Přišlo e-mailem:

 

Hlas Srbky

 

Otevřený dopis a žádost organizace  „Hlas Srbky“

 

prezidentu Republiky Srbsko, panu Borisovi Tadičovi

předsedovi vlády RS, panu Mirkovi Cvetkovičovi

ministru kultury, panu Nebojsovi Bradičovi

ministru osvěty, panu Žarkovi Obredičovi

ministryni mládeže a sportu, paní Sněžaně Samarčičové-Markovičové

ministru náboženství, panu Bogoljubovi Šijakovičovi

ministru policie, panu Kvidovi Dačidžovi

ministru spravedlnosti, paní Sněžaně Malovičové

 

Vážení pánové,

to, že je bezpečnost naší země ohrožena, Srbsko pod protektorátem, sankcemi, jakož i stálými hrozbami, tlakem a požadavky mezinárodních organizací a cizích diplomatů, že náš lid je hladový, ještě neznamená, že musíme zavírat oči před kulturními orgiemi, chaosem a politickým násilím. Oběť demokracie, na kterou chcete přísahat, jsou pravda, čest a vlast.

Kulturní oblastí Srbska devadesátých let byl kýč a šunt, v roce 2000 byl zaměněn kulturním obrazem pornografie, dekadencí a destrukcí.

Holé živé exponáty na výstavách, nazí umělci na ulicích Bělehradu, parády homosexuálů, výstřední a bezcenné získává rozsáhlý prostor v našich médiích,  dokonce bývá odměňováno a nazývá se literaturou, není však odrazem svobody, ale odrazem maloměšťáctví, nedostatků idejí, zlých úmyslů, záplavou tzv. postmoderny dovezené ze zahraničí, to vše zaneřádilo Srbsko. Pánové, za to můžete vy! Máte odpovědnost za to, že hodnotový systém byl zničen, máte odpovědnost za zničení srbské kultury a tradic  i za to, že jste souhlasili s tím, že nám cizinci se špatným úmyslem, diletanti diktují kulturní vzorec Srbska na počátku 21. století. Srbsko je vydáno na pospas mediálním kritikům, nekompetentním svévolným menšinám, které neustále terorizují většinu. Každý odpovědný politik by měl znát, že i nejmodernější struktura moci zanikne,  není-li v souladu se zvyky a obyčeji svého lidu.

Nedosáhli jste společenský konsensus, abyste zabránili promítání pornografie v televizi, „ustašovské“ propagandě a reklamy s výstředními objednávkami. Srbsko se nachází v dramaticky nezměrném problému. Vše je otázkou poptávky. Nejen že je ohrožována státní a národní bezpečnost, ale i vše, co je pro budoucnost našeho národa ještě tragičtější. Kulturní jistoty se denně narušují. Prvořadým úkolem každého skutečného státu je pěstování a zachovávání národní a kulturní identity lidu, zachování úcty k symbolům, pěstování jazyka, literatury a tradičních hodnot. Vašim úkolem, a též  každého politika, ať  je u moci  nebo ne, je  otevřít Srbsko  idejím vrcholové vědy a umění;      vložit peníze do zdravého srbského zemědělství a tak urychlit rozvoj   srbské  ekonomiky,  vložit   potřebné  prostředky  do srbského

 

umění, kultury, vědy, vzdělávání a sportu. Vašim úkolem  je ukázat světu spořádané Srbsko a   nikoliv ekonomické,   politické  a   kulturní    trosky.  Obrazem   dneška  je maloměšťácké, zkorumpované Srbsko. Nové vlastenectví, které je vnucováno,  je nejobyčejnější hloupost a výmysl americké transnárodní elity. Vašim úkolem je, abyste pěstovali to, co je nejlepší a nejcennější  v srbské kultuře, abyste neodsunovali  na okraj vlastenectví a lásku k vlasti, abyste nešířili poraženectví, abyste podporovali solidaritu. Vašim úkolem je řešit problémy, vrátit autoritu rodině, učitelstvu a státu.

To, co vy a tzv. „nevládní sektor“ nazýváte svobodou, je diktaturou svévole tzv. nevládních organizací. To, co nazýváte demokracií, je nejvulgárnější propaganda maloměšťáctví, cenzura a agresivní protisrbská propaganda v médiích a beztrestné vyzývání k velezradě. Tolerance je totožná s utlačováním. Orgie extrémní levice Srbsko přivedly až k projevům extrémní pravice. A na koho tedy, pánové, máme ukázat prstem?

