Jak liberalismus ovládl svět. Seznamte se s vlivnou a málo známou sítí think-tanků, které sdružují nejvlivnější lidi planety

27.12.2017

Že jste nikdy nic neslyšeli o Montpelerinské společnosti? To je chyba. S nadsázkou se dá totiž říct, že vlivní členové a jejich hosté rozhodují o chodu ekonomik celých států, nebo dokonce o směřování globální ekonomiky jako takové.

Německá veřejnoprávní televize ZDF odvysílala v listopadu 2017 další díl satirického pořadu Die Anstalt (Instituce). Max Uthoff a Claus von Wagner tu se svým týmem odhalují překvapivé a zcela náhodné skutečnosti.

Tentokrát zkoumali Montpelerinskou společnost (Mont Pelerin Society MPS), což je mezinárodní sdružení liberálních či ultraliberálních ekonomů založené v roce 1947 Fridrichem Augustem von Hayekem. Své jméno dostala po místě prvního setkání ve švýcarském letovisku Mont Pèlerin.

Není sice tak známá jako různé think-tanky a spolky typu Bilderberg či Trilaterální komise, ale rozhodně není méně důležitá. Naopak…

Členové společnosti po celém světě zakládali soukromé instituty, nadace a think-tanky, propagující principy privatizace, nízkých daní a odbourání sociálního státu. Z menšinového myšlenkového proudu se v 80. letech stal proud většinový. Ve Velké Británii ovlivnil Margaret Thatcherovou, v USA Ronalda Reagana. Mezi lety 1982 a 1992 pět členů společnosti získalo Nobelovu cenu za ekonomii. Začátkem 90. let se těmito ideami inspirovali reformátoři východoevropských postkomunistických zemí, včetně tehdejšího federálního ministra financí ČSFR a později českého premiéra a prezidenta Václava Klause.

Z českých členů je znám i bývalý děkan Národohospodářskéfakulty VŠE a člen NERV Jiří Schwarz. Schwarz zároveň předsedá Liberálnímu institutu, českému think-tanku klasického liberalismu, který mimo jiné organizoval pražskou konferenci Montpelerinské společnosti v roce 2012.

Video:  https://youtu.be/K1GzeB_VIjg