Jaký je stav zápasu Witikovců s Posseltovci?

Podle dosud nepravomocného rozsudku příslušného mnichovského soudu platí stanovy SL v původním, nikoliv novelizovaném znění, a, kromě dalšího B. Posselt není mluvčím sudetoněmecké národnostní skupiny.

Co nyní budou dělat pánové Herman, Bělobrádek, kteří údajně se zúčastnili sjezdů SL díky tomu, že sudeti novelizovali své stanovy? Co bude dělat B. Sobotka, premiér vlády, který již někdy v září 2015 prohlásil, že sudeti se zřekli své vlasti a práva na restituce a odškodnění? Pod dojmem vlastních slov následně pak prohlásil  tzv. sudetské Němce za naše spojence, které nemůžeme povařovat za pohrobky nacistů. Co slovo, to perla. Řine se jich na nás vícero, jakmile páni z KDU otevřou svá slovní stavidla.

Přizná konečně i Právo, že své čtenáře informovali nepřesně? Omluví se nám, že na naše osvětlení tehdejšího stavu novelizace stanov SL nám dosud neodpověděli?

Zásadnější všeho uvedeného je skutečnost, že sudeti se zříkají práv , která nikdy neměli a ani v současnosti nemají. Sdělí tento fakt naší veřejnosti některý z uvedených politiků? Nebo nám budou pravdu dále tutlat?

-red.