako redaktor.

Kdy jste se stal redaktorem  Prager Volkszeitung ? ( Pražské lidové noviny, PVZ)

Bylo to v říjnu 1968. Jako poslanec parlamentu jsem myslel, že vazbou těchto dvou činností mohu pro německou menšinu udělat více. To se také potvrdilo, jezdil jsem do krajů a ptal se lidí na jejich problémy.

V článcích jsem  jsem psal o tom, co se lidem nelíbí. V PVZ vlastně nebyla žádná cenzura. Oblastní redaktoři se scházeli jednou týdně a prodiskutovali vše,o čem chtěli referovat. Informoval jsem o tom, co Němci potřebovali, obdobně jsem si počínal v obci   Za  to jsem byl kritizován. Říkalo se, že svými články podkopávám socialistický režim. To mi bylo také předhozeno potom, co se stal šéfredaktorem Lenke.

V této době jste se podílel na zrodu Kulturverband der Bürger deutscher Nacionalität der ČR( Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti )

Našli se někteří redaktoři, mezi nimi Fritz Schalke a Gerhard Hünigen, kteří Kulturní sdružení vybudovali. Protože jsem byl v parlamentu, přizvali mě k tomu. Rovněž přizvali komunistu Heriberta Panstera z Federálního shromáždění ČSSR.  Byl  od začátku u toho, ale stáhl se zpět po vstupu armád Varšavské smlouvy.  Vlastně nic neudělal. V roce 1970 jsme byli vyloučeni ze Svazu novinářů.                                                                                   Proč jste nepřeběhl k jiné straně, byla by to snadnější cesta ?

Nemohl jsem stát na jiné straně. Nemohl jsem se ztotožnit se vstupem vojsk a vládou komunistů. To nepřipadalo vůbec v úvahu !

Proto jste musel také redakci opustit. Sledoval jste potom Volkszeitung ?

 V následujících letech jsem noviny plně  nesledoval. Dostal jsem práci ve velkém podniku ČKD v Praze jako elektrikář. A v Praze nebyl problém německé menšiny a Prager Volkszeitung tak aktuální, takže jsem se o to mnoho nezajímal.

Až do převratu jsem pracoval v ČKD. Přijali mne tam dobře, protože jsem uměl německy. Mysleli, že bych mohl pomoci při komunikaci s NDR. Trvalo to šest let, než jsem obdržel povolení k výjezdu do zahraničí. Od roku 1970 jsem byl hodně na cestách, v NDR, Rusku a Jugoslávii. Později jsem pracoval jako překladatel, složil jsem dokonce všeobecnou státní zkoušku z němčiny.

Že byl Prager Volkszeitung zastaven, to jste přece zjistil , Co k tomu řeknete ?

O zrušení PVZ se mluvilo již v roce 1989. Rosemarie Knappová, tehdejší předsedkyně Kulturního sdružení, a šefredaktor PVZ, Pavel, chtěli své noviny a „Landes Anzeiger“ ( Zemský oznamovatel) sloučit. Všechno už bylo připraveno. Nevím, proč k tomu nedošlo. Měli jsme Radě národností předložit společný rozpočet. Paní Knappová, ale v poslední chvíli řekla, že předloží vlastní rozpočet. To by  byla nejvhodnější doba ke sloučení, neboť  do konce roku 1998 existoval „Landes Anzeiger“ v Prager Zeitung ( pražské noviny) a od 1999 měly vycházet samostatně „Landeszeitung“ ( Zemské noviny). Mohl to být nový začátek. Vedení PVZ a KV se cítily ještě dostatečně silné na to, aby mohly jít svojí vlastní cestou.

Proč po převratu vznikl Svaz Němců v Československu ?