Srbský národ je antifašistický národ. Srbsko bylo odjakživa antifašistická země a proto je velmi důležité zdůraznit, že se dnes v nově komponovaném quasi antifašismu jedné skupiny občanů skrývá agresivní antisrbství. Vytrvale lze slyšet o kontinuálním vyhlazování Srbů. Ponižující je historická okolnost, že na počátku 20. století srbský národ čekalo systematické plánovité ničení a etnické čistky.  Z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a jižní srbské oblasti Kosova a Metochije pouze od 90. let minulého století byl vyhnán téměř milion Srbů. Má fyzická, duchovní a kulturní genocida Srbů, která trvá nepřetržitě, jakož i oškubávání Srbska, falzifikování historie, veřejné osvojování srbských duchovních svatyň cizí albánskou menšinou nějakou spojitost se svobodou, demokracií nebo s nacismem?

Způsob, kterým se provádí kampaň pro regionalizaci a decentralizaci Srbska, směr, kterým jde Srbsko, přispěl k nárůstu destrukce mezi mladými lidmi a všeobecného pocitu bezmocnosti, sklíčenosti a beznaděje. Dnes jsou kriminálníci a psi více ochraňováni než obyčejné lidé. Pánové, separatismus a chaos v Srbsku má váš podpis.

Organizace „Hlas Srbky“, se zpěčuje obzoru společenské katastrofy, požaduje radikální změny ve vnitřní a zahraniční politice Srbska. První, s čím je nutné začít, to základní, to je péče o mládež. Naše požadavky jsou:

 

II.

1. Zakázat provoz kaváren po 22. hodině

2. Zpřísnění trestní politiky vůči tvůrcům a propagátorům konkubinátů.

3. Zpřísnění trestní politiky vůči pachatelům trestných činů sexuálního násilí a  zneužívání dětí.

4. Nedovolovat parády homosexuálů. Něco jiného je pestrost a zcela něco jiného je propagace homosexuality, což často vede k výstřednostem, jako by to bylo něco přirozeného a normálního. Propaganda homosexuality a transvestity je absolutně nepřijatelná z hlediska zdravého rozumu, naší kultury a zdraví naší mládeže. Byznys  podporuje a propaguje homosexualitu výlučně kvůli zisku.

 

III.

Aby se omezilo televizní pornografické násilí je nutné zařídit následující:

1. Je nezbytné zabránit televiznímu vysílání, které má pornografický obsah znehodnocující poslání matky a rodiny, podobně jako vysílání „Měním ženu“.

2. Nepřipustit vysílání, ve kterých se propaguje nebo podněcuje voajerismus, vulgárnost, úchylnost a psychologie, aby bylo za finanční bídy a chudoby vše na prodej, aby bylo vše dovoleno a vše relativní jako televizní program „Okamžik jistoty“ a „Velký bratr“.

3. Zabránit vysíláním, ve kterých se člověk jako lidská bytost degraduje a staví na úroveň zvířete, znehodnocuje se, kde se propaguje legalizace užívání drog,  skupinový sex a sexuální akty se zvířaty,

 

IV.

Kulturní bezpečnost Srbska je ohrožena. Americká agentura pro mezinárodní rozvoj, známá jako USAID, s vašim podpisem usměrňuje Srbsko.To, co oni dělají, je v hlubokém protikladu se srbskými zájmy. USAID je nástroj amerického imperialismu a nástroj ke zkorumpování politiků. Oni vytvořili organizaci „Otpor“ v Srbsku a přímo jsou zapleteni do vytváření určitých organizací na Ukrajině a v Gruzínsku.

„Hlas Srbkyně“ konstatuje, že  největší překážkou je denacionalizace při zachování a posilování srbského kulturního prostoru.

1. Zvláštní pozornost se musí věnovat pěstování srbského jazyka a srbského cyrilského písma. Srbská cyrilice se musí vrátit na televizní obrazovku a na ulice v celém Srbsku. Je mimořádně důležité, aby se odstranily všechny nadpisy u prodejen, institucí a podniků, které jsou v cizím jazyce.

2.  Důležité je, aby se co nejdříve znemožnilo násilí kdejakých feministických  a tzv. nevládních organizací vůči srbskému jazyku, zastavilo se vymýšlení nových výrazů

3. Kulturní organizace se nesmí privatizovat.

4. Ze den vzpomínek by se měl vyhlásit 27. leden. Toho dne ve všech školách by se měla věnovat jedna hodina utrpení Srbů a srbským obětem. Rovněž je důležité, aby si mladí lidé připomínali důležitá data ze srbské historie.

5. „Hlas Srbkyně“ požaduje, aby zvláštní pozornost se věnovala obětem genocidy a etnických čistek Srbů, aby  byla postavena pamětní budova všem srbským obětem v historii.

