K článku Němci z Československa, Polska a Maďarska byli odsunuti do Německa, nikoliv vyhnáni ze života!, je připojen komentář  TMM. "Ještě několik let  a budeme jim za válku platit my."

 

Naše odpověď: "Jugoslávie byla signatářem, stejně jako Československo, Pařížské reparační úmluvy. Stejně pro ni mluvil princip mezinárodního práva, že agresor má povinnost zaplatit své oběti škody, které jí způsobil. Němci surově přepadli Jugoslávii. Celkem asi 1,5 milionů Jugoslávců válku nepřežilo. A co myslíte, že nyní se děje? Srbsko, nástupnický stát Jugoslávie,  přijalo zákon o restitucích a náhradách škod bývalé německé menšině v Jugoslávii. Srbové vrací některé dřívější německé majetky a platí jim škody, údajným vyhnáním způsobené. O tom, jak vše probíhá v současnosti, nemáme další bližší zprávy."

 

Naše reparační nároky vůči Německu trvají. Žádná naše vláda se jich nemůže vzdát. Záleží jen na odvaze našich příslušných činitelů, zda tyto nároky budou u Německa uplatňovat diplomatickou cestou.

 

V obdobné situaci jsou Řekové. Ti také požadují na Německu reparace a nadto náhradu škod, které jim Němci způsobili tím, že ze země vyvezli umělecká  díla nepředstavitelné hodnoty. Prostě Němci Řekům ukradli, co se dalo. Podobně si počínali i v jiných okupovaných státech. A dnes se jim nechce platit. Řekové však prohlásili, že pokud Němci nezaplatí, půjdou se svými reparačními nároky k příslušnému mezinárodnímu soudu.

 

Někteří naši ústavní činitelé, hrdinové, prohlašují, že jsme se reparací vzdali. Na náš dotaz, kdo se konkrétně vzdal, který ústavní orgán, kdy se reparací vzdal a jakou právní formou tak učinil, jsme se nedozvěděli zhola nic.

 

Doporučujeme, aby v průběhu volební kampaně jste se ptali kandidujících na naše reparace, které nám Německo dluží. Jde o více než 3 biliony dnešních korun. A podle jeho odpovědi jste mu hlas dali, či nedali. Kromě toho každý z nás se může otevřeným dopisem obrátit na některého příslušného ústavního činitele s otázkou, kdy dostaneme od Německa reparace? Pokud to udělá větší počet občanů, dostanou se naše reparace opět na pořad dne a je velká pravděpodobnost, že Německo své reparační dluhy začne platit.

K. Malý