To je docela jednoduché. V Občanském fóru jsem založili národnostní komisi,  do které přišli Němci, kteří dříve založili KV. Sešli jsme se se zástupci KV a řekli, že by se měl KV demokratizovat, tedy provést změnu starých struktur a  pak společně vytvoříme nový spolek. Bylo řečeno, že se tím bude zabývat Ústřední rada a že nás k tomu přizvou.  Diskuse proběhla, ale my jsme k tomu nebyli přizváni.  Všichni se nechali potvrdit ve svých funkcích.  V Prager Volkszeitung jsme pak četli, že zástupci Občanského fóra neměli o jednání zájem. Na základě toho jsme řekli, že musíme vytvořit nový spolek.

Podařilo se jim propašovat mezi nás svého muže, Pavla Heinische. Měl se stát předsedou spolku. Jak se ukázalo, byl během normalizace členem strany a teprve v prosinci 1989  vystoupil. To nebylo pro nás  a pro Občanské fórum akceptovatelné. Heinisch tajně přeběhl k Kulturverein. Tam chtěl založit „Svaz pro Němce – Kulturní spolek ještě před námi. Nemohli si ale nechat registrovat název. Neboť nám se podařilo 9. srpna 1990 společně s Občanským fórem a Mnichovem, „Svaz  Němců v Československu“ registrovat.

Proč byla komunikace mezi Kulturverband a Národnostní komisí tak komplikovaná ? Mnoho komunistů přece po převratu na svou stranu zanevřelo.

Kulturverband ne. Nemohli sice poslance Panstera  udržet. Byl v létě 1990 okresem Sokolov odvolán a pak se již nestal předsedou Kulturního sdružení. Na jeho místo byl zvolen Walter Sitte. Ale generální tajemník Bienert, který měl moc v rukou, stále ještě zůstával. Přispěl  během normalizace v roce 1970 k naší perzekuci. Naší práci a všechno jsme ztratili a byli jsme z KV vyhozeni. Nemohli jsme s nim mluvit, lépe řečeno, on nechtěl mluvit s námi.

V době rozpadu Československa v roce 1992 jste byl spoluzakladatelem Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Landesversammlung, LV). Na jaké úspěchy se můžete podívat zpět po 15 letech ?

Již při přípravě rozdělení Československa bylo založeno Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a Slezsku. Byl jsem posléze mluvčím LV.  Po odstoupení prvního předsedy Erwina Scholze, ze zdravotních důvodů, jsem byl zvolen do  funkce předsedy . V roce 1998 jsem již nešel do voleb. Od roku 1998 do 2005 jsem byl zástupcem LV v koordinační radě Německo – českého fóra (KOR). V minulých letech nám stačilo, přes mnoho rušivých opatření z různých směrů ( domácích i zahraničních), jednotlivé Spolky německé menšiny držet pohromadě. Zakládali jsme nadace, užitečné společnosti a školy,  například Bohemii, Busow, Základní školu německo - českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna. Později jsme mohli uvést do života Landeszeitung, abychom tím také získali respekt německé menšiny doma i v zahraničí.

Nepodařilo se nám ovšem sjednotit celou německou menšinu nebo prosadit restituční nároky či humanitární gesta pro německou menšinu, která v zemi zůstala. Všechny úmysly skončily, podle mého mínění, na chybějící politické vůli účastněných .

Mnoho díků za rozhovor. Lukáš Novotný.

 

Landeszeitung č. 24 z 20. 11.2007

 

Velké shromáždění se slavnostní aktem

 

U příležitosti patnáctého výročí vyznamenala prezidentka Irena Kuncová mnoho zasloužilých členů Zemského shromáždění

Každoročně se koná v listopadu v Praze velké shromáždění německých svazů z České republiky. Regionální svazy presentují svou kulturní činnost. V letošním roce k tomu byla zvláštní příležitost: Zemské shromáždění slavilo 15. výročí svého založení v roce 1992. Z tohoto důvodu bylo přítomno mnoho čestných hostů.

Praha. Kuncovou potěšilo účast mnoha hostů. Někteří přijeli ze vzdáleného Slezska. Celkem bylo v publiku 450 členů Zemského shromáždění.

„ Milí hosté, chtěla bych využít příležitosti, poděkovat se za věrnost a za odhodlání, které jsem při posledním shromáždění zažila.“ Prezidentka hovořila v svém pozdravném projevu v zastupení v říjnu zvoleného předsednictva.  „Nemůžeme to vždy všechno udělat správně, ale snažíme se , udělat to co nejlépe. Věřím v podporu Německého velvyslanectví, ministra kultury a Rady pro národnosti“.

U příležitosti 15. výročí bylo rovněž důležité, že byli přítomni i bývalí prezidenti, především ti, kteří jsou stále aktivní v Zemském shromáždění. Mezi hosty byl Erwin Scholz, první president. „ Jím jsme pro současnost získali dobrého řečníka. Může podat dobrý přehled o uplynulých 15. letech“ ,řekla Kuncová. Mimo to pozdravila jeho nástupce, Waltera Piverku, a  Christu Štrosovou, bývalou ředitelku školy Thomase Manna, pozdějšího stejnojmenného gymnázia.  „Co by to bylo za velké shromáždění, kdyby zde nebyli čestní hosté.“ Míněni byli Václav Appelt z Českého ministerstva kultury, Andrej Sulitka, generální tajemník  Rady pro národnosti České vlády, a kulturní atašé německého velvyslanectví Jürgen Bachmann.

Bachmann je teprve 3 měsíce na velvyslanectví v Praze. Předtím byl v Káhiře. Již v prvních pracovních dnech byl pozván do Moravské Třebové na německo – české kulturní dny. „Měl jsem dojem, že jsem u vás hned jako doma“. Chválil Irenu Kuncovou jako skvělou hostitelku. Zejména byl vděčný za slova prvního prezidenta. „Váš projev mi souhrnně řekl v jednom balíčku, jak to je s vámi, co jste z toho udělal, co jste rozvinul a velmi Vám za to děkuji.“  Jako výraz poděkování udělovala prezidentka Kuncová pamětní medaile. Mohly být realizovány finanční sbírkou z Německa. V létě obdržela od pana Kipplinga 500 Euro. Za tuto čásrku bylo možné medaile a diplomy nechat zhotovit. 

 

Dobrý důvod k oslavám

Projev prvního prezidenta Erwina Scholze k patnáctému výročí Zemského shromáždění.

Velmi vážená paní prezdentko, dámy a pánové, mám otázku: je 15 let dlouhá nebo krátká doba k rekapitulování a slavení ? Myslím, že dnes máme důvod jak k rekapitulaci, tak ke slavení. LV slaví 15. narozeniny právě dnes.

Demokratické síly po sametové revoluci se shromažďovaly. Do této doby spadá také založení našeho centra setkávání, za pomoci Spolkové republiky Německo. Vymoženost, o které se nám o tři roky dříve ani nesnilo.

Přípravy, které vedly k založení naší LV, probíhaly již od roku 1990. Na podnět Waltra Piverky z Prahy, tehdejšího vedoucího Svazu, toto bylo vzpomenuto na posledním plenárním zasedání LV. Byly vysloveny názory, že je nutné, ty mnohé, dlouholeté problémy naší menšiny dovést k řešení.

Byly v mnoha oborech. Ve školní, sociální a humanitární oblasti, v prohloubení spolupráce se Spolky našich vyhnaných krajanů, v požadavku kvalitního kulturního vyžití. Především ale v úsilí zajistit práva menšin.

Dnes, s ohlédnutím zpět,  ukazuje se jako velmi zajímavé, že se již v roce 1990 tolik Svazů  cítilo být těmito plány spojeno. Mezi požadavky doby patřilo i  založení zastřešujícího svazu – a to  Zemského shromáždění – a to se stalo reálným.