6. Vláda Srbska by měla vydat zákon (v demokratických státech zákony běžně přijímá jen parlament, vláda může vydávat  vládní nařízení, jde o právní akty nižší právní síly, než má zákon - pozn. red.) proti popírání a zmenšování utrpení Srbů, srbských obětí genocidy a etnických čistek. Srbskou mládež musíme naučit, aby ctila své hrdiny, vojáky, kteří bránili srbský národ před vyhubením. Pro začátek ochraňujte hroby srbských bojovníků a hrdinů!

7. Pro Srbsko je důležité, aby byl vydán zákon, který by znemožnil cenzuru v médiích, čelil diktatuře jednotného názoru a totalitární politiky tzv. nevládního sektoru financovaného zahraničními dotacemi. Důležitý význam spočívá ve vymezení pojmů , co je svoboda projevu,  co antisrbská propaganda a velezrada. Je nutné dávat přednost společenskému souhlasu před svévolí některých menšin.

8. Cizinci nesmí být vlastníky srbských médií.

9 Falšování historie, ať jednotlivci, či institucemi, musí být trestně stíháno a trestáno. Jedním z nedávných příkladů falšování historie je Encyklopedie Britanica (Politika 2005, část o Srbsku, Kosovu a Motochii).

Kriminálním činem je osvojování si srbských pravoslavných svatyň albánskou národnostní menšinou.

10. Každé chybné používání slov a pojmů, ať úmyslné či nikoliv, napomáhá k legalizaci okupace Kosova a Metochije a k dezintegraci Srbska. Srbové na jihu Srbska, v Kosovu a Metochii, nemohou být označovány za menšinu v důsledku okolnosti, že naše jižní srbská oblast je pod cizím protektorátem. Albánci na jihu Srbska, v Kosovu a Metochii, jsou albánskou národnostní menšinou bez ohledu na to, že došlo k demografickým přesunům. Nemůže se říci Kosovo a Srbsko nebo Vojvodina a Srbsko. To vše je jednotné Srbsko. Jde pouze o názvy oblastí. Místo slova Sandžak je správné uvést oblast Raška.

Omlouvání secese je trestný čin, za který musí být každý potrestán.

 

Zneklidňuje nás necitlivost, nadutost a bezstarostnost Bělehradu vůči srbskému lidu v Černé Hoře. Nicméně jste ještě neukázali záda Srbům v Albánii. V důsledku vaší neznalosti a zbabělosti, bohužel u některých z vás i  korupce, Srbové v Kosovu a Metochii mají připravené kufry. …

… Ze Srbska jste udělali kontejner, do kterého jste nám nacpali i ideologický odpad. Americký model není stále stejný. Transnacionální americká elita přešla do druhé fáze politiky – ke kompromisu s konzervativní americkou veřejností. Ve světě budou zmatky i boje. Z nich bude narůstat potřeba Washingtonu po „kanonenfutru“, a to i od ovládaných a slabých loutkových vlád.

Pánové, předvedli jste se před Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, zprivatizovali jste stát, znehodnotili jste  a rozprodali srbskou ekonomiku, zavřeli srbské banky, kapitulovali jste před organizovanou kriminalitou.

Dali jste přednost vulgaritě před národní srbskou kulturou. Přispíváte k ničení hodnotové soustavy. Na řadě je osvěta, zdravotnictví, soudnictví. Srbské armádě velí cizinci. …

Vytvořte novou elitu, politicky výjimečnou, co nejméně schopnou, co nejméně zkušenou a co nejmladší. Vy již znáte budoucí vůdce Srbska.  Zoufalí Srbové … ví, že to nebude trvat věčně. Srbský národní program je napsán. Národnostně uvědomělí a odpovědní Srbové vedou boj za svobodu Srbska. Ten boj má smysl a my z něj máme radost. Před Srbskem stojí národní, kulturní a státní obroda!

Antinárodní politici, tzv. nevládní organizace, zkorumpovaní mediální kritici a diletanti nemohou vést ani vytvářet vnitřní, či zahraniční politiku Srbska. Přijetí evropských hodnot v žádném případě neznamená denacionalizaci!

 

Bělehrad, září 2009

Jménem organizace „Hlas Srbky“

Světlana Petrusicová,

předsedkyně

 

Volný překlad a redakce: ing. J. Liška                                                    Připravil: dr. O. Tuleškov

Text zvýrazněn redakcí.

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 313. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. V Praze, leden 2010.

 

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                                 

E-mail: Vydavatel@seznam.cz