Hranice vzplála

 

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,

na ní umírá dálné vlasti syn -

a vůkol něho kacíře proklíná

temnoty vášeň velebíc svůj čin.-

A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?

Toť mistr Jan – toť nejslavnější Čech!

 

Však ještě žije v pomstě národ český,

ve hněvu svatém zvedá rameno,

a do tmy bludů metá žhavé blesky,

až skloní hrdé Říma temeno!

A v těchto jasných pravdy plamenech

nám žije Hus – ku věčné slávě Čech.

 

Zlomena hrůza staré světovlády,

hranice shasla, kletba ztrnula:

ji zašla na vždy hrůza dragonády,

moc temna mizí – zoře vzplanula!

A pro tu zoři umřel’s v plamenech

náš Jene velký – chloubo Čechů všech!

 

Pozn. red. Text má zřejmě i jiné znění, méně radikální.

Výše uvedené znění je podle vlast.cz