Třiatřicet delegátů zvolilo 7. listopadu 1992 v Koloseu v Liberci osmičlenné prezidium, které odsouhlasilo odmítavé prohlášení k založení Sudetoněmecké strany a které si ve statutu a závěrech uložilo cíle, které se ještě dnes, bez přehánění, dají označit jako vysoké, ano skoro jako vysoce výbušné. Dovolte mi připomenout malou vzpomínku.

Po zakládající schůzi se tisk na mne vrhl. Očekával jsem , že se budou ptát na naše plány. Tak to nebylo. Chtěli více méně vědět, proč právě 7. listopadu, v den Velké říjnové revoluce v Rusku, v Liberci v Koloseu, památníku dělnického hnutí, ve kterém byla v roce 1921 založena německá sekce Komunistické strany, ano pro boha, v bývalém hlavním městě Sudet. Musel jsem jim tehdy říci, že to byla  náhoda. Ani jedno ani druhé nebylo námi myšleno. Důležité Pro nás bylo důležité najít sál.

Již o půl roku později rozhodlo plénum LV, za pomoci  Společnosti pro ekonomickou spolupráci ze Spolkové republice Německo, poskytnout podnikatelům německého původu bezúročné kredity. Z tohoto důvodu byla založena nadace Bohemia. Ještě nyní je toto sdružení jako prospěšná společnost činné. Již sama skutečnost, že do konce roku 2006 bylo poskytnuto 169 půjček ve výši přes 83 mil. korun, ukazuje na obzvláštní službu, Z těchto kreditů bylo mezitím vráceno téměř 80 mil korun. A co představuje zvláštní hodnotu, je skutečnost, že rizikové půjčky, tedy ty, které nebyly úspěšné, obnášejí jen 2 mil. korun.

Další nadace, vzdělávací a sociální systém  LV, jako poradní a exkluzivní orgány prezidia LV, byly činný ve společenské, sociální a humanitární oblasti. Jde, mimo jiné, o rekreaci pro děti a dospělé doma i v zahraničí, jazykové kurzy, semináře, publikační činnost, školení a více podobných činností. Jedinečnou zkouškou při akcích pomoci, zmírnění utrpení postižených při velkých povodních v roce 1997. prošly úspěšně.  . Jejich práce při rehabilitačních akcích pro naší menšinu, ve spolupráci s Německo – českým fondem budoucnosti, je obzvlášť pozorovatelná a uznávaná. Za  důležitý krok může být považován úspěšný vstup do Federace evropských menšin. Nyní je LV váženým partnerem Federace v evropském měřítku. Ne nezmíněná by měla být činnost zástupce LV v Radě pro národnosti při vládě ČR, v Německo – českém fondu budoucnosti a jiných institucionálních zařízení naší republiky.

Nyní vás prosím o pochopení, že nebudu podávat zprávu o mnohostranných aktivitách našich Svazů a organizací. Důvod je jednoduchý, práce Svazů je rozsáhlá. Co k tomu ještě dnes říci? Chci projevit všem těmto mnoha funkcionářům a členům  velkou úctu a  dík. Ostatně upozorňuji na naše noviny  Landeszeitung, také vymoženost. Na to by se nemělo zapomínat. Přináší zprávy o činnosti Svazů.

Možná se nyní ptáte, proč vlastně nemluvím o těžkostech, které nás logicky potkávají, také o ztrpčujících  střetnutích,  probíhajících  v našich řadách nebo vnášených do našich řad. Doufám, že se můžeme shodnout na tom, že pro tyto analysy není na této akci pravé místo.

