Křesťanský sociál

září, říjen 2016

 

„Toto je bohem požehnaná válka mezi národem muslimů a národy nevěřících“

 

 

„Ovšem vedení džihádu – šíření vlády Alláhovy mečem – je povinností uváděnou v Koránu, ve slovech našeho Pána,“

 

„Prolévat krev nevěřících je výchozí povinností. Přikázání je jasné. Zabíjej nevěřící, jak řekl Alláh: ‚Zabíjej polyteisty, kdekoliv je najdeš.‘“

 

Skutečností je, že i když nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, démonizovat nás a uzurpovat si naši zemi, tak stejně budeme pokračovat ve své nenávisti, protože primární důvod naší nenávistí tím nepomine, dokud se neoddáte islámu.

 

I kdybyste platili džizáh (daň pro nevěřící) a žili pod vládou islámu v ponížení, stejně bychom vás nepřestali nenávidět…

 

Papež František na nedávné tiskové konferenci žurnalistům řekl, že svět je sice ve válce. „Je to ale skutečná válka, nikoliv náboženská válka,“ řekl. „Je to válka zájmů, válka pro peníze. Válka o přírodní zdroje a o nadvládu nad lidmi.“

 

„Každé náboženství chce mír,“ řekl.

 

By THOMAS D. WILLIAMS, PH.D. 2 Aug. 2016

Zdroj: http://www.breitbart.com/…/islamic-state-answers-pope-fran…/  nwoo.org

 

 

Odpověď Islámského státu papeži Františkovi  Naše víra je náboženstvím války  a nenávidíme vás

 

Teroristická skupina Islamistický stát veřejně vystoupila se zavržením tvrzení papeže Františka, že válka vedená islamistickými teroristy nemá náboženský charakter s ujištěním tomuto pontifikovi, že jejich motivace je výhradně náboženská a je v souladu s Alláhem a s Koránem. V posledním vydání propagandistický magazín Islamistického státu Dabiq papeže Františka kritizoval za jeho naivní lpění na přesvědčení, že muslimové chtějí mír a že islamistický teror je motivovaný ekonomicky.

 

„Toto je bohem požehnaná válka mezi národem muslimů a národy nevěřících,“ uvádí autoři v článku zvaném „Mečem“.

 

Islamistický stát přímo Františka napadá za tvrzení, že „autentický islám a řádný výklad Koránu odporují všem formám násilí,“ tvrzením, že když tak František činí, „tak se jen halí do závoje klamu o ‚dobré vůli‘, aby zakryl své skutečné úmysly muslimský národ pacifikovat.“

 

Papež František svou snahou líčit islám jako náboženství míru „vede zápas proti skutečnosti,“ tvrdí tento článek, než začne naléhat na všechny muslimy, aby se chopili meče džihádu, což je „ta nejvyšší povinnost“ pravého muslima.

 

I přes zjevně náboženskou povahu jejich útoků, konstatuje tento článek že, „mnozí lidé v Křižáckých zemích projevují ohromení a dokonce znechucení nad vedením Islamistického státu kvůli ‚využívání náboženství k ospravedlnění násilí‘.“

 

„Ovšem vedení džihádu – šíření vlády Alláhovy mečem – je povinností uváděnou v Koránu, ve slovech našeho Pána,“ píší.

 

„Prolévat krev nevěřících je výchozí povinností. Přikázání je jasné. Zabíjej nevěřící, jak řekl Alláh: ‚Zabíjej polyteisty, kdekoliv je najdeš.‘“

 

Islamistický stát rovněž reagoval na líčení nedávných činů islamistického terorismu papežem Františkem jako „nesmyslného násilí“ trváním na tom, že na tom není nic nesmyslného.

 

„Podstata této věci vychází ze skutečných veršů Koránu o našem terorismu, válečnictví, bezohlednosti a brutalitě,“ vyhlašují s dodatkem, že jejich nenávist ke Křesťanskému Západu je absolutní a nesmiřitelná.

 

Skutečností je, že i když nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, démonizovat nás a uzurpovat si naši zemi, tak stejně budeme pokračovat ve své nenávisti, protože primární důvod naší nenávistí tím nepomine, dokud se neoddáte islámu. I kdybyste platili džizáh (daň pro nevěřící) a žili pod vládou islámu v ponížení, stejně bychom vás nepřestali nenávidět.

Papež František na nedávné tiskové konferenci žurnalistům řekl, že svět je sice ve válce. „Je to ale skutečná válka, nikoliv náboženská válka,“ řekl.

 

„Je to válka zájmů, válka pro peníze. Válka o přírodní zdroje a o nadvládu nad lidmi.“ „Každé náboženství chce mír,“ řekl.

 by THOMAS D. WILLIAMS, PH.D. 2 Aug. 2016

Zdroj: http://www.breitbart.com/…/islamic-state-answers-pope-fran…/ 

nwoo.org

 

Proč vás nenávidíme? Teroristé z Islámského státu vysvětlují vraždění civilistů na Západě

 

Jinověrství, liberálnost, ateismus či invaze na muslimská území. Tak extremisté z Islámského státu (IS) v posledním vydání propagandistického magazínu Dábiq vysvětlují svou nenávist k Západu a odůvodňují, proč proti němu bojují a útočí na civilní cíle.

Titulní strana posledního vydání propagandistického magazínu Islámského státu. Extremisté v něm vysvětlují, proč bojují proti Západu.

 

V aktuálním čísle svého periodika teroristé z IS odmítají výroky o tom, že by byl islám náboženstvím míru a tolerance, jak občas zaznívá z úst některých muslimských duchovních a západních představitelů. [dynamic-picture-free1__557919]

 

„Zločin z nenávisti? Ano. Akt terorismu? Rozhodně. Muslimové mají přikázáno terorizovat nevěřící nepřátele Alláha,“ stojí ve vydání Dábiqu s podtitulem „Zlomte kříž“, který je jasnou narážkou na křesťanství.

 

Ve vydání, které vyšlo 31. července, tvrdí, že jim nejde o to vyvolat atmosféru strachu či nenávisti k muslimským přistěhovalcům, ale o naplnění vůle Alláha.

 

Za největší důvod nenávisti k obyvatelům Západu považují ateismus a jinověrství.

 

„V první řadě a ze všeho nejvíc vás nenávidíme proto, že jste bezvěrci. Odmítáte jedinost Alláha. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, tím, že po jeho bok stavíte jiné bohy, rouháte se. Tím, že tvrdíte, že měl syna (Ježíše, pozn. red.), šíříte pomluvy o jeho následovnících,“ míní radikálové.

My nepřestaneme

 

Jedinou šancí, jak se uchránit před islámským terorem, je podle autorů Dábiqu konverze k jejich výkladu islámu.

 

„Ani v případě, že nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, urážet a uzurpovat naše země, nepřestaneme vás nenávidět. Hlavní důvod naší nenávisti nezmizí, dokud nepřijmete islám,” varují.

 

„Mnoho obyvatel Západu už si uvědomilo, že řeči o nesmyslnosti útoků, otázky na příčiny nenávisti a důvody boje se Západem nejsou ničím jiným než politikařením a nástrojem propagandy,“ píše se v 15. vydání magazínu.

 

Novinky, 3.8.2016

 

Na infekci radikálního islámu je potřeba radikální léčba, řekl Kmoníček

 

Má-li zůstat Evropa taková, jakou ji známe, nelze dnešním hrozbám čelit lidskoprávní rétorikou 21. století, řekl v rozhovoru pro Právo šéf hradního zahraničního odboru Hynek Kmoníček.

 

Vláda plánuje přesídlit z Turecka osmdesátku syrských uprchlíků. Je to rozumné, když na straně jedné uprchlíci měli na svědomí některé útoky v Evropě a na straně druhé víc než polovina migrantů z České republiky stejně utekla?

 

Po týdnu vraždění Evropanů tu bojovníky tzv. Islámského státu, tu psychicky narušenými jedinci schopnými odpálit bombu, jen aby nebyli přesídleni z Německa do Bulharska, nemohla mít realizace takového plánu horší načasování.

 

Chce se mi jen říct „jako by snad ani nebylo před volbami“. Pokud je mi známo, číslo 88 přesídlenců je součástí dobrovolné české kvóty v návaznosti na dohodu s Tureckem.

 

Tato dohoda má ale v této chvíli dlouhou řadu otazníků, realizace de facto neprobíhá, a dokud nebudou tyto smluvní otázky vyřešeny, nic nás nenutí jednostranně plnit závazky z ní vyplývající. Takže to v této chvíli za rozumné nepovažuji.

 

Ministr vnitra Chovanec ujišťuje, že migranti budou důkladně prověřeni. Bude to stačit na eliminaci bezpečnostního rizika?

 

Pro přesídlování je naprosto klíčové, aby si nad celým procesem od začátku do konce český stát udržel kontrolu. Platíme si bezpečnostní a zpravodajské složky, aby dokázaly prověřit, že lidé, kteří zájem žít tady s námi projevili v dalekých zemích, budou skutečně přínosem pro tuto zemi, ne nákladem nebo nedej bože nebezpečím. A bude nutné k tomu přistupovat i s tím, že musí fungovat opačný scénář – jasná pravidla pro příchod, dobu pobytu a rychlé vyhoštění v případě jejich porušení.

 

Útoky v Německu ukázaly, že uprchlíci jsou nebezpečím. Co říkáte na četnost útoků proti civilistům ve jménu tzv. Islámského státu nejen migranty, ale i jejich potomky?

 

Překvapila mě nejen četnost, ale i opakující se modus operandi. Není přece normální, aby se během jednoho týdne opakovala v různých státech EU příhoda psychicky narušeného občana blízkovýchodního původu s občanstvím západoevropské země, který je několik let v péči psychiatrů a řeší si problémy útokem, při kterém se přihlásí nebo nepřihlásí k tzv. Islámskému státu.

 

Objevuje se nebezpečí nového typu hybridní války. Pokud totiž tzv. IS byl někde zatím úspěšný, tak zejména na webu, kde se mu daří přímo oslovovat řadu velmi mladých lidí. A vidím pochopitelnou paralelu mezi tím, jak se apokalypticko-sebevražedná teologie tzv. IS začala odrážet v psychice lidí, kteří mají v naší společnosti vlastní psychické problémy. Šílená teologie začala nacházet svoje šílence.

 

Co tím konkrétně myslíte?

 

Myslím tím svého druhu demonstrativní sebevraždy, které budou mít „vyšší“ cíl jenom tím, že dotyčný začne křičet Alláhu akbar. Najednou se stávám mučedníkem nějakého hnutí, které se ke mně přihlásí přesto, že s počátkem a průběhem mých problémů nemělo nic společného.

 

Dává mi návod k řešení osobních problémů sebevražedným útokem jejich jménem. A tím mě činí větším, vznešenějším. Sebevražda se smyslem, ne jen ukončení života pro ztrátu smyslu.

 

Už jsme zažili útoky radikálů, kteří byli vycvičeni a za tímto účelem vysláni z tzv. IS, jako v Paříži, i osamělých vlků, kteří se seberadikalizují a inspirují ideologií islamistů prostřednictvím internetu, jako byl útočník v Nice. Útoky psychicky nemocných lidí, kteří své činy přikryjí zdánlivě módní ideologií, je třetí typ útoku, jehož jsme v Evropě svědky.

 

Lze se proti tomu vůbec bránit?

 

Je otázka, co Evropa může v této chvíli ještě reálně udělat, když loni navzdory upozorňování četných států – včetně ČR – nechala do Schengenského prostoru napochodovat víc než milión lidí, o kterých dodnes nevíme skoro nic. Tohle bude na řešení pro následující desetiletí.

 

Máme-li zachránit Evropu takovou, jakou ji známe a v jaké chceme žít, pak to znamená začít se chovat tak, jako se chovala Evropa v minulosti. Problémy našeho století nejsou radikálně odlišné od těch, které jsme v minulosti museli řešit. Kam ovšem jezdíval dělový člun, tam my dnes vysíláme komisi.

 

Nefunguje to a nemůže to fungovat, když je současně naše vojenská přítomnost na Blízkém východě v přepočtu na hlavu 22krát vyšší, než byla třeba v období křižáckých válek. To budí odpor. Jsme součástí a často i důvodem mnoha sporů v této oblasti a zároveň jsme si vytvořili vlastní blízkovýchodní komunitu s našimi pasy v Evropě.

 

Jsme tedy tvrdí a všudypřítomní v islámském světě v zahraničí a současně s tím měkcí a nepřítomní ve světě domácího islámu v Evropě. A na této měkkosti pak parazitují skupiny motivované naší tvrdostí venku, tedy u nich doma.

Takže si za to můžeme sami?

 

Většina útočníků v Evropě nestřílí kvůli Evropě, ale kvůli naší politice v Iráku, Sýrii, Bosně a tak dále. Tyto dvě věci musíme vyrovnávat – méně se míchat do vnitroarabských sporů a mnohem víc se zabývat islámskými komunitami, které již v Evropě jsou.

 

V Evropě by se muslim měl stát evropským muslimem. Jako blízkovýchodní muslim zde narazí a pak se viditelně zradikalizuje nebo má psychické problémy nebo obojí.

 

Existují tři základní požadavky, aby člověk mohl být současně muslimem a Evropanem. Souhlas s rovností pohlaví, s rovností náboženství a s odlukou církve a státu. Kdo má s tímhle problém, není duševně a kulturně Evropan, i když má náš pas. Takový člověk tu jenom žije, ale není námi.

 

Veškerý základ našeho typu civilizace se dá postavit na těchto třech myšlenkách. Bez nich Evropan nejste, a tudíž nemůžete ani požadovat jeho práva. V životě je vždy něco za něco.

 

Co právě ale dělat s Francouzi, Brity či Němci, kteří tyto myšlenky nesdílejí?

 

Západní Evropa si vytvořila takřka neřešitelný problém, protože dovolila legální existenci nevelké, ale dobře organizované skupině obyvatelstva, která nežije s námi, aby se stala námi, ale aby nás změnila k obrazu svému a má naše občanství.

 

My se ale změnit nechceme a nezměníme se. To znamená, že oni se budou muset svobodně rozhodnout, zda se stanou námi, nebo se svým názorem odejdou tam, kde bude přijatelný. Devadesát procent muslimské komunity s tím nebude mít problém. Zatím. Než se zradikalizují a naše vlastní radikalizace je tam začne zahánět.

 

Jedinou odpovědí na šířící se infekci radikálního islámu je radikální léčba. Pokud sami Francouzi říkají, že mají nejméně 120 salafistických center, pokud Němci hlásí stoupající počet příznivců Hizballáhu, tak tito lidé nemohou fungovat jako součást systému, který svojí samotnou existencí chtějí zničit. Jsou svým vlastním rozhodnutím už mimo něj a jejich návštěvu je načase ukončit.

 

Lze přesně vymezit myšlenky, které, ať už je šíří kdokoli, jsou protizákonné. To není kriminalizace náboženského přesvědčení, ale postihovaní virózních myšlenek, vůči kterým nemá klasická demokracie vlastní očkování.

 

V případě některých salafistických center je to úplně jednoduché. Uznávají rovnost muže a ženy? Jsou pro zavedení práva šaría místo ústavy? Proč se pak k takovému duchovnímu vůdci nechovat podobně, jak by se jeho souputníci chovali u nich doma k radikálnímu mesianistickému křesťanskému kazateli z nějaké sekty? Vyhostit a středisko uzavřít.

Jan Rovenský, Právo, Novinky.cz

 

Informace a dezinformace o Sýrii

 

Aleppo. Před pěti dny obletěla západní média fotografie zakrváceného pětiletého Omrana Daqneeshe, sedícího na židli pomerančové barvy v nemocniční ambulanci ve východním Aleppu. Fotografii doprovázelo v různých médiích také video. Moderátorku televize CNN dramatická scéna rozplakala. Ze záběrů je nicméně zřejmé, že dítě nepřinášejí ošetřovatelé, nýbrž příslušníci tzv. Bílých přilb, jak se přezdívá takzvaná Syrská civilní obrana (Syria Civil Defense), založená ve Velké Británii, a není neseno nejprve k nutnému ošetření, nýbrž k pózování před kamerou a fotografy. Zranění dítěte, jak dodávaly popisky zmíněné fotografie, mělo způsobit letecké bombardování (džihádisté letadla nemají). Kromě této manipulace vychází najevo ještě jeden detail. Podle agentury Associated Press byla jedna z fotografií dítěte pořízená jistým Mahmoudem Raslanem, který je vidět také na videu a jehož Facebooková stránka prozrazuje, že je členem teroristické skupiny Harakt Nour al-Din al-Zenki, jež má na svědomí četné krutosti a to také na dětech.


Vatikánský rozhlas se v jiné souvislosti spojil s knězem z aleppské farnosti sv. Františka, otcem Firasem Luftim, který zítra vystoupí na italském katolickém mítinku v Rimini a který komentuje poslední vývoj událostí ve zkoušeném syrském městě, zvláště pokud jde o příměří, které navrhuje OSN:


„Jakákoli možnost zklidnění v Aleppu je vítaná. Když však v minulosti došlo k příměří, došlo jen dozbrojení a namísto míru nastalo zhoršení situace. Zastavení palby je tedy nezbytné, ale ukazuje se, že je také příležitostí k novému vyzbrojení a naplánování dalších a ještě krutějších útoků, nikoli tedy k definitivnímu vyřešení syrského konfliktu.“


Jaká je podle vás ve městě situace?

„Každá strana přináší svůj výklad, který ani v dobrém, ani ve zlém, nevysvětlí všechno. Kdo žije, jako my tady, na území kontrolovaném syrskou armádou, vidí jakýkoli útok z druhé strany jako invazi. Pokud je informace podávána z druhé strany, mluví se o pokusu džihádistů o osvobození a dobytí města. Řekl bych tedy v tomto kontextu, že velmoci vedou špinavou válku kvůli špinavým ekonomickým, politickým a geopolitickým zájmům. Platí za to nevinní na jedné i druhé straně, zejména děti a ženy. Počet mrtvých v této válce dosahuje 280 tisíc a polovinu z nich tvoří děti a ženy. Autentická informace vychází z reality, z prožitku, z autentického a přímého kontaktu s těmi, kdo trpí. V Aleppu nyní zůstali opravdu pouze ti nejchudší. Ti nejbohatší opustili již v prvních měsících toto město a řekl bych, že i Sýrii. Odešli pryč. Kolem nás jsou pouze chudí a to ti nejchudší z chudých.“Může podle vás dohoda mezi Ruskem, Iránem a Tureckem vyřešit situaci v Aleppu a v Sýrii?

„Podívejte se: desítky tisíc džihádistů přicházejí z celého světa a pocházejí z více než čtyřiceti národností. Jednotně přecházejí tureckou hranici a dostávají zbraně. V jednom německém časopise jsem četl, že džihádistů, kterých přišlo během posledních pěti let do Sýrie, je 380 tisíc, což je mnohem víc, než kolik má vojáků syrská armáda. Bylo by tedy žádoucí, aby Turecko přijalo opatření proti těmto džihádistům a aby alespoň uzavřelo hranice a nenechalo je procházet všechny. Zpráva, kterou jsme slyšeli, že Rusko a Irán mohou přesvědčit Turecko, aby přijalo správná opatření, byla přijata kladně. Dost už bylo džihádistů, kteří přicházejí ozbrojeni, jsou placeni a válčí v Sýrii zcela určitě ne proto, aby přinášeli demokracii či svobodu svědomí.“


Kdo podle Vás užívá chemické zbraně?

„Z toho, co nám bylo řečeno a vyprávěno, byly tyto zbraně použity před několika roky. Problém spočívá v ověření, kdo je použil. Záležitost je velice delikátní. Vstupujeme totiž na pole dezinformací či účelového podávání informací. Někdo stojí za touto informací či dezinformací jednak proto, aby obvinil před celým světem syrskou vládu a její instituce, a jednak proto, aby vyvolal vojenskou intervenci pod vedením OSN, tedy naprostou destabilizaci a chaos. Zdá se však a jsem si tím dokonce jist, že díky papeži s vírou vykonaná modlitba celého katolického světa, pravoslavných i mnoha muslimů dobré vůle tehdy odvrátila vojenskou intervenci, která mohla být skutečně katastrofická a tragická.“

Říká syrský františkán a farář v Aleppu otec Firas Lufti.

(mig) Radiovaticana.cz

 

Schyluje se k válce. S obrovskými důsledky

Václav Klaus

 

„Co se ještě musí stát, aby lidé v Evropě i u nás konečně otevřeli oči?“ ptá se v souvislosti s teroristickými útoky v rozhovoru pro časopis Týden exprezident Václav Klaus. Zmínil také válku s evropskou elitou či hovořil o německé kancléřce Angele Merkelové.

 

Podle Klause je boj s terorismem možné vést jedině tehdy, dojde-li k zastavení migrace a uprchlíci budou navráceni zpátky do svých zemí. I přestože však Turecko vyhrožuje, že v případě nezrušení vízové povinnosti pustí do Evropy 2,5 milionu běženců, neustoupil by. Zemi by však vzal do EU. „Pokud by to přispělo k tomu, aby EU byla rozbita, tak bych to jedině uvítal,“ uvedl.

 

Klause dle jeho slov především deprimuje necitlivost masy veřejnosti na cokoli. „Je pořád daleko větší, než bychom předpokládali a než bychom si přáli,“ podotkl. Jako absurdní, nesmyslné a dětinské mu přijde například chování evropských politiků po útocích, kdy zjišťují, zda útočník byl „jen“ psychopatem, či zda jednal z pověření Islámského státu. Výrok německé kancléřky Angely Merkelové, která v souvislosti s útoky prohlásila, že je dělá Islámský stát záměrně, aby Evropu poštval proti muslimům a migrantům, nechtěl již vůbec komentovat. „Její postoj je pro mě opravdu naprosto, naprosto nepochopitelný. Zejména mě – nevím, jestli říci rozesmálo, nebo něco jiného – její poslední vystoupení. V něm se vrátila ke svému Wir schaffen das, tedy My to dokážeme. Což snad musí říkat z legrace, protože musí vědět, že si to slízne ve všech médiích. Ještě více mě ale pobouřila její věta, že to je pro Němce velká historická zkouška a že v ní obstojí. Přivolat si takovou zbytečnou pohromu sám na sebe a říct, že to je historická zkouška, to nevím, nakolik to může myslet vážně,“ podotkl Klaus.

