Hitlerův útok na Sovětský svaz – Churchillovo a Molotovovo prohlášení

 

25. června 1941

 

President vám včera řekl, jak se naše zahraniční vláda a odboj dívá na Hitlerův útok na Rusko. Přiznám se, že jsem v tuto chvíli nápor nečekal - zkrátka mýlil jsem se. Můj osobní skromný postoj k této úžasné nové kapitole světové války je tento: Nikdo neví přesně, jak se věci vyvinou. Rusko bude vystaveno nesmírné mechanisované vražedné vichřici. Vidím však ve faktu, že Rusko dnes stojí po boku dvou velkých demokracií, britské a americké, proti společnému nepříteli nás všech, důležitý, předůležitý krok ke konečnému náporu na nacistické maniaky. Do roku 1938 jsme žili s Ruskem v přátelství, i když jsme se zásadně lišili od jeho pojímání demokratické svobody. Doufám, velmi doufám, že tento stav se obnoví, že plná spolupráce s protinacistickým Ruskem bude obnovena. Slavný žijící protihitlerovec, Winston Churchill, nám už zase nalil čistého vína. Quislingové budou souzeni, ať už se ke svému dočasnému, někde oportunistickému stanovisku dostali cestou širokou nebo stezkou úzkou, kterou ani sami sobě nevyslabikovali. To, co v této souvislosti vyvádějí na Slovensku tak zvaní vůdcové Tuka a Tiso, je quislingovština nejnižší úrovně. Budou souzeni, odsouzeni, zatraceni.

Zničení Hitlera je a zůstane naším náboženským, politickým a československým programem. Řekl jsem a napsal jsem nejednou; že všichni ti, ať už jsou černí, bílí, červení nebo tuhle tamhle bezbarví, ti, kteří ve středu, ve čtvrtek nebo i v půl páté v sobotu se postavili nekompromisně proti Hitlerovi, jsou přáteli našich svobodných duší. Když jsem po prvé k vám mluvil rozhlasem z Londýna, z hlavního města všech, opakuji, všech svobodných Evropanů, řekl jsem vám, že Hitler je a zůstane naším úhlavním nepřítelem, kterého musíme zničit. Jsou a najdou se jiní nepřátelé, kteří se však scvrknou na nezajímavé sušenky, jakmile tohoto nášeho společného cíle bude dosaženo. Zahraniční ministr sovětského Ruska řekl jasně, že Hitler bojuje proti demokraciím. Winston Churchill, kterému nikdy odvaha nechybí, řekl, že vítá Rusko mezi ochránce toho, co nám je nejsvětější - svobody.

Já souhlasím s Molotovem, který mluvil o demokracii, souhlasím s Churchillem, který po 25 letech odporu ke komunismu pronesl slovo, které zase přišlo v pravý čas. Zničme Hitlera a pak se dohodneme!

Dodávám, až Hitler zmizí s evropské scény, pak se dohodneme nejen my mezi sebou, ale se všemi, kteří začali odboj proti nacismu s jedinou, nekompromisní, nesmlouvavou devisou: Nepřátelé Hitlerovi všech odstínů, spojte se!

Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 143-144

reprint vydání z roku 1948