Hyperbola - V Česku nelze ukázat jediné místo,

kde by exministr Herman udělal dobře"

 

Pro tento nadpis jsem použil jako parafrázi proslulý citát britského politika 19. století.

Britský premiér William Ewart Gladstone (1809-1898) charakterizoval prohnilé Rakousko-Uhersko v proslulé předvolební řeči roku 1880 takto:

"Rakousko bylo vždy zarytým nepřítelem svobody v každé evropské zemi, ale na rozdíl od Ruska nikdy nepřálo ani svobodě Slovanů, odporovalo sjednocení Německa, bránilo vytvoření Belgie a nehnulo prstem pro obnovení Řecka, takže neexistuje ani jediný případ či jediné místo na mapě světa, kam by se dalo ukázat prstem  a říci: Tady Rakousko udělalo dobře" (citát dle Prokše 2004,s.52)

 

Bohužel dle mne totéž platí i pro činnost pana exministra kultury České republiky - někteří jej možná budou hájit do krve a nepravdivě odporovat! - ale já jsem přesvědčen o opaku. Viz následující přehled.

Lze prohlásit - Pan ministr Herman vehementně podporoval ohavnou sudetokartu v Česku i v zahraničí, hlásal nesmysly o odsunu čs.Němců, tvrdil, že odsun byl etnická čistka ve stínu Moskvy, omlouval se sudetům, de facto popíral dekrety a Postupim, vymyslil centrum odporu ve Vyšebrodském klášteře, jezdil na sudetosrazy, domáhal se postu ředitele ÚSTRu, za šéfa státní galerie dal muže, který zosnoval ostudné výstavy pomlouvající Otce vlasti a naopak adorující vraha Čechů Ferdinanda II., jeho činnost pro Lety lze diskutovat, a naopak nehnul prstem pro Památník Svatobořice, takže v české kultuře a státnosti nelze ukázat prstem na jediné místo, kde bychom mohli prohlásit: tady ministr Herman udělal dobře!"

 

Z řečeného vyplývá základní úkol nejen pro Český svaz bojovníků za svobodu, ale pro celé Vlastenecké forům organizací spojených v tomto orgánu - žádat po Mgr. Hermanovi nejen vysvětlení jeho prohlášení o sudetech, etnických čistkách odsunu ve stínu Moskvy a dalších výroků neslučitelných s historickou pravdou osvobození ČSR od nacismu a od sudetského moru, ale také veřejné pokání a omluvu za tyto neopodstatněné, a v případech odsunu jako etnické čistky ve stínu Moskvy a tzv. Vyšebrodského centra "odporu proti nacistům" nepravdivé výroky.

 

Doufám, že  vlastenecké organizace nejen zohlední souhrn činnosti pana exministra, ale bude rovněž žádat morální satisfakci těchto nepravdivých a český národ a ČSR urážejících výroků, zvláště  v nadcházející době 100. výročí vzniku samostatného Československa.

 

Jiří Jaroš Nickelli,

předseda HDK ČSBS Boskovice