Kdy skončí neuvěřitelné mediální ohlupování českého národa?

 

    Podruhé zvolený český president pan Ing.Miloš Zeman se ještě ani neohřál na presidentském stolci - a už je tu hora litanií našich mediálních celebrit proti němu, a hlavně proti jeho voličům.

    Naivní pozorovatel republiky zvenčí by se domýšlel, že presidentská kampaň končí zvolením presidenta. V Česku (nehezký protektorátní název, ale stejně jako název "Sudety" nesmazatelně vyrobený lžimédii) je pravdou opak. Dalo by se říci v duchu známého  kacířského manifestu "Českem obchází strašidlo - strašidlo presidenta". A podle tého manifestu se dá pokračovat i dále: "Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny síly nového režimu (v originále "starého režimu", ale nešť, my potomci dáváme nový, "nicht wahr unsere Sudetenbrüder?") - profesoři i novináři, celebrity i neziskovkáři, havlisté i sluníčkáři, migracionisté i eurohujeři (nebo EuroJunckeři?), zahraniční tisk i přátelé  staré vlády odjinud...

    A dnes nám v Lidovkách (31.1.2018, str.10) vykládají naši katastrofu například pan spisovatel Jaroslav Veis a pan redaktor Petr Zídek. Vše se line v obvyklém schématu. Za volební presidentskou - a předtím za parlamentní katastrofu! - můžeme my, universální viníci, voliči venkova, nevzdělanci z malých vsí a městeček, čecháčci, podlí nacionalisté a podlézavci východních diktátorů". Finita la Comedia. Takže my "nevzdělaní venkovští burani" podle jiných, jako jistého režiséra, "nevolníci, kteří vždycky zradí" nebo "paneláková luza" (dobře si pamatujeme nadávky z minulé volby presidenta!) dopustili katastrofu zániku havlodemokracie, zánik našeho dosavadního loajálního vazalství NATO a Unie, a podle jiných "vše co jsme vybudovali od roku 1989". (To jsme toho vybudovali - jsme nositeli světových úspěchů "tunelářů a tunelů, světového daru církevního majetku, uznání loupežného Kosova, uznání humanitárních bomb na Srby,oslav banderismu, a poslání vlastních vojáků na cizí hranice proti Rusku". Vskutku epochální úspěchy.)

    A pan Zídek vidí jediné řešení: převychovat národ, dát mu více vysokoškoláků, kteří budou loajální k havlodemokracii, k vrchnosti Unie a k federátům NATO. A pak, až my venkovští vidláci, kteří tak nevychovaně volili presidenta Zemana, vymřeme, pak nastane pravý eurohujerský ráj pravdolásky v objetí spřátelených migrantů.

    Protože prý to,co jsme my vidláci viděli na vlastní oči třeba 90 kilometrů od Brna ve Vídni, čili to, nad čím by Prinz Eugen,der edle Ritter,který srovnal Osmany, se v hrobě obrátil - a kdoví,jestli tomu tak není? - že Vídeň od Hofburgu po Práter je jedna velká  turecká promenáda - tak to jsou podle pánů hoaxy, kachny, to jsme asi měli  Komenského brýle mámení! Pročpak asi Rakušané procitli ze sluníčkářského snění o multikulturalismu, proč si po sluníčkovém presidentu panu van der Bellenovi zvolili rázného mladíka, pana  Sebastiana Kurtze??

    Toto neuvěřitelné ohlupování - nechci užít nekorektní termín - už jednou přece musí přestat -anebo se drtivá většina národa opět neuvěřitelně naštve. Kdo? Totiž ti, kterým zbyl zdravý selský rozum. A kteří mimo jiné kacířsky nekorektně a vidlácky volili pana presidenta Zemana. Tak například já, tudíž se hlásím k venkovskému vidláctví a k zdravému rozumu. Stejně tak má rodina. Ostatně sám jsem prožil valnou část života na vesnici a na zemědělských pracích, a jsem rád,že jsem tak mohl pracovat. Mám zato, že urážet většinu národa jen proto, že bydlí a často těžce pracuje na venkově, který právě proto ještě zcela nezpustl, i přes velké usilí blahoslavené Unie, je nejen politicky nekorektní,ale že je to staročesky řečeno,docela obyčejná sprosťárna.

 

    Český národ byl vždy pověstný v dějinách tím, že jeho venkov zplodil nejen představitele naší největší inteligence, viz Komenský,  Palacký i Havlíček, ale i inteligenci vyrostlou v zakladatele státu, viz TGM a  Beneš (samozřejmě se slovenským Štefánikem). Český venkov zrodil spoustu velikých lidových myslitelů, jako byli věhlasní písmáci jako Vavák a Dlask. Sami zakladatele českého herectví byli spojeni s venkovem, stejně jako naši spisovatelé Jirásek, Jindřich Šimon Baar, K.V.Rais, Herben, Mrštíkové, a mnoho dalších.

 

    Pánové, prosím, neurážejte nás venkovany. Už několikrát v dějinách se to panstvu nevyplatilo - národ se rozlítil a šel na pány s cepy a sudlicemi. A pro pány to nedopadlo nejlépe. Ono se vždycky ukázalo ono zdravé jádro národa - zemané vždy reprezentovali onen základ země, venkov. Idea "jednoměstého státu" je idea špatná, nefungující a ničitelská, stejně jako idea "vševlády městského státu". Má býti spolupráce venkova a měst, má být to,co se nazývalo "zemský smír". Co říkal Hamlet? " Ó, sprostoty panstva, útlaku samozvanců!" A co říká  mlynářský tovaryš v Lucerně:"Churota panská, ze mhy upletená!". A vy neustále vyvoláváte válku s venkovem svým pohrdáním a nadřazeností. Anebo, jako pan Zídek, jej chcete převychovat? To chtěl pan ministr osvěty protektorátu Moravec taky! Chtěl mládež novou, mládež pro říši! Volali jste při převratu po pluralitě a nyní hlásáte unitaritu. Nebo to celé byla havlovská lež? Místo neustálých filipik proti vidláckému venkovu se zamyslete sami nad sebou, a nad svou veletrapnou pomocnou rolí lokajů v díle eurovrchností. Tak to vidíme my, vidláci z venkova.

    Nakonec dobrá rada. Pánové, sestavte si prosím "Slovník korektních politických nadávek pro venkov a do každé rodiny",a máte při příštích volbách usnadněnu svou těžkou mediální robotu.

 

    Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice

    autor je z rolnicko mlynářského rodu od roku 1585