Jasný závazek

 Panevropská mládež Německa

 

Letošní spolková konference Panevropské mládeže Německa se konala první víkend v listopadu ve městě Fulda v Hesensku. Vysoké renomé řečníků a občas emocionálně nabité politické debaty vyslaly jasný signál ke sjednocení Evropy. Federální ministryně obrany, Ursula von der Leyen, převzala záštitu nad celou událostí.

Velký počet zainteresovaných posluchačů uvítal spolkový předseda Franziskus Posselt již v pátek, na zahajovací přednášce v Královské síni městského Paláce Fulda. Město Fulda,  zastoupené Sybillem Herbertem, radním za FDP v městské radě, pozvalo německé mládežnické hnutí – jedno z nejstarších evropských sjednocovacích hnutí. Promluvil profesor Siegbert Alber, bývalý místopředseda Evropského parlamentu (1984-1992), na téma „Od římských smluv k Lisabonské smlouvě: Jakou budoucnost má ústava Evropy?“

Z ostatních renomovaných evropských politiků mluvili v sobotu, jako součást hlavního shromáždění, Michael Gahler, poslanec EP, a poslanec Michael Brand. Dva zdatní politici - z Evropského parlamentu a německého Bundestagu. Dále vystoupili Alain Terrenoire a Bernd Posselt, jako předsedové Mezinárodní a Německé panevropské unie.

Ricarda Steinbachová, ředitelka nadace Point Alpha, načrtla aktuální bezpečnostní výzvy, kterým čelí Evropa.

Dvě pracovní skupiny, které vedli bývalý pozorovatel OBSE pro jihovýchodní Evropu, Andreas Raab, a lektor Úřadu spolkové kancléřky, Knut Abraham, projednaly otázky týkající se evropské politiky sousedství a zahraniční politiky na Východě i na Západě.

Významné výsledky diskusí se promítly do Fuldské deklarace „Za bezpečnou a globální Evropu“, kterou schválilo spolkové shromáždění Panevropské mládeže Německa v sobotu večer. Jeho posláním je umožnit Evropě, aby si uvědomila své hodnoty a zájmy na celém světě, a v případě potřeby se sama za ně postavila: „Evropská unie musí mluvit jedním hlasem a jednat společně! Rozšíření a prohloubení společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, je více než kdy jindy nezbytné. Evropské politiky sousedství musí být ve své západní a východní dimenzi aktivnější a efektivnější. "

Sudetendeutsche Zeitung, 10.11.2017, str. 9, bez autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf