K volbám 2017, 1

Přátelé,

 

obracím se na Vás se zvláštní prosbou (na některé z Vás už v návaznosti na předchozí jednání). Ač jsem to dosud vždy odmítal, stavím letos volební kandidátku Národních socialistů. Proč? Podívejte se prosím do Polska. Tam uspěly národní strany jenom proto, že se sjednotily. A jde opravdu o vlastenecké strany, nikoliv o nacionalisty, extrémisty či xenofoby, jak tak často vyřvávají mainstreamová media.

 

Za několik málo měsíců asi pocítíme na vlastní kůži důsledky tzv. "migrace". Jeďme se podívat do "center", kde se tito "multikulturní hosté" shromažďují. Málokomu po návštěvě oněch "kolonizátorů" nedojde, kde zůstali skuteční uprchlíci před válkou, genocidou či hladomorem. Mezi těmito návštěvníky rozhodně téměř nejsou. (Jak by také sehnali /už jenom/ peníze na podobnoui anabázi?) Pan Benjamin Kuras to napsal jasně: kdo přichází, aby se zachránil (např.) před válkou a hodlá přimout podmínky hostitelského národa (přičemž se vůbec nemusí zbavit vlastního způsobu života, pokud plně respektuje způsob života starousedlíků), je uprchlík. Kdo přichází, aby nás ovládl, vnutil nám svou moc, víru, myšlení, popř. aby nás zotročil, je kolonista nebo kolonizátor.

 

Sankce tzv. "Evropského parlamentu ukazují, komu jde o homogenizaci Evropy a o její proměnu ve "služebnický region". Nejde jen o tzv. Kalergiho plán. Neměli bychom si nechat vnutit myšlenku, že obrana českých národních zájmů je cosi překonaného. Vlastenectví je výsledkem výchovy k lásce k vlastnímu národu při zachovávání úcty a respektu k národům jiným. Naopak ti, kdo vyvyšují svůj národ nad jiné (a na úkor jiných), to jsou opravdu nacionalisté. Ale to jistě víte dobře sami. (K tomu srov. svědectví o našich "europoslancích", kteří zrazují vlastní zemi a národ, doložené jedním z těch rozumnějších europoslanců: machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=605697 )

 

Naprosto si nedělám iluze o tom, že by naše kandidátka ve volbách uspěla. Jenomže: pokud nás podpoří sponzor, což se stane (taková už je uzavřena dohoda), doplníme svůj program o některé další body (např. o prošetření sporu kolem OKD, viz https://www.novinky.cz/ekonomika/442627-narodni-centralaproti-

organizovanemu-zlocinu-proveri-privatizaci-okd.html). To nám neublíží; to už se mělo udělat před lety. Ale vytvoříme základ pro koordinaci budoucí společné kandidátky zdravě národní koalice. Podle mého názoru je nutné, abychom právě proto letos do voleb šli. Takže nečekám, že by byl někdo už letos zvolen.

 

Vlastně jde jen o to, že potřebuji doplnit kandidátku na počet 22 osob. Posílám potřebná prohlášení a prosím, zda byste byli tak laskavi a vytiskli si je. Pokud naplníme kandidátku, nebudeme sice zvoleni, ale vytvoříme základ pro příští volby. A můžeme pak navazovat na to, že jsme vystoupili už v těchto volbách (což je mnohem levnější investice pro sponzora, než jakákoliv reklama v masmédiích). Byl bych Vám vděčný, pokud byste pro kandidaturu získali i své blízké a známé. (Ale je třeba uvádět údaje v naprosté shodě s tím, co je uvedeno v občanském průkazu dotyčného. Jinak by byla kandidátka neplatná.) Budu velmi rád, odpovíte-li mi!

 

Současně posílám též návrh volebního programu strany NS. Vůbec nevadí, pokud budou na naší kandidátce nestraníci či lidé z blízkých stran (např. ČSNS, ČSNS 2005, ČSS apod.)... Opravdu už je hodně po dvanácté; měli bychom se pokusit (podobně, jak se to povedlo Polákům) obovit naše národní tradice a podporu národních zájmů: Abychom dokázali už v nejbližších měsících požadovat od politiků, aby neustupovali diktátu Bruselu a ideologii, která připomíná "bolševismus naruby". A aby za dalších 4-5 let mohla fungovat spolehlivá a věrohodná národní koalice. Takže letos jde o myšlenku. O výsledek voleb z hlediska národní koalice nám půjde až za několik let.

 

Nabízím též zasílání elektronické verze občasníku Národně sociálního klubu 1897; stačí mi, potvrdíte-li svůj zájem. (Další informace najdete na stránkách jihoceske.slovo...) Podle mého názoru je zbytečné tříštit síly. Různé kandidátky "národních stran" voliče možná překvapí, ale zcela určitě nás i do budoucna posunou ještě níže pod hranici volitelnosti. A jde nám o tu budoucnost, ne o momentální prebendy, ne!? Shrnuto, podtrženo...

 

Pokud jste můj e-mail dočetli až sem, děkuji!

 

Zbyněk Holub, předseda Národně sociálního klubu 1897, z. s., místopředseda strany Národní socialisté