Komentátor WDR viděl druhé vyhnání sudetských Němců

Pokud je minulost jen na obtíž

 

Nic není tak staré, jako včerejší noviny nebo časopis. Staré populární rčení. Ale je to také vždy pravda? V životě je tomu často různě. Někdy text zní i po dvaceti letech stále ještě docela čerstvě. Například poznámka v Deutschen Ostdienst (DOD) ze dne 20. prosince 1996. Orgán Svazu vyhnanců otiskl článek z řady vysílání Westdeutschen Rundfunks (WDR) „Stará a nová vlast“, krátce před přijetím Česko-německé deklarace. Pořad by, s několika zvukovými defekty, mohl být vysílán ještě dnes:

 

„Jedná se o bezpráví vyhnání více než tří milionů lidí a prohru snad 200.000 Němců s jejich českými sousedy, kteří žádali od prezidenta Edvarda Beneše o potvrzení beztrestnosti -  nepochybně těžké státní bezpráví. To ale stále není napraveno smířením a reparacemi, ​​není žádné odškodnění vyhnaným, jejich právo na vlast není zmíněno, tak byli odepsáni. Nelze mluvit o spravedlnosti. Křivdy minulosti zůstávají bez následků.

 

Jedna věc je jasná: Je snaha se konečně zbavit minulosti. Vzhledem k tomu, že s tím nebylo možné uspět, je zřejmé, že nespravedlností jednou provždy projde. Obě strany zdůraznily, že nebudou zatěžovat své vztahy problémy z minulosti; že budou zakládat své vztahy na budoucnosti ... Ale přesto: Co to bude za společnou budoucnost, nebude-li na pošátku spravedlnost pro minulost? Takže rána zůstává a hořkost neméně ... Ale to, co je tragické, i nadále je vzájemný vztah zatížen ostnem podezření.“

 

„Komentář uzavírá otázkou, co to znamená pro sudetské Němce, „podívat se do budoucnosti“. A uvádí odpověď: „Znamená to pro ně žít s tím, že byli vyhnáni podruhé. Vyhnáni politickými skupinami v Německu, které mají různé zájmy a minulost je pro ně jen zátěží.“ Není tedy možné říci, že by autor běh dějin špatně odhadl.

 

(fac) , Sudetenpost, 4.5. 2017, str. 4

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf