I izraelský rabín děkoval maršálu Koněvovi

 

Velmi živo bylo u sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze. Jeho vojska vzala v pětačtyřicátém útokem hitlerovský Berlín a poté v rámci Pražské operace Rudé armády dojela až do Prahy, čímž završila osvobozování hlavního města i celého Československa.

 

Vzpomínkové shromáždění se konalo u příležitosti blížícího se 120. výročí Koněvova narození (28. prosince 1897), neboť právě v těchto dnech pobývají v hlavním městě vojevůdcovy vnučky Anna a Jelena Koněvovy. Obě vystoupily před Pražany a poděkovaly jim i občanům České republiky za zachovávání světlé památky na rudoarmějce-osvoboditele i na svého dědu, který - jak zdůraznily, velmi miloval českou zemi, po válce každý rok přijížděl do západočeských lázní odpočívat a vážil si československých občanů.

Účastníci shromáždění u Koněvovy sochy svou přítomností vyjádřili nesouhlas se snahami místní radnice Prahy 6, jež chce připojit k soše desku, která by doplnila poválečný maršálův životopis (starosta Ondřej Kolář z TOP 09 se zde krátce setkal s oběma vnučkami). Stanovisko odmítající nesmyslnou praxi následného upravování pomníků a památníků vyjádřil mj. předseda ČSBS Jaroslav Vodička, který se pozeptal, zdali »budeme dávat doplňující tabulky u Jana Masaryka, Winstona Churchilla, Alexandra Dubčeka aj.?« Lidský život je mnohovrstevný, ani černý ani bílý, zdůraznil.

 

Vnučkám, které dostaly ocenění, blahopřeje David Bohbot. Za nimi socha zobrazující jejich dědečka, osvoboditele Prahy.

Na historický fakt, že největší tíhu bojů proti fašismu a nacismu nesla Rudá armáda, poukázal místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. I on uvedl, že Prahu zdobí sochy a památníky mnohých jiných osobností protihitlerovské koalice, které byly někdy účastny událostí, jež stály život lidí, ale »nikdy by nás nenapadlo přepisovat dějiny osvobozování Prahy«. Nebýt vítězného postupu Rudé armády od Berlína, uzavřel by wehrmacht kapitulaci? Zeptal se i směrem k několika jedincům, kteří se snažili vzpomínkové setkání narušit svými provokacemi.

 

Víme, kdo nesl hlavní tíhu osvobození

»Víme, kdo nesl hlavní tíhu osvobození,« navázal europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM). Senátora Jaroslava Doubravu (Severočeši.cz) bolí, že »zapomínáme, kdo přinesl svobodu, kdo položil své životy za to, abychom my mohli žít«, a vyzval, aby si lidé znovu poslechli naléhavé volání pražského rozhlasu z května 1945, v němž byla Rudá armáda žádána o urychlený přesun směr Praha.

Iniciativu organizátorů akce ze spolku Hej, občané! podpořil také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který poděkoval rudoarmějcům i za svůj život, neboť jejich osvobozovací mise v dubnu 1945 na jižní Moravě zachránila od jisté smrti jeho matku-jugoslávskou partyzánku a otce, zběhlého z totálního nasazení. I za své děti poděkoval náměstek Ústeckého kraje Petr Šmíd (SPO): »Bez Koněva bychom zde nebyli.«

Působivě vyzněla krátká řeč izraelského rabína Davida Bohbota, proto vlála u Koněvovy sochy taktéž izraelská vlajka a na závěr vedle hymny české a ruské zazněla i hymna izraelská. Bohbot připomněl, že vojáci 60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády v čele s maršálem Koněvem osvobodili 27. ledna 1945 nacistický vyhlazovací tábor Osvětim, kde bylo zplynováno 1,3 milionu Židů…, »pro 7650 přišla 60. armáda včas. Já vám za to děkuji,« řekl směrem ke Koněvovi.

Na závěr spočinuly pod sochou věnce a květiny zúčastněných subjektů i jednotlivců. Z mítinku bude radnici a zastupitelstvu Prahy 6 zaslán dopis (viz níže) žádající zachování sochy ve stávajícím stavu. Podepsali ho všichni řečníci i další osobnosti, které se akce zúčastnily.

(mh)


Vážený pane starosto,

vážení zastupitelé MČ Praha 6,

obracíme se na Vás přímo od pomníku maršála I. S. Koněva na území vaší MČ. 120 let od jeho narození jsme si připomněli už dnes i proto, aby se pietního aktu mohly zúčastnit i paní Anna a Jelena Koněvovy, maršálovy vnučky.

Snaha znesvětit jeho památku vyvolává rozhořčenou reakci napříč českou i zahraniční veřejností. I na dnešním setkání zazněly nejen česká a ruská, nýbrž také izraelská státní hymna – a zásluhy maršála Koněva o záchranu milionů Židů, jimž jinak hrozilo vyhubení, tu vyzvedl i izraelský rabín. Aby také on, podobně jako další vystupující, rozhodně odsoudil nemístné pokusy zhanobit maršálův pomník i jakýmsi »doplňkem« jeho životopisu.

Biografie jiných osobností protihitlerovské koalice obsahuje kapitoly, jež zmařily miliony nevinných životů. Troufne si kdokoli »dopisovat« je například na sochu Winstona Churchilla? Je důstojné »přepisovat« dějiny legendami, podle nichž se Praha »osvobodila sama«, a Rudá armáda jakoby »přišla k hotovému«? Uzavřelo by velení okupačních vojsk, jichž se na našem území stále nacházel více než milion, příměří s domácím odbojem, pokud by k Praze nesměřovaly vítězné divize Rudé armády?

Právě ta se o porážku fašismu zasloužila rozhodující měrou a přinesla největší oběti i za naše osvobození. Pokusy tuto hrdinskou epopej zlehčit, ba znesvětit její památná místa »dodatky« na čísi dnešní politickou objednávku jsou vrcholem nevkusu.

Tím naléhavěji Vás žádáme, abyste této svévoli učinili přítrž.

Jelena Koněva, vnučka maršála Koněva

Anna Koněva, vnučka maršála Koněva

Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu

David Bohbot, izraelský rabín

Josef Skála, místopředseda KSČM

Jaroslav Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu

Jaroslav Doubrava, senátor

Jaroslav Foldyna, poslanec

Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Hynek Blaško, generálmajor v. v.

a další účastnící pietního aktu

Praha 21. listopadu 2017


 

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

http://www.halonoviny.cz/articles/view/46612219

Přišlo e-mailem