Ke škodě Evropy

 

Evropa musí být vytvořena - všichni se na tom shodli. Mezitím zmizela euforie. Ani euro ani „rozšíření“ EU na východ nestabilizovaly kontinent. Kromě toho má také politicko-morální trhliny, k nimž došlo v průběhu přijetí bývalých vyháněcích států, které nemohou být odstraněny. O to podivněji působí nedokvašené nápady z Bruselu, které zasáhly volební kampaně v Německu, Rakousku a České republice. Místo konsolidace rozhádaly společenství debaty o „uprchlické krizi“. Místo rozumného nápadu v zájmu upevnění, spustil Lucemburčan Jean-Claude Juncker řečnění o nových plánech rozvoje a euru pro všechny. Jde to ještě? Nebo někdo ztratil přehled? V německé spolkové volební kampani, která je politováníhodná, nebyly diskutovány velké problémy zahraniční politiky. Volební kampaň, vytiskly „Neue Zürcher Zeitung“, připomínala setkání zaměstnanců na vodohospodářském úřadě: trochu těžkopádná a pro nezúčastněné osoby k smrti nudná. Neexistovala žádná skutečná diskuse, nepostradatelná podstata každé upřímné politiky. Byla velkým zklamáním zejména pro vyhnance: S jejich již deset nebo dvacet let ústředním tématem - „vyléčením“ jim způsobeného bezpráví neřešeného dříve, nepřišel nikdo – na rozdíl od nějakých sociálně-politických požadavků, s nimiž se v Praze nebo ve Varšavě nenarazí. A častěji než jednou vznikl v pozorujícím novináři dojem, že mnoho konejšivého vánku na Vltavě je signálem obratu. Jedná se o vztah k sudetským Němcům. Je to skutečně správné? „Dole“ na místní a regionální úrovni, jsou pozitivní komunikační linky iniciovány, „nahoře“, při  politickém rozhodování v Praze, se stále drží to, co bylo před 15 lety v českém parlamentu ve vzácné jednomyslnosti rozhodnuto - že Benesovy dekrety nesmějí být zpochybňovány, že jsou "nedotknutelné a neměnné". Břemeno pro Evropu. Není anti-evropské, tento stav dále pranýřovat. Nikdo by se nikdy neměl vzdát naděje na vítr změn. Nicméně mnohé ukazuje,  nebo si to musí člověk uvědomit, že je možné všechno, když je vláda vedená "populistickou" stranou.  Ano v Praze budou také držet "Benešovo dědictví" (Edmund Stoiber). Na úkor evropské myšlenky.

 

Gernot Facius, Sudetenpost, 5.10. 2017, str. 1

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf