Johan Böhm radí vedení SL - Mluvte s kritiky kontroverzní změny stanov!

V diskusi o Berndem Posseltem (CSU) vynucovaném pokusu o změnu stanov sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) radí bývalý mluvčí SL Johann Böhm (také CSU). Böhm, který byl od roku 1994 do roku 2003 předsedou bavorského zemského parlamentu, radí v jednom apelu zaslaném „Sudetenpostu“, aby stávající vedení SL jednalo s žalobci.

Právník a bývalý státní tajemník, který se narodil v roce 1937 v Dasnicích (Chebsko), varuje před hanobením odpůrců „reformy“ stanov a před povrchní kritikou osob zapojených do případu v Zemském soudu v Mnichově. Böhm píše: „Každý spolek se má ujistit, že jeho rozhodnutí jsou užitečná, ale i formálně správně učiněná. Členové, kteří mají pochybnosti o jejich právoplatnosti, mají nepochybně právo na jejich ověření. To není „destruktivní“ činnost, jak říká vedení SL. Toto úsilí má za cíl pouze zajistit správný postup, v tomto případě objektivní kontrolou soudem. V ústavním státě je tato akce normální, to není destruktivní! Spolkové shromáždění sudetoněmeckého landsmanšaftu se zjevně v roce 2015 dopustilo přinejmenším procesní chyby. Odhlasovaná změna stanov nebyla zapsána do rejstříku na základě rozhodnutí soudu. Soud tedy udělil žalobě právoplatnost. Spolkové shromáždění se proto pokusilo o věci znovu rozhodnout v roce 2016. Tento "opravný pokus" byl Zemským soudem v Mnichově rovněž shledán nekorektním. Žalobcům bylo opět dáno za pravdu (i když rozhodnutí ještě není definitivní).

Zodpovědné osoby by se proto měly v první řadě zabývat samy sebou, spíše než označovat chování žalobce za „destruktivní“ a označovat soudce za „vzdáleného realitě“ a rozsudek za „absurdní“. Bylo by správné mluvit s žalujícími, místo toho, aby byli tlačeni do konspiračního kouta. Vedení SL by mělo věnovat pozornost tomu, co kdysi moudrý rabín formuloval: Každá věc má tři strany: mou stranu, tvou stranu a stranu práva. Jde o věc, nikoliv o lidi. Proto jsou nutné diskuse, osobní pomlouvání vede k rozštěpení. "

Sudetenpost, 7.9. 2017, str. 2, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf