K prohlášení biskupů z Kazachstánu

 

Dne 31. 12. 2017 arcibiskup Tomasz Peta, pomocný biskup Athanasius Schneider a emeritní arcibiskup Jan Pawel Lenga vystoupili s prohlášením, ve kterém reagují na Františkovo schválení pastoračních směrnic biskupů v Buenos Aires degradujících Svátost oltářní i svátost manželství.

Vyjádření biskupů z Kazachstánu spolu s vyjádřením čtyř kardinálů proti exhortaci Amoris laetitia i s mnohými signatáři „Korekce“ jsou výzvou pro Františka, aby napravil své výroky, kterými narušuje dogmata katolické církve.

Věroučná bula Pavla IV. chrání papežský úřad před zneužitím. Pokud se papež dopustí hereze, je dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio i dle Písma svatého (Gal 1,8-9) vyloučen z církve.

Je zde esenciální otázka, před níž stojí každý biskup a kněz: Je anebo není František právoplatným papežem?

Pro jednotu s herezemi se František vyloučil z Tajemného Těla církve, ergo papežský úřad okupuje nezákonně a dle věroučné buly vše, co koná, je neplatné! Ve svědomí má každý biskup i každý kněz povinnost oddělit se od vnitřní i zevnější jednoty s heretickým papežem a už jeho jméno v liturgii nezmiňovat. Tím ochrání sebe i Kristovo stádo před Božím prokletím, které spočívá na Františkovi.

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr             + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

7. 1. 2018

 

Kopie:

Vatikánu a katolickým biskupstvím