Legie v roce 2015

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XV.

 

18. března

Počátky legií. Rotmistr J. Šeba, obec. tajemník z Pol. Ostravy špaček, Boh. Pavlů, Zapletal, Markovič, Husák a j. utvořili první oddíl z ruských Čechů, bojujících po boku Ruska.

 

3. dubna.

Deserce. Pražský český pluk čís. 28. přešel, aniž by vystřelil sám, s hudbou a zpěvem k Rusům. Tam pak tvořil dobrovolnické družiny proti černožlutému Rakousku. Za to byl pluk v zázemí rozpuštěn a vojáci rozděleni do různých formací.

 

9. – 15. května

U Carency vydatně zasáhla do boje Československá Iegie a dobyla si vavřínů. Četní legionáři byli vyznamenáni.

 

23. – 28. května

České legie. V noci 26. - 27. května měl český pluk 36. drželi díl sev. fronty - u Sieniavy, ale pustil dobrovolně Rusy a dal se s 31 důstojníky a 1543 mužů zajmouti, aby pak v Rusku  zakládal legie.

 

6. – 16. června

Českoslov. legie ve Francii. Setnina, jež dne 9. května byla při vítězném útoku u Ouvrages Blancs decimována, takže z ní zbyla jen malá četa, opětně 16. června pokryla se na témže místě vavříny slávy a zbytek pak byl rozdělen mezi ostatní setniny cizineckého pluku.

 

19. – 25. července

Česká pasivní resistence. Vojenský rozkaz čís. op. 130106 z 19. července 1915. C. k. pěší pluk čís. 36. neučinil v posledních měsících zadost svým povinnostem jakožto bitevní oddíl (Kampf - truppe). Stále houfněji přecházeli jednotlivci a celé hlídky k Rusům, takže pluk konečně musil býti z výzvědné služby vyřazen. Při útoku dine 6. května byl jeden celý prapor zajat.

V noci ze 26. na 27. května měly 2 prapory pěšího pluku číslo 36 držeti díl severní fronty předmostí u Sieniawy. K ránu podařilo se silnějším nepřátelským silám proraziti v překvapujícně krátké době téměř bez střeleckého boje po mnoho dní všemi prostředky polního opevnění zřízenou posici jmenovaných praporů, při čemž těchto 31 důstojníků a 1543 mužů zajato. Následkem toho byly okolní oddíly přesilou vedenými útoky z křidel a ze zad přinuceny k ústupu na západní břeh Sanu, při čemž bylo mnoho ztrát. Na prosbu nejvyššího armádního velitelství ráčilo Jeho c. a k. Apoštol. Veličenstvo nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. července 1915 naříditi: „Nařizuji prozatímní rozpuštění pěšího pluku číslo 36“ (Ml. Boleslav).

 

15. – 23. října

Českoslov. legie ve Francii účastní se v září a říjnu útoků v Champagni, dokazujíce zde svoji bujarost a výtečné vlastnosti válečné (viz 9. května 1915 a 16. června 1915.).

 

31. prosince

České věci. Stařičký Ital Luzzati uveřejnil v „Corriere de la Sera“ plamenný projev pro osvobození malých národů a pro .samostatnost československého národa.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 173-221

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6