Jedno má být ještě řečeno. V minulých 15ti letech jsme nezůstali sami.Jsou s námi i další. To platí zejména pro  vládu Spolkové republiky Německo a její ministry, pro velvyslanectví v Praze. To platí rovněž pro ministerstvo kultury a školství, to platí pro  Radu pro národnosti vlády České republiky . Od Parlamentu České republiky jsme ovšem očekávali trochu více porozumění, více reality a méně šovinismu. Mohli jsme si být jisti solidaritou našich vyhnaných krajanů. Sudetoněmecká nadace hodně vykonala především v humanitární oblasti. Sudetoněmecké vzdělávací a sociální středisko bylo dobrým partnerem. Domovské okresy přispěly hodně k tomu, že se naše vazby na naše krajany ve světě dále aktivně vytvářely. Sudetoněmecký Landsmannschaft, částečně také jako prostředník Spolkové republiky Německo, byl stále připravený nám pomáhat. Věřím, že současnost a možná i budoucnost by nás měly poučit o tom, co mohlo být provedeno lépe. Za to ale, co bylo až dosud vykonáno, budiž vám všem vysloven dík, přičemž myslím na ty, kteří nás opustili a odešli do říše věčnosti. Děkuji za pozornost.  

 

Landeszeitung č. 1 z 2. ledna 2008

Válečné náhrady pro oběti nacizmu ukončeny

Praha. Německo - český fond budoucnosti ukončil platby českým obětem nacizmu, oznámil vedoucí Tomáš Jelínek v Praze.

S koncem roku byly ukončily činnost dva podpůrné fondy, ze kterých bylo vypláceno odškodnění. Peníze obdrželi bývalí vězňové koncentračních táborů a též i dělníci na nucených pracích.

Fond budoucnosti obdržel před několika lety více než 100 000 požadavků na odškodnění českých občanů. Tyto požadovaly  náhrady za dobu strávenou v koncentračních táborech. Přes 76 000 z toho přijal Fond jako oprávněných. Odškodnění bylo poté  poukázáno.  Odpovídající suma peněz souvisela s postižením žadatelů.

„ Přímo z rozpočtu Fondu budoucnosti byly peníze nejprve proplaceny pro skupinu asi 7 000 osob. Tato skupina se časem zmenšovala. Posledních 3 300 osob obdrželo platbu v tomto roce“, vysvětlil Jelínek. Vězňové koncentračních táborů obdrželi celkem asi 45 milionů Euro.   .

Dalších asi 86 000 českých občanů bylo za nucené práce odškodněno právním nástupcem bývalé německé Říše. V tomto čísle jsou také započítány osoby odškodněné Rakouskem.  Jim bylo poskytnuto kolem 210 milionů Euro . Odškodnění obětí nacismu bylo umožněno na základě německo- české dohody.

 

Potřebujeme vás jako most k vlasti našich předků

Novoroční přání německé menšině, německé menšině v České republice, tedy v historických zemích Čechy, Morava a Rakouského Slezska, přeji do nového roku od srdce , aby ti staří pokud možno zůstali mladí a ti mladí zestárli; aby jejich síly narůstaly, a aby ti,kteří ještě dnes stojí stranou  drželi pospolu.

Jste naši bratranci a sestřenice,  a my vás potřebujeme jako most k vlasti našich předků, mezi Čechy a Němci, mezi zeměmi v srdci Evropy. Jste podstatnými nositeli naší společné kultury, kterou společně zachováváme, ale také dále rozvíjíme a chceme přenést do dalších generací.

 V tomto duchu vám přeji hodně štěstí a božího požehnání a těším se v budoucnosti na dobrou  partnerskou spolupráci.

Váš Bernd Posselt, člen Evropského parlamentu a spolkový předseda Sudetoněmeckého Landsmannschaftu

 

Německý spoluobčan vzpomíná

Chomutov. Muzeum v severočeském Chomutově udělalo smířlivý krok. Nedávno byl na tamějším hřbitově zasvěcen pamětní kámen s pamětní deskou, která „ má uctít mnoho generací německých chomutovských občanů“, jak to formuloval ředitel musea Stanislav Děd ve své krátkém proslovu. Pamětní deska mohla být postavena  za pomoci domovského okresu Chomutov a chomutovského Svazu Němců. Pro Hedwig Gemmrig-Helmich z domovského okresu  je to symbol nových kvalit sousedství. „Velmi  vítáme to, že město Chomutov tento pamětní kámen zřídilo a převzalo o něj péči“, řekla Gemmrig-Helmich. Slavnostní chvíle na 150 let starém chomutovském hřbitově, na kterém je pochováno 40 000 německých Chomutováků,  se účastnili také členové Svazu Němců v Chomutově a Kulturního svazu. Zazpívala pěvecká skupina žen obou svazů pod vedením Heide Hurnik.

