Leslie Howard

Pochmurné projevy německých předáků – Benešův návrat z Ameriky

16. ČERVNA 1943

Chci vzpomenout na smrt Leslie Howarda, slavného filmového herce, jehož Červený bedmík se nám všem tak líbil. Mluvil jsem s ním pár dní než odletěl do Portugalska, odkud se nevrátil, byv skopčáky sestřelen. Jeho poslední slova ke mně byla: „Nic bych nedělal raději než Červeného bedmíka pro Československo“. Byl nám oddaným přítelem a pěkně mu za vás za všechny děkuji.

Velmi mne tyto dny zajímají řeči nacistických předáků a články různých Goebbelsových časopisů. Nálada v Hitlerově pašalíku je podle těchto indicií pošmourná a vůdcové německého lidu — za Rakouska jsme tomu říkali Hun- und Heer- fůhrer — křečovitě se namáhají ujistit stále vzrůstající počet nevěřících Tomášů, že se všechno v radost obrátí. Neříkají sice už, že jim bude patřit svět, ale za to se nabízejí za zachránce Evropy proti bolševismu a plutokracii.

Pan Wirsing v časopise zvaném „Signál“ vykládá, že Německo musí válku vyhrát proto, aby bylo zabráněno třetí světové válce. Podle tohoto nejapného nestydy stala by se Evropa po vítězství Spojených národů peklem, z něhož by se zrodila třetí světová válka. Dnes je Evropa peklem pro všechny dočasně porobené národy — nejhroznějším peklem v duchovní historii lidstva. Že Německo už je a teprve bude důkladným peklem pro nacisty, o to se starají anglické, americké a ruské bombarďáky. Obyvatelé důsseldorfští a hochumští poznali velmi zblízka a velmi intensivně to, co pozná brzo celá Hitlerova Walhalla. Hitlerovy výklady o tom, že se Německo chystá na východě k rozhodujícímu útoku, jsou pramizerným ersatzem toho, co hulákali Němci při bombardování Anglie.

A nabízí-li se dnes lecjaký neutrál zprostředkovat mír v zájmu křesťanské civilisace a fňuká, že je mu líto nevinných obětí spojenecké letecké ofensivy, táži se ho za vás všechny: Lidických a Ležáckých ti líto nebylo? A když Němci bombardovali Guernicu, to tě nedojalo?

Vítězství spojenců se blíží neodvratně a s matematickou určitostí. President Beneš, který se nám vrátil, zaplať Pán Bůh, zdráv a čilý po nadobyčej úspěšné cestě po Americe a Kanadě, o které vám sám v několika dnech něco řekne, viděl zblízka americkou výrobu aeroplánů a tanků. Dnes mi o ní vypravoval. Výroba tato neustále roste a není na světě moci, která by tomuto vzrůstu mohla zabránit. Nemohu věřit, že by mezi vámi byl někdo, kdo není ani slepotou raněný ani koupený, kdo by věřil nebo předstíral, že věřil, že to Němci vyhrají. Německé peklo bude rozmetáno. Anglie, Amerika a Rusko s ostatními spojenými národy budou diktovat mír. Na zájmy Československa při tomto diktátu bude plně pamatováno, to už je dnes neodvolatelnou skutečností. Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko — to je náš jednoduchý a nezměnitelný program. A proto hlavy vzhůru, nic skopčákům nevěřte, nic jim nedávejte! Duše Evropy, naše civilisace bude zachráněna a bude hojit rány zasazené největším zločincem dějin lidstva, zosobněným v nevkusné, nechutné a podlé postavě intuitivního, paranoického, vraždícího Schickelgrubra. Dobrou noc!

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 247-248

reprint vydání z roku 1948