 

Zároveň podotkl, že je možné, že mnozí politici si opravdu ve svém multikulturalistickém blouznění přejí vytvořit novou Evropu a nového evropského člověka. „A toho z nás, starých Evropanů, prostě nevytesají, nevykřešou. A proto si asi musejí myslet, že je dobře, že přijdou noví lidé, které budou otesávat, obrušovat a uhlazovat k obrazu svému a k obrazu jejich vidění Evropy. K tomu mohou používat kdejaký trik, manévr, kdejaký výrok, který nám se zdá legrační,“ zmínil.

 

Ve válce ale podle Klause určitě nejsme. „A jestli jsme ve válce, tak ve válce – a tady bych ten obrat použil – sami se sebou v Evropě. Došlo k obrovskému rozpolcení mlčící většiny zdravě uvažujících lidí s evropskými – hodí se mi to ruské slovo – věrchuškami, s evropskou elitou. Ano, tady se schyluje k válce a tato válka může mít skutečně dalekosáhlé důsledky. Ve svých projevech připomínám slavnou, skoro sto let starou knížku La rebelión de las masas (Vzpoura davů) španělského myslitele Josého Ortegy y Gasseta. A říkám: vidím, že rozpor mezi těmito dvěma skupinami lidí hrozí vypuknutím jisté la rebelión de las masas,“ uvedl exprezident.

 

Klaus se ve svých slovech vyjádřil také k nepovedenému tureckému státnímu převratu. Podle jeho názoru nešlo o naaranžovaný puč prezidentem Erdoganem. „Nejsem příznivcem přes hlavu jdoucích dvojitých konspirací,“ uvedl. „Že se prezident Erdogan pokouší posilovat svou pozici, je naprosto evidentní. O tom, že v Turecku existuje silná vnitřní opozice, také nemůže být sebemenších pochyb. Že si v těchto končinách vzájemně vyřizují účty jiným způsobem, než je zvykem ve střední Evropě, je evidentní také. Nevím, co bych k tomu dalšího řekl,“ zmínil následně.

 

Své řekl i k reorganizaci policie, kdy ve sporu šéfa protimafiánského útvaru ÚOOZ Roberta Šlachty a policejního prezidenta Tomáše Tuhého stál na straně Tuhého, či k nadcházející přímé volbě prezidenta. 

 

„Chtěli jste přímou volbu, máte ji. Já přímou volbu prezidenta považoval za omyl, zásadně jsme proti tomu vystupovali. Prostě najednou si lidé… Ne, lidé ne, těm to bylo jedno, ale politické strany umanuly, že se zavděčí voličům, když je nechají přímo volit prezidenta. Považuji to za naprostý omyl,“ nechal se slyšet. Vyjádřil se i k postavě hudebního skladatele Michala Horáčka, jenž uvažuje nad kandidaturou. Sám počítá s tím, že Miloš Zeman bude obhajovat.

 

„Ale nevím, co způsobí mediální svět a co se všechno může stát. Skoro každý se mě ptá na pana Horáčka, který není žádným mým osobním přítelem. Také jsem pozdvihl obočí, když se jeho jméno objevilo. Ale když jsem si nedávno přečetl, že se s prezidentskou ambicí vrací ET mimozemšťan z jiného světa – pan Švejnar –, tak jsem si řekl, že to by snad byl Horáček lepší. Protože tady alespoň žije s námi, zatímco Švejnar žije na jiné planetě,“ uzavřel.

  

Místo jaderného odzbrojení jsou tu americké atomové bomby

pro Evropu

Jurij Rubcov

 

Národní úřad pro jadernou bezpečnost USA (NNSA) 2. srpna informoval o přechodu do závěrečné fáze čtyřleté etapy modernizace jaderné bomby B61-12 a následném zahájení její sériové výroby. Toto opatření, podle šéfa NNSA Franka Klotze, bylo vyvoláno tím, že současná bomba (B61-3, -4, -7, -10) je zastaralá, ale po modernizaci bude ve výzbroji nejméně dalších 20 let.

 

Závěrečné testy bomby B61-12 se uskutečnily v Tonopah (v Nevadě), v listopadu loňského roku. Podle informace NNSA se zbraň spolehlivě předvedla v podmínkách řízeného letu.

 

Očekává se, že celková výše nákladů na projekt B61-12 bude 8,4 mld. dolarů. Podle odhadu Pentagonu plánují utratit Spojené státy za program obnovy jaderných sil 350 až 450 mld. dolarů.

 

Úsilí věnované vývoji nových zbraní hromadného ničení velmi silně kontrastuje s tím, jak se Obamova administrativa obrací na Rusko s výzvami k pokračování v jednáních o snížení jaderného arzenálu. Souběžně s tím, prostřednictvím SMI, sondují postoj Moskvy k možnému americkému návrhu na prodloužení smlouvy START-3.

 

Pozadu za americkým spojencem ale nezůstává ani Londýn. „Podvojné účetnictví“ Západu se zde ukazuje ještě více ve své nahotě. Ani ne týden od nástupu nové britské premiérky Theresy May do úřadu, povolila sněmovna modernizaci britských jaderných sil. Argumenty pro tento krok jsou pro Theresu May její vlastní odkazy (!) na hrozbou ze zemí, jako je Rusko a Severní Korea.

 

Ale s čím vlastně Washington a Londýn počítají, když na jedné straně předkládají Moskvě návrhy na snížení jaderného arzenálu a na straně druhé vyvíjejí nové jaderné zbraně? Zbraně namířené na Rusko, pokud se tedy oprostíme od klišé, že cílem je Írán nebo Severní Korea. Bombami B61 jsou vyzbrojeny strategické síly na území Spojených států, ale jsou také rozmístěny v Evropě. Podle různých odhadů odborníků jde o 250 až 400 bomb uskladněných na amerických vojenských základnách ve Velké Británii, Německu, Holandsku, Belgii, Itálii a Turecku. A samozřejmě že modernizovanou verzí budou přezbrojeny i americké jednotky dislokované v Evropě, nejméně 20 kusů B61-12 má být umístěno na letecké základně Bundeswehru ve spolkové zemi Porýní-Falcko.

 

Podle NNSA bude mít modernizovaná bomba sílu asi 50 kilotun TNT. Zařízení dostane ocasní kormidla a stane se tak řiditelným, po odstranění těžkopádného padákového systému bude moci sloužit jako nosič i stíhací letoun F-35 Lightning II, kterými budou US Air Force vybaveny v roce 2018.

 

A aby toho nebylo málo, plánují Američané předat kontrolu nad použitím jaderných zbraní svým evropským spojencům v NATO. Vícekrát už se informovalo o tom, že američtí instruktoři učí pracovat s jadernými zbraněmi piloty polského letectva a zemí Pobaltí.

Připomínám, že již v roce 2015 považovalo MZV RF takové akce amerického vojenského velení za znehodnocování smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Na neformálním zasedání Valného shromáždění OSN, věnovaného Mezinárodnímu dni boje proti jaderným zkouškám, vyzval zástupce stálého představitele Ruské federace, Vladimir Safronkov, všechny jaderné mocnosti, aby nerozmisťovaly jaderné zbraně mimo svá území. Rusko, na rozdíl od západních partnerů, stále striktně dodržuje tuto politiku. Navíc během posledních 20 let čtyřikrát snížilo objem svého jaderného arzenálu pro taktické účely a pokud jde o útočné zbraně, jejich množství bylo sníženo pětkrát. Všechny ruské taktické jaderné zbraně (TNW) jsou rozmístěny výhradně na území státu, zde je také nejvyšší úroveň zabezpečení, která neumožňuje krádež nebo neoprávněné použití.

 

Loni v březnu, Michail Uljanov, ředitel odboru nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení MZV RF, oznámil (http://tass.ru/politika/1820214), že "v souladu s NPT se země vlastnící jaderné zbraně zavazují, že je neposkytnou nikomu jinému, ani kontrolu nad nimi a to jak přímo nebo nepřímo. Zavedení takzvaných "společných jaderných cvičení" USA a NATO– to je ve skutečnosti výcvik v použití jaderných zbraní pilotů z nejaderných zemí NATO.

 

Za těchto podmínek je podle M. Uljanova pokračování v jaderném odzbrojení problematické."

 

Těmto argumentům v minulosti ve Washingtonu nenaslouchali. A rozhodnutí o modernizaci jaderných bomb to jen dokazuje. 3.srpna tohoto roku Michail Uljanov, jménem MID RF, opět konstatoval, že zařazení B61-12 do výzbroje USA podstatně snižuje práh pro použití jaderných zbraní. „Rád bych se mýlil, ale objevují se základy pro předpoklad, že Pentagon nepočítá s novou výzbrojí jen pro zachování rovnováhy, ale i jako s útočnou zbraní, jejíž vlastnosti byly uzpůsobeny k plnění operačních úkolů," - uzavřel diplomat.

 

Nabízí se jednoduchá otázka. Během studené války držely USA a NATO své jaderné arzenály v Evropě proti proklamované "říši zla", Sovětskému svazu, ale proč to tedy dělají dnes? Na jednoduchou otázku je stejně jednoduchá odpověď, i když už Rusko není sovětské, i když dokonce změnilo sociálně-ekonomický systém, USA jej považují a budou považovat za svého protivníka.

 

Že Rusko představuje pro USA "zdroj ohrožení", o tom se v zámoří vyjádřily, jak se zdá, už všechny více či méně známé figurky, od amerického ministra obrany Ashtona Cartera a ředitele Národní zpravodajské služby Jamese Clappera, až po prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou.

 

Tato rétorika se již stala nedílnou součástí americké zahraniční politiky, nemůže však ale zakrýt skutečnost, že modernizace amerických taktických jaderných zbraní, rozmístěných v Evropě a jejich přibližování k ruským hranicím, pokud již zcela nepřerušilo, tak minimálně vážně zpochybnilo další kroky v oblasti jaderného odzbrojení.

Американские атомные бомбы для Европы вместо ядерного разоружения vyšel 8. srpna 2016 na fondsk.ru. Překlad  Zvědavec. Publikováno 11.8.2016 

 

USA a evropští spojenci ohrožují Rusko, Američané se musí probrat

Paul Craig Roberts

 

Západní veřejnost to neví, ale Washington a jeho evropští vazalové přesvědčují Rusko, že se připravují na útok. Eric Zuesse informuje o úniku v německých novinách, týkajícím se rozhodnutí Bundeswehru prohlásit Rusko za nepřítele Německa.

 

To je interpretace, se kterou přišli i někteří ruští politici ve vztahu k vojenským základnám NATO, které Washington zřizuje na hranicích Ruska.

 

Washington může mít v úmyslu navyšování vojenských jednotek jako tlak na prezidenta Putina, aby zmírnil ruský nesouhlas s unilateralismem Washingtonu. Nicméně některým výřečným Rusům, jako Vladimir Žirinovskij, to připomíná Hitlerovy jednotky na hranicích Ruska v r. 1941.

 

Žirinovskij je zakladatelem a vůdcem ruské Liberálně-demokratické strany a místopředsedou ruského parlamentu. Ve střetu s vydavatelem německých novin mu Žirinovskij říká, že německé jednotky, které jsou opět na ruských hranicích, vyprovokují preventivní úder, po kterém z jednotek Německa a NATO nic nezůstane. „Čím více vojáků NATO na vašem území, tím rychleji zemřete. Do posledního. Odstraňte NATO ze svého území.“

 

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil svoji frustraci ze spoléhání se Washingtonu na sílu a vydírání, namísto diplomacie. Od Washingtonu je nezodpovědné přesvědčit Rusko, že diplomacie je slepou klikou bez naděje. Když Rusové dojdou k tomuto závěru, síla se postaví síle.

 

Vskutku, Žirinovskij k tomu již dospěl a možná že i Vladimir Putin.

Jak jsem uvedl, Putin nedávno zpražil západní mediální děvky kvůli jejich roli v rozdmýchávání jaderné války.

 

Putin dal jasně najevo, že Rusko nebude akceptovat americké raketové základny v Polsku a Rumunsku. Informoval o tom Washington a polskou a rumunskou vládu. Nicméně, jak Putin poznamenal, „neposlouchají“.

 

Neschopnost slyšet znamená, že arogance Washingtonu jej učinila příliš stupidním, aby bral vážně Putinova varování. Pokud v tom bude Washington pokračovat, vyprovokuje preventivní úder, o kterém Žirinovskij řekl německému redaktorovi, když ho režim Merkel pozval.

 

Američané se musí v této nebezpečné situaci, kterou Washington vytvořil, probrat, ale pochybuji, že se tak stane. K většině válek dochází bez vědomí veřejnosti, kdy ta se o nich dozví, až když už běží. Hlavní funkcí americké levice je sloužit jako strašák, kterým straší konzervativce, když údajně ztratí morálku, a hlavní funkcí konzervativců je vytvářet strach a hysterii ohledně přistěhovalců, muslimů a Rusů. Neexistuje žádná známka toho, že kongres si je blížícího se Armageddonu vědom, a média jsou čistá propaganda.

 

Já a pár dalších se pokoušíme varovat lidi před skutečnými hrozbami, kterým čelí, ale naše hlasy nejsou dostatečně hlasité. Dokonce ani hlas Vladimira Putina není dostatečně hlasitým. Vypadá to, že Západ nechce slyšet, dokud „z jednotek Německa a NATO nezůstane vůbec nic“, stejně jako z Polska, Rumunska a nás všech.

 

World War III in The Pipeline? US and European Allies Threaten Russia, Americans Need to Wake Up vyšel 22. července 2016 na Global Research. Překlad  Zvědavec, 28.7.2016

    

Politikové, jež chlácholí občanstvo před migračními obavami, jsou de facto politické mrtvoly

 

V poslední době slyšíme od politiků a funkcionářů tradičních stran výhradně neustálé ujišťování, že migrace jiných etnik do Evropy, ať již vyvolaná jakoukoli příčinou, neznamená nic významného pro změny na starém kontinentu. Ba co více, jsme neustále ujišťování, jak politiky některých vlád, tak samotnou věrchuškou Bruselu, že migrace je vlastně něco positivního, něco přínosného, něco obohacujícího údajně přestárlou, rozloženou a všestranně nemocnou Evropu. Evropa v jejich pojetí je  fenoménem podobným  stavu staré Osmanské říše, která bývala nazývána "nemocným mužem Bosporu". V těchto profesních blábolech politikům nahrávají na smeč významně mnohá média a tzv. think-tanky, placené většinou velmocenskými kruhy, jež si takovou politiku přejí. Ve skutečnosti je pravdou opak.

 

Co představuje masová migrace pro Evropu a pro naše země?

Přívlastek masová je nutný, neboť jak již správně konstatovali profesor Klaus a doktor Weigl v knize Stěhování národů s.r.o. (Olympia, Velké Přílepy 2015), rozměr masové migrace je totálně odlišný od rozměru migrace individuální. Masová migrace má totiž - podobně jako při jakémkoli historickém stěhování národů - rozměr OKUPACE daného území. A nutné srážky s původním obyvatelstvem. Pochopitelně narazíme na námitky, že žádná taková okupace se nekoná, že dosavadní migrace představuje jen včleňování  uprchlíků před kataklyzmaty válek, ekonomických a přírodních kolapsů, kteří v žádném případě - nedej Bůh ni hmota! - neohrozí dosavadní evropskou společnost. Tyto námitky jsou naprostý blud.

 

Veškeré srovnávání současné migrace s historickým příklady z nedávné minulosti kulhá na obě nohy. Nelze srovnávat exulantské exody emigrantů roku 68, exody Řeků, Vietnamců, se současnou okupační vlnou valících se neustále z Předního Východu a z Afriky na jihovýchod a jih Evropy. Rozebírat totální neschopnost a zejména politickou nevůli Evropské unie k zásahům řešícím tuto okupaci by bylo nošením dříví do lesa. Co tedy probouzí - vedle této katastrofální neschopnosti Unie - tak velké migrační obavy všeho občanstva staré Evropy? Odpověď je tragicky jednoduchá. Vraždy, vraždy a ještě jednou vraždy. Je zcela lhostejné z jakého důvodu vraždí příchozí nebo potomci příchozích, a je ještě lhostejnější, jakými idiotenargumenty toto politici a medialisté omlouvají a zdůvodňují. Fakt zůstává faktem.

 

Životy zavražděným v Paříži, v Nice, v Německu a v jiných evropských místech nikdo nenavrátí - a zejména jim je nenavrátí pokrytecké lkaní politiků, kteří navrhují jako "řešení" setrvávání v dosavadní hňupské nečinnosti a podlézavosti agresorům.

 

A protože naši občané nechtějí toto vraždění ani v Praze, ani v Ostravě ani v Teplicích, ani nikde jinde na tomto území, proto mají oprávněné obavy, a proto jim to páni Bělobrádkové ,Sobotkové, Kalouskové ani Fialové nevyvrátí svými politickými ekvilibristikami, v podstatě profesními bláboly. Jediný ze současných vládních politiků, který alespoň vyvíjí nějakou konkrétní snahu o zabezpečení občanů, je podle mne pan ministr vnitra Chovanec, přičemž jeho koaliční partneři mu profesionálně jen házejí zhusta klacky pod nohy...Kalouskovské žvanění o "policejním státě" totiž občany ani v nejmenším nezabezpečí. A jediný činitel vlády,který nazval věci pravými jmény a navrhl různé alternativy, je podle mne pan prezident, rovněž  zuřivě nenáviděný kavárenskými povaleči a placenými thing-tanky zahraničních sponzorů.

 

Je třeba skončit s licoměrným rozlišováním typů teroristů, s psychologizováním a škatulkováním motivů a s vysvětlováním, že ten vraždil,protože byl frustrován a onen že vraždil z ekonomických příčin, a konečně další že vraždil z důvodů ideologických - přičemž se nikdy nesmí zmínit  politicko korektně zakázaný fenomén náboženské nenávisti! Vraždy zůstávají jako temná neřešená skvrna na tváři evropského práva, kultury, civilizace.

 

Z evropské problematiky přejděme k naší - i když jsou obě nedělitelné jako spojené nádoby. I naše republika není isolovaným ostrovem - jako si kdysi libovali Britové a nazývali to dokonce "splendid Isolation" ( "výtečná isolace").

 

Zatímco expresident Klaus a president Zeman uznávají veškerá risika migrace a varují a předkládají určité alternativy, z úst zastánců migrační politiky, se neustále linou jen nesmysly o  jakési užitečnosti a obohacení, které se v poslední době pro svůj logický idiotismus a naprostou neprokazatelnost stávají předmětem lidového šibeničního humoru.

 

Zásadní metodologická chyba obhájců migrace spočívá  ve ztotožňování přínosu individuálního exulanta s masou migrantů. Může-li býti příchod syrského vědce či lékaře přínosem pro naše zdravotnictví, nemůže to být příchod kočovného nomáda ovládajícího kalašnikov, výbušniny, nebo chov velbloudů. A je faktem, že oněch nomádů mohou být statisíce, kdežto lékařů či řemeslníků jen počty na prstech obou rukou (jsem-li optimistou). Pak se nedivme oprávněným obavám rodičů o své dcery, zvláště po násilných útocích na ženy v Německu, Švédsku ,Finsku a Anglii. A opět je úplně lhostejné, jaké byly motivy útočníků. Útoky se prostě staly a nelze už je zamlčovat, jak se o to dlouhodobě snaží média, placená chlebodárci této politiky. Přitom všem veškeré výklady oficialit vzbuzují jen nevíru, posměch a nepřátelství.

 

Z tohoto úhlu pohledu  veškeré promluvy většiny předáků politických stran jako je KDU, TOP, ODS a ČSSD u  občanů obvykle vyvolávají dojem sluníčkového omlouvání a okrašlování migrace. Proti nim stojí ona fronta politiků, jež představují u nás  páni presidenti a některá oposiční hnutí, u  bratří Slováků například premiér Fico, v Uhrách pan premiér Orbán,  někteří polští a rakouští politikové. Žádný skutečný dialog mezi oběma frontami se de facto nevede. Prostor zhoršují média  pravidelnou podpásovou palbou na kritiky migrační nepolitiky.

 

Za této situace pak prohlášení našich vrcholných politiků, jako premiéra Sobotky - jenž se již naprosto historicky znemožnil vítáním sudeťáků jako údajných spojenců! - působí jako projev živých politických mrtvol, absolutně nevolitelných pro běžné občany, a zejména pro příslušníky vlasteneckých organizací. Stejné platí v případě madam Langlšádlové, pro niž je podle jejich vyjádření největší hrozbou Rusko, proti němuž by byla ochotna vést snad i jadernou válku. A mohli bychom pokračovat dál řadou příkladů - od občana knížete až k panu Kalouskovi.Takže násilnosti migrantů ji, jak se zdá, je nechávají celkem v klidu, i když se v poslední době snad ferdyšovsky obrací. I tyto obraty jim vystavují kartu naprosté nedůvěryhodnosti.

 

Je paradoxem určitých "tradičních" stran, že své myslící politiky ponechávají v roli exotů či nežádoucí opozice. Tak je tomu třeba v případě pana hejtmana Haška, kterého zakopávají někteří vlastní straníci, nebo pana poslance Foldyny. Potřebujeme politiky jasně vidící problém, jak jsou například pan senátor Doubrava, pan  poslanec Okamura, pan Lidinský, a někteří poslanci "strany politického ghetta" KSČM. Tito politikové nabízejí různé alternativy a ne jen chlácholivé náplasti, jako pan premiér a  kupříkladu lidé KDU a TOP ( u KDU vidím jedinou čestnou výjimku rozumného poslance pana Zdechovského, ale vedení je dle mne katastrofou). Závěrem tolik - postoje uváděných stran k migraci vedou tyto strany na politické smetiště, do zátok zapomenutí a do onoho salonu odmítnutých, pro který předválečná Praha našla vtipný název "U politické mrtvoly".

 

Postscriptum - právě jsme se dočetli v MF Dnes v příspěvku M. Vodičky, že věrchuška Unie vydává nový dekret či ukaz, čili universál (jako na  Ukrajině), že chudé státy společenství mají platit na migranty daleko více než státy bohaté, aby bylo dosaženo "spravedlivé tíže nákladů", jež nesou prý doposud bohatší státy (?!). Není tato absurdita jen prostým potvrzením výše řečeného? To ať laskavý čtenář posoudí sám.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I, autor je etnograf a muzejník

 

Skutečně jde o „souboj civilizací“ nebo jsme obelháváni?

Vladimíra Vítová

3. 8. 2016

 

Nejvíce obětí teroristických útoků ISIL je v arabských zemích - jedná o roky terorismu se statisíci mrtvými. V. V. Pjakin ve své analýze světové politiky dne 18. 7. 2016 uvedl: „Poslední teroristický útok byl v Bagdádu počátkem července s 300 mrtvými. Tyto oběti teroristických útoků ISIL ale pro západní média vůbec NIC neznamenají. Pro Západ jsou tito mrtví lidé pouze biologický materiál." Zdroj

Záměrně zkreslované vnímání teroristických útoků na Západě tkví v tom, že údajně jde o „souboj civilizací“. Avšak média vůbec neinformují o skutečnosti, že většina teroristických útoků, páchaných skupinami jako jsou Al Kajdá a ISIL, je prováděna proti Arabům v zemích s muslimskou většinou. A samozřejmě se nikdy nehovoří o mnohých teroristických činech, které jsou navíc páchány pod falešnou vlajkou.

 

V západních myslích je záměrně vykreslován obrázek, že příčinou tohoto všeho je náboženská ideologie, nebo že to je problém vrozený v arabské krvi, "v jejich DNA”. Ve skutečnosti je však extrémismus výplodem imperialismu, který vyzbrojuje, trénuje, finančně podporuje teroristické skupiny a vysílá je do Evropy spolu s takzvanými „imigranty“. A to vše jen pro účely geopolitické expanze, jejímž hlavním původcem je USA. Zdroj.

 

Není pravda, že co Arab, to muslim. V arabských zemích je spousta ateistů, socialistů, komunistů a křesťanů. Například kdysi vládnoucí politické strany BAAS – „Socialistické strany arabské obrody“ (Irák, Sýrie, Súdán a další) byly stranami sekulárními. Málokdo již dnes ví, že v arabských zemích byly velmi silné komunistické strany. Například v Iráku byla komunistická strana v opozici vůči Saddámu Husajnovi, ale také v opozici vůči následné americké "křesťanské" okupaci. Tyto strany vznikly po roce 1940 jako výraz hnutí proti koloniálním mocnostem. Celý Západ totiž drancoval arabské země po celá staletí a žil v blahobytu na jejich úkor.

 

Poradce prezidenta Miloše Zemana - orientalista Hynek Kmoníček - řekl následující: islámský stát je teroristická organizace na principech gangu, kterou financuje USA. Tzv. hlasatelé islámu, kteří nyní udávají "tón" ve světě, nejsou žádní islamisté a nejsou to dokonce ani Arabové, ale normální kriminálníci. Jsou připravování ve výcvikových kempech v USA. V jejich pojetí nejsou největší nepřátelé islámského státu křesťané, ale Šíité - tedy většina Arabů. Zdroj:

 

Těmi, kdo jsou v čelní linii této teroristické bitvy a obětují svoje životy, aby se zbavili džihádistů, kteří jsou placeni a podporováni USA, jsou Arabové. Naše informace o arabském světě jsou absolutně zkreslené. Západními mocnostmi koupení šílenci, které však média označují za „imigranty“, mají za úkol rozvrátit naší civilizaci - viz oficiální projekt Evropské unie EUROMED! Samotné arabské země jsou však zdecimované vojenskými útoky USA a Západní Evropy. NATO během svých útoků používalo zbraně s ochuzeným uranem. V Iráku se například rodí postižené děti v takové míře, jako tomu bylo ve Vietnamu po válce s USA. Země, voda i vzduch jsou v arabských zemích naprosto zamořené. Ropa a národní nerostné bohatství je především v rukou soukromých amerických koncernů. Zdroje: zde, zde a zde

 USA se netají svojí podporou ISIL. Například Barack Obama řekl, že USA použily ISIS jako prostředku pro nátlak na iráckého premiéra al Malikiho ve snaze o jeho vypuzení. A premiér al Maliki, který proti islámskému státu bojoval, byl skutečně nucen v září 2014 odstoupit. Podle zprávy OSN páchá ISIL v Iráku systematické a rozsáhlé násilí, které dosahuje rozměrů genocidy. Teroristé se zaměřují na vládní činitele, bývalé členy iráckých bezpečnostních složek, policisty a na kmenové a náboženské vůdce, tzv. imámy, uvádí OSN. Sociální struktura společnosti je nenávratně zničená. A to vše se podařilo za pouhých 20 let! Zdroje: zde a zde

 

Moskevská profesorka Státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) Olga Četveriková z katedry historie a politiky zemí Evropy a Ameriky uvádí: „Současný radikální islamismus - džihádismus nemá nic společného s uctíváním Boha, který stvořil vše živé, ale posedlost smrtí a zabíjením ukazuje na uctívání Satana – ničitele života. Tzv. liberální demokracie, která ničí a překrucuje životní hodnoty v západní civilizaci, je pouze druhou stranou téže mince, jenž prostřednictvím tajných služeb a okultních organizací organizuje teror na Blízkém východě, v USA a v Evropě.“ Zdroj.

 

Světoví manipulátoři svádí myšlení lidí na scestí. Lidé už často ani nejsou schopni vidět, kdo skutečně drží prst na spoušti nelegální migrace - tedy USA a státy NATO - jehož je většina obyvatel České republiky BOHUŽEL nedobrovolnou součástí. A tímto padá část viny i na nás.

 

 

Paní kancléřsko, když jste si je pozvala k sobě, nechtějte, abychom je ubytovali u nás

Autor článku: Petr Hannig • 16. 08. 2016 

 

Turecký prezident slovy svého ministra zahraničí vyhrožuje, že znovu do Evropy vypustí statisíce ilegálních migrantů přes Egejské moře. I když jich další desetitisíce zachraňuje a dováží k italských břehům agentura Frontex, která je původně měla od dobývání evropských břehů odrazovat. Stala se však fakticky cestovní kanceláří, kterou platí všichni evropští daňoví poplatníci.

 

„Cestovka“ Frontex přiváží pro tyto daňové poplatníky (vlastně pro nás), jejich potenciální budoucí ohrožení, tak jak o tom slyšíme i přes silnou cenzuru, téměř dennodenně. Přiváží budoucí potenciální vrahy nejenom evropské kultury, ale i lidí (Nice).

 

Co s tím. Rozhodně by se neměla vláda sklonit před náporem německé kancléřky, která ví, (i když to nepřizná) že tím neuváženým otevřením náruče udělala chybu.

 

A když se vláda skloní, tak by jí to neměli voliči odpustit. A co nejdříve. Už jsem o tom psal: Naše republika se nesmí nechat zviklat pofiderními peněžními pobídkami. Nakonec na ně nebudou v EU peníze, my tu budeme mít tisíce agresivních, zhrzených, s naší kulturou nekompatibilních osob, kteří si mysleli, že v Evropě létají pečení holuby do úst. A budeme je muset živit z našich peněz, které měly raději směřovat pro naše potřebné lidi a ne pro ilegální imigranty. A jsou to nelegální imigranti, ať si média melou, co chtějí. Vetřeli se do Evropy bez platných víz a fakticky násilím. Vědí, že naše humanitární zákonodárství a všelijaké úmluvy, které různé státy podepsaly v návalu radosti ze skončené války, nám znemožní jejich invazi zastavit.

 

A to, co nás zatím netrápí, neboť jsme velmi tolerantním národem, který žije v poměrně velice dobré symbióze s jinými, zde žijícími kulturami, dolehne na nás s netušenou silou. Zatím nemáme nic proti příslušníkům národů, ze kterých se ta nelegální imigrantská vlna skládá. Ti, co tu vaří orientální jídla, tu jsou legálně. A když je jich málo, nejsou s nimi nějaké větší problémy. I když… distribuce drog kolem Václavského náměstí….

 

 

Při cestách za registrací čtyřkoalice ne ilegální imigraci, peníze raději pro naše lidi, jsem si všiml, že všude, jako houby po dešti vyrůstají na nejneuvěřitelnějších místech bistra „kebab“ velice chudě zařízená, na rozdíl od pražských podobných orientálních restaurací, která jsou hojně navštěvována a mají široký výběr specialit. Když jsem se ptal místních lidí, jestli tam někdo chodí jíst, protože jsem si všiml, že bistra jsou většinou zcela prázdná, tak jsem se dozvěděl, že tam nikdo nechodí. Narazil jsem také na jedno v Odoleně Vodě, kde mi místní řekli, že tam nikdy nikdo nikoho ze strávníků neviděl. Poblíž Odoleně Vodě má vzniknout nové mezinárodní letiště Vodochody. Tak jsem si dal dvě a dvě dohromady a usoudil: „Nepřipravuje se náhodou skutečně velká invaze těchto illegálů do ČR? A není pro ně sponzorsky už připravována plošně po celé republice halal strava?“

 

Opět říkám, nic proti halal stravě nemám, mám rád ostrá orientální jídla, ale toto mě docela překvapilo. Nemám vlastně vůbec nic proti jakémukoliv národu, jakémukoliv náboženství, ale ať se neprovozuje na úkor našich lidí. Pokud by tyto kebaby byly navštěvovány strávníky, občany těch měst, kde vznikají, nic proti tomu.

 

Naše kultura je v ohrožení, to vidíme na mnoha příkladech z Francie, Německa, Belgie, Švédska atd. Je potřeba ji bránit. Vládo, zvláště pane premiére z ČSSD, nepodlehněte vábení „Lorelai“ od břehů Sprévy. Myslete na budoucnost našich lidí.

Vlastenecké noviny.cz

 

Skandál! Katolický týdeník cenzuruje kardinála Duku

a podporuje muslimy.

Ti, kdo zastávají jiný než halíkovský proislámský názor, jsou na indexu

 

Autor: Martin Kavka, 7.8.2016, Rubrika: Kulturní válka

 

Myslíte si, že Katolický týdeník je oficiálním periodikem katolické církve v Čechách a na Moravě? Tak věřte, že tomu tak není.

 

Katolický týdeník je především hlásná trouba neomarxismu a multikulturalismu, kde ti, kdo zastávají jiný než halíkovský názor jsou na indexu.

