Je "Demokratický blok" více demokratickým, nebo spíše germanofilním a sudetomilným?

Nezapomeňte, že součástí pravice, tzv. Demokratického bloku, je též KDU. Její představitele na fotografii vidíte. V první řadě je pan P. Bělobrádek a za ním vykukuje i pan Bartošek.
Až bude KDU o sobě opět vyhlašovat, že je pravě středovou stranou, vzpomeňte si na tzv. Demokratický blok.

Strany tvořící tzv. Demokratický blok dostaly dohromady od voličů o něco meně hlasů, než získalo ANO samojediné. O demokracii toho pravicové strany asi také málo ví. Jedním z jejích principů je vláda většiny. ANO je nejsilnější politickou stranou. Sílu jí daly hlasy voličů ve volbách. Tento fakt by konečně měly vzít na vědomí a skutečně demokraticky jednat. A nikoliv dávat ANO ultimata. Jsou toho však tyto strany ve své namýšlenosti, ptáme se na co?, vůbec schopné?

Nenechme se mýlit tím, že ODS, KDU, TOP 09 a STAN figurují pod značkou Demokratický blok. Domníváme se, že je reálně spojuje především i něco dalšího. Je to jejich sudetomilství a germanofilie, soudí mnozí. Asi by nebyl problém, aby tyto strany odsouhlasily panu Bělobrádkovi jeho aurotitatvní rozhodnutí, že Šumava a město Brno patří do tzv. politických Sudet. Pochválily by asi i projev pana D. Hermana a Bělobrádka na sjezdu "sudetoněmeckého landsmanšaftu". A možný by i zvlášť ocenily to, že pan Bělobrádek se považuje za sudetského Čecha.

Do jaké míry se mýlíme? Nebo je to tak, jak jsme napsali?
-red.