Invase Sicílie

– Marnost německé ofensivy v Rusku – Několik slov na Slovensko

14. července 1943

 

Zprávy ze Sicílie jsou výborné. To ovšem neznamená, že okupace bude bez obtíží. Znám Sicilii dobře, jezdíval jsem tam s nebožtíkem otcem a vím, jak strategicky obtížný je to terén. Ale vzpomenu-li si, že ještě před rokem Mussolini si dal vyžehlit černou košili, aby udělal dobrý dojem na obyvatele Alexandrie při svém triumfálním vjezdu do Egypta, jsme naplněni radostí nad úspěchy spojenců proti fašistickému neřádu.

Německá ofensiva v Rusku za deset dní neustálých bojů nemá výsledků a zatím stála Němce skoro 3.000 tanků, 1.200 letadel a několik desítek tisíc padlých. Invase Sicílie a dobrá situace v Rusku přicházejí ve vhodnou chvíli, to jest k jedenasedmdesátým narozeninám ubohého Háchy, které vaši mocipáni s prolhaným nevkusem právě oslavili.

 

A teraz chcem povedať pár slov bratom Slovákom. V poslednom čase širia sa na Slovensku zprávy o plánoch na utvorenie konservativného bloku štátov strednej Evropy po vojne. Okrem Slovenska a Charvátska ťahajú do toho aj Polsko. Tieto pověsti nie sú nic iné ako další fašistický, quislingovský a nem-nem-šohajovský podfuk. Vopred a čo najrozhodnejšie konštatujem, že žiaden spojenecký štát nemá a nemóže mať nic spoločného s takými podobnými mradičkami, pretože tým by slúžil len Nemecku, Mussoliniho Taliansku a feudálnemu Maďarsku. Ani vám nemusím zdôrazňovat, že žiadna československá vláda a žiaden československý ministr by sa nikdy na takom pokuse nezúčastnil, veď sa to prieči celej našej štátnej koncepcii. A ak má niektorý Slovák v tomto neslušnom podniku akcie, dopúšťa sa tým automaticky velezrady, lebo celá akcia je namierena proti základným principom Československa a taký blok by znamenal konkurenciu námezdnému královrahovi Ante Paveličovi, ktorý dočasné panuje ako náčelník charvátského štátu. Znamená to ďalej nahrávať do ruk feudálnych Maďarov a podporovať ich v revisionistickej politike a podkopných snahách namierených nielen proti Československu, ale aj proti najživotnejším záujmom Slovenska. Opakujem, že všetky tieto pokusy sú zo stanoviska Čechoslovákov i zo stanoviska Slovákov samých velezradou.

Varujem dôrazne pred všetkými návrhami a nápadmi, ktoré by k vám přišly alebo prídu od Karola Sidora. Mám presne zistené, že počas svojej poslednej návštěvy na Slovensku viedol Sidor velmi nebezpečné reci a tiež viem, akú dostal odpověď. Sidorovo cestovanie slúži nepriamo záujmom dnešného nemeckého a talianského režimu. Ak dovolí Karolovi Sidorovi pán Karmazín, aby na Slovensko zase prišiel, hovorte s ním tak, ako si to zaslúži obchodný  cestujúci s quislingovským tovarom.

A ešte slovíčko. Som ceľkom presne informovaný o vnútornej situácii Schickelgruberovsko-Karmazínovsko-Tukovskej lži-vlády. A viem tiež, že v poslednom čase Tukovi neslúži zdravie. Nie div. Ak si uvědomí tento zrádca, čo vyviedol, čo vyvádza a čo na neho čáká. musí mu byť všelijako. Viem celkom podrobne, prečo a ako dlho žije v isolácii na velkostatku v Trlinku, ktorú vyzískal za služby Nemcom a Maďarom. Viem tiež, prečo a kedy má íst do kúpelov Gastein, a viem o ťažkostiach, ktoré majú mocipáni s hladáním Tukovho nástupcu.

Varujem každého, kdo by připadne uvažoval o přijatí tejto nečistej funkcie.

To som vám chcel povedať a položit na srdce: Varujem pred Sidorom. Je to zrádca. Dobrú noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 249-250

reprint vydání z roku 1948