Jednotná armáda jako nová evropská utopie

Oleg Arďjukov

 

Německá ministryně obrany Ursula von der Layenová prohlásila, že společná armáda v EU nebude. Nejspíše bude úzká spolupráce v obraně s Francií, ale ani zde to není bez obtíží.

 

Podle ministryně se EU nepřipravuje konkurovat NATO. Obranné síly jednotlivých zemí budou vytvářet jednotlivé parlamenty a v souladu s tím budou rozhodovat o účasti svých vojsk v určité operaci. Přitom nezpochybňuje, že referendum ve Velké Británii a prezidentské volby v USA „lidem otevřely oči“ a že nyní musejí vzít bezpečnost do svých rukou. Layenová doporučila těsnou obrannou spolupráci s Francií, konkrétně vytvoření s ní vojenského svazku. Ještě před tím Merkelová s Mayerem přikázali svým ministrům obrany a financí rozpracovat iniciativu k vytvoření obranného fondu.

 

Ministryně obrany SRN uvedla: „Mohli bychom společně platit evropské drony z fondu obrany. Mohli bychom zlepšit letecké spojení  Německa a Francie a přilákat další země. Jiným projektem by mohla být celoevropská příprava důstojníků.“ Juncker k vybudování evropské armády prohlásil: „Musíme celoevropský obranný svazek uvést do pohybu, až do … vytvoření evropské armády. Je to hudba budoucnosti, už je slyšet, jenom ji mnozí Evropané neslyší.“ Ještě před tím upozornil na jednu přednost budované armády EU: Možnost významného zhospodárnění nákupem zbraní vyrobených společným úsilím.

 

U evropských hlavních měst velké nadšení není. Nedávno se skepticky vyslovil rakouský ministr obrany. Nejen, že se vyjádřil proti, ale byl skeptický k tomu, že bude většina evropských zemí brát tuto myšlenku vážně. Přitom je známo, že právě pro mnohé státy Evropy je spolupráce s bundeswehrem celkem přitažlivá. Profesor mezinárodní politiky na Univerzitě bundeswehru v Mnichově Masal předpokládá, že si Německo přeje vojenskou integraci, o které se v EU dlouho hovoří, ač jiné země ještě k tomu nejsou připravené. Soudě podle komentáře Lyayenové může a hodlá to učinit, ale dala by přednost podělit se o toto břímě s dalšími zeměmi, především s Francií.

 

Shrnutí: V Evropě nepochybují, že je třeba vzít věc do svých rukou, ale není jasné jak to udělat. Jestli vybudovat jednotnou evropskou armádu, jenže to chce další rozpočty a je známo s jakým skřípěním zubů se navyšují rozpočty NATO, které se mimochodem nikam neztratí, pokud evropská armáda alianci nekonkuruje a nenahradí ji. Když vznikne aliance vedoucích států EU – Německa a Francie – co to bude za alianci? To se ti dva budou starat o bezpečnost celé Evropy? Jaká bude role ostatních? Budou souhlasit s rolí podřízených? Samé otázky ….

 

Převzato z Pravda.ru

11. června 2017

outsidermedia.cz