A to včetně Primase katolické církve pana Dominika kardinála Duky. Pan arcibiskup přitom nechtěl nic menšího než se vyjádřit k zavraždění katolického kněze dvěma muslimy ve Francii. Bohužel nebyl dostatečně korektní na multikulturní Katolický týdeník a tak jeho článek"Ti, kdo nám chtějí zvěstovat Boha smrti"byl odmítnut s tím, že pro něj není místo ani teď a ani nikdy jindy.

 

Zatímco pro pana kardinála prostor není, tak pro oslavu pohanské bohoslužby společně s muslimy v katolických kostelech v Itálii a Francii se místo našlo, včetně slov o tom, že muslimové jsou naši bratři. Možná pro někoho bratři jsou, pro mě však jsou to bratři, slovy Karla Kryla, z krve Kainovi. V Katolickém týdeníku se však již nedozvíte o chování muslimů během těchto bohoslužeb, kdy se během kázání kněze k tomuto obrátili zády, ale když dostali možnost proslovu, tak citovali zKoránu verše, které jdou proti křesťanům a židům. Jak řekl mons. Antonio Livi „Jednalo o nesmyslnou a svatokrádežnou akci“

 

Žel, katolický církev se nachází v rozkladu. Morálním i věroučném. A stejně jako v evropských společnostech i v církvi jsou umlčováni ti, kteří nejdou s proudem. Umlčování a ignorování. Pro média jsou zajímavější různí samolibí kazatelé, kteří místo na nauku církev dávají důraz na svoje slova, která obvykle citují na potvrzení své pravdy, případně jako přidanou hodnotu přidají kolik kde dostali titulů, vyznamenání, kolik vydali knih a v kolika jazycích. Média je milují a citují a dělají z nich představitele církve, až by jeden získal dojem, že v katolické církvi mají hlavní slovo sociologové a marxisté.

 

Byly doby, kdy Katolický týdeník byl skutečným hlasem církve. V dobách komunismu velice často stál v opozici režimu a vycházely v něm články, které byly pro věřící skutečnou duchovní potravou a posilou. Dnes je to periodikum, které nestojí ani za to, aby je člověk použil na zátop.

Každý může mít na Katolickou církev svůj názor. V Česku moc pozitivní není, ale jedno Církvi upřít nelze. V těžkých obdobích vždy stála na straně evropských hodnot, stála na straně evropských národů a proti mohamedánskému Půlměsíci vztyčila Kříž. Proti lžiprorokovi Mohamedovi stálo evangelium Krista. Papež Benedikt XVI. v jedné knize svých rozhovorů řekl, že Církev se stane malou, ale pevnou, protože bude stát na víře věřících. Na víře, kterou nám předali naši předci a která má svůj počátek u apoštolů. A zatímco Kristus vyhnal pohany z chrámu, tak dnes mnozí z chrámů dělají místo, kde již Kristus nemá prostor.Pak se není co divit, že v Itálii po sunnitsko-katolické modloslužbě církev ztrácí věřící. A právem.

 

Možná by se mnozí duchovní, včetně papeže Františka, měli zamyslet na tím co řekl Robert kardinál Sarah „Kolik uřezaných hlav ještě bude zapotřebí, aby evropské vlády pochopily, v jaké situaci se nachází Západ?“

Vyzýváme věřící: Nekupujte si nekatolický "Katolický týdeník"!

euportal.cz

 

Petičnímu výboru PS PČR

 

K rukám

JUDr. Zuzky Bebarové Rujbrové

 

Vážená paní předsedkyně,

postupuji Vám petici „Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!“ ze dne 7. ledna 2016.

 

V průběhu podpisování petičních archů část těch, kteří se seznamovali s peticí, a dokonce ojediněle i petenti, co podepsali petici, vyjadřovali své obavy z možného zneužití jejich osobních údajů v petici obsažených.

Především „pochybovači“ poukazovali na to, že přestože vláda v čele s B. Sobotkou mění zásadně dosavadní směr zahraniční politiky, nám dlouhodobě vlastní, žádná politická strana, ani poslanecká či senátní skupina, nevznesly námitky ani protest proti proněmecké a sudetomilní vládní politice. Je notoricky známou skutečností, že nám nejbližším národem nejsou zdaleka Němci, ale zcela jednoznačně Slováci. To potvrzují i výsledky řady dřívějších a nedávných průzkumů. Proto jsme také navrhovali zmrazit strategický dialog se SRN a zahájit jej se Slovenskou republikou. Dějiny nás poučují, že každý početně slabší národ, který usiluje, zpravidla z přičinění ze strany silného souseda a pod jeho tlakem, o maximální přiblížení k tomu druhému, zpravidla na to doplatí, a to dokonce oslabením své státnosti a národních zájmů. Naše zahraniční politika, pokud chceme zachovat náš stát a sledovat nám vlastní národní zájmy, nemůže se poutat k jednomu státu, v současnosti k Německu, ale musí pěstovat přátelské vztahy s celou řadou států, např. se státy V4 a s dalšími našimi tradičními spojenci, k nimž Německo nikdy nepatřilo.

 

Přestože jsme před tzv. strategickým dialogem s Německem varovali, dočkali jsme se toho, že na jaře letošního roku naše vládní delegace v čele s B. Sobotkou jednala v Mnichově i se zástupci sudetů, včetně Posselta, že na letošní květnový sjezd sudetů v Norimberku vláda vyslala svého oficiálního zástupce, ministra D. Hermana. O tom, co tam říkal, raději pomlčíme. Značná část z nás o tom ví. Ke všemu brzy poté prohlásil premiér B. Sobotka sudety za naše spojence.

 

Čím tyto kroky předseda naší vlády zejména zdůvodňoval? Několikrát české veřejnosti tento pán sdělil, že sudeti vypustili ze svých stanov požadavek na náhradu škod a nárok na vlast. Panu premiérovi jsme psali, ne jednou, že příslušný soud novelizaci stanov neregistroval, že tedy platí stanovy „sudetoněmeckého landsmanšaftu" v původním znění. Změnu stanov, podle našich informací, soud ani dosud nezaregistroval. Za ještě podstatnější považujeme skutečnost, že B. Sobotka svou argumentací vlastně nepřímo uznal, že sudeti vůči nám mají uvedené nároky, ač tomu tak nikdy nebylo a dosud není a nikdy nemůže být. Pan premiér měl říci nahlas, že jsme to my, kteří mají oprávněné mezinárodně uznané nároky vůči Německu, např. na reparace, a ne Německo a sudeti vůči nám. Dále by pan premiér měl vědět, že požadavky, kterých se sudeti údajně vzdali, mají v plném rozsahu zakotvené ve svém programu, o jehož novelizaci ani neusilovali.

 

Proč o tom píšeme? Domníváme se, že Poslanecká sněmovna, nebo Senát, PČR, či nějaký poslanecký klub nebo větší skupina poslanců, toto všechno měla české veřejnosti oficiálně sdělit. A jelikož se tomu tak nestalo dříve, dokonce ani v současnosti, domníváme se, že obavy potencionálních petentů či petentů jsou do značné míry oprávněné. Proto k předmětné petici nepřikládáme petiční archy s podpisy petentů.

 

Pokud jde o „naše dnešní spojence“, pak ještě včera se spojenecky vůbec nechovali.

V roce 2015 na „Dni vlasti“, který se konal v září, zasedali sudeti pod mottem, které jasně mluvilo o nás jako o genocidních zločincích. Posselt na sjezdu v Augsburku nás také ťal do živého. Řekl, že vyhnání nebylo vedlejší škodou Druhé světové války, ale chladně plánovaným válečným zločinem. Ještě více se vyznamenal Horst Seehofer, bavorský ministerský předseda. Připomeňme si jeho slova: V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 

Zatímco sudeti se v poslední době neustále něčeho vzdávají, pan B. Posselt občas vznese staronové požadavky. Např. ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny! Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni. Bernd Posselt uvedl, že velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně...Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky

 

Předpokladem pro usmíření by mělo být, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi. (Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12, krácený a volný překlad ing. P. Rejf, CSc.)

 

Kdepak, aby „naši němečtí spojenci“ a jejich spolek, „sudetoněmecký landsmanšadt“, měli nacistické kořeny. „Rozhodně nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky německých nacistů“. Pan premiér se pouští i do historie. Jak je to s pravdivostí jeho tvrzení? Nechme promluvit paní PhDr. Evu Hahnovou, která léta pracovala v jedné „sudetoněmecké“ instituci. Proto měla jedinečnou příležitost „sudetoněmectví“ poznat zblízka. O tzv. sudetoněmeckém landsmanšaftu říká: „Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška SL drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!“ (Diskusní příspěvek na semináři v Ústí /L, listopad 2011).

 

Ještě jednoznačněji se na otázku, co lze v česko-německých vztazích zlepšovat, vyslovil Lorenz Knorr, aktivní antinacista, narozený v Chebu. Řekl: „Ke zlepšení by nepochybně přispěla eliminace činnosti sudetoněmeckého landsmanšaftu“ (Z článku „Ze života plného bojů“, i-noviny).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejde jen o možné zneužití osobních údajů v petici obsažených, ale především o hrozící postupnou destrukci našeho státu, opomíjení českých národních zájmů jako jeden z důsledků tzv. strategického dialogu mezi ČR a SRN. Je pro nás nemilým překvapením, že takovéto „koaliční politice vlády“ neklade dostatečný odpor Parlament ČR. Proto si nesmírně vážíme jednotlivých poslanců a senátorů, kteří v poslední době vznesli na pana premiéra dotazy, které se týkaly proněmecké a sudetomilní orientace vlády i jiných nebezpečí, jež republice hrozí. Proto si vážíme všech petentů, kteří za této situace petici „Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!“ ze dne 7. ledna 2016 podepsali. Chápeme však i ty, kteří vyjadřovali své obavy z možného zneužití jejich osobních údajů, v petici obsažených a petici nepodepsali.

V Praze dne 8.8.2016

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf

Příloha: Petice   „Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid“

 

Stejný text i přílohu  jsme postoupili Senátu ČR, a to Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva  k rukám PhDr. Jaromíra Jermáře. Petice byla totiž adresována Parlamentu České republiky.

 

Evropa je na konci své existence. Západní Evropa je prakticky mrtvá

Polští experti 

 

Bývalý příslušník polské protiteroristické policie spolu s akademickým expertem na informační válčení a terorismus formulovali při rozhovoru v polské televizi své obavy z intelektuálního a spirituálního kolapsu Evropské civilizace s poznámkou, že ta je „na konci své existence.“

 

Bývalý důstojník centrálního vyšetřovacího úřadu (CBS) Jacek Wrona a akademik vojenské historie Dr. Rafal Brezski byli v polském programu TVP Infohosty diskuse o mnichovské střelbě, která zabila devět lidí, a  byli nuceni dospět k závěru, že to je symptom konce Evropské civilizace. Expert na informační válčení Dr. Brzeski zavrhl sugesce německých médií, že mnichovský zabiják – 18letý muslim – byl šílenec s poukazem na „prvek plánování“ v jeho zabíjení, hlásí wPolityce.

 

Co se týče pojednání toho útoku v mainstreamových médiích, řekl tento akademik, že to byl „ve své autocenzuře příklad práce ministerstva propagandy… V žurnalistice není nic horšího než autocenzura.“ Když zavrhoval zdráhavost mainstreamových médií uznat to zabíjení za terorismus, tak řekl:

 

„Je to jasný teroristický čin… a omlouvání teroristického činu. Bylo to zařízeno k vystrašení lidí a to je teroristický čin.“

 

Když tento akademik už předvídal mimořádnou tiskovou konferenci německé kancléřky Angely Merkel, na níž řekla, že její vláda stojí za svou politikou a rozhodnutími, která pomohla vytvořit migrační krizi, tak projevoval pochopení pro frustraci německého lidu z takovéhoto přístupu, přičemž poznamenal:

 

„Němci už toho mají dost, což ale neznamená, že vláda toho má dost. To jsou dva různé přístupy.“

 

Bývalý specialista protiteroristické policie pan Wrona vyjádřil své hluboké starosti o budoucnost Evropy na pozadí těch letních teroristických útoků ve Francii a v Německu. Když se tento bezpečnostní expert zmiňoval, že volný pohyb osob po celé Evropě v podstatě znamená i volný pohyb ilegálních bývalých sovětských zbraní z Východní Evropy do té Západní, tak řekl:

 

Celý Balkán je zaplavený zbraněmi a z Balkánu přišly dva miliony lidí.“

Spolu s nimi přišli obchodníci se zbraněmi, gangsteři, drogoví dealeři. Koupit si automatickou pušku Kalašnikov v Bosně a Herzegovině je stejné, jako to bývalo po válce u nás. Koupíte ho za pár fufníků.“

 

Ale volný pohyb zbraní a granátů na Západ není ten hlavní problém, kterému Evropa čelí, řekl tento důstojník. Pan Wrona poukazující na existenční krizi a chybějící víru a důvěru řekl:

 

„Pro policejní službu je nejhorší problém politická korektnost… Evropa je na konci své existence. Západní Evropa je prakticky mrtvá. Ti lidé žijí v prázdnotě, bez ideálů. A pak jsou tu mladí, kteří chtějí jen prachy, jako to kdysi chtěli barbaři.“

 

Polští politici a osobnosti veřejného života neustále stáli v čele volání po robustní odpovědi na evropskou migrační krizi. Breitbar London už referoval o poznámkách polského ministra vnitra Mariusze Basczaka po islamistických útocích v Nice, při nichž bylo tento měsíc zabito 84 lidí, kdy řekl, že za to zabíjení může multikulturalismus, imigrace a politická korektnost. Letos se už populární polský magazín wSieci pustil do „islamistického znásilňování Evropy“ grafickou titulní stranou, která byla sdílena po celém světě, jelikož mainstreamová média na takovou upřímnou diskusi „o střetu civilizací v zemích staré Evropy,“ reagovala se zděšením.

by OLIVER JJ LANE 30 Jul 2016

Zdroj: http://www.breitbart.com/london/2016/07/30/polish-experts-europe-end-e

http://www.nwoo.org

 

Otevřený dopis českých generálů a plukovníků v.v., který je adresován Paulu Ryanovi, předsedajícímu Sněmovně reprezentantů Kongresu USA

24. 7. 2016

Excellence,

obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

 

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení míru nejen na evropském kontinentě, návratu ke studené válce v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky současné administrativy USA, praktikované již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.

 

Jde o závěry Summitu NATO obsažené v přijatých prioritách. Plnění těchto priorit prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stane jedním obrovským vojenským táborem s neustále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýší se přítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. Zvýší se zbrojní výdaje. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Ruska – Váš hlavní spojenec v boji proti fašismu.

 

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

- z celkového počtu cca 60,000.000 obětí za 2 světové války bylo 43,440.600 Evropanů a 418.000 občanů USA. Z Evropských obětí bylo 23,200:000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku ?);

- téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko zničující podobě?;

- je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a take Zakládací smlouva NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;

- občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek v Jugoslávii, Afghanistánu,, Iráku, Líbii, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států posledně Ukrajiny;

- jakékoliv rozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace ( i když formálně posvěcený souhlasem vlády )a to i na základě historických zkušeností.

 

Připomínáme, že ukončení případné nové války, která je Evropským státům stále silněji vnucována současnou administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy, take území a občanů Spojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

Vážený pane předsedo

 

apeluji na vás nejen jako představitele státní moci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujích sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpeší vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.

Praha 18. července 2016

 

Z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce z.s. - Česká republika

(e-mail: vojaci.protivalce@email.cz)

 

Plukovník v.v. Jiří Bureš -Předseda VPV

Potvrzuje člen Republikové Rady VPV:

Generál-poručík v.v. PhDr Oskar Marek

Generál-major v.v. Ing. Michal Gondek

Plukovník v.v Prof.Ing Bohumil Svoboda, DrSc.

Plukovník v.v. Otakar Veselý

 

K různosti „křesťanských“ politických forem

Zprávy z jiného světa

11.8. 2016 bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně sloužit za nebožtíka Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť letošní novokněz P. Zentner FSSP mši sv.v 18.00 hod. Po mši sv. je domluvena možnost návštěvy oratoře Františka Ferdinanda d ´Este, onoho místa, kde se 3 sirotci dozvěděli zprávu o zavraždění svých rodičů a kde se dochovaly modlitební knížky následníka trůnu a další věci. Je domluven výklad Dr. Válkové. Poutní kostel v Chlumu u Třeboně je také často označován jako "zmenšenina" trojlodního poutního místa Mariazell.

Tento jiný svět však existuje. My vidíme jen jeho vrchol.  Zatím nemá sílu, aby nás ohrozil, Ale zítra? K blogu, z kterého uvádíme tyto informace, má blízko část sudetů a tento blog zase k sudetům. Pochybujete, že někteří jsou zatím skrytí monarchisté? Z titulní strany blogu na nás hledí Karel II. a Ferdinand von Habsburg. Pod jejich fotografii je dvojjazyčný nápis. Samozřejmě nejprve německý a potom český, jako za protektorátu.  Unser Kaiser und König und sein Sohn-Kronprinz. Náš císař a král a jeho syn - korunní princ.http://monarchiacatholica.blog.cz/

 

K formování a činnosti ČSL

V době první světové války byla část konzervativní Katolicko-národní strany, vedené dr. M. Hrubanem, v monarchistickém táboře. Po vzniku první republiky, zejména proti tiskovým orgánům katolických monarchistů, lidé na Moravě bouřlivě a opětovně demonstrovali. Z této šlamastiky vytáhl katolické monarchisty Jan Šrámek, zakladatel Křesťanskosociální strany na Moravě a ve Slezsku, který se již v létě r. 1918 jednoznačně prohlásil pro samostatná československý stát. Historie Šrámka, zakladatele Československé strany lidové, počítá mezi muže 28. října 1918.

 

Co tehdy Jan Šrámek učinil?  Nenechal katolické konzervativce jejich osudu, který by pro ně znamenal konec politických ambicí. Umožnil jim vstup do ČSL a mnozí z nich se záhy dočkali stranických a veřejných funkcí, včetně dr. Mořice Hrubana. Většina z katolických konzervativců vplynula do ČSL bez velkých obtíží  a vůči J. Šrámkovi i vůči ČSL byla loajální. Přesto rozdíl mezi  šrámkovskými křesťanskými sociály hrubanovskými konzervativci byl  určitou dobu znát.

 

Takto řešil různost proudů v ČSL Jan Šrámek. Strana posílila a stala se jednou z opor Československé republiky. Její sociálně reformní a vlastenecká, demokratická politika, došla časem téměř obecného uznání. Šrámek výše uvedenými kroky dal příklad, jak v budoucnosti je možné řešit názorové rozdíly ve straně, jak začlenit odlišný názorový proud do strany.

 

V roce 1990 ČSL byla téměř sto tisícovou stranou. Nových členů byla většina. Ti předlistopadoví měli za sebou celou řadu politických kompromisů, ale stranu zachovali a umožnili její bouřlivý růst. Na sjezdu téhož roku byl zvolen předsedou strany J. Lux, předlistopadový funkcionář ČSL a funkcionář Národní fronty.  I on byl dějinami postaven před podobný úkol, který zdárně J. Šrámek již dříve vyřešil. Ale pochopil vůbec své poslání? Nikoliv!. Když JUDr. R. Sacher  a JUDr. J. Bartončík podali návrh na ústředním výboru ČSL, aby formující se křesťanskosociální hnutí bylo uznáno za frakci ČSL, setkali se s nepochopením. ÚV většinou několika hlasů tento návrh odmítl. V kuluárech se mluvilo o tom, že tomuto kroku J. Lux nepřál.

 

Jan Šrámek byl silnou osobností, léta známou a stále více obecně uznávanou, dokonce i svými politickými konkurenty. J. Lux byl v politice celkem neznámým člověkem, se zkušenostmi na okresní úrovni. K poslaneckému mandátu za ČSL po listopadu 1989 přišel shodou okolností. Za ním stál, jak se povětšině soudilo, katolický klérus, alespoň jeho určitá část, jeho zpovědníkem se stal, jde o údaj nikdy oficiálně nepotvrzený, ale informovanými lidmi uznávaný. Nadto byl J. Lux fokolarín, který patřil k větvi, jež usilovala o politickou moc. Již před listopadem se o Luxovi hodně vědělo mezi zasvěcenými. A to byly asi skutečnosti, které vedly Luxe k tomu, že usiloval o jednotnou ČSL, bez jakýchkoliv význačných odlišných vnitřních sil. Podařilo se mu to. Z ČSL vytvořil KDU-ČSL, více pravicovou, než cenristickou. Sociální rozměr díky luxovské „politice“ se postupně vytratil. Šrámkovo dědictví se vytratilo. Katolicko-konzervativní síly přišly ke svému.

 

A jak je to s šrámkovským křesťanskosociálním dědictvím v současnosti. Je KDU-ČSL nějak podobná, kromě části názvu, původní Československé straně lidové? Připomeňme si, že tato strana byla od svého počátku stranou sociálně-reformní, demokratickou a silně i vlasteneckou. Z těchto charakteristických rysů bělobrádkovská KDU-ČSL téměř nic nemá. Není ani sociální, ani vlastenecká. Je jednou ze stran, která silně hraje německou kartou. Šrámek svého času odmítl nabízenou spolupráci německých křesťanských sociálů pro podezření, že nejsou dostatečně státotvorní. Ti pak spustili křik, že lépe se k nim chovají sociální demokraté než lidovci. Šrámkovo vnímání německých křesťanů se potvrdilo v dobách pro nás tak těžkých, koncem 30. let minulého století se jejich vůdcové  vyjádřili, že musí jít se svými a tak splynuli němečtí křesťanští sociálové splynuli s henleinovci.

 

Zjednodušeně řečeno, dnešní bělobrádkovští lidovci mají velmi a velmi málo společného se šrámkovským lidovectvím. Jsou něčím jiným a ani to, že o sobě mluví jako o lidovcích by nás nemělo zmást. Abychom jim dali svůj hlas v nastávajících i dalších volbách, si nezaslouží.

