Jak se nám žilo za Rakouska-Uherska?

"„Krvavý markýz Gero“, arcikníže Bedřich, podává 5. prosince císaři tajný rozklad, aby místodržitelem v království Českém jmenován byl generál, pověřený mimořádnou pravomocí. Návrh tento odůvodňuje vrchní armádní velitelství těšínské líčením o nespolehlivosti českých vojáků, kteří zavinili porážku 21. zeměbranecké divise pražské z prvé ofensivy v Srbsku, kteří 4. a 95. zeměbr. brigádu pražskou a 11. brigádu jičínskou učinili neschopnými, aby v ruském Polsku a v Krakově s úspěchem mohly operovat.

Také 6. pražská zeměbranecká brigáda selhala v boji proti Srbům. Dále se sděluje, že několik setnin 36. pěš. pluku mladoboleslavského a 36. pěšího pluku vysokomýtského v boji u Jaroslavi 30. října 1014 Rusům se vzdalo bez náležitého odporu.

Toto chování českých vojáků bylo zaviněno dlouholetou propagandou říši nepřátelskou, proti níž úřady v Čechách nezakročovaly. Poněvadž od místodržitele a jeho úřednictva nelze očekávati odpomoci, poněvadž okamžitá náprava je nutná a poněvadž je třeba bezohledně zakročiti, žádá se na císaři působiti rozkazně, aby politická správa v Čechách byla vypojena a dosazen vyšší generál, aby všestranně přísně bylo na každého dokročeno, aby nespolehliví úředníci všech hodnostních tříd byli bez milosti odstraněni, duchovní se státem nepřátelsky smýšlející soudně potrestáni, rozširovatele různých provolání a povinností nedbalí redaktoři dle stanného práva odsouzeni, aby sbory, zneužívající autonomii, byly této zbaveni, všechny politické spolky bez výjimky rozpuštěny atd.

Kronika světové války 1914-18, Vožický