 

Máme velký morální dluh vůči Němcům

Vážení a milí občané německé národnosti,

dovoluji si Vás pozdravit s přáním hodně štěstí a zdraví do nového roku 2008. Aktivity německé menšiny, které česká vláda podporuje, tvoří osoby pamětnického věku. Přeji Vám proto, abyste našli dostatek sil pro svou činnost i v nadcházejícím roce.

Uvědomuji si některé problémy, které Vás tíží, dosavadní jakákoliv výborná spolupráce Vašich organizací s orgány samosprávy a státní správy je nevyřeší. Česká republika, jako nástupnický stát Československa, má vůči Vaší společnosti stále velký morální dluh. V novém roce to bude právě 60 let, kdy se Československo dostalo do područí Moskvou dirigované komunistické strany. Její režim znemožnil dlouhá desetiletí svobodnou reflexi nešťastných událostí spojených s vyhnáním a odsunem československých Němců. Čeští zločinci z té doby nebyli potrestáni, naopak řada aktivních německých antifašistů byla ponížena a oloupena o svůj  majetek.  Dlouhodobě indoktrinovaná  a morálně devastovaná česká společnost však nebyla sto ani po demokratické transformaci jasně a srozumitelně odmítnout princip kolektivní viny. Důsledky postojů české společnosti, médií a politických garnitur jste Vy, jako poslední ostrůvek kdysi zářné a bohaté německé kultury v českých zemích, museli nést na svých bedrech.

Naše společnost se však mění. S otevřením se do Evropy, zapojení, do integračního procesu a osobním setkáváním a spoluprací s jinými národy postupně získává tolik potřebný nadhled a toleranci. Pevně věřím, že nový rok a další léta přinesou Vám, ve věku moudrosti, prožití klidného a důstojného stáří a Vám, mladé naději německého dědictví, pevné a důležité místo v měnící se tváři naší společnosti.

S výrazem úcty a srdečným pozdravem

Dr. Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny 

 

 

Společná předsevzetí s Kulturním svazem

Nejlepší přání pro německou menšinu

Přeji německé menšině a jejím orgánům úspěšnou práci rovněž v roce 2008. Nechť se jí dále daří získat pro svou práci  mladé lidi a s nimi objevit i chopit se nových úkolů.

Přeji ji ještě, aby se utěšený začátek spolupráce mezi Zemským shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Kulturním  svazem občanů České republiky německé národnosti v tomto roce zintensivnila a v mnoha pospolitostech byla navržena nová předsevzetí.

Ctěné nové a staré presidentce Zemského shromáždění, paní Ireně Kuncové, přeji rovněž nadále šťastnou ruku při řízení osudu jejího shromáždění.

V neposlední řadě přeji Landeszeitung hodně věrných čtenářů také v roce 2008.

Helmut Elfenkämper, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze.  

 

Místo komentáře: Výše uvedené organizace německé menšiny v ČR dále prokazují, jak jsme přesvědčeni, že mají blíže k sudetoněmeckému landsmašaftu  a jeho vidění reality než k ČR.  Své němectví, ne nemnozí, kladou zřejmě výše, než občanskou loajalitu.

 

 Překlad a redakce: Irma von Tirb                                         Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Historickou a dokumentační komisí NR Klubu českého pohraničí , Praha, 15. ledna 2008

Webová stránka: www.ksl.wz.cz

E-mail: Vydavatel@seznam.cz