Konečne - Biskupi sa ozvali…

 

Publikované 04.12. 2017   

KBS dlho a ústupčivo mlčala. Tiež si nemyslím, že by budúcnosť Slovenska mala byť založená na Tisovom Slovenskom štáte.

Rozlišujem pravých od falošných pseudo kresťanov (tí, ktorí sa za kresťanov len vydávajú…)

A medzi kresťanmi vidím mnoho „kresťanských“ falošných prorokov. A v radoch duchovných veľa kresťanských heretikov.

Biskupi vzniesli kritiku aj voči „kresťansky“ orientovaným politickým subjektom ako KDH a pod.

Napríklad aj CDU a CSÚ v Nemecku. Nálepky. Lebo sociálny aspekt kresťanstva. Zneužitý na politické ciele. Kresťansko-politický populizmus. Kresťansko-sociálne-demokratické politické strany sú mačkopsy. Ako sociálna demokracia. Ale kresťanstvo nie je z tohto sveta. Dajte kresťanským demokratom moc do rúk a sekulárny štát zmenia na klerikálny.

Kľúčová a kruciálna heréza katolíckeho náboženstva pochádza od katolicistického neomarxistického pápeža Františka a katolíckej teológie Vatikánu, budovanej stáročia. Aj vo veciach postavernia Vatikánu voči kresťnským cirkvám. Preto nastúpil protestantizmus, ktorý sa voči katolicizmu kriticky vymedzil (Luther a spol.).

Z rétoriky pápeža novo ľavičiara je právom zmätená, zneistená, a vnútorne znepokojená aj Konferencia biskupov Slovenska.

Je načim, aby sa praví kresťania prebudili a zaujali principiálny postoj voči kresťanstvu a pseudo kresťanstvu podľa: „A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem.“ Druhý list Korinťanom 17
Budú to mať ťažké, a dotkne sa to aj ich rodín, lebo: http://www.bible.sk/sk/ekumenicky/matus/10/34

Je načim, aby sa už aj všetci praví kresťania a dobrí občania postavili na obranu svojej kresťanskej viery a učenia. A rodnej vlasti. Stačilo. Súčasťou základných ľudských práv je občianske, politické a náboženské právo. Kresťania sú riadnymi a plnoprávnymi občanmi Slovenska. Slovensko je sekulárny štát.

Kresťania plne rešpektujú svetský charakter štátu. Praví kresťania nemajú politicko-mocenské ambície. Cirkevné právo je oddelené od svetského práva.

V sekulárnom štáte si do seba tieto dve práva nezasahujú…

Nad cirkevným právom vo zvlášť odôvodnených prípadoch bdie svetské právo, najmä vo veciach ľudských práv.

Politický islam má politické a mocenské ambície. Iný, nepolitický, islam neexistuje.

Islam je len jeden. S jeho náboženskou, ideologickou a politickou doktrínou (tri v jenom). Tri, traja v jednom, sú pre veriacich kresťanov len Otec, Syn a Duch svätý (Trojica).

Kresťania aj ako občania s aktívnym a pasívnym volebným právom, majú sväté právo a povinnosť chrániť a brániť svoju vlasť, kultúru a náboženstvo (Listina, Charta, Ústava SR). Majú právo na ochranu a obranu svojho zdravia, života a majetku.
Praví kresťania nie sú z tohto sveta. Islam chce vládu Allaha už na Zemi.

Praví kresťania pracujú, platia dane a do svetských politík nevnášajú náboženstvo, ale kresťanské princípy lásky k blížnym. Správajú sa podľa Ježišovho podobenstva o dvoch stranách jednej mince. Sú aj nositeľmi a držiteľmi základného ľudského práva na výhradu vo svedomí a majú Bohom danú slobodnú vôľu.

K blížnym sa majú právo správať recipročne, nie sú povinní nechať si ubližovať, nechať sa „kresťansky pokorne“ urážať ani si prípadne nechať odrezávať hlavy pre svoju vieru a náboženstvo. O tom kresťanstvo nie je, a nebude ho reinterpretovať „po svojom“ žiadny dáky a bársaký negramotný neomarxistický „progresívny“ (preklad: agresívny a preto nebezpečný!) degeš alebo použitý, zneužitý užitočný polo a negramotný, takmer dementný idiot, z prostredia slniečkárskej novej ľavice!!!

Sú indoktrinovaní a zmanipulovaní primitívnym bezduchým neomarxizmom. A nemajú šajn, čo i len tušenie a podozrenie, že sú…Pozor! Liberalizmus je zradný. Nabáda a láka na zneužitie a nadužívanie slobodnej vôle. Lebo: „Budete ako Boh.“

On je ten HAD. Dvojhlavá hydra liberalizmu sprava aj zľava.

Píšem, hovorievam ľuďom: „Máme slobodnú vôľu. Tak si ju užívajme.“A pozorujem, ako sa rozhodnú……a potom som smutný.Všetci máme slobodnú vôľu…

Je málo tých, ktorí sa vedia správne (slobodne) rozhodnúť. Na ich a našu spoločnú škodu. Našu slobodnú vôľu by sme mali mať pod kontrolou.

Pod imperatívom svedomia a zmyslu pre mieru vecí a zdravý rozum.Môže nás zradiť.

A robí to veľmi rada. Nadužívanie slobodnej vôle je zradný a zrádzajúci výdobytok neo liberálnej demokracie.„Fšetci môžu fšetko“. A nik nič nemusí.


V našom, a domácom, európskom a slovenskom civilizačnom a kultúrnom priestore má domovské právo na svoju existenciu prednostne kresťanstvo (nie islam).

Islam do Európy nepatrí. Islam Globálnym Prediktorom použitým nástrojom na jej zničenie a genocídium európskeho obyvateľstva v jeho pôvodnej, autochtónnej, vnútornej humánnej diverzite. Kresťania majú ľudské, občianske a politické právo chrániť svoju vieru a princípy kresťanskej rodiny, zloženej manželstvom muža a ženy.

Kresťania majú ľudské a občianske právo aj na svoju vlastnú osobnú ochranu a obranu. Kresťania majú právo a povinnosť chrániť a brániť svoju vlasť a dedičnú postať.Aj so zbraňou v ruke. Zbraň ale kresťania nesmú použiť ako prví…

V prípade potreby v legitímnej a legálnej ľudsko-právnej a ústavnej opore o právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý pozná trestno-právne inštitúty:

1. Nevyhnutná obrana 2. Krajná núdza Kto seje vietor, zožne búrku.

Štát je povinný zaistiť bezpečnosť svojich občanov zvonka i zvnútra. Všetkých. Bodka.

Pekne pozdravujem. Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Som na gombík. Stačí stlačiť a idem. Gombík stlačila táto správa:

http://www.hlavnespravy.sk/biskupi-buracali-proti-kotlebovcom/1227992