Jak je to možné?

 

V některých místech ČR jsou pamětní desky, připomínající  odsun německého obyvatelstva z Československa, ale desky v upomínku na vyhnání Čechoslováků Němci z pohraničí v r. 1938 jaksi chybí.

I kdybychom vzali vše jen z hlediska toho, jak šly dějiny, pak nejdříve byli vyhnání Čechoslováci z pohraničí a teprve po sedmi či osmi letech poté bylo odsunuto německé obyvatelstvo z Československa.

 

Ale v tomto případě zdaleka nejde jen o časovou souslednost. Především na vše musíme nahlížet jako na vztah historických příčin a jejich následků. Vyhnání Čechoslováků z pohraničí bylo pouze jednou z mnoha dalších příčin, které vedly k odsunu německého obyvatelstva. Sudeti se ve velké většině ztotožnili s barbarským nacismem a spoluterorizovali nás po celou dobu tzv. protektorátu. Podíleli se na válečných i  vnitřních zločinech nacistického Německa i vůči nám. 360 tisíc Čechoslováků Němci zavraždili nebo zabili v bojích. Zničili a vyrabovali republiku. Odsun německého obyvatelstva byl toho všeho jen nutným důsledkem.

 

Je proto s podivem, že některé české radnice dovolí instalaci pamětní desky na odsun německého obyvatelstva, ale nesouhlasí např. s umístěním desky na památku Němci vyhnaných Čechoslováků v r. 1938 z jejich domovu v pohraničí. Hájí tyto radnice české nebo tzv. sudetoněmecké zájmy?  Vidíte vše z blízka, proto v konkrétním případě jistě dovedete správně odpovědět na vznesenou otázku. 

J. Kovář