 

I dnes je pro náš národ, republiku velmi složitá situace. V podobných, ale v ještě horších podmínkách dovedla ČSL najít určitá východiska. V době ohrožení republiky Němci, henleinovci uvnitř státu, funkcionáři i členové ČSL spolupracovali se sociálními demokraty, komunisty i německými antifašisty. Dnes ČSSD,.vedená B. Sobotkou a jeho partou, není, jak jsme přesvědčeni, vlasteneckou stranou. Jsou zde však jiné strany, které hájí zájmy republiky a jejího lidu. Jít k volbám je vlasteneckou povinností. Volit strany eurohujerské, germanofilní a sudetofiloní však nedoporučujeme. Bylo by to v rozporu s odkazem Jana Šrámka.

Dr. O. Tuleškov

K počátkům křesťanskosociálního hnutí v Čechách

…V souladu s noutonickou dohodou začalo několik křesťanských sociálů, zejména T.J. Jiroušek a dr. R. Horský, jezdit po Čechách na schůze a zakládat křesťanskosociální organizace. Myšlenky obsažené v encyklice Rerum novarum jim v jejich průkopnické činnosti značně napomáhaly.

Početně se rozrůstající křesťanskosociální hnutí nezbytně nutně potřebovalo ucelený program. Na něm usilovně pracoval dr. R. Horský a T.J. Jiroušek a jiní. Studovali zahraniční literaturu, sledovali tisk, zúčastnili se i sjezdu sociologů v Bamberku, osvojovali si některé německé a francouzské křesťanskosociální myšlenky. Několik let s velkým úsilím, za pomoci již svých značných praktických zkušeností, dopracovávali již očekávaný český křesťanskosociální program. 

Sounáležitost křesťanskosociálního hnutí k dělnictvu prokazovaly nejen programové zásady, nýbrž i různé vnější formy a symboly. V tehdejším křesťanském politickém hnutí se užívalo – vedle oslovení bratře, sestro, zcela běžně i oslovení soudruhu, jak dokládá i samotný protokol Litomyšlského sjezdu, soudružko. Obvyklý pozdrav Zdař Bůh byl nikoliv ojediněle nahrazován pozdravem Křesťanské práci čest.

Křesťanskosociální hnutí mělo dokonce i svou často užívanou hymnu – Píseň práce. Z popudu dr. Horského a Jirouška ji v srpnu 1894,  jako součást příprav na Litomyšlský sjezd, zkomponoval na slova Msgre Vladimíra Šťastného, kněze a básníka moravského, Josef Cyril Sychra, ředitel staroboleslavského kůru.

Slova a melodie této hymny ještě dnes nejsou pouze pozoruhodnou součástí dávných křesťanskosociálních dějin, ale stále působivě promlouvají, jak svědčí následující text, i k současnosti: „Seskupme se k sobě, bratři, braňme práce svobodu, držme se, kdo k sobě patří, k vítěznému praporu! Světem ať náš prapor vlaje práce Bohem požehnané, jím se dáme k cíli vést, budiž práci sláva, čest!“ Neméně pozoruhodná jsou slova i druhé sloky Písně práce. „Zapějme si píseň svoji, vždyť jsme práce národem, nehledáme slávy v boji, ale práce závodem. Jiní ať si světy boří, Slovan pracuje a tvoří, tak zní o nás dějin zvěst: práci české sláva, čest, tak zní o nás dějin zvěst: práci české sláva, čest!“

Křesťanské dělnictvo zpívalo tuto píseň práce ještě po první světové válce. Její slova zazněla opět hojněji v druhé polovině 80. let 20. století. Křesťanská píseň práce rozbušila srdce a nadchla mysl účastníků školení na Ústřední politické škole ČSL, při seminářích či při jiných lidoveckých akcí. Někteří členové Čs. strany lidové ve své činnosti začali navazovat i na jiné křesťanskosociální tradice.

O tom, co všechno předcházelo svolání sjezdu v Litomyšli, nechme promluvit jeho hlavní aktéry. V článku „Jak došlo k svolání Litomyšlského sjezdu r. 1894“ T.J. Jiroušek   napsal:

„ Když v roce 1885 položili jsme základ ku křesťanskosociálnímu hnutí na Moravě s Placidem Mathonem, Aloisem Karlem Šťastným a Františkem Chytilem, … odebral jsem se do Čech, abych i zde pokusil se o vyvolání křesťanskosociálního ruchu – alespoň v menších rozměrech. Bylať tehdáž … pro každý nejen demokratický a internacionální socialismus půda v Čechách velmi neúrodnou – bodláčím a hložím za policejní a četnické persekuce vlády Taaffeho zarostlou. Politického pracovníka v socialismu, ať toho nebo onoho směru viděti zde nebylo…

Tři léta to trvalo, než podařilo se mně, redaktoru Tom. Škrdlovi, Rudolfu Vrbovi a ThDr. Rudolfu Horskému  zaujmouti v Čechách alespoň kousek půdy pro hnutí křesťanskosociální v dělnictvu českém. Seznámiv se s ThDr. Horským, tehdáž kaplanem v Ouněticích u Prahy, učinil jsem pokus založiti zde nějaké centrum hnutí křesťanskosociálního a založiti i časopis pro toto hnutí… Rozhodnutí vyvolati dělnické křesťansko-sociální hnutí  a založiti křesťansko-sociální časopis v Čechách stalo se na poradě v Noutonicích dne 12. února 1891…

Z porady noutonické za hesla: ´Organizovat a zakládat spolky vzdělávací a pořádat schůze, rozjížděli jsme se každou neděli … na český venkov. … Prahu a okolí .“

Výňatek z brožurky „Formování, vznik a rozvoj křesťanskosociálních stran v zemích Koruny české“, připravil dr. O. Tuleškov

 

Vzpomeňme s úctou a vděčností práce Tomáše J. Jirouška, původního sociálního demokrata, a ThDr. Rudolfa Horského, faráře u sv. Matěje v Praze, příkladných křesťanských sociálů v Čechách!

ThDr. R. Horský, ač byl znalý několika jazyků, ač sledoval sociální dění v několika evropských státech, byl předlouho kaplanem. Když byl vypsán konkurs na místo faráře u sv. Matěje v Praze, přihlásil se. I když se dozvěděl, že do konkursu byl přihlášen jen jeden další zájemce, málo věřil, že uspěje. Jevil se své vrchnosti jako podezřelý. Ale uspěl. Ten druhý totiž v průběhu rozhodování zemřel. A tak se stal ThDr. R. Horský, velký český vlastenec a sociál, farářem u sv. Matěje.

 

„Každé náboženství chce mír“

Platí tato zásada i pro všechny křesťany? Není to tak dávno, kdy jsme byli šokováni prohlášením tzv. Evropské lidové strany, která sdružuje v Evropském parlamentu především křesťanské strany, že je připravená na válku s Ruskem.

Přes přikázání Boží „Miluj svého bližního jako sebe samého“, je značná část křesťanů zmítána rusofobií. Jak je tato nenávist k Rusku, někdy skrývaná, souladná s křesťanstvím?

Spojené státy chápeme jako stát, v němž křesťané uplatňují značný vliv, přesto však to byli a jsou Američané, kteří začali v nedávných letech řadu válek, někde v nich dosud pokračují, jejichž důsledkem jsou více než statisíce mrtvých, miliony vyhnaných z jejich domovů, zničení státních struktur, infrastruktury a bída a hlad dalších milionů.

Jak k tomu může křesťanský svět mlčet? Ale nejen to! Např. Evropská unie, jež mluví o svých křesťanských základech, se zčásti na těchto válečnických akcí podílí. Zrovna tak se podílí i na barevných revolucí v různých dalších státech. I ony mají své oběti. Podívejme se na dnešní Ukrajinu. Kolik krve tam vyteklo, kolik hodnot bylo zničeno. A všude samý křesťan, ale ve zdrcující míře převážně jen mlčící. Orgány EU však nejen že mlčí, ale nadto se na i těchto a podobných akcí aktivně podílí. Jak je to možné, když Evropská lidová strana, nejmocnější uskupení v EU, se hlásí ke křesťanství?

I v republice křesťanství kulhá na obě nohy. Stačí si představit křesťana Schwarzenberga, Kalouska, Langšádlovou, Bělobrádka. Jsou více či méně nemocní rusofobií. O sociálnosti jejich se raději ani nezmiňuji. I naše křesťanství je často neduživé.

Křesťanů je všude dost, ale skutečné křesťanství jaksi   postrádají. Jejich slova nejsou v souladu s jejich skutky. A v tom je ta základní společenská potíž, která má i společenský, řekněme rovnou evropský rozměr. Chybí jen přejít od slov ke skutkům.  OT

Papež: Moderní otroctví je zločin proti lidskosti

Vatikán. „Obchod s lidmi či jejich orgány, nucené práce a prostituce jsou moderním otroctvím a zločinem proti lidskosti“ – připomíná papež František v dnešním tvítu k Mezinárodnímu dni památky obětí obchodu s otroky vyhlášeného organizací UNESCO a OSN na 23. srpna. Petrův nástupce tak využívá kalendáře těchto mezinárodních organizací k připomenutí tohoto tristního fenoménu, na který vehementně upozorňuje již od samého začátku svého pontifikátu. Radiovaticana.cz

 

Mons. Auza v OSN: I používání konvenčních zbraní se stává zločinem proti lidskosti

New York. „Konvenční zbraně se stávají stále méně konvenčními a stále více se podobají zbraním hromadného ničení“ – řekl stálý pozorovatel Apoštolského stolce během zasedání Rady bezpečnosti na půdě OSN. Arcibiskup Bernardito Auza prohlásil, že „každá zbraň, jejíž užití vede ke zničení celých měst nebo rozsáhlých území spolu s jejich obyvateli, odporuje všem mezinárodním zákonům a zasluhuje si jednoznačné a okamžité odsouzení.“ Papežský nuncius poukázal na to, že technologický rozvoj zvyšuje ničivou sílu takzvaných konvenčních zbraní natolik, že jejich užití se stává válečným zločinem a zločinem proti lidskosti. „Tato tragická situace – řekl mons. Auza – naléhavě žádá po mezinárodním společenství, aby přehodnotilo klasifikaci a definici takzvaných zbraní hromadného ničení.“ Není totiž pochyb, že šíření zbraní bez ohledu na to, zda jsou konvenční nebo hromadného ničení, zhoršuje konfliktní situace za cenu enormních lidských i materiálních ztrát, což ohrožuje rozvoj a snahu o trvalý mír. „V důsledku toho – dodává stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN – se nešíření jakýchkoli zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení stává základem globální bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Jinak bude vážně ohroženo dosažení Cílů onoho tolik opěvovaného programu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030“ – řekl papežský nuncius Bernardito Auza při zasedání Rady bezpečnosti na půdě OSN v New Yorku.  Radiovaticana.cz,  (mig)

              

Redakce: Ing. P. Rejf, CSc.                                                 Připravil: Dr. O. Tuleškov

 

Vydává ÚV KSH. Redakční uzávěrka byla 26. srpna 2016.

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz,  e-mail: vydavatel@seznam.cz

 

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170?ref=hl