K jednání Zastupitelstva města Brna

 

Již od prvních chvil jednání bylo jasné, že zasedání nebude vůbec poklidné. Zasedání zastupitelstva města Brna 16. května bylo specifické hojnou účastí veřejnosti.

Koloritem brněnského zastupitelstva se již stává skupina tzv. Slušní lidé a bylo vidět, že jejich přítomnost není primátorovi nijak příjemná. Četné zastoupení měli ovšem i občané, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s akcí Meeting Brno 2017 a maketou Německého domu na Moravském náměstí, který byl od dob Rakouska-Uherska symbolem německého útlaku českomoravské populace a v době protektorátu ústředím brněnských Němců. A jejich příspěvky měly »šťávu«.

Vystupující předsedkyně výboru národní kultury Marie Veselá zde mimo jiné uvedla, že naši lidé nemají nic proti německým antifašistům a běžným Němcům, s kterými bychom měli udržovat - a také máme - dobré vztahy. Jednoznačně se však vymezila proti smiřování se se Sudetoněmeckým landsmanšaftem již několikrát v Brně zastupovaným B. Posseltem tak, jak to v současnosti dělá vedení města Brna. Zejména odmítla jimi projevovaný revanš výsledků druhé světové války.

Další z vystupujících rozhněvaných občanů - předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů Jan Korbel například na závěr svého vystoupení prohlásil, že magistrátem organizovaný Pochod smíření by měl změnit trasu, protože dosud platné heslo sudeťáků Heim ins Reich (domů do říše) znamená, že by měli jít opačně. Následně rozdal radním města Brna sborník ze semináře, který se pod názvem Komu patří omluva konal minulý rok, kde si vedení města může doplnit informace o té době. Na toto téma vystoupilo i několik dalších občanů a občanek. Reakce primátora P. Vokřála (ANO) k prý projevované demagogii ale byly vždy velice arogantní a povýšené.

V interpelacích se proti připomínání Německého domu a proti pochodu smíření rázně vymezil i zastupitel za náš klub Jiří Hráček, který řekl, že podobné akce jen rozeštvávají českou společnost a urážejí pamětníky a pozůstalé po obětech nacistického teroru. Zajímavé bylo i odmítnutí návrhu zastupitele O. Pospíšila (ČSSD) ze strany primátora. Pospíšil žádal větší objasňování těchto akcí protestujícím občanům a také to, aby se s nimi vedení města setkávalo.

 

Značné rozhořčení vyvolalo už projednávání zprávy kontrolního výboru ohledně prověření cest služebními vozidly s řidičem na vedení úseku sociálně kulturního a dopravy, tedy náměstka M. Hollana (za Žít Brno!). Předsedovi KV patří poděkování za zpracování. Z materiálu je zřejmé, že lze dovodit zneužití těchto jízd k soukromým účelům. Pan primátor byl dotlačen k veřejnému slibu, že tuto záležitost by měl došetřit Odbor kontroly Magistrátu města Brna. Z naší strany byl pan náměstek vyzván k náhradě škody. Další vývoj této kauzy bude jistě zajímavý, protože veřejnosti je známo, s jakou proklamovanou čistotou své politiky šlo do voleb a poté do koalice hnutí Žít Brno!

Další až skandální otázkou bylo odvolání zastupitele M. Říhy z představenstva brněnské městské společnosti BVV, a to i přes jeho stoprocentní účast na jednáních. Když na položenou otázku na důvody tohoto odvolání primátor Vokřál sdělil, že »pan Říha nenaplnil jejich očekávání«, bylo jasné, že primátor nemůže pravdivě odpovědět. Nejen celá opozice pochopila, že trest za dobrou a důslednou opoziční práci musel přijít, a to demonstrativně na zastupitelstvu. Za zmínku také stojí, že primátor neměl ani trochu slušnosti a toto rozhodnutí dotčenému ani předem neoznámil.

Taková je ukázka demokracie a moci v podání hnutí ANO 2011.

Na přetřes přišla i vítězoslavně oznamovaná směna pozemků v k. ú. Ponava pro primátorem slíbenou rychlou výstavbu víceúčelové haly pro hokejovou Kometu Brno. Směna 10,2 ha městských pozemků na lukrativním místě za 1,5 ha pozemků soukromých s doplatkem pochopitelně vzbuzuje mnoho pochyb jak co do rozsahu směny, tak do finanční výhodnosti pro město. Směňujeme pozemek s tím, že nevíme, jak bude území dopravně obslužitelné, dosud není ani jasný zdroj financování výstavby této haly a podobně. Klub KSČM samozřejmě sport a Kometu podporuje, ale ne za každou cenu. Myslíme si, že plnit sliby tímto způsobem prostě není možné a morální.

Helena SÝKOROVA, Martin ŘlHA, Daniel BORECKÝ a Jiří HRÁČEK, zastupitelský klub KSČM, Haló noviny, 18.5. 2017, str. 4